4. Вимоги до технологічних процесів

4.1. Технологічні процеси організовують відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.3.002-75) та ГОСТ "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" (ГОСТ 12.1.004-91).

4.2. Технологічні процеси, у яких використовують речовини, здатні за певних умов створити вибухонебезпечне середовище, організовують відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования" (ГОСТ 12.1.010-76).

4.3. При організації технологічних процесів слід передбачати технічні засоби та організаційні заходи, що забезпечують захист працівників від дії електричного струму відповідно до ГОСТ "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (ГОСТ 12.1.019-79) і ГОСТ 12.1.030-81 та електромагнітних випромінювань згідно з ДСН 3.3.6.096-02.

4.4. Технологічні процеси організовують у приміщеннях, у яких забезпечуються нормовані параметри повітря робочої зони згідно з ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88. Вимоги до параметрів шуму на робочих місцях повинні відповідати ДСН 3.3.6.037-99, вібрації - ДСН 3.3.6.039-99. При необхідності передбачити засоби захисту (загальні, індивідуальні тощо).

4.5. Обслуговування високо розташованих частин в'язального обладнання слід проводити за допомогою спеціальних допоміжних пристроїв.

4.6. Для обслуговування нитководів шпулярника застосовують заправні гачки або спеціальні прутки. Змащення вузлів машини проводиться під час зупинки.

4.7. Заливання голок

Плавлення металу в тиглях і заливання голок проводять у витяжних шафах або на столах, обладнаних місцевими відсмоктувачами повітря.

4.8. Процеси бракування та відлежування сурового полотна

Процеси бракування та відлежування сурового полотна необхідно організовувати в окремих приміщеннях. Бракування сурового полотна необхідно проводити автоматизованим та механізованим способами.

4.9. Відлежування сурового полотна слід здійснювати на спеціально обладнаних стелажах або в спеціально обладнаних візках.

4.10. Процеси відварювання, промивання, вибілювання та фарбування полотна організовують у приміщеннях, які оснащені припливно-витяжною вентиляцією. Процеси виконуються в закритих машинах. Хімікати, вода, пара, барвники подаються в автоматичному режимі.

Під час відварювання, вибілювання та фарбування працівникам слід уникати контакту з полотном, що обробляється.

4.11. Барвники треба розміщувати в ізольованих приміщеннях. На тарі необхідно чітко позначати найменування барвників чи текстуально-допоміжних речовин.

4.12. Обслуговування фарбувальних апаратів здійснюють тільки зі спеціальних площадок, до яких ведуть драбини з перилами висотою не менше 1 м, які мають унизу суцільне зашиття висотою не менше 0,15 м.

4.13. Під час обслуговування фарбувального обладнання забороняється працювати з відкритими люками для уникнення контакту з водним середовищем.

4.14. Процес апретування полотна слід організовувати так, щоб виключити контакт працівників з розчинами та з полотном, що обробляється.

4.15. Заправка полотна в обладнання для сушіння, стабілізації слід проводити за допомогою заправних полотен. Температура на поверхні нагрітого обладнання не повинна перевищувати 43 град.

4.16. Друкування полотна

Процес друкування полотна слід проводити при дотриманні вимог правил пожежної безпеки. Заправляння полотна в процесі друкування необхідно проводити способом, який забезпечує безпеку працівників.

4.17. Приготування шаблонів

Приготування шаблонів необхідно проводити в ізольованому приміщенні, обладнаному відповідно до вимог пожежної безпеки.

4.18. Роботи із застосуванням лаків, які містять органічні розчинники, слід проводити в спеціальних укриттях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

4.19. Приготування емульсій, фарб та інших розчинів необхідно проводити в ізольованих приміщеннях. Роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними фарбами необхідно проводити відповідно до діючих правил безпеки.

4.20. Усі роботи з розчинення барвників і приготування розчинів, що супроводжуються виділенням у повітря шкідливих парів, газів та ін., слід проводити в ємкостях, обладнаних укриттям з місцевою витяжною вентиляцією, у реакторах або баках з кришками, які щільно закриваються. Баки слід обладнувати місцевою витяжною вентиляцією.

4.21. Процес ворсування потрібно організовувати в окремих приміщеннях.

4.22. Установлення й експлуатацію посудин, що працюють під тиском, здійснюють відповідно до вимог ГОСТ "ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции" (ГОСТ 12.2.040-79), ГОСТ "ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации" (ГОСТ 12.2.086-83), ГОСТ "ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции" (ГОСТ 12.2.101-84), ГОСТ "ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации" (ГОСТ 12.3.001-85) і НПАОП 0.00-1.07-94.

5. Вимоги безпеки до технологічного обладнання

5.1. Загальні вимоги безпеки до обладнання

5.1.1. Усе обладнання, що використовується, модернізується та встановлюється у виробничому процесі, повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061-81 та цим Правилам.

5.1.2. Електробезпека обладнання повинна забезпечуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019-79 та НПАОП 40.1-1.32-01.

5.1.3. Обладнання, на якому виконуються трудові операції поза полем зору "людина-оператор" (у зоні пускових пристроїв), має бути обладнане передпусковою попереджувальною звуковою та світловою сигналізацією.

5.1.4. Загальні ергономічні вимоги до обладнання мають відповідати ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования" (ГОСТ 12.2.049-80).

5.1.5. Загальні вимоги безпеки до робочих місць мають відповідати ГОСТ 12.2.061-81, а до взаємного розміщення елементів робочого місця - ГОСТ "Рабочее место оператора. Взаимное расположение злементов рабочего места" ( ГОСТ 22269-76).

5.1.6. Конструкція обладнання повинна забезпечувати виконання операцій з обслуговування вузлів, що розміщені вгорі, а також має передбачати стаціонарні або відкидні підставки для ніг, площадки, драбини та інші засоби для забезпечення безпечного виконання робіт.

5.1.7. Установлення чи зняття елементів обладнання, засобів технологічної оснастки, напівфабрикатів, готової продукції та інше масою більше 12 кг повинне бути механізоване.

5.1.8. Травмонебезпечні елементи обладнання (товароприймальні механізми, каретки, веретена) повинні бути огороджені.

5.1.9. Висота розташованих над обладнанням частин, які виступають за його габаритні розміри, повинна бути не менше 1,8 м, а при необхідності - нижче, повинні мати пристрої, що запобігають травмуванню обслуговуючого персоналу, а виступні елементи необхідно фарбувати сигнальними кольорами згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

5.1.10. Загальні вимоги безпеки до органів управління обладнання повинні відповідати ГОСТ "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности" (ГОСТ 12.2.064-81), а їх розміщення під час виконання робіт сидячи згідно з ГОСТ 12.2.032-78 , під час виконання робіт стоячи - згідно з ГОСТ 12.2.033-78.

5.1.11. Пульти керування повинні відповідати вимогам ГОСТ "Система "человек-машина". Мнемосхемы. Общие эргономические требования" (ГОСТ 21480-76).

5.1.12. Убудовані сидіння або окремі робочі крісла, які передбачені на обладнанні для його обслуговування в положенні сидячи, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ "Система "человек-машина". Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования" (ГОСТ 21889-76).

5.1.13. Огородження, що передбачені для захисту працівників від дії небезпечних виробничих чинників, повинні відповідати вимогам ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные" (ГОСТ 12.2.062-81) та цих Правил.

5.1.14. Огородження, які потребують блокування з пуском обладнання, повинні розміщуватись в захисному положенні до повного закінчення дії відповідних небезпечних або шкідливих виробничих факторів. Пуск обладнання повинен забезпечуватися тільки при захисному положенні огородження.

5.1.15. Блокування безпеки повинно забезпечувати надійну їх роботу протягом міжремонтного періоду.

5.1.16. Огородження повинні мати зручні ручки чи скоби і виконуватись таким чином, щоб зусилля для відкривання або зняття його вручну не перевищувало 40 Н під час обслуговування і 120 Н - під час ремонту машини.

5.1.17. Обладнання з інерційним вибігом повинне мати гальмовий пристрій, який забезпечує його зупинку і виключає можливість доступу до робочих органів, які обертаються за інерцією.

5.1.18. Обладнання повинне мати органи управління, які виключають можливість самовільного пуску та забезпечують легку і зручну його зупинку.

5.1.19. Місця виділення шкідливих парів, газів та пилу на обладнанні повинні бути закриті і обладнані місцевими витяжними пристроями з метою забезпечення потрібної чистоти повітря в робочій зоні. Температура на поверхні нагрітого обладнання не повинна перевищувати 43 град.

5.1.20. Під час зупинки обладнання на ремонт необхідно знеструмити електродвигуни та вжити заходів, які виключають випадкове ввімкнення та пуск машини під час ремонту.

5.1.21. Технологічне обладнання повинно бути занулене чи заземлене у відповідності до вимог ГОСТ 12.1.030-81.

5.1.22. Вимоги іскронебезпеки обладнання стосовно електростатичних зарядів мають відповідати вимогам ГОСТ "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования" (ГОСТ 12.1.018-93).

5.2. Мотальні машини

5.2.1. Системи передач до мотальних валів, транспортера, валиків самозупину та електроперервача повинні бути огороджені загальним рознімним футляром із замками, які зблоковані з пусковим пристроєм. Зубчата передача у хвостовій частині машини і кінці валів повинна бути огороджена спільним кожухом.

5.2.2. Підшипники мотальних валів повинні бути закриті запобіжниками, щоб не допустити намотування пряжі на вали.

5.2.3. Машини повинні бути обладнані механізмами самозупинки зі світловою сигналізацією, які діють при обриві нитки і при досягненні бобіни заданого розміру.

5.2.4. Під машиною встановлюють піддони для збирання мастила, яке стікає з механізмів.

5.3. Гумообкручувальні машини

5.3.1. Привід і передачі до валів, розкладника ниток і веретен повинні бути закриті кожухами, дверцята яких зблоковані з пусковим пристроєм.

5.3.2. Приводні паси першого та другого ярусів веретен повинні бути огороджені легкознімними щитками.

5.3.3. Веретена повинні бути забезпечені індивідуальними змащувальними системами.

5.3.4. Гумообкручувальні машини повинні бути встановлені на амортизованих опорах.

5.4. Секційні снувальні машини

5.4.1. Привід, передачі та гальмовий шків повинні бути закриті стаціонарними огородженнями.

5.4.2. Машини повинні бути обладнані швидкодіючим гальмом, яке забезпечує зупинення секції основи при обриві нитки, при затягуванні основи та при досягненні заданої довжини основи.

5.4.3. Машини, які проводять одночасне снування на дві снувальні котушки, повинні мати спільне та окреме управління роботою кожної котушки.

5.4.4. Машини повинні мати автоматичний та ручний реверс секції основи. Кнопка аварійної зупинки повинна міститись на снувальному столі поза зоною направних гребінок.

5.4.5. На шпулярнику повинні бути дублюючі кнопки "Стоп" через кожні 2 м по його довжині.

5.4.6. При застосуванні магазинних шпулярників для безперервної роботи машини повинен забезпечуватись вільний доступ обслуговуючого персоналу до секцій шпулярника.

5.4.7. Машина повинна бути обладнана світловою сигналізацією при досягненні потрібної довжини нитки та при її обриві.

5.4.8. Для полегшення пошуку обірваних ниток на машинах по обидва боки шпулярника мають бути встановлені світильники.

5.4.9. Машини повинні бути обладнані підйомним пристроєм з кнопковим управлінням для полегшення зняття і встановлення секційної котушки.

5.4.10. Для зняття електростатичних зарядів з ниток на снувальних машинах у зоні між направною гребінкою і снувальною котушкою повинні бути встановлені нейтралізатори.

5.4.11. Під час снування армованих і неармованих еластичних ниток необхідно застосовувати секційні котушки з ребрами жорсткості.

5.4.12. Під час снування еластичних неармованих ниток необхідно передбачати спеціальні піддони для збирання тальку чи сухої емульсії.

5.5. Машини для снування на вали

5.5.1. Машина повинна бути обладнана швидкодіючим гальмом для швидкого зупинення снувального валу.

5.5.2. Машина повинна бути обладнана самозупинами та світловою сигналізацією при обриві нитки та при досягненні заданої довжини основи.

5.5.3. Снувальний вал з фронтального боку машини повинен мати огорожу, прикріплену до станини.

5.5.4. Передача до лічильника та механізм розкладника повинні бути огороджені суцільними кожухами, прикріпленими до станини.

5.6. Круглотрикотажні однофонтурні машини

5.6.1. Машини повинні бути обладнані механізмами автоматичної зупинки зі світловою сигналізацією при обриві чи затягуванні нитки, при поломці голок, при утворенні дірок у полотні і при досягненні певної довжини полотна в рулоні.

5.6.2. Товароприймальний механізм повинен бути огороджений металевою сіткою з дверцятами, що зблоковані з пусковим пристроєм.

5.6.3. Машини повинні бути обладнані пристроями для обдування та вловлювання пуху і пилу з деталей в'язального механізму і шпулярника.

5.6.4. На машині повинно бути встановлено місцеве освітлення голечниці напругою не вище 42 В.

5.7. Круглотрикотажні двофонтурні машини

5.7.1. Механізм відтяжки і накатки полотна повинен бути огороджений металевою сіткою з дверцятами, які зблоковані з пусковим пристроєм.

5.7.2. Машини мають бути обладнані механізмом автоматичної зупинки зі світловою сигналізацією при обриві або затягуванні ниток, при поломці голок, виявленні дірок у полотні і при досягненні заданої довжини полотна в рулоні.