Міністерство праці та соціальної політики України

Департамент по нагляду за охороною праціУкраїни

(Держнаглядохоронпраці) 

 

Державний нормативний акт про охорону праці

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

                    №

П Р А В И Л А

охорони праці під час виконання робіт в захищеному ґрунті

  

 

Передмова

 

Розроблено:Науково-виробничим інженерним центром по охороні праці в сільському господарстві (Укрсільгоспохолронпраці) Міністерства аграрної політики України.

 

Внесено:Управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці.

 

Уведено:З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

 

НАОП 2.1.10-1.01-86. Правила безпеки при виробництві та післязбиральній обробці продукції рослинництва у системі Держагропрому  СРСР у розділі “Роботи в захищеному ґрунті”. Затверджено Держагропромом СРСР 16.10. 1987 р.

НАОП 2.1.10-2.11-81. ОСТ 46.3.1.115-81. Проведення робіт у теплицях. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР у 1981 р.

НАОП 2.2.00-2.01-84. ОСТ 46.3.1.168-84. Застосування пестицидів у теплицях. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР у 1984 р.

НАОП 2.2.00-2.06-82. ОСТ 46.3.1.123-82. Обслуговування обладнання у теплицях. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом СРСР у 1982 р.

НАОП 2.2.00-2.07-81. ОСТ 46.3.1.118-81. Експлуатація споруд теплиць. Вимоги безпеки. Затверджено Мінсільгоспом  СРСР у 1981 р.

 

З М І С Т

 

   Розд.                                                                                                             Стор.

 

1

Галузь застосування

1

2

Терміни та визначення, які застосовуються у Правилах

1

3

Нормативні посилання

2

4

Загальні положення

7

5

Вимоги безпеки до території, виробничих приміщень                  та майданчиків

 

9

6

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації       робочих місць

 

11

7

Вимоги безпеки під час виконання виробничих процесів

12

7.1

Підготовкай обробітокґрунту

12

7.2

Догляд за рослинами

13

7.3

Захист рослин від шкідників і хвороб

14

7.4

Збирання, транспортування і зберігання врожаю

15

7.5

Ліквідаційні заходи і знешкодження

16

8

Вимоги безпеки під час обслуговування обладнання

19

8.1

Обслуговування систем тепло - газопостачання і вентиляції

19

8.2

Обслуговування систем водопостачання й каналізації

20

8.3

Обслуговування обладнання, яке працює під тиском

20

8.4

Обслуговування електроустановок і електрообладнання

20

8.5

Обслуговування навантажувальних, транспортних і        ґрунтообробних засобів

 

22

9

Вимоги безпеки під час скління та герметизації теплиць

22

10

Вимоги безпеки під час монтажу й експлуатації плівкового огородження теплиць

 

24

11

Пожежна безпека

24

12

Вимоги щодо застосування засобів захисту працюючих

24

13

Режими праці й відпочинку

26

14

Вимоги до професійного відбору, навчання та перевірки знань правил безпеки

 

26

15

Відповідальність за порушення Правил

27

 

1. Галузь застосування

Правила охорони праці під час виконання робіт в захищеному ґрунті (далі - Правила) поширюються на тепличні комбінати, тепличні і парникові господарства незалежно від їх підпорядкування й форми власності.

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання операцій технологічного циклу, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації електрообладнання й комунікацій, скління й герметизації теплиць, накриття теплиць плівковими матеріалами, виконання робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів.

 

2. Терміни та визначення, які застосовуються у Правилах

 

Терміни

Визначення

 

Ґрунт

Середовище в теплицях або парниках, сформоване з декількох компонентів, в якому розвивається коренева система рослин

 

Ґрунт

захищений

 

Тепличні комбінати, тепличні та парникові господарства

 

Комбінат тепличний

Сукупність теплиць, парників і т. ін. для прискореного масового вирощування рослин

 

Парник

Малогабаритна культиваційна споруда, яка має бокове огородження і знімну світлопроникну покрівлю; обслуговується працівниками, що знаходяться зовні споруди. Використовується для вирощування рослин

 

Парникове господарство

Парники, допоміжні будівлі і споруди, дороги, інженерні комунікації та територія, на якій вони розміщені

 

Споруда культиваційна

Теплиця або парник

Субстрат

Інертні матеріали, які використовуються замість ґрунту під час вирощування рослин гідропонним методом

 

Теплиця

Середньо- або великогабаритна культиваційна споруда,  огороджена склом або плівкою; обслуговується працівниками, що знаходяться в середині споруди. Використовується для вирощування рослин. .

Тепличне господарство

Теплиці, допоміжні будівлі і споруди, дороги, інженерні комунікації та територія, на якій вони розміщені

 

3. Нормативні посилання

 

з/п

Позначення нормативно-го акта

 

Назва

Ким, коли затверджено,

реєстрація у Мін’юсті України

1

2

3

4

1     

 

Закон України “Про охорону праці”

 

2     

 

Закон України “Про пожежну безпеку”

 

3     

 

Закон України “Про пестициди і агрохімікати”

 

4     

 

Кодекс Законів про працю України

 

5     

 

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Затверджено Постановою КМ України від 18.05.95 № 746

6     

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Зміни:

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 № 183

7     

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 08.09.98 № 177.

Зареєстровано в Мін'юсті 07.10.98 за № 636/3076

8     

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 № 254.

Зареєстровано в Мін'юсті 15.05.98 за № 318/2758

 

9     

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 09.01.98 №4.

Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за № 93/2533

1

2

3

4

10     

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06 72

11     

ДНАОП

 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 10.06.98 № 117.

Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.98 за № 449/2889

12     

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27.

 Зареєстровано в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541

13     

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96. № 170.

Зареєстровано в Мін'юсті 18.11.96 за № 667/1692

14     

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною        небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 03.11.92. № 123.

Зареєстровано в Мін'юсті 23.12.93 за № 196

15     

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в        Україні (НАПБ А 01.001-95)

Затверджено МВС України 14.06.95.

Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.95 за № 219/755

16     

ДНАОП

0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мінеральних добрив у сільському господарстві            № 1049-73

 

Затверджено МОЗ СРСР в 1973 р.

17     

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

 

Затверджено МОЗ СРСР 15.06.1984

18     

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях.  № 3223-85

 

Затверджено МОЗ СРСР 12.03.85.

19     

ДНАОП

0.03-1.12-98

Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДСП 8.8.1

Затверджено Постановою Головного державного санітарного лікаряУкраїни 03.08 98 № 1

20 

ДНАОП

0.03-3.20-93

Орієнтовно безпечні рівні впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зониОБВР 12-93. (Доповнення №4 до переліку ОБУВ 5203-90)

 

Затверджено МОЗ України у 1993 р.

1

2

3

4

21 

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ України 10 12 93    № 241.

Зареєстровано в Мін'юсті України 10 12 93 за        № 194

22 

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

 

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 № 45.

Зареєстровано в Мін'юсті 21.06.94 за № 136/345

23 

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 № 46. Зареєстровано в Мін'юсті 28.07.94 за        № 176/385

24 

НАОП

2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Затверджено Держагропромом СРСР 27.02.88

25 

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Затверджено Держкомітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства і закупок 27.09.90

26 

ДСТУ

2189-93

ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

 

27 

ГОСТ

12.0.003-74

ССБП. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.

Зміни:

 

 

 

1978 р.

28 

ГОСТ

12.1.003-83

CCБП. Шум. Загальні вимоги безпеки.

Зміни:

 

 

1989 р.

29 

ГОСТ

12.1.004-91

CCБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

Зміни:

 

 

1989 р.

30 

ГОСТ

12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

 

31 

ГОСТ

12.1.012-90

ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

Зміни:

 

 

 

1998 р.

32 

ГОСТ 12.1.019-79

ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту. СТ СЕВ 4830-84).

Зміни:

 

 

 

1986 р.

33 

ГОСТ 12.1.030-81

ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення.

Зміни:

 

 

1987 р.

 

1

2

3

4

34 

ГОСТ 12.2.003-91

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки

 

35 

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБП. Машини ручні електричні. Загальні вимоги безпеки і методи випробовувань

 

36 

ГОСТ 12.2.019-86

ССБП. Трактори й машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги безпеки

Зміни:

 

 

 

1986 1987, 1989, 1990, 1992 рр.

37 

ГОСТ 12.3.002-75

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

(СТ СЕВ 1728-89)

Зміни:

 

 

 

1980, 1991 рр.

38 

ГОСТ 12.3.006-75

Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки

 

39 

ГОСТ 12.3.010-82

ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки під час експлуатації

 

40 

ГОСТ 12.3.041-86

ССБП. Застосування пестицидів для захисту рослин. Вимоги безпеки

 

41 

ГОСТ 12.4.009-83

ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування. Зміни:

 

 

 

1989

42 

ГОСТ 12.4.011-89

ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги й класифікація

 

43 

ГОСТ 12.4.021-75

ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги.

Зміни:

 

 

1998 р.

44 

ГОСТ 12.4.026-76

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

Зміни:

 

 

 

1980, 1986 рр.

45 

ГОСТ 12.4.041-89

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

 

46 

ГОСТ 12.4.103-83

ССБП. Одяг спеціальній захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація

 

47 

ГОСТ 12.4.122-83

Коробки фільтрувально-поглинаючі для промислових протигазів. Технічні умови.

Зміни:

 

 

 

1988 р.

48 

ГОСТ    26887-86

Площадки й драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні вимоги

 

 

1

2

3

4

49 

ГОСТ

5375-79

Чоботи гумові формові. Технічні умови

 

50 

СНиП

2.03.11-85

Захист будівельних конструкцій від корозії

 

51 

СНиП

2.04.05-91

Опалення, вентиляція й кондиціювання

 

52 

ДБН

В.2.2-2-95

Будинки і споруди. Теплиці та парники

 

53 

СНиП

2.09.04-87

Адміністративні і побутові будівлі

 

54 

СНиП ІІ-4-79

Природне й штучне освітлення.

Зміни:

 

БСТ №8, 10 1986 р.

55 

СНиП ІII-4-80

(вид. 1989 р.)

Техніка безпеки у будівництві

 

56 

ВНТП-СГіП-46-19-96

Тепличні та оранжерейні підприємства. Споруди захищеного ґрунту для фермерських (селянських) господарств

Затверджено Мінсільгосппродом України в 1996 р.

57 

НАПБ Б.02.005-94

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628.

Зареєстровано в Мін’юсті 22.12.94за № 309/518

58 

Наказ

Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів

Видано МОЗ СРСР 29.09.89 за № 555

59 

СанПіН

Санітарні правила й норми з улаштування й експлуатації теплиць і тепличних комбінатів       № 5791-91

Затверджено МОЗ СРСР в 1991 р.

60 

Санітарні правила

Порядок накопичення, транспортування, знешкодження й поховання токсичних промислових відходів № 3183-84

Затверджено МОЗ СРСР в 1984 р.

61 

 

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні

Укрдержхімкомісія

62 

ПВЕ

Правила влаштування електроустановок

Затверджено Міненерго СРСР. Видання шосте, перероблене й доповнене

63 

ПТЕ

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84 р.