МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 217 від 05.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

26 березня 2002 р.

за N 297/6585Про введення в дію змін до Правил пожежної

безпеки в УкраїніВідповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"

та Положення про порядок розроблення, затвердження,

перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань

пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від 04.12.96

N 833 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 06.03.97 за N 68/1872, а також у зв'язку зі змінами в

законодавстві України Н А К А З У Ю:


1. Ввести в дію зміни до Правил пожежної безпеки в Україні,

введених у дію наказом МВС України від 22.06.95 N 400

та зареєстрованих у Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755

(додаються).


2. Начальнику ГУДПО МВС України генерал-лейтенанту

внутрішньої служби Реві Г.В., начальникам головних управлінь МВС

України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі

організувати вивчення змін та доповнень до Правил пожежної безпеки

в Україні і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням

підприємствами, установами, організаціями та громадянами.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого

заступника Державного секретаря генерал-полковника міліції Джигу

М.В. та ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України.


Міністр

генерал-полковник міліції Ю.О. Смирнов


ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний інспектор

України з пожежного

нагляду - начальник

Головного управління

Державної пожежної охорони

МВС України

Г.В. Рева

25 лютого 2002 р.


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2002 р.

за N 297/6585ЗМІНИ

до Правил пожежної безпеки в Україні1. По всьому тексту слова "органами державної виконавчої

влади" в усіх відмінках замінити на "органами виконавчої влади" у

відповідних відмінках.


2. Перший абзац розділу 1 "Галузь застосування" після слів

"... виконавчої влади ..." доповнити словами: "... органами

місцевого самоврядування...", далі - за текстом.

П'ятий абзац цього самого розділу викласти в такій редакції:

"Галузеві правила мають бути узгоджені з Головним управлінням

Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС України".


3. Четвертий абзац пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках (квартирах)

приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих

господарських спорудах і гаражах, на територіях, а також в дачних

будинках, на садових ділянках покладається на їх власників чи

наймачів, якщо інше не обумовлено договором найму".


4. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Фінансування робіт у разі нового будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших

об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може

проводитися лише при наявності позитивного висновку комплексної

державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний

експертний висновок органу державного пожежного нагляду як

складової частини комплексної держекспертизи.

Державна експертиза (перевірка) проектно-кошторисної

документації з питань пожежної безпеки виконується відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження

інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх

комплексної держаної експертизи" від 17.08.98 N 1308

та Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації

щодо пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС України від

22.11.94 N 641 і зареєстрованого в Мін'юсті України

27.12.94 за N 326/536".


5. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в

експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших

об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво

зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та

продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів

державного пожежного нагляду забороняється.

Видача дозволу здійснюється відповідно до Порядку видачі

органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи

підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 14.02.2001 N 150 ".


6. Пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Продукція протипожежного призначення, а також

продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна

мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання

відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження

відповідності продукції визначаються Кабінетом Міністрів України".


7. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Надання послуг і виконання робіт протипожежного

призначення здійснюються відповідно до ліцензійних умов та порядку

контролю за їх додержанням, які затверджуються спільним наказом

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та

Міністерства внутрішніх справ України".


8. Пункт 2.12 викласти у такій редакції:

"2.12. За порушення вимог Правил, невиконання приписів

посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства

притягуються до сплати штрафу згідно з чинним законодавством

України".


9. Пункт 3.14 доповнити другим абзацом такого змісту: "Членів

добровільних пожежних дружин (команд), які підлягають

обов'язковому особистому страхуванню (на випадок загибелі

(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання,

одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії), слід

застрахувати відповідно до Положення про порядок і умови

обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та

сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

(команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

03.04.95 N 232 ".


10. Пункт 3.16 викласти в такій редакції:

"3.16. У школах, дитячих таборах необхідно створювати дружини

юних пожежників (ДЮП), що діють на підставі Положення про дружини

юних пожежних, затвердженого Президією Добровільного пожежного

товариства України та узгодженого з МВС України та Міністерством

освіти України".


11. Перший абзац пункту 3.17 викласти в такій редакції: "Для

координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням

пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах

міністерств, інших центральних органах виконавчої влади повинні

створюватися служби пожежної безпеки (СПБ) відповідно до Типового

положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом МВС

України від 12.04.95 N 220 та зареєстрованого в

Мін'юсті України 20.04.95 за N 118/654".


12. Перший та другий абзаци пункту 4.2.2 викласти в такій

редакції: "У разі реконструкції, перепланування, капітального

ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного

переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального

призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені

нормативними документами в галузі будівельного, технологічного

проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання вищевказаних робіт дозволяється лише

за наявності проектної документації, яка пройшла попередню

експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної

безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного

нагляду".


13. Перший абзац пункту 4.2.6 розпочати реченням в такій

редакції: "Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів

вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці,

за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів,

стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги".

Перше речення другого абзацу викласти у такій редакції:

"Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією за

участю замовника має бути складений акт про виконані роботи".


14. Другий абзац пункту 4.2.7 викласти в такій редакції:

"Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною та

пожежною небезпекою на стадії проектування повинно проводитися

розробником технологічного процесу відповідно до вимог ОНТП 24-86.

Для діючих підприємств категорії за вибухопожежною та пожежною

небезпекою можуть визначатися технологами самих підприємств або

організаціями, що мають відповідних фахівців".


15. Пункт 4.2.12 викласти в такій редакції:

"4.2.12. У житлових, громадських і адміністративно-побутових

будинках не дозволяється розміщувати магазини та склади товарів

побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і

матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з

газом, майстерні та інші приміщення з категорією за вибухопожежною

небезпекою А і Б".


16. Другий абзац пункту 4.2.14 викласти в такій редакції:

"Встановлювати глухі (незнімні) грати дозволяється у квартирах,

банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і

боєприпасів, на об'єктах торгівлі, розрахованих на одночасне

перебування до 50 осіб, та в інших випадках, передбачених нормами

і правилами, затвердженими в установленому порядку".


17. Перший абзац пункту 4.2.16 викласти в такій редакції:

"Для індивідуального захисту обслуговуючий персонал підприємств,

де в технологічних процесах використовуються легкозаймисті, горючі

рідини або гази, повинен бути забезпечений комплектом спеціального

термозахисного одягу. Спецодяг повинен завчасно підлягати пранню

та ремонту, зберігатися у розвішеному вигляді в металевих шафах,

установлених у спеціально відведених для цього приміщеннях".


18. Другий абзац пункту 4.2.17 викласти в такій редакції: "-

при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення,

забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, що

відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих

грат і розташовані не вище другого поверху в будівлях з

перекриттями з горючих матеріалів, групи горючості Г3, Г4 за ДСТУ

Б В.2.7-19-95" (додаток 6).


19. Сьомий абзац пункту 4.2.18 викласти в такій редакції: "-

не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також

марлею і ватою, не просоченими вогнезахисною речовиною,

застосовувати для ілюмінації ялинки свічки. Маскарадні костюми для

дітей повинні відповідати вимогам ГОСТ 25779-90;".


20. Пункт 4.3.1 доповнити третім абзацом такого змісту: "Якщо

евакуаційні виходи і шляхи евакуації з будівель, які є

пам'ятниками архітектури й історії, неможливо привести у

відповідність до вимог будівельних норм, то їх експлуатація

дозволяється за наявності узгодженої з органами держпожнагляду

проектної документації відповідно до Положення про порядок

узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних

рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих

відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів,

затвердженого наказом МВС України від 24.03.98 N 182

та зареєстрованого в Мін'юсті України 23.06.98 за N 392/2832".


21. Пункт 4.3.2 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і

нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати

протипожежним вимогам будівельних норм".


22. Пункт 4.3.5 викласти в такій редакції:

"4.3.5. Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у

приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися

до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів

горіння, мати помірну димоутворювальну здатність (за ГОСТ

12.1.044-89) та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 (за

ДСТУ Б В.2.7-70-98)".


23. Пункт 4.3.11 доповнити таким заборонним протипожежним

заходом:

"- улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації".

З дев'ятого абзацу пункту 4.3.11 вилучити слово "промислові".


24. Пункт 5.1.2 доповнити абзацом такого змісту:

"Протипожежні відстані від повітряних ліній слабострумових мереж

(радіо, телефонного зв'язку, сигналізації і т.ін.) до зовнішніх

установок з вибухопожежонебезпечними зонами всіх класів відповідно

до ПУЕ мають бути такими самими, як і для повітряних ліній

електропередач напругою до 1 кВ".


25. Пункт 5.1.4 викласти в такій редакції:

"5.1.4. Телефонні апарати, сигнальні пристрої до них,

електричні годинники, радіоприймачі, пристрої й обладнання

установок автоматичної і ручної пожежної сигналізації, охоронної

сигналізації, установок пожежогасіння, централізованої системи

оповіщення про пожежу та інші подібні слабострумові споживачі

електроенергії можуть застосовуватися у вибухонебезпечних і

пожежонебезпечних зонах лише за умови відповідності їх рівня

вибухозахисту (ступеня захисту оболонки) класу зони, крім

випадків, обумовлених відповідними нормативними документами.

Слабострумові внутрішні електромережі повинні виконуватися у

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих

основах аналогічно вимогам ПУЕ до внутрішніх електромереж, крім

випадків, обумовлених у нормативних документах.

Над вибухонебезпечними зонами будь-якого класу (як у

приміщеннях, так і в зовнішніх вибухонебезпечних установках) не