ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)


__________________________

1 Допускається заміняти таблиці діаграмою термообробки, що містить всі вказані дані.

с. 15

15. Інші дані

с. 16

15.1. Результати гідравлічного випробування

п/п

Назва елемента

Пробний тиск,

МПа (кгс/см2)

Тривалість витримки, хв.

Температура

води, °С

Дата

Оцінка

__________________________

Примітка. При проведенні гідравлічного випробування після монтажу на місці встановлення котла протокол випробування повинен бути складений організацією, яка проводила випробування, і прикладений до даного паспорта.

Продовження дод. 3

с. 17

15.2. Дані, що відносяться до пристроїв для гасіння

теплоносія у випадку його займання

с. 18

15.3. Дані про пристрої для охолодження топки на випадок аварії

с. 19

12. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел (слова «або зібраний котел» у пп. 1, 2, 3, 5 слід закреслити при поставці котла окремими елементами) виготовлені згідно з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» і НД на виготовлення________________________

______________________________________________________________________________________

(назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають вищевказаним Правилам і НД на виготовлення.

3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском______МПа (кгс/см2).

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми і на прохідність.

5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

Головний інженер Начальник відділу

підприємства-виготовлювача технічного контролю якості

_________________________________________________________

(прізвище, підпис, печатка)(прізвище, підпис)

«______» ________________р.

До паспорта додаються креслення поздовжнього і поперечного розрізів та план котла, на яких вказані основні розміри і розрахунок на міцність елементів котла, які працюють під тиском: барабанів, колекторів, труб поверхонь нагріву і трубопроводів в межах котла, вбудованих сепараторів, прямоточних котлів, виносних циклонів, пароохолоджувачів та ін.

с. 20

17. Відомості про місцезнаходження котла

Назва

підприємства

Місцезнаходження котла (адреса власника)

Дата встановлення

с. 21

18. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла

Номер і дата

наказу про призначення

Посада, прізвище, ім’я,

по батькові

Дата перевірки знань

цих Правил

Підпис

Закінчення дод. 3

с. 22

19. Відомості про встановлену арматуру (при ремонті або реконструкції)

Назва

Кількість

Умовний прохід, мм,

тип, марка

Умовний тиск, МПа (кгс/см2)

Матеріал

корпусів

Місце встановлення

Підпис особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію

марка

ГОСТ або ТУ

с. 23

20. Відомості про заміну і ремонт елементів котла, які працюють під тиском

Дата і номер

документа

Відомості про заміну

і ремонт

Підпис особи, відповідальної за справний стан

і безпечну експлуатацію

1

2

3

_________________________

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених (замість зношених) елементів котла, використаних при ремонті матеріалів, електродів, а також зварювання, повинні зберігатись нарівні з паспортом.

с. 24–27

21. Креслення приміщень котельні (план і поперечний переріз,

а при необхідності і поздовжній переріз) і посвідчення про якість монтажу прикладаються до даного паспорта

с. 28–66

22. Результати опосвідчення

Дата

опосвідчення

Результати опосвідчення і підпис особи, яка проводила опосвідчення

Дозволений тиск, МПа (кгс/см2)

Термін наступного опосвідчення

с. 67

23. Реєстрація

Котел (автономний пароперегрівач, економайзер) зареєстрований за №______в____________

______________________________________________________________________________________

(реєструючий орган)

В паспорті прошнуровано всього аркушів_______, в тому числі креслень на____________ аркушах і окремих документів__________________________аркушів згідно з описом, що додається.

________________________________________ ______________________

(посада, П.І.Б. (підпис)

особи, яка зареєструвала об’єкт)

М.П.

Додаток 4 (обов’язковий)

Таблиця 1

Марка сталі

НД

Граничні параметри

Обов’язкові механічні

випробування 1,2

Контроль 1

на лист

на сталь

S, мм

р, МПа (кгс/

см2)

t,°C

σB

σт

δ

y

КС

КСА

на згин

макроструктури

дефектоскопія4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ст3пс3

Ст3сп3

Ст4пс3

Ст4сп3

Ст3Гпс3

Ст3пс4

Ст3сп5

Ст3Гпс4

ГОСТ 14637-895

ГОСТ 380-883

12

1,6

(16)

200

+

+

+

-

+

+

+

-

-

20

ГОСТ 1577-81

ГОСТ 1050-88

12

1,6

(16)

300

+

+

+

-

+

+

+

-

-

15К, 16К,

18К, 20К

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

не обмежено

не обмежено

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22К

ГОСТ 5520-79

ТУ 108.1025-81

ГОСТ 5520-79

ТУ 108.1025-81

також

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15ГС

ТУ 108. 1268-84

ТУ 108. 1268-84

не обмежено

не обмежено

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17ГС,

17Г1С

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 19281-89

також

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14ХГС

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 19281-89

25

також

350

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГС, 09Г2С,

10Г2С1

ГОСТ 19281-89

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 19281-89

не обмежено

також

450

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16ГНМА,

14ГНМА

ОСТ108.030.118-78

ТУ 108-11-617-81

ОСТ108.030.118-78

ТУ 108-11-617-81

також

також

360

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12МХ

ТУ 14-1-642-73

ГОСТ 20072-74

також

також

530

+

+

+

+

+

-

+

+

+

12ХМ

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

також

також

540

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Закінчення табл.1 дод.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10Х2М

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 5520-79

також

також

570

+

+

+

+

+

-

+

+

+

12Х1МФ

ГОСТ 5520-79

ТУ 14-1-1584-75

ГОСТ 5520-79

ГОСТ 20072-74

також

також

570

+

+

+

+

+

-

+

+

+

15Х1М1Ф

ТУ 108.11-888-87

ТУ 108. 1267-84

також

також

575

+

+

+

+

+

-

+

+

+

08Х18Н1ОТ

12Х18Н9Т

12Х18Н1ОТ

ГОСТ 7350-77

ГОСТ 5632-72

не обмежено

не обмежено

600

+

+

+

+

-

-

+

+

+