ДСТУ Б В.2.7-151:2008. Труби поліетиленові для подачі холодної води


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали

ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ДЛЯ ПОДАЧІ ХОЛОДНОЇ ВОДИ Технічні умови (EN12201-2:2003, MOD) ДСТУ Б В.2.7-151:2008

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали

ТРУБИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ДЛЯ ПОДАЧІ ХОЛОДНОЇ ВОДИ Технічні умови (EN12201-2:2003, MOD) ДСТУ Б В.2.7-151:2008

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма "Полімербуд", Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: В. Гохфельд, О. Семенець, А. Шестопал (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16 грудня 2008 р. № 597, чинний з 2009-06-01
 2. Стандарт відповідає EN 12201-2:2003 (Е) - РіаБИсБ pip і ng systems for water supply - Роіуе^уіепе (РЕ) - Раїї 2: Ріреs (Поліетиленові труби для подачі води. Поліетилен (ПЕ). Частина 2: Труби)

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Труби напірні з поліетилену. Технічні умови)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С.

Вступ IV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни, визначення понять, познаки та скорочення4
 4. Основні параметри і розміри5
 5. Технічні вимоги8
 6. Вимоги безпеки та охорони довкілля10
 7. Маркування 11
 8. Пакуванн я12
 9. Транспортування і зберігання13
 10. Правила приймання13
 11. Оцінка відповідності16
 12. Методи контролювання17
 13. Гарантії виробника 19

Додаток А

Рекомендації з вибору коефіцієнта зниження тиску С в залежності від температури води, що транспортується по трубопроводу 20

Додаток Б

Співвідношення між PN, MRS, S, SDR та <rS21

Додаток В

Розрахункова маса 1 м труб 22

Додаток Г

Порядок оформлення та затвердження зразків-еталонів (контрольних зразків) зовнішнього вигляду24

Додаток Д

Властивості матеріалу труб та маркувальних смуг25

Додаток Е

Схема приладу для визначення глибини маркування27

Додаток Ж

Розміри бухт та котушок28

Додаток И

Порядок виготовлення зразків механічною обробкою30

Додаток К

Форма документа про якість партії труб31

Додаток Л

Бібліографія32

ВСТУП

Стандарт розроблений із метою упорядкування виробництва, постачання споживачу та використання труб напірних з поліетилену типів ПЕ 63, ПЕ 80 та ПЕ 100 для будівництва зовнішніх та внутрішніх мереж холодного водопостачання, в тому числі господарсько-питного.

Розділи стандарту "Основні параметри і розміри", "Технічні вимоги" і "Методи контролювання" у частині вимог до труб відповідають:

ISO 4427:1996 (Е) - Роїуе^уіепе (РЕ) ріреs fог water supply - Specifications (Поліетиленові (ПЕ) труби для подачі холодної води. Технічні умови)

ЕN 12201-1:2003 (Е) - Р^^ piping systems for water supp^ - Роіує^уієпє (РЕ) - Рагі 1: General (Поліетиленові труби для подачі води. Поліетилен (ПЕ). Частина 1: Загальна інформація)

ЕN 12201-5:2003 (Е) - Р^^ piping systems for water supply - Роіує^уієпє (РЕ) - Рагі 5: Fitness for purpose of the system (Поліетиленові труби для подачі води. Поліетилен (ПЕ). Частина 5: Основні вимоги до відповідності цілям системи)

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

Додаток И цього стандарту відповідає EN ISO 2818: 1996 (E) P!astics - Preparation of spesiments by machin і ng (Пластмаси - Підготовка зразків механічною обробкою)

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

Розділи цього стандарту "Вимоги безпеки та охорони довкілля", "Пакування", "Транспортування і зберігання" та додатки до цього стандарту "Порядок оформлення та затвердження зразків- еталонів (контрольних зразків) зовнішнього вигляду", "Схема приладу для визначення глибини маркування", "Розміри бухт і котушок", "Порядок виготовлення зразків механічною обробкою" та "Форма документа про якість партії труб" розроблені згідно з чинними нормативними документами України з урахуванням досвіду національних виробників та будівельників мереж холодного водопостачання з поліетиленових труб.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали Труби поліетиленові для подачі холодної води Технічні умови

Строительные материалы Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды Технические условия

Construction material Po!yethy!ene (PE) pipes for water supp!y Specifications

Чинний від 2009-06-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на труби поліетиленові кільцевого перерізу (далі - труби) для подачі холодної води (в тому числі для господарсько-питного водопостачання) в інтервалі температур від 0°С до 40°С з максимальним робочим тиском в залежності від типорозміру труби, але не більше 25 бар (крім трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння). Труби можуть використовуватись для подачі інших рідин та інших рідких сумішей, до яких поліетилен є хімічно стійким.
  2. Вимоги до якості труб, що забезпечують їх безпечність для життя, здоров'я, майна населення та охорони навколишнього середовища, наведено у розділах 5 та 6 цього стандарту. Стандарт придатний для цілей сертифікації.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ ГОСТ ИСО 161-1:2005 Труби із термопластів для транспортування рідинних середовищ. Номінальні зовнішні діаметри та номінальні тиски. Метрична серія (ГОСТ ИСО 161-1-2004, IDT) ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розробки і постановки на вироб - ництво

ДСТУ Б В.2.7-73-98 Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ISO 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.030-83 ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности (ССБП. Переробка пластичних мас. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76* ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия (ССБП. Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.072-79* ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гумові формові, що захищають від води, нафтових мастил та механічного впливу. Технічні умови) ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89* (ISO 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 577-68* Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01мм. Технические условия (Індикатори годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробування на розтяг)

ГОСТ 11358-89* Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1мм. Технические условия (Товщиноміри і стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 та 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11645-73* Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів)

ГОСТ 12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціонування і випробувань зразків (проб)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15139-69* Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення густини (об'ємної маси)

ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16338-85* Е Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76* Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) ГОСТ 22235-76* Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных маневровых работ (Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні вимоги із забезпечення збереженості при виконанні вантажно-розвантажувальних маневрових робіт)

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении (Труби із пластмаси. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26277-84* Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки (Пластмаси. Загальні вимоги до виготовлення зразків способом механічної обробки)

ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Метод определения сажи (Поліолефіни. Метод визначення сажі)

ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ (Поліетилен. Метод визначення вмісту летких речовин)

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева (Труби із термопластів. Методи визначення зміни довжини труб після прогріву)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 29325-92 (ISO 3126-74) Трубы из пластмасс. Определение размеров (Труби із пластмас. Визначення розмірів)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід та каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціонування)

З ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ