Рукавички

ВнОаМи

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

78

8154

Апаратник дегідрування

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнМиО

12

Черевики

ВМиЗСм

12

Рукавиці

МиВу

2

Рукавички

ВнМиОа

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

79

8154

Апаратник етерифікації

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

8154

Апаратник ізомеризації

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ОК50Щ20Ми

Черговий

8152

Апаратник перегонки

Черевики

ОК20МиЗСм

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

ОаК50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні герметичні

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

80

8151

Апаратник змішування

При виконанні робіт у виробництві медичної камфори:

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Туфлі

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

ОаМиВн

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

81

8154

Апаратник кристалізації

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ВнК20ЗМи

12

Черевики

К20Щ20ЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

2

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

82

8154

Апаратник нейтралізації

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

К20МиЗСм

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ20ЗМи

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

83

8154

Апаратник омилення

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнК20ЗМи

12

Черевики

ВЩ20ЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Рукавички

ВнК20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

84

8154

Апаратник приготування каталізатора

Костюм

К20ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20ЗМи

12

Чоботи

К50Щ20ЗМи

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20ВнМи

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

85

8153

Апаратник промивання

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

86

8154

Апаратник розкладання

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

К50Щ20ЗМи

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

87

8151

Апаратник розчинення

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20Ми

12

Чоботи

ВК50Щ20Ми

12

Рукавиці

ВуМи

3

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

ВуЗ

12

Фартух з нагрудником

ВнМи

12

88

8152

Апаратник сушіння

Черевики

ВЗМиСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Респіратор протипиловий

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Костюм

ЗМи

6

Берет

З

12

89

8153

Апаратник центрифу

Фартух з нагрудником

ВнМи

12

гування

Черевики

ВМиСм

12

Рукавиці

ВуМиМп

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Костюм

ВуЗМи

6

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

12

Черевики

ВМиЗ

12

90

9322

Підсобний робітник

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Костюм

ЗМи

12

Укладальник-

пакувальник

Берет

З

12

91

9322

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

2.13. Виробництво окситерпенової смоли, окситерпенового розчинника та меблевих терпеноколоксилінових

лаків

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Апаратник одержання

Фартух з нагрудником

ОМи

Черговий

92

8152

лаків та емалей на по-

Черевики

ЗМиСм

12

лімеризаційних смолах

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Костюм

ЗМи

12

93

8154

Апаратник окислення

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12