KOMITET МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10-037-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для підсобного робітника


м. Харків


УЖГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


листом Національного наказом Комітету

науково-дослідного медичної та мікробіологічної

інституту охорони праці промисловості України


від 7травня 1999р. № 83 від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для підсобного робітника


м. Харків


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для підсобного робітника.

Роботи, що проводиться підсобними робітниками, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п. п. №№ 13, 33, 100 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

1.1. Підсобний робітник повинен виконувати такі види робіт:

 • виконання підсобних та допоміжних робіт на виробничих дільницях та будівельних майданчиках, складах, базах, коморах тощо;
 • завантаження. вивантаження, переміщення вручну або на візках (вагонетках) та штабелювання вантажів, які не вимагають обережності (рулонних матеріалів, ящиків, бочок, картону, паперу тощо), а також сипких не-пилоподібних матеріалів (піску, щебінки, гравію, сміття, деревинної тирси та інших відходів виробництва);
 • завантаження. вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках) та укладення вантажів, які вимагають обережності (скла. бутлів з рідиною. вогненебезпечних та отруйних речовин тощо);
 • очищення території, шляхів, під’їзних шляхів;
 • прибирання цехів, будівельних майданчиків та санітарно-побутових приміщень;
 • миття підлог. вікон, тари, посуду, деталей та виробів;
 • виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

1.2. До виконання робіт, які проводяться підсобним робітником, допускаються особи, які: - досягли 18-річного віку:

 • пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці. в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. про правила поведінки при виникненні аварій.

1.3. Підсобний робітник зобов'язаний:

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту:
 • дотримуватися зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором (модою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі;
 • своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічних та обідньої перерв;
 • не виконувати роботи, які не передбачені змінним завданням;
 • не находитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу та керівника.

1.4. В процесі роботи на підсобного робітника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:


ФІЗИЧНИХ:

 • рухомі машини та механізми; рухомі частини технологічного обладнання, вироби, заготівлі, матеріали, що пересуваються;
 • небезпечне значення напруг в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутись крізь тіло людини;
 • підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена температура поверхні обладнання, матеріалів;
 • гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхні заготівель. інструментів та обладнання;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищений рівень вібрації. підвищена або знижена вологість повітря;
 • підвищена або знижена рухомість повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі.

ХІМІЧНИХ:

 • токсична та дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

 • фізичне перевантаження.

1.5. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, підсобному робітнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм чоловічий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.109-82 (костюм жіночий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.108-82);

 • взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;
 • фартух бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

 1. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовини (наприклад, кислот, луги та ін.) повинен застосовуватись спецодяг, виготовлений з матеріалів. які забезпечують захист від цих речовин.
 2. При виконанні своїх обов'язків підсобний робітник повинен дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:
 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • прийняти та утримувати на протязі зміни робоче місце в чистоті та порядку;
 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи підсобний робітник зобов'язаний:

 1. Ознайомитися з умовами, характером та обсягом робіт. що будуть виконуватись.
 2. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.
 3. Включити припливне-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
 4. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

Під час роботи підсобний робітник зобов'язаний:

 1. Працювати тільки на справному обладнанні (якщо застосовується).
 2. Дотримуватися:
 • чистоти і порядку на місці проведення робіт:
 • обережності при роботі зі склом;
 • обережності при перенесенні тари;
 • обережності при перенесенні кислот і луги (обов'язкова наявність обрешеченої тари).
 1. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
 2. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
 3. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:
 4. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
 5. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані. в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків). а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення робота підсобний робітник зобов'язаний:

 1. Прибрати місце проведення робіт.
 2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту опорядити і помістити у відведене для них місце.

4.3. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

 • розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;
 • загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;
 • відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.
 1. Припинити роботу.
 2. Доповісти про те, що трапилось керівнику робіт або іншій посадовій особі.
 3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону.
 4. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).
 5. Підсобний робітник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря,
 6. Послідовність надання першої допомоги:
 • усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
 • визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
 • виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
 • підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
 • викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надасться не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.4.3 Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається підсобним робітником при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.


Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів.


Заст. директора


Зав. лабораторією охорони праці