ПІ 1.1.23-359-2005. Примірна інструкція з охорони праці під час робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту


Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПІ 1.1.23-359-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РУЧНОГО ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електрифікованого інструменту (далі - Інструкція) призначена для всіх осіб, що використовують під час роботи на підприємствах ДК "Укртрансгаз" ручний електрифікований інструмент.

1.2. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, придатні за станом здоров'я до виконання робіт за основною професією, які пройшли в установленому на підприємстві порядку навчання та інструктаж з охорони праці, оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.

1.3. Електроінструмент за умовами безпеки поділяється на такі класи:

а) І - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;

б) II - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення.

Номінальна напруга для електроінструменту класів І і II має бути не більше 220 В для електроінструменту постійного струму; 380 В - для електроінструменту змінного струму.

в) III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Електроінструмент класу III призначений для живлення від безпечної наднизької напруги, яка створюється автономним джерелом живлення або перетворенням більш високої напруги за допомогою роздільного трансформатора або перетворювача з роздільними обмотками.

Не дозволяється підключення електроінструменту напругою до 42 В до електромережі загального призначення через автотрансформатор, резистор чи потенціометр.

Штепсельні вилки електроінструменту класу III повинні мати конструкцію, що унеможливлює з'єднання їх з розетками на напругу понад 42 В.

1.4. До роботи з електроінструментом класу І у приміщеннях із підвищеною небезпекою ураження електричним струмом та поза ними допускаються працівники, які мають групу електробезпеки не нижче II, а до роботи з електроінструментом II і III класу -працівники з І групою електробезпеки.

Працівники, допущені до роботи з електроінструментом, повинні попередньо пройти навчання та перевірку знань правил безпечної роботи і мати запис у посвідченні про допуск до виконання робіт із застосуванням електроінструменту.

Електротехнічні працівники, які мають групу II і вище з електробезпеки, допускаються до роботи з електроінструментом без запису у посвідченні на право виконувати спеціальні роботи.

1.5. Під час виконання робіт із застосуванням електроінструменту класу І обов'язково повинні застосовуватись засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килимки тощо), - за винятком таких випадків:

- тільки один електроінструмент живиться від роздільного трансформатора;

електроінструмент живиться або від автономної двигун-генераторної установки, або від перетворювача частоти з роздільними обмотками; електроінструмент живиться через захисно-вимикальний пристрій. У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом достатньо застосовувати лише діелектричні рукавички, а в приміщеннях зі струмопровідними підлогами - також діелектричні калоші або килимки.

1.6. Дозволяється виконувати роботи із застосуванням електроінструменту класів II і III без застосування індивідуальних засобів захисту у приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівника електрострумом.

1.7. У вибухонебезпечних приміщеннях та об'єктах слід використовувати лише електроінструмент у вибухозахищеному виконанні.

1.8. У посудинах, апаратах та інших металевих спорудах з обмеженою можливістю переміщення та виходу з них дозволяється працювати електроінструментом класів І і II за умови, якщо тільки один електроінструмент живиться від автономної двигун-генераторної установки, розподільного трансформатора або перетворювача частоти з роздільними обмотками, а також електроінструментом класу III. При цьому джерело живлення (трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати поза вказаними посудинами, а вторинне коло джерела не слід заземлювати.

1.9. Доступні для доторкання металеві деталі електроінструменту класу І, які можуть потрапити під напругу у разі пошкодження ізоляції, повинні з'єднуватись із заземлювальним затискачем.

Електроінструмент класів II і III не підлягає заземлюванню.

1.10. Слід погоджувати з керівником робіт чітке визначення меж робочої зони. У робочій зоні можуть перебувати тільки ті працівники, які задіяні у виконанні робіт.

1.11. Слід виконувати тільки ту роботу, яку доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій). Не допускати випадків передоручення її іншим особам.

1.12. Слід виконувати електроінструментом тільки ту роботу, для якої він призначений. Необхідно оберігати електроінструмент від ударів, перевантажень, бруду, вологи, нафтопродуктів.

1.13. Кабель електроінструменту повинен бути захищений від випадкового пошкодження і зіткнення його з гарячими, вологими та масляними поверхнями.

Не дозволяється натягувати, перекручувати та перегинати кабель, що живить електроінструмент, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання цього кабелю з тросами, кабелями та рукавами для газозварювання.

1.14. В умовах краплепадіння або утворення бризок, а також на відкритих майданчиках під час дощу й снігопаду, слід виконувати роботу тільки електроінструментом, який захищений від крапель та бризок і має відповідні знаки (крапля в трикутнику або дві краплі).

1.15. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- рухомі частини виробничого обладнання;

- підвищена запиленість;

- підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищена або знижена рухомість повітря;

- ураження електричним струмом;

- відсутність або недостатність природного світла;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена яскравість світла;

- знижена контрастність;

- прямий і відбитий блискіт;

- гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги). Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.16. Працівник, що виконує роботи із застосуванням ручного електрифікованого інструменту, зобов'язаний:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання робіт;

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції, внутрішнього трудового розпорядку, правила поводження з обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити у встановленому на підприємстві порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівнику забороняється застосовувати обладнання з корисливою метою, а також для виконання робіт, не передбачених виробничим завданням.

1.17. Під час роботи працівник повинен користуватись засобами індивідуального захисту (313) відповідно до основної професії та дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами. Застосовувати при митті рук бензин, гас, ацетон та інші легкозаймисті речовини забороняється;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

Електроінструмент слід тримати тільки сухими і чистими руками.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Надіти спецодяг та інші 313 відповідно до основної професії. Спецодяг повинен бути добре підігнаний та застібнутий. Волосся підібрати під головний убір.

При потребі, одержати додаткові засоби індивідуального захисту. Упевнитись у їх справності та придатності до користування. Перевірити за клеймами на рукавичках, калошах і килимку, чи не минув строк їх чергових випробувань.

2.2. Під час видавання електроінструменту і перед початком виконання робіт із його застосуванням необхідно перевірити:

- дату проведення останньої періодичної перевірки електроінструменту;

- відповідність напруги та частоти струму в електромережі напрузі та частоті струму електродвигуна електроінструменту, зазначеним на табличці;

- комплектність та надійність кріплення деталей;

- відповідність робочого виконавчого інструменту умовам роботи, його справність і надійність кріплення. Особливу увагу слід звернути, чи немає тріщин в абразивних кругах;

- справність редуктора електроінструменту шляхом прокручування шпинделя рукою (при відключеній напрузі), стан щіток та колектора;

- цілісність ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування, надійність штепсельних з'єднань, надійність закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях вводу їх в електроінструмент і відсутність їхнього злому та стирання, справність вимикача;

- справність заземлення (надійність з'єднання заземлюючого проводу зі спеціальним затискачем на інструменті, відсутність обриву заземлюючого проводу):

2.3. Не приступати до роботи електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виявлення хоча б однієї з таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки вимикача;

- іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

- витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

- поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- поява підвищеного шуму, стуку, вібрації;

- псування або поява тріщин у корпусній деталі, рукоятці, захисному огородженні;

- пошкодження робочої частини інструменту;

- зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

2.4. Підключити електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевірити його роботу на холостому ходу, упевнитись у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.

2.5. Перевірити справність штепсельних з'єднань, заземлення (занулення) металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42 В, наявність діелектричних рукавиць і калош або гумових килимків.

2.6. Про всі помічені при огляді несправності або недоліки, які загрожують безпеці людей при проведенні робіт, повідомити керівника робіт і приступити до роботи після їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Робоче місце слід утримувати в чистоті, не захаращувати проходи та проїзди; укладати заготовки і вироби у відведених місцях.

3.2 Довгий кабель слід підвішувати вище зросту людини або укладати у тимчасові канави або жолобки, перекриті міцними настилами. Слідкувати, щоб кабель не торкався до гарячих, вологих і замаслених поверхонь або предметів. Не допускати під час роботи утворення петель та перекручувань кабелю.

3.3 Необхідно використовувати діелектричні рукавиці, калоші та гумові килимки під час роботи з електроінструментом у випадках, викладених у п.1.5.

3.4 Не слід перевантажувати двигун електроінструменту великою подачею (сильне натискання); необхідно періодично перевіряти температуру на поверхні його корпусу (вона не повинна перевищувати 45°С). Не допускати перегріву різального інструменту.

3.5 Працювати електроінструментом слід тільки при такій температурі навколишнього середовища, яка вказана у його паспорті.

3.6. Не дозволяється працювати електроінструментом із приставних драбин. Працювати на висоті слід тільки з підмостків, риштувань, інвентарних площадок тощо. Не можна залишати інструмент на підмостках, риштуваннях, інвентарних площадках тощо, зберігати його слід у спеціальному ящику.

3.7. Під час обробки деталей застосовувати спеціальні пристрої для їх закріплення.

3.8. Під час роботи електроінструментом з деревиною необхідно слідкувати, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети.

3.9. Не використовувати у стаціонарному режимі електроінструмент, яким обробляють деревину, без огороджень, передбачених конструкцією.

3.10. Металеву стружку слід видаляти тільки металевим крючком або щіткою при вимкненому електродвигуні.

3.11. Не дозволяється перевіряти пальцями гостроту різального інструменту

3.12. Під час виконання робіт електроінструментом необхідно користуватись захисними окулярами.

3.13. Під час свердління електродрилем з використанням важеля для притискування необхідно слідкувати, щоб кінець важеля не спирався на поверхню, з якої він може зісковзнути.