МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.5.20-383-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній (далі -оператор).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах меблевого виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Шліфування поверхні меблевих щитів на лінії проводиться дрібнозернистою шліфувальною шкуркою, полірування - спеціальними пастами.

1.4 Підвищена небезпека під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування лакофарбових покрить обумовлюється наявністю рухомих частин обладнання, значної кількості абразивного і полірувального пилу, що створює високий рівень вибухопожежонебезпеки внаслідок накопичення статичної електрики.

1.5 До самостійного виконання робіт на лініях шліфування і полірування допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок в період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6 Оператори, які виконують роботи на лініях шліфування і полірування, зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.7 Під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування можуть мати місце такі фізичні й хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

а) фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- недостатня освітленість робочої зони;

б) хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- токсичні;

- подразнюючі;

- канцерогенні;

- алергенні;

- мутагенні.

1.8 Для виконання робіт на лініях шліфування і полірування операторам видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців;

- напівчеревики шкіряні антистатичні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУ17 УРСР 41-02-90) на 12 місяців;

- рукавички гумові та бавовняні згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці;

- респіратор пилозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 - 2001 до зносу;

- окуляри захисні згідно ГОСТ 12.4.013 - 97 до зносу.

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313 понад установленої норми.

1.9 Оператори, зайняті шліфуванням і поліруванням лакофарбових покрить, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на машині інструменти, сторонні предмети, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.10 Оператори зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.11 Оператори, які виконують роботи на лініях шліфування і полірування, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.12 Порушення оператором вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових та гальмівних пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів та агрегатів лінії.

2.4 Перевірити наявність інструкції з технічної експлуатації лінії.

2.5 Провести зовнішній огляд лінії і впевнитися в справності:

- пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;

- завантажувально-розвантажувальних пристроїв, конвеєрів;

- шківів, які несуть шліфувальну стрічку, кріплення і балансування полірувальних шайб;

- огороджень неробочої частини шліфувальної стрічки і полірувальних барабанів;

- електрообладнання і блокувань;

- заземлювальних пристроїв і пристосувань для зняття статичної електрики;

- гальмівних пристроїв;

- пиловловлювачів, загальнообмінної вентиляційної та пневмотранспортної систем;

- сигнальних пристроїв;

- автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації;

- автоматичних газоаналізаторів, попереджуючих можливість виникнення в повітрі вибухонебезпечних концентрацій пилу.

2.6 Впевнитися в правильності встановлення шліфувальної стрічки, відсутності надірваних і нерівних країв та інших дефектів, а також пристроїв, які забезпечують її постійний натяг в процесі роботи. З'єднувальний шов шліфувальної стрічки повинен бути виконаний так, щоб його зовнішня (робоча) сторона була повернута у напрямку зворотному руху стрічки.

2.7 Переконатися в достатньому змащуванні необхідних механізмів лінії.

2.8 Розкласти інструменти, пристосування і прилади так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.9 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.10 Змастити руки захисною пастою або кремом.

2.11 Попередити оточуючих про вмикання лінії, дати сигнал про початок роботи.

2.12 Перевірити на холостому ходу роботу кожного агрегату лінії окремо.

2.13 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.14 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням лінії впевнитися, що її пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Лінію вмикати і вимикати в послідовності, зазначеній в інструкції з технічної експлуатації.

3.3 Слідкувати за справністю лінії та сигнальних лампочок на пульті керування, що сповіщають про обривання і спадання шліфувальної стрічки.

3.4 Слідкувати за правильністю укладання щитів завантажувальним пристроєм. Не поправляти руками щити, якщо лінія працює.

3.5 Слідкувати за натягом шліфувальної стрічки і тиском полірувальних барабанів на деталі, не допускати перегрівання барабана (перегрівання шайб барабана може спричинити його загоряння).

3.6 Використовувати полірувальні матеріали згідно з затвердженою технологічною інструкцією.

3.7 Використовувати інструменти, що не дають іскроутворення.

3.8 Не дозволяється працювати в одязі із синтетичних тканин, взуття повинне бути антистатичне.

3.9 Регулярно проводити очищення місцевих пиловловлювачів, пневмотранс-портної і вентиляційної систем, не допускати накопичення пилу в трубопроводах.

3.10 Оператор зобов'язаний вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи лінію навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження обладнання лінії;

- під час прибирання, чищення, змащування обладнання;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.11 Не передавати свою роботу і керування лінією стороннім особам, які не пройшли спеціального навчання.

3.12 Не допускати в приміщенні накопичення пилу в великих кількостях.

3.13 Не застосовувати відкритий вогонь і не палити. Паління дозволяється у спеціально відведених місцях, погоджених з пожежною охороною.

3.14 Оператор повинен погоджувати свої дії з працівниками, які обслуговують лінію.

3.15 Виготовлені деталі складати на візки або візки-етажерки. Висота штабеля не повинна перевищувати 1,5 м.

3.16 Оператору забороняється усувати неполадки в обладнанні лінії.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути обладнання лінії, виготовлені деталі скласти у відведеному місці.

4.2 Привести в порядок робоче місце:

- зібрати і перевірити справність інструменту, засобів індивідуального захисту, якими користувались під час роботи, покласти їх у відведене місце;

- зробити вологе прибирання обладнання лінії і робочого місця від полірувального пилу, очистити аспіраційні системи;

- ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання;

- зібрати обтиральний матеріал, промаслене ганчір'я тощо, скласти в закриту металеву ємність і винести з приміщення в спеціально відведене місце.

4.3 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.4 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу.

4.5 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою. Змастити руки живильним кремом.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час виконання робіт на лінії шліфування і полірування можуть мати місце такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення вибуху і пожежі;

- зіткнення рук з рухомими частинами обладнання.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні необхідно:

- негайно відвести деталь, що обробляється, від робочого органу та вимкнути обладнання;

- повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і діяти за їх вказівкою.

5.3 Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної безпеки:

- вимкнути обладнання, освітлення, вентиляцію, пневмотранспортну систему;

- негайно попередити керівника робіт;

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної безпеки.

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку пожежі.

5.4 Під час появи ознак загоряння електрообладнання (перегрів, поява диму, запах горілого) необхідно вимкнути верстат і доповісти безпосередньому керівнику робіт.

5.5 Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку мають негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

5.6 Подання першої долікарської допомоги:

5.6.1 У разі ураження електричним струмом необхідно перш за все звільнити потерпілого від дії струму (вимкнути рубильник, викрутити запобіжні пробки, відтягти провід сухою дерев'яною палкою або потерпілого, використовуючи діелектричні рукавиці чи інші ізолювальні засоби, діючи при цьому однією правою рукою), визвати лікаря і розпочати подання першої допомоги.