КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИМЧАСОВИХ ТИПОВИХ ГАЛУЗЕВИХ

НОРМ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ

ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ

РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ

І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

НПАОП 00.0-3.05-98

Наказ від 25 вересня 1998 р. N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 1998 р. за N 674/3114

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.94 р. N 43 "Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці" та з метою посилення захисту робітників, праця яких пов'язана з небезпекою виникнення пожеж, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасові типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловостей (додаються).

2. Увести в дію зазначені Тимчасові типові галузеві норми з 01.12.98 р. до 01.12.99 р.

3. Визначити такими, що втратили чинність на території України:

3.1. Розділ І, п. 1, 5, 12, 21. Розділ ІІ, п. 22. Розділ ІІІ, п. 37, 39, 40, 41. Розділ ІV, п. 46. Розділ V, п. 55, 57, 60, 67. Розділ VІ, п. 70. Розділ VІІ, п. 114. Розділ ХІІІ, п. 142, 152 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности" (утверждены постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 18 августа 1980 г. N 241/П-9. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N

289/П-8).

3.2. Розділ І, п. 13, 14, 21. Розділ ІІ, п. 91, 151. Розділ ІІІ, п. 409, 436, 439, 450. Розділ ІV, п. 469. Розділ VІІ, п. 494. Розділ ХІІ, п. 537. Розділ ХІV, п. 545, 552, 567, 570, 574, 582. Розділ ХVІІ, п. 604. Розділ ХVІІІ, п. 612. Розділ ХІХ, п. 614 "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" (утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10. Дополнены и изменены постановлением этих органов от 21 августа 1985 г. N 289/П-8).

4. Головному управлінню охорони праці Комітету разом з Держнафтогазпромом України:

4.1. До 1 листопада 1998 року визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Тимчасових типових галузевих нормах.

4.2. Забезпечити контроль за їх виконанням та узагальнити практику забезпечення працівників костюмами з термозахисної тканини НОМЕКС.

5. Держнафтогазпрому України до 15 грудня 1999 року подати Комітету пропозиції щодо можливості їх подальшого використання.

6. Головному управлінню охорони праці після реєстрації в Міністерстві юстиції України включити Тимчасові типові галузеві норми до банку даних автоматизованого інформаційного фонду та подати заявки на їх видання потрібним тиражем.

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України -

Голова Комітету

С. Ткачук

НПАОП 00.0-3.05-98

ТИМЧАСОВІ ТИПОВІ ГАЛУЗЕВІ НОРМИ БЕЗКОШТОВНОЇ

ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ

РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ,

НАФТОПЕРЕРОБНОЇ І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

(Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці

від 25 вересня 1998 р. N 193)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 жовтня 1998 р. за N 674/3114)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми поширюються на робітників підприємств нафтової, газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості незалежно від форм власності та видів виробничої діяльності, що в них перелічені.

1.2. Норми встановлюють найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що видаються працівникам безплатно, а також строки їх носіння.

1.3. Власник забезпечує робітників засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП-0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

2. НОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ПРОФЕСІЙ РОБІТНИКІВ НАФТОВОЇ,

ГАЗОВОЇ, НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ N ¦Код за ¦ Професійна ¦ Найменування ¦ Позна- ¦ Термін ¦

¦з/п ¦ ДК ¦ назва ¦ спецодягу, ¦ чення ¦ носіння ¦

¦ ¦003-95 ¦ роботи ¦ спецвзуття ¦захисних¦(місяць) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ та інших ¦ власти ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ засобів ¦ востей ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ індивідуального ¦ (тип, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ захисту ¦ марка) ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.1. Буріння нафтових та газових свердловин ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 1. ¦8113.1 ¦Бурильник ¦Костюм з ¦ То, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного та ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦розвідувального буріння ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦нафти та газу, помічник ¦Чоботи кирзові ¦ В; Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦бурильника ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 15 днів ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного та ¦брезентові або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦розвідувального буріння ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин нафти та газу; ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦помічник бурильника ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦експлуатаційного буріння ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при електробурінні; ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бурильник механічного ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦обертального буріння ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин; помічник ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦бурильника механічного ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

¦ ¦ ¦обертального буріння ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2. ¦8113.2 ¦Дизеліст (моторист) ¦Костюм з ¦ То, Ти ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦бурової установки; ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦машиніст ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦(дизеліст) бурової ¦Чоботи кирзові ¦ В; Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦установки ¦Рукавички ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові чи з ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 3. ¦8113.2 ¦Оператор випробування ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Плащ ¦ Вн ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦водонепроникний ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи кирзові ¦ В, Нс ¦ 9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові чи з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.2. Добування нафти, газу та газового конденсату ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 4. ¦8113.1 ¦Бурильник капітального ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ремонту свердловин; ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦помічник бурильника ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦капітального ремонту ¦Чоботи кирзові ¦ В, Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦свердловин ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 15 днів ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 5. ¦1222.2 ¦Майстер добування нафти ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 18 ¦

¦ ¦ ¦та газу, майстер з ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦капітального ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ремонту свердловин, ¦Чоботи кирзові ¦ В, Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦майстер з підземного ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ремонту свердловин; ¦комбіновані або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦майстер (інженер) із ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦складних робіт ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦при капітальному ремонті ¦Плащ ¦ Вн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦свердловин; майстер з ¦водонепроникний ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦освоєння та ремонту ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦нагнітальних свердловин; ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦майстер із дослідження ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин; начальник ¦основі ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦цеху, його заступник, ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦інженер, ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦механік, енергетик, ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦технолог, геолог, зайняті ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в цехах; добування нафти ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

¦ ¦ ¦та газу, капітальний та ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦підземний ремонт ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦свердловин, підтримання ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦пластового тиску, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦повторних методів ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦добування нафти, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦підготовка та ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦перекачування нафти; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦інженер з охорони праці і ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦техніки безпеки, який ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦здійснює контроль на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦об'єктах добування нафти ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦та газу ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.3. Транспортування та зберігання нафти, ¦

¦ нафтопродуктів та газу; нафтобази ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 6. ¦8155.2 ¦Машиніст газорозподільчої ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦станції ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані ¦ Тп100 ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 7. ¦8163.2 ¦Наповнювач балонів, ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦випробувач балонів, ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦приймальник балонів ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ Мп, См ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 8. ¦8159.1 ¦Оператор газорозподільчої ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦станції (ГРС) ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦При роботі з ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦одорантом ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Фартух прогумований ¦ О ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички гумові ¦ Оа ¦Черговий ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи гумові ¦ Вн ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Валянки ¦ Тн ¦ 48 ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 9. ¦8159.2 ¦Оператор магістральних ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦газопроводів, оператор зі ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦збору та очищення ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦конденсату ¦Черевики шкіряні ¦ В, Нс ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦або чоботи кирзові ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦комбіновані або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Узимку додатково: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.4. Переробка природного та нафтового газу, газового конденсату ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 10. ¦8159.2 ¦Зливальник-розливальник ¦При виконанні робіт ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(заготівник бітуму) ¦з розливу, коління ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦та затарювання ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бітуму: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ Тп400, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ Вн ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦Мп, Нс, ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦брезентові або з ¦ Тп100 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦термозахисної ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тканини НОМЕКС ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Рукавички ¦ Мп ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦трикотажні ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Черевики шкіряні ¦ В; Мп; ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Нс; Нт ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На розливі гарячого ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦бітуму: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Чоботи кирзові ¦ Тк ¦ 12 ¦

¦ ¦ ¦ ¦замість черевиків ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦шкіряних ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦На зовнішніх ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦роботах узимку: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Куртка бавовняна на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Штани бавовняні на ¦ Тн ¦ 36 ¦

¦ ¦ ¦ ¦утеплювальній ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прокладці ¦ ¦ ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 2.5. Обслуговування основних виробництв ¦

¦ (буріння свердловин, добування та переробка ¦

¦ нафти, нафтопродуктів та газу; нафтобази) ¦

+------+-------+--------------------------+--------------------+--------+---------+

¦ 11. ¦8161.3 ¦Машиніст компресорних ¦Костюм з ¦То, Ти, ¦ 12 ¦