Масу нетто розфасованих порцій ковбас визначають на вагах для статичного зважування середнього класу точності згідно з ГОСТ 29329 з ціною повіряльної поділки е < 2 г, та допустимою похибкою ± 1е.

 1. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Ковбаси приймають партіями. Правила приймання, визначання партії та об’єм вибірок — згідно з ГОСТ 9792.
  2. Кожну партію ковбас супроводжують документом, що засвідчує якість та безпеку.
  3. Для перевіряння якості ковбас на відповідність вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.
  4. Кожна партія ковбас підлягає приймальному контролюванню за органолептичними показниками, формою та розміром батонів, товарною відміткою (в’язанням), температурою в товщі батона, якістю паковання та марковання, масою нетто.
  5. Фізико-хімічні (масова частка вологи, кухонної солі, нітриту натрію, крохмалю) та мікробіологічні (бактерії групи кишкових паличок, сульфітредукувальні клостридії) показники визначає виробник періодично, але не рідше одного разу на 10 діб, а також на вимогу контролівної організації або замовника. Масову частку білка та жиру — не рідше одного разу на ЗО діб.
 3. Масову концентрацію глутамату натрію визначають під час ставлення продукції на виробництво.
 4. Досліджують наявність патогенних мікроорганізмів, Staphylococcus aureus та L. Monocytogenes у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.
 5. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, афлатоксину В,, нітрозамінів, пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів в ковбасах здійснюють згідно з МР 4.4.4-108 [16].

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості напівкопчених ковбас вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10.
 2. Строк придатності напівкопчених ковбас — згідно з вимогами 10.2 цього стандарту.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО з ДК 016

Таблиця А.1 — Код ДКПП на ковбаси напівкопчені

Назва продукції

Код ДКПП

Ковбаси напівкопчені

15.13.12.153

ДОДАТОК Б (довідковий)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО ХАРЧОВУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) 100 г ПРОДУКТУ

Таблиця Б.1 — Інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г напівкопчених ковбас

Назва ковбас

Білок, г, не менше ніж

Жир, г, не більше ніж

Енергетична цінність (калорійність), ккал (кДж)

Ковбаси напівкопчені

13

50

200—550

(840—2305)

Примітка. Інформаційні дані розраховує виробник відповідно до конкретної рецептури ковбаси.

ДОДАТОК В (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ)

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС

ТРАДИЦІЙНОГО АСОРТИМЕНТУ

Таблиця В.1 а — Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас вищого сорту

Назва

показника

Характеристика і норма для ковбас вищого сорту

Прикарпатська

Львівська

Дрогобицька

Кіровоградська

Прима

Вигляд фаршу на розрізі

шматочки свинини напівжирної розміром від 16 мм до 20 мм

Фарш рівнем

шматочки свинини жирної та напівжирної розміром не більше ніж 8 мм

ірно перемішани порожнин і міст

шматочки свинини нежирної розміром не більше ніж ЗО мм

й, без сірих плям, ить:

шматочки свинини жирної розміром не більше НІЖ 10 мм, шматочки сала розміром не більше НІЖ 6 мм

шматочки свинини напівжирної і фудинки розміром не більше НІЖ 5 мм

Смак і запах

Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, копчення, 3 запахом часнику (за винятком ковбаси Львівської), без сторонніх присмаку

і запаху

Форма, розмір і товарна відмітка (в'язання) батонів

Кільця 3 внутрішнім діаметром від 15 см до 20 см,

3 відкруткою в центрі батона

аб

без поперечних перев’язок

0 без перев’язок ЗІ закріпленої на

Батони прямі довжиною в

3 однією поперечною перев'язкою на верхньому кінці батона

3 умови наявноо кінцях батона ск

або злегка зігнуті, ід 15 см до 50 см

3 двома поперечними перев’язками посередині батона та відрізком шпагату на нижньому кінці батона

гі помаркованої обо: [ріпками чи скобами

без поперечних перев’язок,

3 відрізком шпагату на нижньому кінці батона

понки.

Масова частка вологи, %, не більше ніж

45

45

60*

45

55*

Масова частка білка, %, не менше ніж

15

14

13

13

15

Масова частка жиру, %, не більше ніж

ЗО

35

ЗО

35

ЗО

Масова частка кухонної солі, %, не більше НІЖ

3,5

Масова частка нітриту натрію, %, не більше ніж

0,005

* Дозволено, як вийняток, для ковбас Дрогобицької та Прими.

Мисливські

ковбаски

Краківська

Полтавська

Таплінська

Армавірська

Фарш рівномірно перемішаний, без сірих плям, порожнин і містить:

Вигляд фаршу на розрізі

шматочки

ФУДИНКИ

розміром не більше НІЖ 6 мм

шматочки сала розміром не більше НІЖ 4 мм

шматочки фудинки довжиною від 25 мм до ЗО мм та шириною від 5 мм до 6 мм або шматочки розміром не більше ніж 8 мм

шматочки сала розміром не більше ніж 4 мм

шматочки

ФУДИНКИ

розміром не більше ніж 6 мм

Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, копчення, з запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху

Смак і запах

Кільця з внутрішнім діаметром від 10 см до 20 см

Відкручені батончики у вигляді сосисок довжиною від 16 см до 20 см

Батони прямі або злегка зігнуті, довжиною від 15 см до 50 см

Форма, розмір і товарна відмітка (в’язання) батонів

з однією поперечною перев’язкою на кожному кінці батона

з ОДНІЄЮ поперечною перев’язкою посередині батона

з ОДНІЄЮ

поперечною перев’язкою на нижньому кінці батона

або без перев'язок за умови наявності маркованої оболонки, закріпленої на кінцях батона скріпками чи скобами

Масова частка вологи, %, не більше ніж

38

42

35

45

42

Масова частка білка, %, не менше ніж

15

15

18

15

16

Масова частка жиру, %, не більше ніж

45

45

45

40

35

Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж

4,5

0,005

Масова частка нітриту натрію, %, не більше ніж

Таблиця В.2 — Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас першого сорту

Назва

показника

Характеристика і норма для ковбас першого сорту

Буковинська

Яловича

Черкаська

Міська

Одеська

Українська

Свиняча

Вигляд фаршу на розрізі

шматочки свинини напівжирної розміром від 8 мм до 10 мм

Фарш рівної

шматочки жиру яловичого розміром не більше ніж 4 мм

иірно переміи

шматочки сала розміром не більше ніж 6 мм

ианий, без сір

шматочки свинини напівжирної розміром не більше ніж 8 мм

іих плям, поре

шматочки сала розміром не більше ніж 4 мм

5ЖНИН і містит

шматочки грудинки або сала розміром не більше ніж 6 мм

ь:

шматочки свинини напівжирної розміром не більше ніж 8 мм

Смак і запах

Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, копчення, 3 запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху

Свиняча

Одеська

Українська

Міська

Черкаська

Яловича

Буковинська

Батончики відкручені довжиною від ЗО см до 35 см

3 однією

3 двома

3 однією

3 двома

поперечною

поперечни

поперечною

поперечни

перев’язкою

ми перев’яз

перев’язкою

ми перев'яз

на ниж

ками на

на верх

ками

ньому кінці

верхньому

ньому кінці

посередині

батона,

кінці батона

батона та

батона,

в черевах —

і однією —

відрізком

в черевах —

відкручені

на ниж

шпагату на

кільця 3

батончики

ньому кінці

нижньому

внутрішнім

довжиною

батона

кінці батона

діаметром

від 20 см

від 10 см

до 25 см.

до 15 см

3 ОДНІЄЮ

перев’язкою

на першому

батончику

Батони прямі або злегка зігнуті, довжиною від 15 см до 50 см

або без перев’язок за умови наявності помаркованої оболонки, закріпленої на кінцях батона скріпками чи скобами

Форма, розмір і товарна відмітка (в’язання) батонів

Батончики відкручені довжиною від 20 см до 25 см

з однією поперечною перев’язкою на кожному кінці батона та відрізком шпагату на нижньому кінці батона

Масова частка вологи, %, не більше ніж

55*

45

43

47

45

47

49

Масова частка білка, %, не менше ніж

15

14

15

13

13

13

15

Масова частка жиру, %, не більше ніж

25

40

ЗО

35

45

ЗО

25

Масова частка кухонної солі, %, не більше ніж

3,0

4,5

3,5

4,5

4,5

3,5

3,5

Масова частка нітриту натрію, %, не більше ніж

0,005

Масова частка крохмалю, %, не більше ніж

2,5

* Дозволено, як виняток, для ковбаси Міської.

Таблиця В.З — Органолептичні та фізико-хімічні показники напівкопчених ковбас другого сорту

Назва

показника

Характеристика і норма для ковбас другого сорту

Придніпровська

субпродуктова

Тростянецька

Закусочна

Бараняча Польська

Вигляд фаршу на розрізі

Фарш

шматочки баків (щоковини) розміром від 8 мм до 12 мм

рівномірно перемії

шматочки баків (щоковини) не більше ніж 12 мм

ііаний, без сірих плям,

шматочки свинини жирної розміром не більше ніж 12 мм

порожнин і містить:

шматочки сала, ФУДИНКИ або жиру баранячого розміром не більше ніж 6 мм

Смак і запах

Смак приємний, злегка гострий, в міру солоний, з вираженим ароматом прянощів, копчення, 3 запахом часнику, без сторонніх присмаку і запаху

Придніпровська

субпродуктова

Закусочна

Польська

Бараняча

Т ростянецька

Батони прямі або злегка зігнуті, довжиною від 15 см до 50 см

Батончики відкручені довжиною від 15 см до 25 см з двома перев'язками на першому батончику або у вигляді кілець з внутрішнім діаметром від 5 см до 15 см та відрізком шпагату

Батончики відкручені довжиною від 15 см до 25 см з однією перев'язкою на першому батончику

Форма, розмір і товарна відмітка (в’язання) батонів

з двома поперечними перев’язками на нижньому кінці батона; в черевах — відкручені батончики довжиною від 20 см до 25 см, з трьома перев’язками на першому батончику