1

2

3

4

5

6

ізоляції

Калоші діелектричні

Эн

чергові

електроуста-

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

ткування

Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу 36

1399

7241.2

Електромонтер з ремонту

Костюм бавовняний Чоботи кирзові або Черевики шкіряні на литій

Ми

Ми

12

повітряних

підошві

Ми

12

ліній

Онучі бавовняні

6

електро-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

передач

Рукавиці бавовняні

Напівплащ прогумований

Калоші діелектричні

Рукавиці діелектричні

Пояс запобіжний

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Під час роботи в заболоченій

місцевості:

Чоботи гумові

Під час розчищення трас за

допомогою бензопил і

кущорізів:

Жилет сигнальний Щиток сітчастий з кріпленням на касці Навушники Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Рукавиці утеплені

Ми

Вн

Вн

Эв

Эв

ЗН

В

Со

КС

ПШН-Б

Тн

Тн

Тн20

Тн

1

48

чергові

чергові

чергові

24 до зносу

12

24

до зносу до зносу

36

36

48

3

1400

7241.2

Електромонтер з ремон-

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій

Ми

12

ту та

підошві

Ми

12

монтажу

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

кабельних

Рукавиці трикотажні

Ми

1

ліній

Рукавиці гумові Калоші діелектричні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Вн

Эн

ЗП

Тн

Тн

Тн20

чергові

чергові

24 до зносу

36

36

48

1401

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний або

тер з

Халат бавовняний

Ми

12

ремонту та

Черевики шкіряні на литій

1

2

3

4

5

6

7241.1

обслугову

вання

електро-

устаткуван

ня

Електромонтер з

ремонту та обслуговування

апаратури та

пристроїв

зв’язку

підошві

Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Рукавиці трикотажні Плащ непромокальний Фартух прогумований Респіратор пилозахисний Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Під час роботи в цехах уловлювання та сіркоочищення додатково: Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням замість костюма бавовняного Взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Валянки на гумовій підошві

Ми

Ми

Эн

Эн

Ми

Вн

Вн

ЗН

К50

Тн

Тн

Тн30

12 7 днів чергові чергові 1 12 чергов. до зносу до зносу

24

12

36

36

48

1402

7241.2

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

тер з

Черевики шкіряні або

Мун100

ремонту

Чоботи гумові

В

12

вторинної

Онучі бавовняні

6

комутації та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

зв’язку

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Каска захисна фіброва

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій підошві

Тн30

48

1403

7244.1

Електромон

Костюм бавовняний

Ми

12

тер лінійних

Черевики шкіряні на литій

споруд

підошві

Ми

12

електро-

Чоботи гумові або

В

24

зв’язку та

Чоботи кирзові

Мун100

12

проводового

Онучі бавовняні

6

мовлення

Плащ водонепроникний

Вн

36

7244.1

Електромо

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

нтер

Калоші діелектричні

Эн

чергові

охороно-по-

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

жежної

Пояс запобіжний

чергов.

сигналізації

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1404

7244.1

Електромон-

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

тер

станційного

устаткуван

ня

телефонного

зв’язку

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Калоші діелектричні Рукавиці діелектричні Рукавиці комбіновані Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Эн

Эн

Ми

Тн

12 7 днів чергові чергові 7 днів

36

1405

7241.2

Електро-

Костюм бавовняний

Ми

12

освітлювач

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1406

7241.1

Електрослю-

Костюм бавовняний

Ми

12

сар (слюсар)

Черевики шкіряні на литій

черговий та

підошві або

Ми

з ремонту

Чоботи кирзові

Мун100

12

устаткуван-

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

ня

Костюм прогумований

Вн

чергов.

7241.1

Електрослю-

Чоботи гумові

В

чергові

сар з

Онучі фланелеві

6

ремонту

Каска захисна з

електричних

підшоломником

24

машин

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки на гумовій підошві

Тн30

48

1407

8152.3

Емульсовар

Костюм брезентовий

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Щиток захисний

НБХ

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1408

8163.3

Зарядник

Халат бавовняний

Ми

12

протигазо-

Фартух прогумований з

вих коробок

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1409

7212.2

Зварник

Костюм бавовняний з

термітного

вогнестійким просоченням

Ти

12