3.2.1. Призначення 

  

3.2.2. Тип і умовне позначення 

  

3.2.3. Вид струму 

  

3.2.4. Напруга, В 

  

3.2.5. Номінальний струм, А 

  

3.2.6. Частота, Гц 

  

3.2.7. Номінальна потужність, кВт 

  

3.2.8. Частота обертання, с-1 (об/хв) 

  

3.2.9. ПВ, % 

  3.3. Гідронасос 3.3.1. Призначення 

  

3.3.2. Кількість, шт. 

  

3.3.3. Тип і умовне позначення 

  

3.3.4. Номінальний робочий об'єм, см3 

  

3.3.5. Номінальна частота обертання, с-1 (об/хв) 

  

3.3.6. Номінальна подача, л/хв 

  

3.3.7. Номінальний тиск на виході, МПа 

  

3.3.8. Номінальна споживана потужність, кВт 

  

3.4. Гідромотор 

3.4.1. Призначення 

  

3.4.2. Кількість, шт. 

  

3.4.3. Тип і умовне позначення 

  

3.4.4. Номінальний робочий об'єм, см3 

  

3.4.5. Номінальна частота обертання, с-1 (об/хв) 

  

3.4.6. Номінальна витрата, л/хв 

  

3.4.7. Номінальний тиск на вході, МПа 

  

3.4.8. Номінальна ефективна потужність, кВт 

  

3.4.9. Номінальний крутний момент, Н·м 

  

3.4.10. Крутний момент зрушення, Н·м 

  

3.5. Гідроциліндри 

3.5.1. Призначення 

  

3.5.2. Кількість, шт. 

  

3.5.3. Тип і умовне позначення 

  

3.5.4. Номінальний тиск, МПа 

  

3.5.5. Діаметр гідроциліндра, мм 

  

3.5.6. Діаметр штока, мм 

  

3.5.7. Хід гідроциліндра, мм 

  

3.5.8. Номінальна штовхальна сила, кН 

  

3.5.9. Марка робочої рідини 

  


3.6. Канати сталеві 

3.6.1. Номер документа про якість 

  

3.6.2. Призначення каната 

  

3.6.3. Умовне позначення каната за НД 

  

3.6.4. Діаметр, мм 

  

3.6.5. Довжина, м 

  

3.6.6. Тимчасовий опір дротів розриву, Н/мм2 (кГс/мм2) 

  

3.6.7. Розривне зусилля каната в цілому, Н  

  

3.6.8. Розрахунковий натяг каната, Н  

  

3.6.9. Коефіцієнт використання (запасу міцності) каната: 

 

нормативний 

 

розрахунковий 


  

3.7. Ланцюги 

3.7.1. Призначення ланцюга 

  

3.7.2. Умовне позначення ланцюга за НД 

  

3.7.3. Калібр ланцюга або діаметр ролика, мм 

  

3.7.4. Крок ланцюга, мм 

  

3.7.5. Довжина ланцюга, мм (кількість ланок, шт.) 

  

3.7.6. Руйнівне навантаження, кН (даН) 

  

3.7.7. Розрахунковий натяг, кН (даН) 

  

3.7.8. Коефіцієнт запасу міцності ланцюга: 

 

нормативний 

 

розрахунковий 


  

3.8. Характеристика зубчастих передач 

Найменування складальної одиниці 

Позначення на кресленні (схемі) 

Найменування деталі 

Модуль, мм 

Кількість зубів 

Матеріал, марка 

Термообробка (твердість зубів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9. Характеристика зірочок ланцюгових передач 

Найменування складальної одиниці 

Позначення на кресленні (схемі) 

Найменування 

Крок, мм 

Кількість зубів 

Матеріал, марка 

Термообробка (твердість зубів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10. Вантажозахоплювальні пристрої 

3.10.1. Гак (однорогий та ін.) 

  

3.10.2. Позначення і номер гака за НД 

  

3.10.3. Номінальна вантажопідіймальність, кг 

  

3.10.4. Фактична висота вертикального перерізу гака, мм 

  

3.10.5. Заводський номер 

  

3.10.6. Зображення клейма ВТК 

  3.11. Гальма 3.11.1. Механізм, на якому встановлено гальмо 

  

3.11.2. Тип гальма 

  

3.11.3. Розрахунковий гальмівний момент, на який налагоджується гальмо, Н·м 

  4.1. Обмежник граничного вантажу 

  

4.2. Система орієнтації підлоги робочої платформи в горизонтальному положенні 

  

4.3. Обмежник робочої зони 

  

4.4. Система блокування підіймання та повороту секцій стріли  

  

4.5. Система блокування підіймання опор  

  

4.6. Система аварійного опускання робочої платформи  

  

4.7. Пристрій, призначений для аварійної евакуації працівників з робочої платформи, що міститься нижче рівня робочого майданчика 

  

4.8. Фіксатор виносних опор 

  

4.9. Покажчик кута нахилу підйомника 

  

4.10. Система аварійної зупинки двигуна 

  

4.11. Анемометр (для підйомників з висотою підіймання більше 22 м) 

  

4.12. Двосторонній переговорний пристрій (для підйомників з висотою підіймання більше 22 м) 

  

4. ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ 

4.13. Сигнальні та інші прилади
і пристрої безпеки 

Найменування 

Тип 

Призначення 

Місце установлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


5. ДАНІ ПРО МЕТАЛ ОСНОВНИХ (РОЗРАХУНКОВИХ) ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПІДЙОМНИКА 

Найменування і позначення складальної одиниці 

Вид, товщина, діаметр металопрокату, електродів, зварного дроту, позначення НД 

Марка матеріалу, категорія, група, клас міцності 

Позначення НД на марку матеріалу 

Номер документа про якість матеріалу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 

Найменування 

Кількість 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


7. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

______________________________________________________________
                                         (найменування та індекс підйомника) 

заводський номер ______________, виготовлений у відповідності до
______________________________________________________________
                                                              (позначення НД)

Підйомник пройшов випробування у відповідності до ________________
____________________________________________________ і визнаний
(позначення НД або програми і методики приймально-здавальних випробувань)
придатним для експлуатації із зазначеними в паспорті параметрами.

 

Місце печатки
 
 
 
________________
(дата) 

Технічний директор
(головний інженер)
виробника
__________________
(підпис) 

Начальник ВТК
виробника
____________________
(підпис) 8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Виробник гарантує справну роботу підйомника за дотримання споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

8.2. Гарантійний строк експлуатації - 18 місяців від дня введення підйомника в експлуатацію. Гарантійний строк не розповсюджується на деталі, що швидко зношуються.

8.3. Строк служби підйомника _______ років від дня введення в експлуатацію.

9. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

9.1. Габаритне креслення підйомника із зазначенням основних розмірів.

9.2. Принципова електрична, гідравлічна та кінематична схеми.

9.3. Схема запасовки канатів.

9.4. Схема робочої зони підйомника.


10. ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДЙОМНИКА*

Найменування підприємства (організації) або прізвище та ініціали приватної особи, що експлуатують підйомник 

Місцезнаходження підйомника (адреса підприємства або приватної особи) 

Дата прибуття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ____________
* Не менше 3 сторінок.

11. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА УТРИМАННЯ ПІДЙОМНИКА В СПРАВНОМУ СТАНІ*

Номер і дата наказу про призначення або договору з організацією 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Номер посвідчення 

Підпис