МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.4.73-347-2005

ПРИМІРНА ШСТРУКЦЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ

ПЕРЕВІРЯЛЬНИКА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для перевіряльника суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для перевіряльника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для перевіряльника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для перевіряльника суднового (далі -Інструкція), поширюється на осіб, які працюють за професією перевіряльника суднового (далі - перевіряльник) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи перевіряльником допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці та мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Робота перевіряльників пов'язана із застосуванням різних інструментів і пристосувань.

Роботи виконуються в різних умовах (в суднових приміщеннях, на палубі, надбудовах, на стапелях, у доку, у цехах). Все це ускладнює роботу, вимагає неухильного виконання запобіжних заходів і правил безпеки.

1.4. Недотримання заходів безпеки перевіряльником може привести до нещасних випадків.

1.5. Під час роботи на перевіряльника можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- машини і механізми, що рухаються; рухливі частини виробничого устаткування; вироби, що пересуваються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- падіння предметів з висоти.

1.6. Перевіряльник в процесі роботи повинен пройти навчання з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій і володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.7. Під час роботи перевіряльник повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.8. Спеціальні одяг, взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються безкоштовно в складі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри захисні, захисний щиток, респіратор або протигаз (при необхідності), а також куртка і штани бавовняні на утепленій підкладці при роботі в зимових умовах.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту варто тримати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.9. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.10. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.11. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.12. Перевіряльник повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі і перевіряльник судновий ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

1.13. Перевіряльник в порядку суміщення може виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, якщо він пройшов навчання та перевірку знань та має дозвіл на виконання таких робіт.

1.14. Знаходячись на території підприємства, необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.15. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання допомоги потерпілому.

1.16. Залучення жінок до виконання робіт за професією перевіряльника суднового в замкнутих і важкодоступних приміщеннях судна, а також на висоті не дозволяється.

1.17. Перевіряльник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони.

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.18. Перевіряльник при виявленні порушень правил з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або виникненні небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити керівнику робіт.

1.19. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента необхідно повідомити про це керівнику робіт. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не дозволяється.

1.20. Перевіряльник вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.21. Перевіряльник, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи перевіряльнику необхідно:

2.1. Упорядкувати робочий одяг, застебнути на всі ґудзики, підв'язати або застебнути обшлага рукавів куртки, підібрати звисаючі кінці одягу, надягти головний убір, а там, де це встановлено адміністрацією, захисну каску і рукавиці.

Працювати в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях і т.п.) не дозволяється.

Жінки повинні забрати волосся під косинку, підв'язану без звисаючих кінців.

2.2. Оглянути робоче місце, прибрати з-під ніг і проходів усе, що може заважати в роботі, перевірити справність огороджень і прорізів.

2.3. Якщо підлога, палуба судна, настил риштувань слизькі або мокрі (облиті мастилом, фарбою, водою), слід протерти ці місця дрантям або посипати піском, тирсою.

2.4. Перевірити освітленість робочого місця. При недостатнім освітленні робочого місця застосовувати переносний світильник напругою не вище 36 В в цеху, а в суднових приміщеннях - не вище 12 В. Світильник повинен бути у вибухобезпечному виконанні, мати ковпак із захисною сіткою для лампи і надійний заізольований провід.

2.5. Перед роботою на висоті переконатися, що риштування справні та мають позначення припустимої вантажопідйомності.

2.6. Перевірити наявність і справність інструмента:

2.6.1. Молотки повинні бути насаджені на ручку овального перетину, виготовлену з твердих грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, береза, горобина) і розклинену металевим заєршеним клином. Бойок молотка повинен мати гладку злегка опуклу поверхню без наклепу, вибоїв і тріщин.

2.6.2. Дерев'яні рейки, шергені, шаблони й інші вироби, застосовувані для перевірочних робіт, не повинні мати виступаючих назовні кінців цвяхів або інших кріпильних деталей.

2.7. Весь інструмент: молоток, кернер, косинець, циркуль, висок, шило (креслярку) і інший дрібний інструмент слід переносити тільки в переносній шухляді. Не дозволяється носити гострі інструменти в кишенях спецодягу.

2.8. Штрихи шкал вимірювального інструмента повинні бути зафарбовані чорною фарбою, що у міру стирання повинна відновлятися.

2.9. Керни повинні бути довжиною не менш 100 мм і не мати наклепу на потилицях (ударній частині).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи перевіряльник не повинен відволікатися сторонніми розмовами і не відволікати інших.

3.2. Не дозволяється залишати на робочому місці рейки, шаблони й інший інструмент. Після використання і при відсутності необхідності варто прибирати їх у спеціально відведені для цього місця, великі шаблони, шергені і рейки необхідно укладати в спеціально призначені для цих цілей стелажі.

3.3. При спільному перенесенні шергеней, шаблонів і інших вантажів слід тримати їх на однойменних плечах з товаришами, дивитися під ноги й опускати по команді.

3.4. Переносний ручний електричний інструмент на суднах дозволяється застосовувати тільки інвентарний. Перевіряльник, що використовує електроінструмент, повинен мати групу з електробезпеки не нижче II.

3.5. Входити в міждонні, бортові, баластові, паливні відсіки і цистерни, а також інші замкнуті і важкодоступні приміщення дозволяється тільки з дозволу керівника робіт (майстра).

3.6. Робота в замкнутих і важко доступних приміщеннях дозволяється тільки при наявності наряду-допуску після попередньої перевірки стану повітряного середовища і при наявності ефективно діючої приточно-витяжної вентиляції, як до початку роботи, так і в процесі її виконання. Біля входу в замкнуті і важкодоступні приміщення повинен бути призначений спостерігач.

3.7. Працюючи разом з електрозварником або газозварником, необхідно оберігатися бризок розплавленого металу і полум'я газового пальника.

3.8. При виконанні робіт поблизу електрозварника для захисту очей і обличчя необхідно огородити місця зварювання переносними щитами і ширмами і при необхідності використовувати захисні окуляри.

3.9. При роботі на висоті понад 1,5 м слід використовувати риштування, настили яких повинні бути обгороджені поручнями висотою не менш 1,2 м, що складаються з поручня, одного проміжного горизонтального елемента і бортової дошки висотою не менш 150 мм.

3.10. Добудовувати і розбирати риштування можна тільки з дозволу керівника робіт, не дозволяється перевантажувати їх зайвим вантажем.

3.11. Під час роботи з риштувань не дозволяється кидати нічого вниз, а також залишати незакріпленими інструмент, пристосування.

3.12. Під час виконання робіт слід уникати перебування на одній вертикалі з іншими працівниками, тому що падіння інструмента, оснащення може привести до нещасного випадку.

3.13. Під час роботи на висоті, де немає облаштованих помостів, риштувань, необхідно застосовувати запобіжний пояс. Місце закріплення страховочного стропа запобіжного пояса визначає керівник робіт.

3.14. Переносні драбини повинні мати надійні опори, а верхні кінці драбин повинні бути надійно закріплені.

3.15. Довжина драбин повинна бути такою, щоб можна було працювати зі щаблю, що відстоїть від верхнього кінця сходів не менш, ніж на 1 м.

Сходинки драбин повинні бути врізними.

3.16. Спускатися і підніматися по драбині дозволяється тільки одному перевіряльнику, при цьому руки повинні бути вільними від інструмента, а перевірочний інструмент слід розміщувати в сумці, перекинутій через плече.

3.17. Корпусні конструкції (секції, фундаменти та інше) повинні бути надійно закріплені. Міцність оснащення, що утримує корпусну конструкцію, повинна бути розрахована на найбільші навантаження, що можуть виникнути під час роботи.

3.18. Необхідно, щоб конструкція кліток, кильблоків, упорів, підстав, відтягнень і інших, застосовуваних на стапелі, їх кількість і розташування відповідали кресленням і схемам.