ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 № 15/3-361

ПІ 1.1. 23-315-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БУРОВИХ І ШУРФОВИХ

РОБІТ НА ГАЗОПРОВОДАХ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання бурових і шурфових робіт на газопроводі

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. Бурові роботи виконуються спеціальними машинами БУГ-117, пневматичними молотами або вручну з використанням бурів, які мають обмежувач глибини буріння.

1.2. Бурові роботи виконуються:

- на газопроводах в місцях підвищеної небезпеки, що знаходяться під шляховим покриттям (асфальт, бруківка, тощо);

- на дільницях газопроводів де виявлена загазованість, з метою виявлення зон найбільшої загазованості;

- на дільницях газопроводів, де виявлені пошкодження ізоляційного покриття, з метою виявлення можливих витоків газу.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ РОБІТ

2.1. Для виконанні робіт службою приладового контролю бригада складається:

- інженерно-технічний працівник (ІТП) -1;

- слюсар -2;

- машиніст бурової машини - 1.

2.2. Всі члени бригади повинні пройти навчання і атестацію з правил безпечного користування:

- приладами вимірювання і контролю;

- електричними і пневматичними інструментами;

- спецмашиною БУГ - 117.

2.3. Перед початком робіт відповідальний керівник повинен провести інструктаж:

- з правил безпеки у газовому господарстві;

- з правил безпеки під час роботи на проїзній частини доріг;

- з питань техніки безпеки.

2.4. Бригади мають бути забезпечені:

- справними приладами ( що пройшли перевірку);

- справними інструментами і пристосуваннями;

- засобами індивідуального та колективного захисту;

- засобами пожежегасіння;

- засобами надання першої долікарняної медичної допомоги;

- засобами зв'язку.

2.5. Бригади повинні мати:

- письмовий наряд (наряд-завдання);

- схему підземного газопроводу;

- маршрутну карту обстеження газопроводу;

- виконавчий план і профіль газопроводу (за необхідністю);

- погодження представників підприємств, що експлуатують підземні інженерні мережі в зоні проведення робіт.

2.6. Керівник робіт повинен:

- видати завдання (наряду-завдання), схем газопроводів, маршрутних карт, виконавчої документації, проведення інструктажу;

- визначити місцезнаходження підземного газопроводу на місцевості, виявити місця перетину з діючими підземними комунікаціями, нанесення знаків (крейдою, конусами, тощо) на поверхні шляхового покриття під бурові роботи.

- вибрати оптимальні та безпечні напрямки руху техніки та бригади (з врахуванням особливих умов).

- перевірити наявність, справність і комплектність обладнання, приладів, пристосувань.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.5. Буріння свердловин проводяться глибиною 0,3 м через кожні 2 м безпосередньо над підземним газопроводом за виключенням місць проходження діючих комунікацій на глибині менше 0,3 м.

3.6. Не дозволяється проведення бурових робіт в створі освітлювальних опор.

3.7. Бурові роботи в місцях перетину газопроводу з діючими комунікаціями, що розташовані на глибині менше 0,3 м, слід виконувати поблизу цих місць (в місцях шпарин, поблизу бордюрів).

3.8. Під час проведення бурових робіт на проїзній частині слід виставляти попереджувальні знаки, таблички, огороджувати місця проведення робіт.

3.9. Після закінчення бурових робіт (розрахункової кількості свердловин) проводиться перевірка їх загазованості в послідовності їх буріння.

3.11. У разі механізованого розкопування шурфів останній шар ґрунту над газопроводом товщиною не менше 300 мм слід розкопувати вручну лопатами, дотримуючись певної обережності, щоб не пошкодити газопровід.

3.12. Якщо під час розкопування шурфу буде виявлено будь-який непередбачений трубопровід або кабель, роботи слід зупинити до вияснення призначення, належності виявленої споруди.

3.13. Під час виконання газонебезпечних робіт в шурфах або котлованах глибиною більше 1,2 м робітникам слід працювати у рятувальному поясі.

3.14. Страхувальний канат від рятувального пояса робітника, що знаходиться в котловані, повинні тримати 2 робітника, які знаходиться на поверхні з навітряної сторони.

3.15. Під час розкопування шурфів в залежності від їх глибини, категорії ґрунту, способу кріплення стінок і облаштування укосів, а також їх зворотній засипці необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки передбачених "Інструкцією з ОП при виконанні земляних робіт на діючих газопроводах".

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.16. Під час проведення робіт на проїзній частині вулиці, доріг необхідно керуватися вимогами правил дорожнього руху. Місця ведення робіт слід огороджувати, облаштовувати попереджувальними знаками чи табличками. Усі виконавці робіт повинні бути одягнені в спеціальні сигнальні жилети.

3.17. Спецмашини БУГ-117 слід облаштувати дорожніми попереджувальними знаками з написом «Ведуться роботи» і покажчиками напрямку об'їзду.

3.18. Роботи в місцях перетину з електричними і телефонними кабелями слід вести тільки за погодженням організацій, що їх експлуатують.

3.19. Під час роботи бурової машини необхідно виконувати наступні заходи безпеки:

- переконатись, що вузли машини справні і мають надійне кріплення;

- огляд і ремонт бурової машини виконувати з вимкненим двигуном;

- перед встановленням буру у державку - стояк з робочим органом опустити в нижнє положення, оглянути пневматичні шланги, інструмент, після цього стояк перевести у верхнє положення і вставити бур;

- роботи з установки і зняття бурового інструменту слід корегувати керівнику робіт;

- під час переміщення бурової машини слід рухатись назустріч транспортного руху і кожен раз виставляти попереджувальні знаки на відстані 5 м від місця роботи.

3.20. Під час виконання робіт пневматичним молотом слід дотримуватись наступних заходів безпеки:

- перевірити справність пневматичного молота (клапан на рукоятці має легко і швидко відкриватись);

- затискувальна частина (хвостовик) бура має щільно сидіти в отворі і не випадати під власною вагою;

- використовувати 313.

3.21. Під час забивки вручну слід дотримуватись наступних заходів:

- бур слід утримувати за допомогою спеціальних держалок (кліщів);

- робітники, що виконують роботи, не мають ставати навпроти один одного, щоб унеможливити травмування кувалдою;

- використовувати 313.

3.22. Перевірку присутності газу у свердловині слід проводити за допомогою газоаналізаторів, перевірка відкритим полум'ям не дозволяється.

Якщо виявлені місця присутності газу, необхідно:

-повідомити диспетчера управління;

-взяти пробу газу для лабораторного аналізу;

-перевірити всі будови в радіусі 50 м;

-попередити населення і персонал про недопустимість користування відкритим вогнем, паління, користування електроприладами, за необхідності вжити заходів щодо евакуації населення і персоналу;

-огородити небезпечну зону і не допускати до неї людей і техніку;

-діяти згідно плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

-виконувати розпорядження відповідального керівника і диспетчера.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Після закінчення робіт оглянути місце проведення шурфування, засипати ґрунтом, зробити відповідні записи в наряді-допуску та здати його керівнику.

4.2. Після виконання робіт складається акт, в якому вказується схема буріння; прив'язка свердловин до постійних орієнтирів; результати аналізів загазованості; місцезнаходження найбільше загазованих дільниць газопроводу. Складений акт і схема передаються до технічного архіву підприємства.

4.3. Зібрати інструмент та обладнання і скласти на транспортний засіб.

4.4. З прибуттям на місце базування привести в порядок спецодяг, 313, розмістити їх у встановленому місці.

4.5. Вимити руки, та обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

4.6. Про всі недоліки та порушення доповісти керівнику робіт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю людей (аварія на діючому газопроводі, утворення вибухонебезпечних ситуацій, пожежа, вибух та т. і.), роботи з ізолювання слід негайно припинити. Повідомити про ситуацію, що склалася, безпосереднього керівника робіт та аварійно-диспетчерську службу підприємства. Приступити до локалізації та ліквідації аварійної ситуації згідно плану.

5.2. У разі виявленні на металевих частинах напруги негайно вимкнути електрообладнання з електромережі і доповісти безпосередньому керівнику робіт. Ремонтні роботи мають виконувати електромеханіки.

5.3. У разі травмування персоналу необхідно негайно звільнити потерпілого від дії травмуючого фактору, при цьому бути обережним, щоб самому не бути ураженим. Надати потерпілому першу долікарняну медичну допомогу, якщо необхідно - викликати швидку медичну допомогу за тел. 03 і підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги. Повідомити про випадок, що стався, керівника робіт.

5.4. Про всі випадки аварійних ситуацій, порушень технологічних процесів, що можуть призвести до небезпечних наслідків, випадки травмування чи захворювання, необхідно повідомити безпосереднього керівника робіт та відповідні служби підприємства.