ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від ЗО 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 №15/3-361

ПІ 1.1.23-314-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА ТРУБ НА ЛІНІЇ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для ізолювальника труб на лінії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, які працюють за професією ізолювальника труб на лінії (далі - ізолювальник) на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. Робоче місце ізолювальника труб - не постійне, на об'єктах, де проводяться роботи з будівництва, реконструкції та ремонту газопроводів, незалежно від місця їх розташування.

1.3. До роботи ізолювальника допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, мають відповідну кваліфікацію, підтверджену свідоцтвом (посвідченням кваліфікаційної комісії), мають необхідні навики в роботі, пройшли вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці. Повторна перевірка знань проводиться постійно діючою комісією періодично 1 раз на рік, повторні інструктажі - 1 раз на 3 місяці), позапланові - при зміні технології і умов праці; цільові - перед виконанням робіт, на які оформляються наряд-допуски. Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з охорони праці», в журналі після проходження інструктажу має бути підпис інструктуючого та слюсаря. Медичні обстеження проводяться 1 раз на 2 роки. Особи віком до 21 року проходять щорічний обов'язковий медичний огляд.

1.4. Ізолювальник труб повинен знати і пам'ятати що:

- бітумні мастики, що наносяться на труби, мають температуру 160 — 180°С і тому можуть спричинити тяжкі опіки при недбалому поводженню з ними;

- основні матеріали, що використовуються для ізоляційних робіт є хімічно-небезпечними;

- матеріали, що використовуються - легкозаймисті або горючі.

1.5. Під час роботи ізолювальника можуть бути присутні такі небезпечні та шкідливі фактори:

- термічні (опіки, взимку - обмороження);

- наявність у повітрі і матеріалах шкідливих та отруйних речовин чи їх сполук;

- загазованість зони, де проводяться роботи;

- недостатнє освітлення;

- несприятливі метеорологічні фактори;

- наїзд транспорту чи будівельної техніки;

- падіння під час переміщення і роботі;

- ураження електричним струмом;

- пожежа;

- вибух.

1.6. Ізолювальник труб забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (313) згідно галузевих норм:

- комбінезон бавовняний - на 12 місяців;

- черевики шкіряні - на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані - на 2 місяці;

- куртка та штани на утеплювальній прокладці - на 36 місяців;

- валянки - на 48 місяців.

Для термоізолювальника додатково:

- рукавиці брезентові або кислотозахисні на 2 місяці;

- наколінники брезентові - чергові.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу та інших 313 понад встановлені норми, якщо фактичні умови праці вимагають їх застосування.

1.7. Під час виконання робіт працівник зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.7.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.7.2. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.7.3. Після користування мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом або миючим засобом.

1.7.4. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.8. У разі погіршення стану здоров'я, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.9. Особи, що порушують правила внутрішнього розпорядку, інструкції з охорони праці та технологічні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо їх дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Одягти та привести в порядок спецодяг.

2.2. Отримати денне завдання та уточнити у керівника робіт безпечні методи його виконання.

2.3. Перевірити справність 313, інструменту та обладнання.

2.4. Оглянути і, якщо потрібно, привести у порядок проходи, перехідні містки, трапи тощо. Якщо поверхня проходів слизька - посипати її сухим піском.

2.5. Під час проведення роботи у траншеях необхідно:

- впевнитись у стійкості стінок траншей (разом з керівником робіт);

- визначити місце складування ізоляційних матеріалів з урахуванням їх змінних витрат;

- впевнитись в наявності і придатності аварійних виходів з траншеї чи котловану (має бути не менше 2-х виходів);

- впевнитись у наявності засобів пожежегасіння та надання першої долікарняної медичної допомоги.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час виконання ізолювальних робіт гарячими гумово-бітумними мастиками необхідно:

- зберігати праймер, бензин в оцинкованих або алюмінієвих ємностях в кількості денної норми витрат;

- переносити гарячу мастику в конусних відрах з кришкою;

- наповнювати відра необхідно не більше ніж на % ємності;

- наливати мастику із застосуванням держаків з довгою рукояттю;

- проводити опуск ємності з мастикою до траншеї чи котловану за допомогою перевіреної мотузки з гаком (опуск до траншеї по драбині з гарячою мастикою не дозволяється);

- не нагрівати мастики більше ніж на 180 °С;

- готувати праймер з температурою мастики не більше 70 °С;

- розмішуючи розігріту бітумну мастику, вливати в бензин тонкою цівкою, постійно перемішуючи дерев'яною мішалкою;

- готувати праймер на відстані не менше 50 м від місця розігріву чи ведення робіт з використанням відкритого вогню;

- готувати праймер силами не менше 2-хпрацівників.

3.2. Під час виконання ізолювальних робіт не дозволяється:

- паління чи використання відкритого вогню;

- попадання до бітумоварильного котла вологих матеріалів, (води, снігу чи криги);

- нахилятися над котлом під час нагрівання;

- знаходитись під піднятим газопроводом;

- відкривати ємність з праймером, бензином інструментом не захищеним від іскроутворення.

3.3. Під час виконання ізолювальних робіт липкими стрічками необхідно:

- знаходиться з навітряного боку;

- пам'ятати, що бітумно-клейова ґрунтовка містить хімічно-шкідливі та небезпечні компоненти (фенол, формальдегід, бензин т. і.) і працюючи з нею слід застосовувати 313;

- вживати заходів щодо захисту шкіри від попадання ґрунтовки (в разі попадання - змити гасом, а потім теплою водою з милом);

- використовувати перехідні містки та драбини напереходах через труби 0 500 мм та більше;

- ізолювання нижньої поверхні труб виконувати тільки після надійного їх закріплення, використовуючи інвентарні сідловидні підставки;

- не палити та не користуватися відкритим вогнем;

- ізолювальні роботи проводити на поверхні (в траншеях та котлованах дозволяється робити дрібний ремонт ізоляційного покриття);

- спускатися чи підніматися з траншеї використовуючи драбини чи аварійні виходи (стрибати не дозволяється);

- слідкувати за станом стінок траншеї;

- виконувати операції з ізолювання згідно технологічних карт чи технологічних (виробничих) інструкцій;

- не відволікатись під час виконання роботи.

3.4. Під час виконання ізолювальних робіт полімерними композиціями необхідно:

- використовувати 313;

- пам'ятати, що композиції містять небезпечні чи отруйні речовини та їх сполуки;

- знаходитись з навітряного боку;

- не палити і не користуватися відкритим вогнем;

- виконувати операції з ізолювання згідно технологічних карт, технологічних (виробничих) інструкцій.

3.5. Під час використання склотканини чи скловати необхідно:

- спецодяг щільно застібнути на всі ґудзики, підперезатися, рукавиці перев'язати мотузками;

- використовувати 313 (респіратор, захисні окуляри);

- не торкатися склотканини оголеними руками;

- ретельно очистити спецодяг, вимити обличчя та руки.

3.6. Під час виконання піскоструменевих чи дробоструменевих очищувальних робіт необхідно:

- використовувати 313 (захисні окуляри, респіратор);

- не направляти розтруб у бік людей;

- зону очищувальних робіт огородити та не допускати до неї сторонніх осіб;

- виконувати операції згідно технологічної карти, технологгічної (виробничої) інструкції;

- не відволікатися під час виконання роботи.

3.7. Під час виконання ізолювальних робіт термоусаджувальними муфтами необхідно:

- використовувати 313 (захисні окуляри, респіратор, захисний щиток);

- не направляти розтруб пальника у бік людей;

- не допускати у зону ведення робіт сторонніх осіб;

- виконувати операції з термоусаджування муфт згідно технологічної карти, технологічної (виробничої) інструкції;

- не відволікатися під час виконання роботи.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Бензин та легкозаймисті речовини відправити на склад.

4.3. Розігріту мастику використовувати без залишку (залишати мастику в котлі не дозволяється).

4.4. Зібрати інструмент та обладнання і помістити його у відведене місце.

4.5. Про всі виявлені під час роботи недоліки чи несправності повідомити безпосереднього керівника робіт.

4.6. Зняти, очистити спецодяг та 313 і помістити їх у відведене місце.

4.7. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом чи прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації, яка загрожує життю та здоров'ю людей (аварія на діючому газопроводі, утворення вибухонебезпечних ситуацій, пожежа, вибух та т. і.), роботи з ізолювання слід негайно припинити. Повідомити про ситуацію, що склалася, безпосереднього керівника робіт та аварійно-диспетчерську службу підприємства. Приступити до локалізації та ліквідації аварійної ситуації згідно плану.

5.2. У разі виявлення на металевих частинах напруги негайно вимкнути електрообладнання з електромережі і доповісти безпосередньому керівнику робіт. Ремонт електрообладнання мають виконувати електромеханіки.

5.3. У разі травмування персоналу необхідно негайно звільнити потерпілого від дії травмуючого фактору, при цьому бути обережним, щоб самому не бути ураженим. Надати потерпілому першу долікарняну медичну допомогу, якщо необхідно - викликати швидку медичну допомогу за тел. 03 і підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги. Повідомити про випадок, що стався, керівника робіт.

5.4. Про всі випадки аварійних ситуацій, порушень технологічних процесів, що можуть призвести до небезпечних наслідків, випадки травмування чи захворювання, необхідно повідомити безпосереднього керівника робіт та відповідні служби підприємства.