Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

«УКРХЛІБПРОМ»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для завантажувача-

вивантажувача харчової

продукції

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-120-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ

для завантажувача-

вивантажувача харчової

продукції

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для завнтажувача-вивантажувача і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці. Завнтажувач-вивантажувач харчової продукції виконує таку роботу: завантажує і вивантажує вручну чи за допомогою пневмотранспорту, тельфера, лебідки, елеватора, транспортера та інших завантажувальних механізмів місткості для зберігання сировини, сушильні камери, камери обкурювання, холодильні камери, обжарювальні печі, автоклави, екстрактори, завальні ями продуктами, матеріалами, сировиною, напівфабрикатами; засипає борошно в силоси; навішує, установлює, укладає на засоби переміщення; транспортує завантажені і вивантажені продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати; рівномірно розподіляє і розрівнює продукти по всій площі устаткування; установлює ящики, коробки, корзини, продукти, матеріали, сировину, напівфабрикати у штабеля, стопи і т.п.

1.1. До роботи завнтажувачем-вивантажувачем допускаються особи, що досягли 18-ти річного віку, пройшли медичний огляд і придатні по стану здоров'я, інструктаж з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці і навчені прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому та стажування на робочому місці протягом від 2 до 15змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи)

1.2. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.3. В робочій зоні можливий вплив: шкідливих виробничих факторів:

- підвищеної запиленості повітряного середовища (пил борошна, цукру);

небезпечних виробничих факторів:

- рухомих і обертових частин устаткування (передавальних механізмів, редукторів, муфт зчеплення, шківів, натяжних і приводних барабанів, рухомої стрічки конвеєра, ланцюгів, шестерень);

- електричного струму (при відсутності або несправності захисного заземлення або занулення, ушкодженні ізоляції струмоприймачів);

- слизькість підлоги, що може призвести до падіння людини і можливого травмування;

- підвищена швидкість руху повітря.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.4. На території підприємства пересувайтесь по пішохідних доріжках, проїзну частину дороги переходьте в установлених місцях.

1.5. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.5.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.5.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.5.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі

відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними

устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного

персоналу.

1.5.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах

переміщення використане покриття, що не сковзає, і

застосовується спеціальне взуття.

1.6. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.7. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

- верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте у влаштованих для цього місцях;

- роботу виконуйте в чистому санодязі;

- приймайте їжу в кімнаті приймання їжі.

1.8. Вивчіть правила користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.9. Завнтажувачу-вивантажувачу безкоштовно видається санодягта при потребі засоби індивідуального захисту

- костюм або комбінезон бавовняний;

- ковпак бавовняний;

- черевики юхтові на гумовій вулканізованій підошві ГОСТ 5394-74;

- рукавиці комбіновані, бавовняні ГОСТ-12.4.010-75.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник може бути притягнений до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягніть санодягта ЗІЗ, застебніть всі ґудзики та заправте так, щоб не було кінців, що розвіваються, сховайте волосся під головний убір.

2.2. Ознайомтесь із зауваженнями та пропозиціями попередньої зміни щодо технічного стану устаткування.

2.3. Зовнішнім оглядом перевірте:

- справність і правильність установлення запобіжних решіток на завантажувальній воронці транспортуючого пристрою;

- справність заслінок, шиберів, кришок люків, оглядових вікон, кожухів іт.ін.;

- справність машин, механізмів та пристроїв за допомогою яких виконуються роботи;

надійність закріплення автоматичної ваги і справність її дії;

- справність дії магнітних пристроїв для уловлювання металевих домішок, справність рівнемірів.

2.4. Перевірте наявність і справність захисного заземлення, освітлення, вентиляції.

2.5. Підготуйте необхідні для роботи матеріали, інструмент, інвентар.

2.6. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.7. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.9. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Не захаращуйте робоче місце, залишайте вільними підходи до устаткування.

3.3. Розбирайте штабель мішків тільки зверху; через кожні 3-4 мішка за висотою робіть уступ на 1 мішок.

Пам'ятайте, що відбирання мішків знизу призводить до обвалу штабеля.

3.4. Не скидайте мішки зі штабеля, спускайте їх обережно. Користуйтесь спеціальними лотками.

3.5. Ніж для розшивання мішків зберігайте в піхвах, розташованих таким чином, щоб орудування ножем не викликало зайвих рухів.

3.6. Розшивання мішків ножем виконуйте в напрямку "від себе". Не виконуйте розшивання в напрямку іншого працівника, що знаходиться поруч.

3.7. Наглядайте за роботою ківшового, гвинтового конвеєрів тільки через оглядові вікна або контрольні люки.

3.8. Своєчасно очищайте магніти від металевих домішок.

3.9. Стежте, щоб кришки бункерів (ємностей) були закриті.

3.10. У випадку завалів сировиною завантажувальної воронки негайно вимкніть транспортуючі пристрої, на пусковому пристрої вивісить плакат "Не вмикати — працюють люди!", після цього проведіть необхідні роботи.

3.11. Не ставайте на кришку кожуха конвеєра і на кришку люка силосу.

3.12. Не знімайте запобіжні решітки на завантажувальній воронці під час роботи транспортуючих пристроїв.

3.13. Внутрішній огляд, очистку транспортуючих пристроїв виконуйте тільки при обезструмлених електродвигунах. На пусковому пристрої повинен бути вивішений плакат "Не вмикати — працюють люди!".

При огляді обладнання застосовуйте переносну електролампу напругою 12В з арматурою в захищеному виконанні.

3.14. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перед прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".

4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".

4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціальні шкребки.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації

будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці можуть бути: 5.1.1. - сторонні звуки, удари при роботі устаткування, його підвищена вібрація;

- поява напруги на поверхні устаткування;

- поява диму, іскріння, загоряння обмоток електродвигунів, електропроводки, пускової апаратури.

При зазначених ознаках обезструмте устаткування і повідомте свого безпосереднього керівника або іншу 5.1.2. При загорянні в конвеєрах, самопливах:

- негайно припиніть їх роботу;

- вимкніть аспіраційну та вентиляційну системи; сповістити пожежну охорону по тел. 01, керівника підрозділу, підприємства, розпочніть гасіння наявними засобами пожежогасіння;посадову особу.

5.2. При загорянні електроустаткування використовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники, що знаходяться (зазначити місце).

5.3. Для гасіння інших осередків пожежі користуватися пінними вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце).

5.4. При ситуаціях які безпосередньо загрожують життю і здоров'ю - неконтрольоване горіння, руйнація будівельних конструкцій або інші, покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися у центрального входу в будівлю.

5.5. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати "швидку допомогу".

5.6. При пожежі викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках виконувати вказівки свого безпосереднього керівника.

Розробник: