УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром" 24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-122-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для машиніста мийних машин

м. Київ

Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста мийних машин

м. Київ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для машиніста мийних машин (далі машиніст) і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Машиніст постійно знаходиться у мийному відділенні і виконує таку роботу: веде процес миття, дезинфекції та стерилізації відповідних машин і устаткування із зніманням та ставленням окремих частин, деталей і вузлів, а також баків, балонів, цистерн та іншої спеціальної тари на мийних машинах-автоматах. Здійснює попередній аналіз залишкових, забруднюючих речовин. Нейтралізує залишкові речовини. Проводить поточне обслуговування машин та устаткування, що застосовується.

1.1. До роботи машиніста допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання і практичну роботу з механізмами, перевірку знань по охороні праці, пройшли медогляд і придатні по стану здоров'я, інструктаж із питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з «Правил устрою та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском».

1.2. Машиніст зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції.

- додержуватись технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, санодягу;

- утримувати в чистоті своє робоче місце

- не вживати на протязі робочого часу спиртних напоїв та наркотичних речовин, не працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- палити тільки у спеціально відведених для цього обладнаних місцях.

- знати будову та правила обслуговування та налагодження мийних машин і устаткування різних типів, розрахунки, пов'язані з визначенням якісного і кількісного складу мийних розчинів, хімічні властивості мийних розчинів;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

Машиніст має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.3. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

- пари і гарячої води;

- підвищеної вологості повітря робочої зони;

- токсична і дратуюча дезінфікуючих та миючих розчинів на шкіряні покрови, слизові оболонки очей та органи дихання;

- підвищена швидкість руху повітря; небезпечних виробничих факторів:

- рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.4. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.5. Додержуйтесь правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що

обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. При виконанні роботи використовуйте санодяг та засоби індивідуального захисту:

- халат бавовняний білий;

- ковпак або косинка бавовняні білі;

- рушник бавовняний;

- фартух із суцільнокрійним нагрудником прогумований;

- чоботи гумові (арт. 150, 173, 350);

- рукавички гумові (ГОСТ 9502-60 );

- рукавички трикотажні (АРТ. 7301);

- крем захисний (гідрофобна паста).

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 2.1. Прийміть зміну згідно встановленого порядку. Одягніть санодяг та ЗІЗ, застебніть його на всі ґудзики та заправте його

так, щоб не було кінців, що розвіваються, сховайте волосся під

головний убір. Змастіть руки гідрофобною пастою (силіконовою

іт. п.).

2.2.Довідайтесь у попередньої зміни про всі недоліки в роботі і

про заходи щодо їх усунення, ознайомтеся із записом

попередньої зміни у виробничому журналі, перевірте, що вони

усунені.

Перевірте:

- справність кранів гарячої і холодної води;

- справність місцевого відсмоктувача від ванни з гарячою водою;

- справність закріплення шлангів;

- справність манометра на автоклаві, наявність на шкалі червоної риси (пластинки) по поділці, що відповідає встановленому граничному тиску пари; цілість скла; наявність пломби;

- справність закріплення на петлях кришок автоклава і сушарки;

- справність гумового кільця (прокладки) і закріплювального пристрою кришки автоклава;

- справність дії припливно-витяжної вентиляції.

2.3. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення.

2.4 Підготуйте необхідні у роботі мийні розчини. При приготуванні мийних розчинів застосовуйте гумові рукавички.

2.5 Перевірте відсутність сторонніх предметів усередині устаткування.

2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.2. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуйтесь таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли навчання;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх самі, якщо це входить у ваші обов'язки;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- будьте уважні до сигналів внутрішньоцехового транспорту;

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки .

3.3. При очищенні лотків та іншого інвентарю від тіста користуйтесь металевими скребками.

3.4. Дотримуйтесь обережності при роботі зі шлангом, щоб не опекти гарячою водою себе та працюючих поруч людей.

3.5. Будьте обережними при знятті і установленні лотків в штабеля. Викладайте штабель заввишки не більше 1,5 м.

3.6. Стежте за показами манометра на автоклаві. Тиск пари в автоклаві не повинен перевищувати 0,2 МПа (2кгс/см2).

3.7. При необхідності відійти від машини вимикайте електродвигун.

3.8. Своєчасно вмикайте вентиляційні установки.

3.9. Внутрішній огляд, очистку устаткування виконуйте тільки при відключених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат "Не вмикати — працюють люди!".

При огляді користуйтесь переносною електролампою напругою не вище 12 В з арматурою в захищеному виконанні.

3.10. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 4.1. Після закінчення роботи вимкніть устаткування, вивісить плакат "Не вмикати — працюють люди!".

4.2.Відкрити кришку автоклава можна після зняття з нього тиску і контролю показань манометра (стрілка на нульовій відмітці).

4.3. Очистіть устаткування та приберіть робоче місце, при змиванні підлоги та поверхонь обладнання водою з шлангу, одягніть гумові чоботи та слідкуйте, щоб вода не потрапила на електрообладнання

4.4. Здайте зміну у встановленому порядку та повідомте

змінника про всі помічені негаразди в роботі устаткування. 4.5. Зніміть спецодяг та санодяг, прийміть душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні несправностей в обладнанні (підвищення тиску в автоклаві вище припустимого значення, пошкодження трубопроводів пари , води, несправність манометра, наявність стуків чи сторонніх звуків, поява напруги на поверхні устаткування) або появі загрозливої ситуації вимкніть його і сповістіть начальника зміни (змінного майстра).

5.2. При порушенні герметичності паропроводів перекрийте частину устаткування, яка вийшла з ладу. Повідомте про це начальника зміни (змінного майстра).

5.3 У разі раптового відключення електроенергії (або короткого замикання) терміново вимкніть електроустаткування. Повідомте про це начальника зміни (змінного майстра) та чергового електрика.

5.4. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте медпрацівника або "Швидку допомогу".

5.5. У разі раптового відключення електроенергії (або короткого замикання) терміново вимкніть електроустаткування. Повідомте про це начальника зміни (змінного майстра) та чергового електрика.

5.6 При виникненні пожежі негайно викликайте пожежну частину по тел.01 і прийміть заходи для локалізації осередку загоряння наявними засобами пожежегасіння. Електрообладнання та електричні машини , що спалахнули , слід гасити тільки порошковими або вуглекислотними вогнегасниками. У разі подальшого поширення вогню, який загрожує Вашому життю і життю обслуговуючого персоналу, евакуюйтесь самі і допоможіть евакуації персоналу відповідно до плану евакуації.

5.7 При обставинах, що загрожують життю та здоров'ю -пожежа, вибух, руйнація споруди необхідно вийти через евакуаційний вихід до визначених місць (вказати конкретно)зосередження.

Розробник: