ПІ 1.1.23- 194 -2001. Примірна інструкція з охорони праці для оператора з добування нафти й газу


Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

ДЛЯ ОПЕРАТОРА З ДОБУВАННЯ НАФТИ Й ГАЗУ

київ

Узгоджено

Державний департамент з нагляду за охороною праці

Лист№ 06-1-17/4210 від 06.12.2001 року

Затверджено

Наказ дочірньої компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001 року

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист № 276 від 04.10.2001р.

ПІ 1.1.23- 194 -2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА З ДОБУВАННЯ НАФТИ Й ГАЗУ

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією оператор з добування нафти й газу (далі - оператор з добування газу) на підприємствах ДК "Укртрансгаз", робота яких пов'язана з обслуговуванням та ремонтом основного та допоміжного наземного газопромислового обладнання свердловин (експлуатаційних, п'єзометричних, контрольних, спостережних).

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію оператор з добування газу та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, оператор з добування газу повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого оператора з добування газу. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування .

1.3. Підземні сховища газу (ПСГ) призначені для регулювання сезонної нерівномірності газоспоживання, створення довгострокового, оперативного та інших резервів для надійності газопостачання в умовах зменшення поставок газу чи виникнення непередбачених обставин.

Свердловини, споруджувані на підземному сховищі за технологічним призначенням розрізняються за видами: видобувно-нагнітальні, нагнітальні, спостережні і п'єзометричні, контрольні, геофізичні, поглинальні, розвантажувальні, дегазаційні. У нормальних умовах процеси закачування (відбору) газу у свердловини здійснюються автоматично і оператор тільки слідкує за чіткою роботою обладнання, герметичністю фонтанної арматури, наземних трубопроводів та справністю контрольно-вимірювальних приладів, підтримує обладнання у чистому вигляді і технічно справному стані. У випадках відмов у роботі обладнання чи контрольно-вимірювальних приладів, оператор з добування газу повинен виявити відмову, повідомити про неї диспетчера і в подальшому діяти відповідно до плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) на дану свердловину.

1.4. Робота оператора з добування газу полягає в обслуговуванні та ремонті основного і допоміжного наземного газопромислового обладнання свердловин, що знаходиться у роботі та у резерві.

1.5.Оператор з добування газу повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації та обслуговування наземного обладнання свердловин і установок, інструменту і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів; правила користування спецодягом і засобами індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються у процесі експлуатації основного та допоміжного наземного газопромислового обладнання свердловин, їх дію на організм людини і заходи захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Оператор з добування газу повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення оператором з добування газу вимог інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.6. У процесі виробничої діяльності на оператора з добування газу діють слідуючі небезпечні та шкідливі виробничі фактори: важкість праці та напруженість праці. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.7. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 2, п.2.5), оператору з добування газу видається наступний спецодяг:_________________________________ ________

Костюм брезентовий чи костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Чоботи кирзові

12 місяців

ГОСТ 5782-75

Рукавиці брезентові

2 місяці

ГОСТ 12.4.010-75

Плащ водонепроникний

36 місяців

ГОСТ 12.4.134-83

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

При роботі з одорантом, додатково:

Фартух прогумований

Черговий

ГОСТ 12.4.029-76

Чоботи гумові

12 місяців

ГОСТ 5375-79

Рукавички гумові

Чергові

ГОСТ 20010-74

Протигаз

Черговий

ТУ 6-16-2053-76

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.8.Спецодяг оператора з добування газу повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і обшлаги рукавів можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати каску.

1.9. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна оператора з добування газу сприяє попередженню професійних отруєнь і захворювань.

Оператор з добування газу зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при виявленні підвищеної температури тіла чи інших ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи оператор повинен одягнути спецодяг, відповідні засоби індивідуального захисту.

2.2. Уважно оглянути територію на предмет цілісності огорожі і відсутності пошкоджень охоронних зон.

2.3. Проаналізувати записи у оперативному (вахтовому) журналі, які залишені попереднім черговим. Ознайомитись із усіма записами в журналі дефектів та журналі ремонтних робіт.

2.4. Перевірити наявність і справність засобів колективного захисту, приладів, запасних частин, стан освітлення в приміщеннях, робочого інструменту та комплектність засобів пожежогасіння.

2.5. Згідно з діючою на підприємстві Інструкцією провести заміри загазованості повітря робочої зони вибухопожежонебезпечних приміщень і зробити записи у відповідному журналі.

2.6. Початок робочої зміни зафіксувати у оперативному (вахтовому) журналі і відмітити в ньому виявлені недоліки під час приймання зміни.

2.7. Виконувати приймання і здачу зміни дозволяється за умови встановлення нормального режиму роботи свердловини (ГЗП).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Робочим місцем оператора з добування газу є територія робочих майданчиків свердловин та газозбірних пунктів (ГЗП) з розташованими на них обладнанням і технологічними комунікаціями, визначеними картами обходу.

3.2. Оператор повинен знати вивішену у приміщенні операторної схему підземних і наземних комунікацій виробничих об'єктів, які він обслуговує (розташування свердловин, трубопроводів, колодязів тощо), та призначення і нумерацію усієї запірної арматури, щоб у процесі експлуатації, а також при аварії швидко і безпомилково виконувати необхідні переключення.

3.3. Обхід і огляд обладнання та споруд здійснюється згідно з картою обходу. При огляді устєвого обладнання свердловини оператор з добування газу повинен звертати увагу на стан: огорожі устя фонтанної арматури, майданчика обслуговування, обладнання міжколонного простору, манометрів і термометрів, табличок, що вказують приналежність свердловини, і плакатів з охорони праці. Під час обходу свердловин проводяться необхідні заміри параметрів роботи свердловини та ГЗП. Після обходу свердловин оператор заповнює журнал обходу свердловин, де записує показання контрольно-вимірювальних приладів і виявлені несправності устєвого обладнання, комунікацій і споруд. У зимовий період експлуатації очищаються підходи до арматури та обладнання від снігу та льоду.

3.4. Протягом зміни оператор з добування газу:

■ виконує роботи з обслуговування обладнання (заміна вентилів, манометрів, усунення пропусків, набивка сальників), передбачених технологічним регламентом;

■ знімає показання контрольно-вимірювальних приладів параметрів роботи свердловин і записує їх у оперативному (вахтовому) журналі;

■ бере участь у проведенні планових або аварійно-відновлюваних робіт;

■ бере участь у проведенні вогневих і газонебезпечних робіт тільки за наявності дозволу і розроблених заходів щодо їх безпечного проведення.

Усі роботи, що не пов'язані з основною діяльністю (видобуток газу), зміна режиму роботи свердловини і обладнання, виконуються за наявності вказівки посадової особи відміченої в оперативному (вахтовому) журналі.

3.5. Оператор бере безпосередню участь у проведенні усіх видів ремонтних робіт на свердловинах та ГЗП, які виконуються згідно наряду-допуску. Про виконання будь-яких ремонтних робіт на обладнанні та комунікаціях, у т.ч. тих, що виконуються персоналом оперативно-виробничої служби (ОВС), в обов'язковому порядку робиться запис у оперативному (вахтовому) журналі.

3.6. У місцях під'їзду до свердловин та комунікацій, що знаходяться під тиском газу, повинні встановлюватись попереджуючі плакати і забороняючі знаки: "Газонебезпечно", "Вибухонебезпечно", "Проїзд закритий", "Стороннім вхід заборонений" тощо.

3.7. Оператор систематично і безперервно повинен слідкувати за герметичністю апаратури і обладнання. Для перевірки щільності з'єднань застосовуються мильний розчин або повірені індикатори горючих газів. У випадку виявлення свищів, пропусків на

фланцевих з'єднаннях, сальникових ущільненнях негайно ліквідувати останні, користуючись при цьому інвентарем, що виключає утворення іскри. Якщо оператор не може самостійно ліквідувати пропуск газу, від зобов'язаний негайно доповісти старшому по зміні (диспетчеру).

3.8. Запірну арматуру на комунікаціях слід відкривати плавно для запобігання гідравлічним ударам. Не відкривати і не закривати запірну арматуру ривками і не використовувати при цьому додаткові важелі, ломи, обрізки труб, крім спеціально виготовленого для цієї мети ключа.

3.9. Оператор у процесі роботи повинен утримувати своє робоче місце у чистоті, використовувати засоби захисту і пристрої, що забезпечують безпеку праці.

3.10. Робочі майданчики навколо устя свердловини і всього обладнання повинні бути очищеними від бруду, всілякого мотлоху і сторонніх предметів.

3.11. При гідратоутворенні (замерзанні) обладнання і арматури ліквідацію гідратоутворень слід проводити:

■ герметичним введенням метанолу, хлористого кальцію, діетиленгліколю;

■ зовнішнім або внутрішнім підігріванням гарячою водою або парою.

Ліквідацію гідратоутворень запірної арматуру на продувальних лініях, свічах, факельних відгалуженнях виконувати шляхом підігріву тільки у положенні "закрито". При будь-яких ситуаціях не дозволяється підігрівання відкритим полум'ям.

3.12. Перед продувкою сепаратора (трапа) та інших роботах пов'язаних з випуском газу в атмосферу, необхідно переконатись у тому, що у зоні загазованості не проводяться будь-які ремонтні, газонебезпечні та вогневі роботи, а також відсутні джерела іскроутворення.

3.13. Газопроводи і конденсатопроводи, трапи повинні продуватися через відповідні лінії з виводом продувального газу на безпечну відстань. При продувці рідина з них (конденсат + пластова вода + хімреагенти) повинна скидатись у місткості чи спеціальні апарати.

3.14. При продувці сепаратора оператор з добування газу повинен дотримуватись наступних вимог безпеки:

■ знаходитись збоку від відводу, через який проводиться продувка;

■ продувку проводити через робочу засувку (найближчу до виходу), залишаючи відкритою контрольну;