Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для оператора устави безтарного зберігання сировини

(з механічною подачею сировини)

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДЮП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-144-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для оператора устави безтарного зберігання сировини

(з механічною подачею сировини)

м. Київ

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для операторів устави безтарного зберігання сировини (операторів) з механічною подачею сировини і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Постійне робоче місце оператора складу БЗБ - склад безтарного збереження борошна і відділення виробничих бункерів. Оператором складу БЗБ виконується така робота: прийом, зберігання, транспортування борошна на виробництва. Прийом борошна з автоборошновозу. Контроль і спостереження за подаванням борошна у відповідні силоси й інші ємності і на виробництво. Періодичне включення устаткування борошняних ліній у роботу для подачі у виробництво окремих гатунків борошна. Регулювання режиму роботи дозаторів для забезпечення заданих співвідношень борошна різноманітних сортів. Урахування необхідної кількості борошна для забезпечення безперебійного виробничого процесу випічки хліба й іншої продукції. Облік борошна, відпущеного на виробництво, по гатунках.

1.2. До роботи оператора складу БЗБ допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Оператор складу БЗБ зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства:

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму: не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати та виконувати технологічні процеси виробництва хлібобулочних виробів, умови збереження і транспортування борошна, державні стандарти на основну сировину (борошно), методи оцінки якості борошна, устрій усіх механізмів і приладів установки безтарного збереження і механічного транспортування борошна.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. У роботі оператора складу БЗБ можливість травмування можуть створювати наступні небезпечні виробничі фактори:

1.4.1. Підвищена запиленість робочої зони.

Склад БЗБ відноситься до категорії вибухонебезпечних (Б

- по ДБН, В-ІІа по ПУЕ). Вибух може відбутися за умови наявності в складі борошняного пилу, що при переході в зважений стан створює вибухонебезпечну концентрацію (більш 20 мг/м3) і джерела загоряння: іскри, відкритого вогню, нагрітих до температури запалення деталей, що труться і інших.

1.4.2. Ураження електричним струмом.

1.4.3. Деталі устаткування, що рухаються і обертаються: муфти, вали, шківи - які можуть захопити і намотати одяг. волосся; шнеки і лопаті живильників, де в місцях набігання ребра шнеку і лопаті на ребра отворів корпуса утворюється зона зрізу, при попаданні в яку можлива ампутація кінцівок (пальців, рук і ін.).

1.4.4. Затягування в сипучу сировину при влученні в силос, заповнений борошном.

1.4.5. Падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливі виробничі фактори:

1.5.1. Підвищена концентрація борошняного пилу (понад 6 мг/м5), що може викликати алергію або пневмоконіози.

1.5.2. Знижена температура повітря в зимовий період року.

1.5.3. Недостатня освітленість на робочому місці. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів передбачено наступне:

1.6.1. Електроустаткування в складі БЗБ повинно бути виконано у герметичному (вибухонебезпечному) виконанні. Його експлуатація з відкритими клемними коробками або знятими плафонами світильників не допускається. Для недопущення накопичення пилу забезпечується герметизація про-дуктопроводів, на бункерах встановлюються фільтри. Для недопущення виникнення іскор при ударах окремих елементів вони виконуються із матеріалів, що не утворюють іскор. Не проводяться будь-які вогневі роботи і не використовується відкритий вогонь в складі, за винятком окремих випадків виконання цих робіт по нарядах-допусках.

1.6.2. Захист від ураження електрострумом забезпечується захисним заземленням - зануленням усіх конструкцій, що при несправності можуть виявитися під напругою, а також усі об'єкти і вузли устаткування, де може накопичуватися статична електрика. Вся електротехнічна апаратура закрита спеціальними запорами, відчиняти які повинні тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.3. Всі деталі, що обертаються і робочі органи закриваються огородженнями. Відкриті приймальні патрубки живильників закриті решітками.

1.6.4. Для захисту від попадання в силос всі люки наглухо

закриваються захисними решітками, відчиняти які без необхідності не допускається.

1.6.5. Падіння на підлозі попереджується покриттям підлоги матеріалами, що не створюють можливість сковзання та використанням спеціального взуття, прибиранням речовин, що викликають ковзання і сторонніх предметів зі шляхів переміщення.

1.6.6. Для попередження падіння з висоти всі площадки, східці обладнуються огородженнями. При обслуговуванні устаткування на висоті повинні використовуватися передбачені для цього спеціальні пересувні засоби (підмостки, драбини тощо), не використовувати для цього випадкові предмети.

1.6.7. Для недопущення падіння предметів із висоти передбачена відбортовка на всіх площадках, східцях.

1.7. Робоче місце оператора складу БЗБ повинно бути добре освітлено.

1.8. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одягу влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікую-чим розчином і водою.

1.9. При отриманні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.10. Оператор складу БЗБ повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (бавовняна сорочка, брюки, ковпак або косинка, тапочки).

1.11. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Прийом і здача зміни при безперервній роботі провадиться за

15 хвилин до початку зміни. Приступаючи до роботи:

2.1. Одягніть санодяг і приведіть його в належний порядок, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Огляньте пульт управління, приберіть непотрібні предмети на робочому місці.

2.3. Перед початком роботи переконайтеся в:

2.3.1. Нормальній роботі механізмів (на звук і візуально).

2.3.2. Наявності і справності огороджень механізмів, що обертаються і небезпечних зон.

2.3.3. Справності і цілісності пускової апаратури, сигнальних пристроїв.

2.3.4. Наявності засобів підмащування для роботи на висоті.

2.3.5. Відсутності розсипів, великих відкладень пилу і протікання продукту з трубопроводів і устаткування.

2.3.6. Перевірити справність системи сигналізації, вентиляції та освітлення.

2.3.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпе-чних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

3.2. Перед пуском борошна у виробничі бункери, перевірте наявність вільного обсягу в них, установіть перемикачі напрямку борошна в положення, що забезпечує надходження борошна у відповідний бункер.

3.3. При прийманні борошна з борошновоза перевірте справність заземлення шлангу, живильної коробки. Всі інші операції виконуються водієм. При переміщенні по території рухайтесь тільки по шляхах переміщення. Підніматись на борошно-воз та їздити на ньому, не знаходячись у кабіні, заборонено.

3.4. При необхідності використання ударного інструмента (молотка, кувалди) застосовуйте такі, які не утворюють іскор.

3.5. Виявивши обірвані або погано закріплені проводи заземлення, припиніть роботу та повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

3.6. Контролюйте періодично нагрівання підшипників і інших деталей, що труться; їхня температура повинна бути такою, щоб при доторку рука її витримувала. При виявленні перегріву виключіть устаткування і повідомте начальнику зміни.

3.7. Відбір проб борошна дозволяється виконувати тільки в спеціально передбачених місцях.

3.8. Не відчиняйте самостійно кришки і решітки силосів і не проникайте у середину. Ця робота відноситься до категорії особливо небезпечних і може виконуватися тільки бригадою при наявності наряду-допуску.

3.9. При необхідності зачищення устаткування, продуктопрово-дів, зупиніть устаткування, повісьте на пускачах і пульті управління табличку "Не вмикати! Працюють люди!". Розбирання-складання устаткування повинне провадитися слюсарем. У такому же порядку провадиться його наладка або ремонт. Не використовувати відкритий вогонь, проводити зварювальні роботи. Всі зазначені роботи повинні проводитися з відома керівництва цеху. Пуск устаткування тільки після повного його збирання й установки всіх запобіжних пристроїв.

3.10. Не допускайте наявність сторонніх предметів у зоні обслуговування.

3.11. При необхідності додаткового місцевого освітлення використовувати переносні світильники герметичного виконання напругою не більш 12 В, оснащені захисною решіткою і гнучким гумовим кабелем. На розетках для їхнього підключення повинний бути напис "12 В".

3.12. Усувати пробки і завали борошна тільки спеціальними пристосуваннями, дерев'яними товкачами. При ліквідації завалів башмаків норій застосовувати спеціальні шкребки. Щоб уникнути травмування не вигрібати борошно з живильників, норій, шнеків руками.

3.13. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Перевірити роботу устаткування і переконатися у відсутності великих накопичень пилу, розсипів та витоку борошна із продуктопроводів. Щоб попередити завали у продуктопроводах необхідно додержувати послідовності вмикання і зупинки машин:

- у разі вмикання - перед завантаженням провести продування мережі від живильника до приймальної ємкості;

- у разі зупинки - після вимкнення живильника провести продування мережі.

Для прибирання приміщень дозволяється застосування пилососів у вибухобезпечному виконанні.

4.2. Прибрати і скласти у встановлене місце інструмент, пристосування й інвентар.

4.3. При передачі зміни повідомте змінника і свого безпосереднього керівника про всі неполадки, що мали місце в процесі роботи.

4.4. Зняти санодяг, вимити обличчя і руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.