МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАШИ

ПІ 1.4.73-345-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СТОЛЯРА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для столяра суднового" розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці" з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для столяра суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для столяра суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для столяра суднового (далі -Інструкція), поширюється на осіб, які працюють за професією столяра суднового (далі -столяр) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи столяром допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Столяр судновий виконує роботу в різних умовах (в суднових приміщеннях, на палубі, надбудовах, на стапелях, у доку, у цеху), часом в закритих і напівзакритих приміщеннях, з риштування.

1.4. Столярні роботи на суднах пов'язані з установкою, монтажем і кріпленням меблів, деталей обробки з м'яких і твердих порід дерева, декоративної фанери і пластичних мас.

1.5. Столярні роботи виконуються із застосуванням різного ручного пневмо- і електроінструмента, на деревообробних верстатах, що становлять небезпеку для працюючих. Неправильне ведення робіт або недотримання заходів безпеки можуть призвести до нещасних випадків.

1.6. Столяр судновий під час роботи повинен пройти навчання з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій, пожежно-технічному мінімуму, правилам охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки і володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.7. У процесі виробничої діяльності на столярів суднових можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- підвищене фізичне навантаження;

- підвищена (знижена) температура повітря робочої зони;

- рухливі частини виробничого устаткування, вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- напруга в електричній мережі;

- підвищена загазованість і запиленість повітря робочої зони.

1.8. Під час роботи столяр повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.9. Спеціальні одяг і взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються безкоштовно в складі: костюм бавовняний; рукавиці комбіновані; окуляри захисні, захисна каска, респіратор та антифони (при необхідності).

У зимових умовах столяру необхідні куртка і штани бавовняні на утепленій підкладці і валянки.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту варто містити в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.10. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.11. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.12. Знаходячись на території підприємства, необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.13. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.14. Залучення жінок до виконання робіт за професією столяра суднового усередині замкнутих обсягів, що мають один або два лази розміром у світлі менш 400x600 мм (цистерни, танки, відсіки, котли і т.п.), і до виконання верхолазних робіт на висоті не допускається.

1.15. Працівник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.16. Для роботи з пневматичним і електричним столярним інструментом допускаються столяри, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, мають II групу з електробезпеки і дозвіл на право роботи з зазначеним інструментом.

1.17. Столяр судновий повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі і столяр судновий ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт за роз'ясненнями й уточненнями.

При одержанні завдання на незнайому роботу необхідно одержати від керівника роботи інструктаж про безпечні способи її виконання.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку сполучення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення вантажів, суднових деталей або конструкцій, необхідно пройти навчання, освоїти способи безпечного виконання і отримати посвідчення на право виконання цих робіт.

1.18. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання допомоги потерпілому.

1.19. При виявленні порушень правил з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або виникненні небезпеки для навколишніх столяр повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх про небезпеку, що загрожує, і повідомити керівнику робіт.

1.20. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента необхідно повідомити про це керівнику. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не дозволяється..

1.21. Столяр судновий вправі відмовитися від роботи, що доручається, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.22. Столяр, що порушує дану Інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи слід упорядкувати робочий одяг: штани повинні бути навипуск, куртка одягнена поверх штанів. Необхідно застебнути або підв'язати обшлага рукавів, підібрати звисаючі кінці одягу; надіти головний убір або каску, якщо її носіння встановлене правилами внутрішнього розпорядку. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях тощо) не дозволяється. Жінки повинні забрати волосся під косинку, зав'язану без звисаючих кінців.

2.2. Необхідно оглянути робоче місце, прибрати з-під ніг і проходів усе, що може заважати в роботі, перевірити достатність освітлення робочого місця й устаткування.

2.3. Якщо підлога в цеху, палуба судна на місці майбутньої роботи слизькі або мокрі (облиті мастилом, фарбою, водою), слід протерти слизькі місця дрантям або посипати піском, тирсою.

2.4. Якщо підлога в цеху, на судні холодна (бетонна, плиткова, металева), слід установити під ноги справні дерев'яні грати з зазором між рейками не більш 20-25 мм.

2.5. Застосовуваний у роботі інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- поверхня дерев'яних ручок інструментів повинна бути гладкою, без тріщин і задирок;

- кувалда і молоток повинні бути насаджені на рукоятку овального перетину, розклинену заєршеним клином з м'якого металу і виготовлену з твердих і грузлих порід дерева (клен, молодий дуб, горобина, в'яз); бойок кувалди і молотка повинен мати рівну злегка опуклу поверхню, без наклепу і тріщин;

- сокири повинні мати гладкі леза, не збиті, без задирок, вибоїв і тріщин. Сокира повинна бути міцно і щільно насаджена на сокирище і закріплена заєршеним клином з м'якого металу. Довжина рукоятки сокири повинна дорівнювати 2,5-3 висотам самої сокири;

- пилки (ножівки, лучкові) повинні бути правильно заточені і надійно закріплені. Лучкові пилки повинні мати міцний кістяк і правильний натяг полотнини;

- стругальний інструмент (шерхебелі, рубанки, фуганки й інші) повинен мати гладкі, рівно зачищені колодки. Задня частина колодки, що приходиться під руку, у верхній частині повинна бути закруглена. Леза стругального інструмента повинні бути правильно заточені, міцно і щільно пригнані до дерев'яних колодок і не повинні мати вибоїв, тріщин і задирок;

- гайкові ключі повинні бути справними і відповідати розміру гайок і голівок болтів, не повинні мати тріщин, забоїн і задирок, губки ключів повинні бути рівнобіжними.

Не дозволяється працювати ключами з прокладками і подовжувати плечі трубами, а також застосовувати контрключі.

2.6. Для перенесення інструмента столяр повинен використовувати сумку або легку переносну шухляду.

2.7. Перевірити, що деревообробний верстат і механізм має пристосування і пристрої, що виключають:

- можливість стикання з частинами, що рухаються, або робочим інструментом верстата;

- виліт ріжучого інструмента і інших деталей;

- влучення у верстатника часточок оброблюваного матеріалу, що відкидаються різальним інструментом;

- перевищення гранично припустимих величин вібрації і шуму;

- травмування верстатника при установці і зміні ріжучого інструмента, зблокованого зі стаціонарно-витяжною вентиляцією.

2.8. Перевірити, що верстат має надійно діючі гальма, які забезпечують зупинку його протягом 2-6 секунд із моменту вимикання двигуна. Гальмо повинно бути зблоковане з пусковим пристроєм так, щоб можливість гальмування при невиключеному двигуні виключалася.

2.9. Верстат з ручною і з механічною подачею, при роботі якого можливе відкидання різальним інструментом заготовки і відходів від неї, має спеціальні пристрої, що виключають їх викид (заклинювальні зубцюваті сектори, пазурі, загострені пальці, гребінці, завіси, щити).

2.10. Слід впевнитися, що робочі поверхні столів, направляючих лінійок, шаблонів рівні, без вибоїв, тріщин і інших дефектів.

2.11. Необхідно переконатися в справності деревообробних верстатів, а також пристосувань і обгороджуючих пристроїв.

2.12. Перед виконанням роботи на круглопильному верстаті слід перевірити відповідність установленої пилки характеру розпилювання (подовжнє або поперечне), правильність заточення і розводу зубів диска пилки, переконатися у відсутності тріщин, виламаних зубів, наявності розклинювального ножа.

2.13. Перед виконанням роботи на стрічковій пилці необхідно перевірити стан ріжучої частини пилки шляхом обертання її вручну, а також переконатися в правильності її обертання на шківах.

Зазор між матеріалом і захисним огородженням не повинен перевищувати 5-10 мм.

2.14. Необхідно переконатися, що огородження ножового вала фуговального верстата, пропускаючи оброблюваний матеріал, закриває частину ножового вала, не закриту заготовкою.

2.15. Перед виконанням робіт, пов'язаних з викиданням тирси, осколків (розпилення, різання скла) щоб уникнути травмування очей необхідно підготувати захисні окуляри.