НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЇ КОСМЕТИЧНІ

Загальні технічні умови ДСТУ 4767:2007

о

о

см

І

со

ш

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» (ТК 84)

РОЗРОБНИКИ: І. Голубчикова, О. Гудзь, В. Кондратенко, В. Палюх, О. Роїк, В. Сікалов, О. Худайкулова, Н. Шашло

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація2
 5. Загальні технічні вимоги 2
 6. Вимоги щодо безпеки3
 7. Вимоги щодо охорони довкілля4
 8. Маркування4
 9. Пакування4
 10. Правила транспортування та зберігання4
 11. Методи контролювання5
 12. Правила приймання6
 13. Гарантії виробника6

ДСТУ 4767:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОЛІЇ КОСМЕТИЧНІ

Загальні технічні умови

МАСЛА КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Общие технические условия

COSMETIC OILS

General specifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на олії косметичні для догляду за шкірою та волоссям, для засмагання, для масажу, для ванн, для дітей тощо.
  2. Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено у розділах 5—7 цього стандарту.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять ДСТУ 2728-94 (ГОСТ 30143-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення кислотного числа

ДСТУ 3031-95 (ГОСТ 30279-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Staphylococcus aureus

ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans

ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Pseudomonas aeruginosa

ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення бактерій Escherichia coli

ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ. СЭВ 1728-79) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови) ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови) ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (Олії. Методи визначання кислотного числа)

ГОСТ 5556 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия (Марля медична. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14618.6 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды (Олії ефірні, речовини запашні та напівпродукти їхнього синтезу. Методи визначання води)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри) ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби парфумерно-косметичні рідкі. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний (Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробовувань)

ГОСт 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества (Вироби косметичні. Метод визначання води та летких речовин або сухої речовини).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 2472.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Розрізняють:
 • натуральні косметичні олії, виготовлені із рослинної сировини;
 • косметичні олії на основі мінеральної оливи.
 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Косметичні олії — це косметичний засіб маслянистої консистенції на основі мінеральної оливи або олій, із вмістом екстрактів, вітамінів, ароматизаторів та інших інгредієнтів, які характеризують спожиткові властивості олій.
  2. Косметичні олії мають відповідати вимогам цього стандарту, їх треба виготовляти за рецептурами та технічними вимогами на конкретні назви олій, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України, згідно з технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку.
  3. Косметичні олії за органолептичними та фізико-хімічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Конкретні значення показників мають бути наведені у технічних вимогах на косметичну олію певної назви.

Метод

випробовування

Назва показника

на основі олії

Характеристика та норми косметичних олій

На основі мінеральної оливи

Зовнішній вигляд

ГОСТ 29188.0

Однорідна легкорухлива масляниста рідина без сторонніх домішок

Колір

ГОСТ 29188.0

Властивий кольору косметичної олії певної назви

Запах

ГОСТ 29188.0

Властивий запаху косметичної олії певної назви

7,0

2,0

ДСТУ 2728 (ГОСТ 30193), ГОСТ 5476

Кислотне число, мг/КОН, не більше ніж

ГОСТ 14618.6, ГОСТ 29188.4

3,00

Масова частка води та летких речовин, %, не більше ніж

Примітка. Легке помутніння або «сітка» не являються бракувальним чинником.

 1. Косметичні олії за мікробіологічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники косметичних олій

Назва показника

Характеристика та норми

Метод

випробовування

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3), не більше ніж

1000

11.7

Бактерії родини Enterobactereaceae в 1 г, см3

Немає

11.7

Staphylococcus aureus в 1 г, см3

Немає

11.7

Pseudomonas aeruginosa в 1 г, см3

Немає

11.7

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г, см3, не більше ніж

100

11.7

Примітка 1. У косметичних оліях для дітей:

 • кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів — не більше ніж 100 КУО/г (см3).
 • дріжджів і пліснявих грибів немає.

 1. Вимоги до сировини та матеріалів
  1. Для виготовлення косметичних олій використовують сировину згідно з чинною нормативною документацією або імпортного виробництва, дозволену центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для виробництва косметичної продукції.
   1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна мати супровідний документ установленої форми, яка підтверджує її якість і безпечність.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 1. Косметичні олії за токсиколого-гігієнічними показниками безпечності мають відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.9.027 [1].
 2. Періодичність контролювання повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.
 3. Виробничі приміщення мають бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією згідно із СНиП 41-01 [2] і ГОСТ 12.4.021, забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874 та каналізацією. Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря мають відповідати вимогам [2].
 4. Технологічне устатковання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 5. Загальні вимоги до технологічного процесу мають відповідати ГОСТ 12.3.002.
 6. Організаційно-технічні заходи із забезпечення пожежної безпеки потрібно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.004 та [3].

Засоби пожежогасіння: вогнегасний порошок класу В, тонкорозпорошена вода, повітряно- механічна піна, зріджений діоксид вуглецю.

 1. Виробничий персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту: халатами — згідно з ГОСТ 12.4.131 і ГОСТ 12.4.132; захисними окулярами — згідно з ГОСТ 12.4.013; гумові рукавички — згідно з ГОСТ 20010. Під час виконування технологічних операцій з леткою косметичною сировиною потрібно використовувати респіратор ШБ-1 «Лепесток» згідно з ГОСТ
 2. Можна використовувати інші засоби індивідуального захисту згідно з чинною нормативною документацією.
 3. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролювання викидів шкідливих речовин у атмосферу — згідно з вимогами ДСП 201 [4].
  2. Захист ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами — згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [5].
  3. Утилізація промислових відходів — згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [6].
  4. Захист поверхневих вод від забруднення — згідно з вимогами СанПиН 4630 [7].
 4. МАРКУВАННЯ
  1. Марковання спожиткової тари із косметичними оліями має відповідати вимогам ГОСТ 27429 із доповненнями.
   1. Мінімальний термін придатності зазначають, використовуючи слова: «Придатний (Використати) до (місяць, рік)» або «Термін придатності^ (місяців, років)» із зазначенням дати виготовлення або місця на пакованні, де цю дату розміщено.
   2. Список інгредієнтів має починатися заголовком «Інгредієнти» або «Склад».

Інгредієнти, масова частка яких становить менше ніж 1 %, можна перераховувати у будь-якому порядку після тих інгредієнтів, масова частка яких більше ніж 1 %.

Суміш запашних речовин дозволено зазначати як один інгредієнт з використовуванням слів: «запашка», «ароматична композиція», «парфумерна композиція», «композиція-база» без розшифрування її складу.

 1. Марковання транспортної тари — згідно з ГОСТ 27429.
 2. ПАКУВАННЯ
  1. Пакування косметичних олій має відповідати вимогам ГОСТ 27429 з такими доповненнями.
   1. Спожиткову тару заповнюють косметичною олією відповідно до маси або об’єму, встановленим у технічних вимогах на олію конкретної назви.
   2. Допустимі від’ємні відхили від номінального об’єму або маси становлять:

до 5 г (см3) включно — 6 %;

від 50 г (см3) до 100 г (см3) включно — 4,5 г (см3);

понад 100г (см3)до 200 г (см3) включно—4,5 %;

понад 200г (см3)до 300 г (см3) включно—9 г (см3);

понад 300г (см3)до 500 г (см3) включно—3 %.

 1. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯТАЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування та зберігання косметичних олій має відповідати вимогам ГОСТ 27429.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Відбирання проб — згідно з ГОСТ 29188.0. Маса усередненої сукупної проби косметичних олій має бути не менше ніж 150 г.

Відбирання проб для визначання мікробіологічних показників — відповідно до 11.7.2. Для визначання мікробіологічних показників маса усередненої сукупної проби має бути не менше ніж 15 г.

 1. Визначання зовнішнього вигляду

Зовнішній вигляд визначають згідно з ГОСТ 29188.0.

 1. Визначання кольору

Колір визначають згідно з ГОСТ 29188.0.

 1. Визначання запаху

Запах визначають згідно з ГОСТ 29188.0.

 1. Визначання кислотного числа

Кислотне число визначають згідно з ДСТУ 2728 (ГОСТ 30143) або ГОСТ 5476.

 1. Визначання масової частки води та летких речовин

Масову частку води та летких речовин визначають згідно з ГОСТ 14618.6 або ГОСТ 29188.4.

 1. Визначання мікробіологічних показників

Методи ґрунтуються на висіванні розведення наважок відібраної проби косметичної олії у живильні середовища з подальшим культивуванням посівів в умовах, сприятливих для росту мікроорганізмів.

 1. Апаратура, реактиви, матеріали

Ваги лабораторні — згідно з ГОСТ 24104, 4 класу точності з найбільшою межею зважування 200 г і границею допустимої похибки не більше ніж 15 мг.