ПІ 1.4.32-419-2005. Примірна інструкція з охорони праці при роботах з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим та етиловим спиртами


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Аркуш погодження 02 вересня 2003 р. № 506

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпромполітики України

19 серпня 2005 р. №312

ПІ 1.4.32-419-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТАХ

З БУТИЛОВИМ, ІЗОПРОПИЛОВИМ, БЕНЗИЛОВИМ

ТА ЕТИЛОВИМ СПИРТАМИ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги безпеки при роботі з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим і етиловим спиртами. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємствах усіх форм власності з виробництва продукції мікроелектроніки, радіоелектроніки та приладобудування.

1.2 Роботи з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим та етиловим спиртами відносяться до робіт із шкідливими речовинами і підвищеною небезпекою відповідно до НПАОП 0.00-8.24-93 „Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15.

1.3 Згідно із Законом України „Про охорону праці" (далі - Закон) ст. 11 - не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

1.4 До самостійного виконання робіт допускаються особи:

котрі пройшли медичний огляд у встановленому порядку згідно з ДНАОП 0.03-4.02-94 „Положення про медичний огляд працівників певних категорій", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 і не мають медичних протипоказань;

з котрими проведено інструктаж (навчання) з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлення з правилами поведінки при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків;

котрі пройшли професійний добір і склали іспити на право роботи з токсичними легкозаймистими та вибухонебезпечними хімічними речовинами, технічної експлуатації електроустановок споживачів напругою до 1000 В і мають групу електронебезпеки не нижче П-ої (керівник робіт, бригадир або старший групи - не нижче Ш-ої або ІУ-ої);

з котрими проведено вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці із записом в журналі інструктажу.

1.5Робітники, котрі виконують роботи із спиртами, зобов'язані:

знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів про охорону праці (правил, стандартів, норм, положень, інструкцій);

знати та виконувати вимоги правил поведінки з устаткуванням та іншими засобами виробництва;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися вимог і зобов'язань з охорони праці, передбачених Законом, колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) вчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

б) не виконувати роботи, не передбачених змінним завданням, технологічним процесом або інструкцією;

в) не знаходитися на роботі в позаробочий час без відповідного дозволу керівника;

проходити в установленому порядку попередній і періодичні щорічні медичні огляди;

співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, котрі його оточують, і навколишньому середовищу (ст.159 Кодексу Законів про працю України /КЗпПУ/);

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника чи іншу посадову особу (ст. 159 КЗпПУ).

1.6 У приміщенні, де розміщене робоче місце, повинно знаходитися не менше двох працівників.

1.7 Працівники не повинні залишати робоче місце без нагляду.

1.8 При виконанні робіт із спиртами можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі чинники:

а) фізичні:

- ураження електричним струмом;

- вибухонебезпека;

- ураження від самозаймання спиртів і парів суміші з повітрям;

- підвищення або зниження температури робочої зони;

б) хімічі: отруєння;

токсична та подразнююча дія на організм людини (шкірний покрив, слизові оболонки очей та органів дихання), що спричиняють дистрофічні зміни в печінці, нирках, легенях, селезінці;

небезпека наркотичної дії;

небезпека при проникненні через неушкоджену шкіру.

1.9 Для виконання робіт у шкідливих та небезпечних умовах праці згідно із ст.8 Закону працівникам видають безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші засоби індивідуального захисту, а також мийні засоби:

халат лавсановий (білий або світлих тонів) згідно з ГОСТ 12.4.103-83; ковпак (шапочка) лавсановий (білий або світлих тонів) згідно з ГОСТ 12.4.011-89;

взуття шкіряне (тапочки) згідно з ГОСТ 12.4.137-2001; рукавички гумові технічні згідно з ГОСТ 20010-93;

фартух з прогумованої тканини згідно з ГОСТ 12.4.029-76;

окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013-85 Е;

протигаз фільтруючий згідно з ГОСТ 12.4.121-83;

коробки фільтруючі відповідної марки „А" або „БКФ" згідно з ГОСТ 12.4.122-83;

мило туалетне згідно з ГОСТ 28546-90;

рушник із бавовняної тканини.

1.1 ОРобітники, котрі здійснюють роботу зі спиртами, зобов'язані:

дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни;

виконувати роботу тільки в необхідних засобах індивідуального захисту;

утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті та порядку;

їсти та зберігати їжу тільки в спеціально відведених місцях;

зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, що видають на підприємстві, у холодильниках, які використовують тільки для зберігання продуктів;

перед виходом на технологічну перерву (для відпочинку, паління або з інших причин) необхідно вимити з милом руки, обличчя та прополоскати ротову порожнину питною водою;

після закінчення роботи вимити з милом забруднені частини тіла або прийняти душ, прополоскати ротову порожнину питною водою.

1.11 Працюючі робітники повинні дотримуватися вимог пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння й порядок їх використання та вміти ними користуватися відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.12 Спирти використовують (як розчинники жирів) у процесах знежирення деталей і вузлів радіоапаратури, а також при проведенні аналізу спиртів та інших речовин. Під час роботи із спиртами треба враховувати їх властивості та небезпечні чинники.

1.12.1 Спирт бутиловий (С 4Н 9 ОН) (ГОСТ 5208-81 Е.Спирт бутиловьій нормальний технический. Технические условия)

Густина при 20° С - 0,814 г/см3

Температура спалаху в закритому тиглі - 34° С

Температура кипіння - 117,4° С

Температура самозаймання - 345° С

Концентраційні межі самозаймання парів суміші з повітрям 1,7-12,0% (за об'ємом) при 100 °С

Температура межі росповсюдження полум'я:

нижня - 34° С,

верхня - 68° С.

Технічний бутиловий спирт відноситься до числа токсичних і вибухонебезпечних речовин.

ГДК парів у робочій зоні 10 мг/м3.

З клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Категорія та група вибухонебезпеки ІІА-Т2. Клас небезпеки З, підклас 3.3 згідно з ГОСТ 19433-88.

Пари бутилового спирту можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів. Контакт зі шкірою викликає подразнення.

1.12.2 Спирт ізопропиловий (С3Н7ОН) (ГОСТ 9805-84. Спирт изопропиловьій. Технические условия)

Безбарвна, прозора, легкозаймиста рідина без нерозчинних домішок.

Густина при 20° С - 0,785 г/см3

Температура спалаху - 12,0°С

Температура кипіння - 82,4° С

Температура самозаймання - 455,0° С

Концентрація межі самозаймання парів суміші з повітрям 2-12 % (за об'ємом).

Температурні межі поширення полум'я:

нижня - 8°С,

верхня - 37° С.

Ізопропиловий спирт відноситься до числа вибухонебезпечних продуктів.

ГДК парів у робочій зоні 10 мг/м3.

З клас небезпеки гідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Його пари можуть викликати подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів.

1.12.3 Спирт бензиловий (С7Н7ОН) (ГОСТ 8751-72. Спирт бензиловьій. Технические условия)

Безбарвна легкорухлива рідина зі слабким ароматичним запахом. Погано розчиняється у воді, добре - в органічних розчинниках.

При доступі повітря окислюється в бензальдегід. Легкозаймиста рідина.

Густина при 20° С - 1,050г/см3

Температура спалаху - 90,0° С

Температура кипіння - 205,4° С

Температура самозаймання - 400,0° С

Концентраційні межі самозаймання парів суміші з повітрям 0,99-15,5% (за об'ємом).

Температура межі поширення полум'я:

нижня - 87° С,

верхня - 145° С.

Бензиловий спирт відноситься до токсичних і вибухонебезпечних речовин.

ГДК парів у робочій зоні 5 мг/м3.

З клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Збільшення концентрації парів бензилового спирту в повітрі робочої зони може викликати дистрофічні зміни в печінці, нирках, легенях, селезінці. Наркотик, небезпечний при проникненні через неушкоджену шкіру.

1.12.4 Спирт етиловий (С2Н5ОН) (ГОСТ 17299-78. Спирт зтиловьій технический. Технические условия)

Прозора, безбарвна, легкозаймиста рідина без нерозчинних домішок, з характерним запахом. Легкорозчинна у воді, бензині та бензолі. Не є окислювачем.

Густина - 0,789 г/см3

Температура спалаху - 13,0° С

Температура плавлення - 114,0 °С

Температура кипіння - 78,3° С

Температура самозаймання - 404,0° С

Концентраційні межі самозаймання парів суміші з повітрям 3,6- 19,0% (за об'ємом).

Температурні межі поширення полум'я:

нижня - 11°С,

верхня - 41° С.

Етиловий спирт відноситься до вибухонебезпечних, легкозаймистих речовин.

ГДК парів у повітрі робочої зони 1000 мг/м .

З клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Етиловий спирт - наркотик, що спричиняє спершу збудження, потім параліч нервової системи.

1.13 Приміщення, в яких проводяться роботи із спиртами, повинні бути забезпечені:

припливно-витяжною вентиляцією, а устаткування - місцевою витяжною вентиляцією;

електрообладнанням та освітленням у вибухобезпечному виконанні.

1.14 У приміщеннях для збереження та використання спиртів забороняється користуватися відкритим вогнем та інструментом, який дає при ударі іскру.

1.15 Під час роботи із спиртами, проведенні зливально-наливних операцій необхідно дотримуватись вимог захисту від статичної іскронебезпеки.

1.16 Обладнання, трубопроводи зливів повинні бути заземленими.

1.17 Витяжна вентиляція не повинна бути об'єднаною із загальною вентиляцією, об'єднання можливе після погодження з пожежною службою.

1.18 Згідно із ст.44 Закону за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів держнагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити та надягти необхідні засоби індивідуального захисту.

2.2 Включити загальнообмінну вентиляцію та витяжну вентиляцію обладнання за 20-30 хвилин до початку роботи. Включити витяжну вентиляцію необхідно там, де планується проведення робіт.

2.3 Перевірити наявність тяги витяжної вентиляції обладнання та у витяжній шафі (скафандрі).

2.4 Впевнитися в наявності освітлення на робочому місці.

2.5 Перевірити справність обладнання, його герметичність.

2.6 Зробити зовнішній огляд обладнання та впевнитися у відсутності видимих пошкоджень.

2.7 Перевірити:

справність заземлення обладнання;

наявність засобів пожежогасіння;

склад медичної аптечки та наявність засобів для надання першої долікарської допомоги;

готовність обладнання до роботи, про що зробити відповідний запис у журналі підготовки обладнання.

2.8 Підготувати робоче місце, інструмент, оснащення, прилади.

2.9 Отримати та доставити на спеціальному візку необхідні для роботи спирти. Перевезення спиртів у кількості до 20 л здійснювати в металевій герметично закритій тарі (бідонах), у товстостінній керамічній або скляній тарі (бутлях), які повинні бути в плетених корзинах або металевих обрешітках.

2.10 Отримати допоміжні матеріали.

2.11 У разі відсутності якогось із засобів індивідуального захисту, виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці потрібно сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи стати тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Всі роботи із застосуванням спиртів необхідно виконувати тільки на герметичному обладнанні або у витяжних шафах (скафандрах), при працюючій загальнообмінній і місцевій витяжній вентиляції, користуючись засобами індивідуального захисту.

3.2 Спирти використовуються при виконанні таких операцій:

1) промивка деталей;

2) знежирення деталей і вузлів радіоапаратури;

3) проведення аналізів спиртів;

4) проведення аналізів інших речовин з використанням спиртів.

3.3 Під час роботи необхідно бути уважним, не відволікатися від неї та не відвертати увагу інших.

3.4 Зберігати спирти необхідно:

у товстостінному скляному посуді зі щільно притертими корками в темному місці;

у кількості, що не перевищує змінну норму в шафах або металевих ящиках із стінками та дном, викладеними незаймистим матеріалом, які обладнані витяжною вентиляцією;

далеко від джерела тепла.

3.5 Не зберігати спирти в тарі без відповідної етикетки.

На скляну тару має бути наклеєна етикетка з назвою спирту, його класифікацією та написом „Отрута", „Вогненебезпечно" і зображенням символу (черепа та двох схрещених кісток).