16.2.20. Установлення обладнання і прокладення в шахті комунікацій, які не стосуються підйомника забороняється.

16.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке повинне відповідати вимогам пунктів 16.6.23 і 16.6.25.

16.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори, ввідний пристрій і т.ін. повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (машинному). Розміщення ввідного пристрою повинне відповідати вимогам пункту 6.3.1.

16.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжних пристроїв).

16.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв) повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також мати верхнє перекриття і підлогу.

У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщення натя-

жних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці, розміщеній безпосередньо над шахтою.

16.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому обладнання повинні відповідати вимогам пунктів 6.3.9, 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.16, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.21, 6.3.22, 6.3.27.

16.2.26. У машинному приміщенні слід забезпечувати проходи для обслуговування лебідки з усіх сторін з шириною проходу не менше 500 мм.

16.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідати вимогам пунктів 6.3.10, 6.3.12, 6.3.13, 6.3.21, 6.3.26.

16.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених над шахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуються кабіни, повинна мати стаціонарну або зйомну огорожу висотою не менше 1800 мм.

16.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.3.5.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше 800ммх1800 мм (ширина х висота).

Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється.

16.2.30. В підлозі і верхньому перекритті машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв дозволяється робити люк для виконання ремонтних робіт.

Люк повинен відповідати вимогам пункту 6.3.8.

16.2.31. Підходи до машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пунктів 6.3.22 і 6.3.23.

16.2.32. Машинне приміщення, приміщення для натяжних пристроїв і підходи до них повинні мати освітлення, яке повинно відповідати вимогам пункту 8.6.7.

16.3. Напрямні.

16.3.1. Рух кабіни повинен здійснюватись по жорстких напрямних, прямолінійна частина яких повинна бути вертикальною.

16.3.2. Після проходження кабіною тієї дільниці шахти, на якій вона змінює напрям руху, башмаки кабіни або пристрої, які їх замінюють, повинні входити в свої напрямні.

16.3.3. Положення кабіни відносно напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху контролюється вимикачем.

16.3.4. В місці стику кінців суміжних відрізків напрямних повинна виключатися можливість їх взаємного зміщення.

16.3.5. Тягові ланцюги, на яких підвішені кабіни, переміщуються в жорстких напрямних. Ці напрямні влаштовуються так, щоб у разі розриву ланцюга він не міг вийти з напрямних, створюючи жорстку опору для підвішених на ній кабін.

16.3.6. Зазор між напрямними для тягових ланцюгів і зубцями зірочок (вверху і внизу) повинен бути не більше 100 мм.

16.3.7. Напрямні для тягових ланцюгів та їх кріплення розраховані на навантаження, які виникають у випадку обривання ланцюгів під час завантаження кожної з кабін вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з вимогами пункту 16.4.7.

16.4. Кабіна.

16.4.1. Кабіна підйомника повинна бути розрахованою на ті навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, під час його випробування у відповідності з вимогами пункту 16.9.2, а також у разі обриву тягових ланцюгів (ланцюга).

16.4.2. Кабіна підйомника з задньої і бокових сторін повинна мати суцільну огорожу на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

В нижній частині огорожі кабіни дозволяється влаштовувати люк, який замикається, висотою не більше 500 мм для обслуговування обладнання, розміщеного в шахті. Кришка люка відчиняється всередину кабіни.

Відмикання кабіни здійснюється з середини кабіни спеціальним ключем.

Кабіна не повинна мати дверей.

16.4.3. Міцність огорожі кабіни повинна відповідати вимогам пункту 7.5.22.

16.4.4. Верхнє перекриття кабіни повинне витримувати навантаження не менше 1000 Н, прикладене на площі 300мм х 250 мм у будь-якому місці.

16.4.5. Для виключення можливості проникнення пасажира на дах кабіни, верхнє перекриття з передньої сторони повинне мати виріз на всю ширину кабіни. Глибина вирізу повинна бути не менше 250 мм.

16.4.6. Висота кабіни повинна бути не менше 2000 мм від рівня її підлоги до даху.

16.4.7. Розміри підлоги кабіни повинні бути:

800±20х800±20 мм - для одного пасажира;

1000±20х1000±20 мм - для двох пасажирів.

16.4.8. Висота вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати висоті кабіни. Ширина вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати ширині підлоги кабіни.

16.4.9. Передня частина підлоги кабіни на всю ширину повинна бути виконана у вигляді відкидної площадки, яка має можливість від зусилля 100 Н і більше, повертатись вверх на кут не менше 900. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку вхідного прорізу шахти перпендикулярно до площини площадки.

У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення.

Підіймання відкидної площадки кабіни, яка рухається вниз, в зоні посадочних площадок повинне контролюватись вимикачем.

16.4.10. Проміжок між суміжними кабінами повинен бути закритий рухомими щитами (фартухами), розміщеними над і під кабіною.

Щит, розміщений під кабіною, повинен бути встановлений вертикально і взаємодіяти з відкидною площадкою підлоги кабіни (пункт 16.4.9). Під час повертання площадки підлоги щит повинен переміщуватись паралельно собі, віддаляючись від передньої стіни шахти. Відстань від щита в піднятому положенні до площадок, передбачених пунктом 16.2.14, які перебувають у горизонтальному положенні, повинна бути не менше 200 мм.

Зазор між щитом, розміщеним під кабіною і огорожею згідно з пунктом 16.2.16 на всьому шляху руху кабіни, повинен бути не більше 20 мм і не менше 15 мм.

16.4.11. Кабіна повинна бути обладнана башмаками або пристроями, які їх замінюють, які не повинні виходити з напрямних, крім тієї дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

16.4.12. Кабіна повинна бути підвішена на двох ланцюгах згідно з вимогами пункту 16.5.6.

16.4.1З. В середині кабіни на бокових стінках повинні бути обладнані поручні, які відповідають вимогам пункту 16.2.17.

Відстань по горизонталі між поручнями в кабіні і поручнями, розміщеними на огорожі вхідного прорізу шахти, повинна бути не менше 300 мм.

16.5. Лебідка, зірочки, ланцюги.

16.5.1. Лебідка підйомника, зірочки, ланцюги повинні бути розраховані на навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, а також під час його випробування у відповідності з вимогами пункту 16.9.2.

16.5.2. Лебідка повинна відповідати вимогам пунктів 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.13, 7.4.14, 7.4.15.

16.5.3. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм для переміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується в пристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки не дозволяється.

На лебідці слід указати напрям обертання штурвала (або пристрою, що його замінює), яке відповідає напряму руху кабіни.

16.5.4. Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробувань у відповідності з вимогами пункту 16.9.2.

16.5.5. Під нижніми зірочками ланцюгів повинен бути обладнаний кожух для утримання ланцюга у разі його розірвання.

16.5.6. Кабіна повинна бути підвішеною на тягових пластинчатих ланцюгах роликового типу.

Ланцюги повинні бути розраховані з коефіцієнтом запасу міцності не менше 10 за руйнівним навантаженням. Навантаження, яке діє на ланцюги, повинне визначатись, виходячи з умов завантаження кожної кабіни вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з вимогами пункту 16.4.7.

16.6. Електрична частина.

16.6.1. Загальні вимоги до електричної частини підйомника повинні відповідати вимогам підрозділу 8.1, а також - вимогам пункту 16.6.2.

16.6.2. Ввідний пристрій повинен бути розрахований на зняття напруги з підйомника під навантаженням і без навантаження.

У разі використання ввідного пристрою, призначеного для зняття напруги без навантаження або з навантаженням не більше 2 А, повинен бути передбачений додатковий вимикач силового ланцюга і ланцюга керування, розрахований

на комутацію ланцюгів під навантаженням.

Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів освітлення шахти, кабіни, машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, для вимикання яких повинні бути передбачені окремі вимикачі у відповідності з вимогами пунктів 16.6.26 і 16.6.27.

16.6.3. Електропривод підйомника повинен відповідати таким вимогам:

а) зняття механічного гальма здійснюється одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

б) вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) замикання струмопровідних пластин електричного пристрою приводу гальма (гальмового електромагніту і т.ін.) на корпус не викликає мимовільне вмикання цього приводу і зняття механічного гальма у разі зупиненого підйомника не порушує накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

г) обертання електродвигуна здійснюється тільки в одному напрямку.

16.6.4. Система керування підйомником повинна забезпечувати можливість пуску підйомника:

- з машинного приміщення;

- з однієї із посадочних (завантажувальних) площадок підйомника.

Апарат для подачі команди керування на пуск повинен бути недоступним для сторонніх осіб і місце його установки повинне мати телефонний зв’язок з машинним приміщенням.

16.6.5. В машинному приміщенні і біля всіх вхідних прорізів повинні бути установлені кнопки “Стоп” для зупинки підйомника.

16.6.6. Система керування підйомником повинна відповідати таким вимогам:

а) після припинення електропостачання підйомника і послідуючого його відновлення, а також після зупинки кабіни і усунення причини, яка викликала зупинку, пуск підйомника відбувається тільки після нової команди керування;

б) електричні контакти апаратів, призначені безпосередньо для вимикання електродвигуна і забезпечення накладення механічного гальма, а також електричні контакти вимикачів безпеки повинні працювати на розмикання електричного ланцюга;

в) електромагнітні або ємнісні перешкоди, які виникають під час роботи підйомника або поступають зовні не повинні викликати помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.

16.6.7. Вимикання електродвигуна, накладення механічного гальма і зупинка підйомника повинні відбуватись у разі:

а) теплового перевантаження електродвигуна;

б) короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах керування;

в) спрацювання вимикачів безпеки.

16.6.8. Вимикачами безпеки в підйомниках є:

- зміни напряму обертання лебідки (пункт 16.1.6);

- положення кабіни (пункт 16.3.3);

- щита огорожі (пункт 16.2.12);

- обертової площадки вхідного прорізу (пункт 16.2.15);

- відкидної площадки кабіни (пункт 16.4.9);

- кнопка “Стоп” (пункт 16.6.5);

- приміщення натяжних пристроїв (пункт 16.2.27).

16.6.9. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути ввімкнені в ланцюг силового струму електродвигуна, а інші вимикачі безпеки можуть бути ввімкнені як у ланцюг керування, так і в ланцюг силового струму.

16.6.10. Вимикачі безпеки повинні відповідати вимогам підрозділу 8.4.

16.6.11. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути не самозворотними, а вимикачі щита огорожі, поворотних площадок вхідних прорізів і відкидної площадки кабіни - самозворотними.

16.6.12. Не дозволяється вмикання паралельно електричним контактам вимикачів безпеки будь-яких електромеханічних пристроїв або їх шунтування іншим шляхом.

16.6.1З. Вимикач зміни напряму обертання лебідки повинен розмикати електричний ланцюг у разі зміни напряму обертання лебідки.

16.6.14. Вимикач положення кабіни повинен розмикати електричний ланцюг у разі виходу башмаків або пристроїв, які їх замінюють, із площини напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

16.6.15. Вимикач щита огорожі повинен розмикати електричний ланцюг під час дії зсередини кабіни на щити зверху і знизу шахти, де відбувається зміна напряму руху кабіни.

16.6.16. Вимикачі поворотних площадок вхідного прорізу повинні розмикати електричний ланцюг під час підіймання площадок, розміщених на рівні верху і низу вхідного прорізу.

16.6.17. Вимикач відкидної площадки кабіни повинен розмикати електричний ланцюг під час підіймання відкидної площадки кабіни.

16.6.18. В приміщенні натяжних пристроїв повинен бути установлений вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування.

16.6.19. Електропроводка підйомника повинна відповідати вимогам підрозділу 8.5.

16.6.20. Машинне приміщення, приміщення натяжних пристроїв, шахта, площадки перед входом у підйомник повинні бути обладнані стаціонарним електричним освітленням.

16.6.21. Кожна кабіна повинна бути освітлена від світильника, установленого в кабіні, або від світильника, розміщеного зовні кабіни.

Світильники повинні забезпечувати:

- освітленість кожної кабіни у відповідності з пунктом 16.6.23 на всьому шляху її руху;

- обгородження джерел світла від зіткнення з ними пасажирів.

16.6.22. Живлення електричного освітлення, крім освітлення кабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди).

16.6.23. Освітленість повинна бути не меншою:

а) 20 лк - від ламп нажарювання на рівні підлоги кабіни;

б) З0 лк - від ламп нажарювання і 75 лк - від люмінесцентних ламп на рівні підлоги площадок перед входами в підйомник, а також на рівні підлоги машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв;