МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 890 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2111/24643

Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хо- хотва О. І.) у встановленому порядку:
 3. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 5. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

МіністрЕ.Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівніО.Мірошниченко

С. М. Кондрюк О. А. Миколайчук

М. Ю. Бродський М. Болотських В. А. Шайтан Р. Богатирьова

Заступник Г олови Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Перший заступник Голови Держгірпромнагляду Міністр охорони здоров'я України

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 890 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2111/24643

ПРАВИЛА

охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів I. Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з виробництвом шин та гумових виробів.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці, які є обов'язковими для роботодавців і працівників підприємств з виробництва шин та гумових виробів.
 3. Загальні вимоги
 4. Роботодавець створює службу охорони праці підприємства відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).
 5. Роботодавець розробляє та затверджує інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
 6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства проводяться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 7. Роботодавець допускає до обслуговування діючих електроустановок, виконання ремонтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випробування електроустановок працівників, які пройшли перевірку знань та яким присвоєна відповідна група електробезпеки з підтвердженим посвідченням відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97).
 8. Роботодавець забезпечує проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 9. Заборонено залучення жінок до виконання робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюється з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Особи молодше 18 років не допускаються до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми працівниками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з працівниками, здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 2. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, забезпечуються роботодавцем безоплатно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.004.01-08), та відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (далі - НПАОП 24.0-3.01-04), та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).
 3. Роботодавець відповідно до законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки зобов'язаний проводити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням та неухильно виконувати загальні вимоги з пожежної безпеки, встановлені Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004), та Правилами техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 557, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273.
 4. Вимоги охорони праці щодо організації робочих місць під час перебування працівників у виробничих, санітарно-побутових приміщеннях та на території

підприємства

 1. Вимоги охорони праці щодо організації робочих місць
  1. Роботодавець створює безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць, виробничих та інших приміщень на підприємстві, безпечного використання працівниками засобів праці, залучення працівників до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (далі - НПАОП 0.00-7.11-12).
  2. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
  3. Роботодавець забезпечує ідентифікацію (визначення) небезпеки та оцінку ризиків на кожному робочому місці та вжиття заходів щодо мінімізації ризиків з урахуванням ДСТУ OHSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги".

Для ідентифікації небезпеки та оцінки ризику впливу сировини, комплектуючих виробів і хімічної продукції на працівників та визначення заходів щодо охорони праці під час їх використання роботодавець:

• отримує від постачальників тільки таку сировину, яка має державну реєстрацію згідно з вимогами Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 13 червня 1995 року № 420, та за умови надання постачальником Паспорта безпечності хімічної продукції за змістом, який повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)" (далі - Паспорт безпечності хімічної продукції);

 • забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції, що виробляється, відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195 (далі - Порядок проведення СЕЕ);
 • отримує від постачальників тільки такі матеріали та комплектуючі вироби, які мають висновок санітарно-епідеміологічної експертизи згідно з Порядком проведення СЕЕ.
  1. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
  2. Роботодавець забезпечує контроль концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих зон та вжиття заходів щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП

0.00-8.11-12).

Роботодавець забезпечує в місцях можливого скупчення газів, важчих за повітря, контроль вмісту кисню в повітрі приладами автоматичної і ручної дії з дистанційним відбором проб повітря.

 1. Експлуатація систем вентиляції здійснюється відповідно до вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).
  1. Роботодавець забезпечує шляхом своєчасного та якісного ремонту теплоізоляції утримання температури зовнішніх поверхонь апаратів та трубопроводів не вище 43 °С згідно з ДСТУ Е№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".
  2. У разі розташування об'єктів обслуговування на висоті 1,3 м і вище роботодавець забезпечує робочі місця риштуваннями, підмостками та іншими пристроями відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.001.15-07).
  3. Роботодавець забезпечує в міру забруднення (але не рідше одного разу на місяць) прибирання й очищення приміщень, металоконструкцій, зовнішніх поверхонь повітроводів вентиляційних систем та іншого обладнання.

Працівники повинні забезпечувати чистоту та порядок на робочих місцях. Заборонено зберігання на робочому місці сторонніх предметів, відходів виробництва.