МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

"ПОГОДЖЕНО"

Національний науково-дослідний інститут охорони праці - лист №561 від 08.08.2004 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Міністерства промислової політики України

22.09. 2004 р. № 475

ПІ 1.4.17-331-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАЛЯРА

м. Харків

1. Загальні положення

1.1.Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для маляра по фарбуванню електротехнічних виробів. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з законом.

1.2. Технологічний процес включає виконання наступних операцій:

• знежирювання виробів;

• фарбування (методом занурювання, пневматичного розпилювання, безповітрянного розпилювання, ручне фарбування);

• сушіння виробів з використанням наступного устаткування і інструмента:

пульверизаційні установки;

установки безповітряного розпилювання;

фарбувальні камери та кабіни;

фарбонагнітальні баки;

ванни занурювання;

фарборозпилювачі;

масловодовідділювачі;

сушильні камери;

вантажопідіймальні засоби і механізми;

ручний інструмент (щітки, ковши тощо).

1.3. Робоче місце повинно:

• бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;

• відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.

1.6. До роботи з обслуговування та експлуатації посудин, які працюють під тиском, допускаються особи, що мають відповідне посвідчення.

1.7. Виконувати підйом деталей вагою більш 16 кг тільки вантажопідіймальними засобами.

1.8. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.9. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.10. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.11. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.12. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.13. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.14. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

• вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної і обідньої перерв;

• не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

• 1.15. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

• проходити тільки в передбачених для цього місцях;

• не проходити між машинами, деталями і заготовками;

• не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

• не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

• не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.16. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці працездатності застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

• хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку (викиди граничних та неграничних вуглеводнів під час знежирювання, фарбування виробів, сушіння, розріджування фарб розчинниками та ін.);

• токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

• підвищеної температури матеріалів під час сушіння;

• машин і механізмів, що рухаються, рухомих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;

• виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;

• падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;

• гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

• загазованості повітря робочої зони;

• підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

• підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

• підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

• підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

• відсутності або недостатності природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;

• фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

• нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.17. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту:

• комбінезон бавовняний ГОСТ 12.4.100-80;

• шолом бавовняний;

• черевики шкіряні ГОСТ 12.4.137-84;

• напальник ГОСТ 14681 -89;

• рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010-75;

• окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85;

• респіратор ГОСТ 12.4.004-74;

• протигаз ГОСТ 12.4.121-83.

1.18. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.19. Виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (знежирювання, фарбування виробів, сушіння, розріджування фарб розчинниками та ін.).

1.20. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.21. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність драбин.трапів, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.7. Перевірити працездатність чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажопідіймальних засобів згідно з технічною документацією.

2.8. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується

робота, згідно з технічною документацією.

2.9. Впевнитись в тому, що балони для повітря або резервуари для

фарби випробувані та мають манометри і запобіжні клапани, які відрегульовані на робочий тиск агрегату.

2.10. Перевірити захисне заземлення установки безповітряного розпилювання та сушильних установок з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.11. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.12. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.13. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на фарбування, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.14. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.5. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.п.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів. Транспортувати лакофарбувальні матеріали в герметичній тарі.

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.8. Виключати устаткування і переносні лампи з розеток у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.9. Перемішувати фарбувальні суміші дерев'яними мішалками. Наливати суміші у відра, фарбувальні апарати алюмінієвими або оцинкованими ковшами.

3.10. Розводити фарбувальні суміші підвищеної токсичності (перхлорвинилові, епоксидні та ін) на спеціальному робочему місці в окремому приміщенні при включеній вентиляції.

3.11. Виконувати приготування епоксидних лакофарбувальних матеріалів із затверджувачем та розрідження їх у спеціальному приміщенні при включеній витяжній вентиляції.

3.12. Вимагати зняття напруги при виконанні робіт поблизу електродроту.

3.13. Виконувати фарбування розпилювачем в спеціальному приміщенні або камері. Встановлювати фарбонагнітальні баки та масловодовідділювачі поза камерою.

3.14. Під час роботи з пульверизаційними установками слід:

• не направляти фарборозпилювач в обличчя;

• не закривати рукою або пальцем вихідний отвір фарборозпилювача;

• відключити установку та зняти тиск в системі в разі несправності;

• ставити курок фарборозпилювача на запобіжник в разі перерви в роботі;

• стежити за справністю манометра та його показниками, а також за міцністю закріплення шлангів в місцях з'єднань;

• стежити за тим, щоб під час роботи пульверизатора не було надлишкового розбризкування та надмірного розпилювання фарби;

• зупинити процес фарбування в разі перебоїв в роботі та забитті каналів, розібрати агрегат, промити та прочистити.

3.15. Виконувати фарбування дрібних деталей в спеціальних кабінах розпилювання.

3.16. Виконувати фарбування за допомогою щіток в разі відсутності ефективних заходів захисту та вентиляції.

3.17. Використовувати підіймально-транспортні засоби, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою випробування, вантажопідйомністю і інвентарним номером.

3.18. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.19. При виконанні робіт не слід:

• чистити устаткування під час його роботи;

• працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;

• працювати при несправному манометрі та відсутності пломби на фарбонагнітальному баці;

• перевищувати понад встановленого тиск в фарбонагнітальному баці;

• закривати отвори металевих бочок дерев'яними пробками та іншими предметами;

• використовувати для знежирювання високотоксичні речовини: етилований бензин, метанол, бензол, діхлоретан, хлоровані вуглеводні;

• використовувати для пульверизаційного фарбування емалі, фарби, які містять свинцеві сполуки;

• працювати з несправним інструментом;

• працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;

• працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;