KOMITET МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10-024-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для центрифугувальника


м. Харків


УЖГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


листом Національного наказом Комітету

науково-дослідного медичної та мікробіологічної

інституту охорони праці промисловості України


від 7травня 1999р. № 83 від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ


для центрифугувальника


м. Харків


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для центрифугувальника.

Всі роботи. що проводяться центрифугувальником повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Роботи, що проводяться центрифугувальником, відносяться до робіт 3 підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33. 65. 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою. затв. Держнаглядохоронпраиі 30.11.1993, № 123.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції 5 охорони праці. залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної. адміністративної і кримінальної відповідальності.

 1. Центрифугувальник виконує роботу на постійному робочому місці.
 2. Центрифугувальник повинен виконувати такі види робіт:
 3. обслуговування фільтруючих або відстійних центрифуг piзноманітних систем:
 4. завантаження і розвантаження центрифуг;
 5. центрифугування і промивання відтиснутих опадів;
 6. очищення, промивання і заміна фільтруючих полотен, сіток:
 7. визначення по зовнішньому вигляду і за допомогою проб якісної характеристики пульп, осаду, що завантажуються і фільтратів згідно з технічним умовам:
 8. користування пусковими, гальмовими і регулюючими приладами;
 9. виконання інших робіт згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником і розрядом.

1.3. До самостійної роботи допускаються особи, які:

 1. досягли 18-років:
 2. пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань:
 3. пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці. в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.4. Центрифугувальник зобов'язаний знати:

 1. будова центрифуг, механізмів. допоміжного обладнання. схему арматури і комунікацій на робочому місці:
 2. фізичні та хімічні властивості продуктів. що поділяються:
 3. технологічний режим центрифугування.

1.5. Центрифугувальник зобов'язаний:

 1. вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту:
 2. дотримуватися зобов'язань з охорони праці. передбачених колективним договором (модою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства. в тому числі:
 3. своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотримуватися технологічної та обідньої перерв;
 4. не виконувати роботи. непередбачені змінним завданням:
 5. не находитися на роботі у поза робочий час без відповідного дозволу і керівника.

1.6. В процесі роботи на центрифугувальника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:


ФІЗИЧНИХ:

 1. підвищене значення напруги в електричному ланцюзі. замикання якого може відбутися крізь тіло л юдин и:
 2. рухомі частини виробничого обладнання. виробів. заготівель. матеріалів. що пересуваються;
 3. підвищений рівень статичної електрики;
 4. підвищена або занижена температура поверхні обладнання і матеріалів;
 5. підвищена або знижена температура повітря робочої зони:
 6. підвищений рівень шуму на робочому місці:
 7. недостатня освітленість робочої зони;
 8. підвищена або знижена рухомість повітря.

ХІМІЧНИХ:

 1. токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці).

1.7. На роботах 3 шкідливими і небезпечними умовами праці. а також. роботах, пов'язаних з забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах, центрифугувальнику видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. в складі:

 1. халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
 2. ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;
 3. взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;
 4. фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76;
 5. рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;
 6. окуляри захисні ГОСТ ССБТ 12.4.013-85;
 7. респіратор ШБ «Пелюстка» ГОСТ ССБТ 12.4.004-74.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.8. При виконанні своїх обов'язків виробничий персонал зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

 1. приступами до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 2. прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце у чистоті й порядку;
 3. зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 4. зберігати харчові продукти. в тому числі й молочні. що видаються на підприємстві, в холодильниках, які використовуються тільки з цією мстою;
 5. після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПБКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.

 1. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
 2. Перевірити стан центрифуги, мастило. надійність кріплення деталей, наявність огороджень на обертових частинах та їх кріплення.
 3. Переконатися у відповідності запису в апаратному листі фактичному стану технологічного процесу.
 4. Перевірити зовнішнім оглядом стан заземлення центрифуги.
 5. Переконатися в справності місцевих відсмоктувачів у центрифузі.
 6. Перед завантаженням центрифуги перевірити чи немає в барабані і на кожусі центрифуги сторонніх предметів.
 7. Перед завантаженням центрифуги з нижнім вивантаженням перевірити положення запірного конуса.
 8. Закрити кришку кожуха центрифуги.

2.10. Перевірити справність блокування кришки центрифуги.

2.11. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

 1. Центрифугувальннк повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на обладнанні відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання. що використовується.
 2. Завантаження маточника і розчинника в центрифугу виконувати тільки закритим шляхом (по живильним трубам).

Перед зливом маточників перевірити чи не засмітилася зливна груба

 1. Не допускати перевантаження барабанів центрифуги.
 2. Стежити за справністю блокування кришки центрифуги. Працювати тільки при справному блокуванні
 3. Для запобігання стуканню барабана в центрифугах з верхнім вивантаженням завантажувати продукт слід рівним шаром, не допускається одностороннього перевантаження барабана.
 4. Завантаження центрифуг з нижнім вивантаженням здійснювати при малих оборотах барабана. Для забезпечення рівномірного розподілу продукту по барабану центрифугувальник зобов'язаний стежити, щоб маточник, що зливається, влучав на запірний конус барабана.
 5. Включення центрифуг здійснювати поступово, змінно включаючи кнопки пускатечів «пуск», «стоп».
 6. Для попередження накопичування зарядів статичної електрики на плоских привідних ременях центрифуги з нижнім приведениям і верхнім вивантаженням необхідно постійно змащувати їх електропровідною пастою.
 7. При обслуговуванні центрифуги з ножовим з'ємом відстою регулювання висоти ножа здійснювати тільки на зупиненій, відключеній від електроенергії центрифузі. При виникненні сильній вібрації під час завантаження центрифуги слід включати зріз відстою.
 8. Слід безупинно спостерігати за роботою центрифуги. Якщо виникають будь-які несправності, незвичайний шум або стук, виключити центрифугу і негайно повідомити про це керівника робіт.
 9. Гальмування центрифуги здійснювати плавно, в декілька прийомів.
 10. Для запобігання травмам розвантажувати центрифугу слід тільки після повної зупинки барабана.
 11. Перед розвантаженням центрифуги з нижнім вивантаженням слід дочекатися повної зупинки барабана, після цього необхідно підняти і закріпити на гак запірний конус.
 12. Не допускати розливу маточника по приміщенню.
 13. Центрифуга повинна мати справне заземлення, всі струмоведучі частини її не повинні мати пошкодження ізоляції.
 14. У приміщенні, де стоїть центрифуга, проходи повинні бути вільними,
 15. Паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
 16. При виявленні під час робота несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.
 17. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок.
 18. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив. або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
 19. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи центрифугувальник зобов'язаний:

 1. Вимкнути обладнання.
 2. Опорядити робоче місце.
 3. Оформити апаратний лист і здати зміну наступному за графіком центрифугувальнику.
 4. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

 • розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари та пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
 • загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІХ;
 • відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту. обривання і коротко замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.1. Порядок дій центрифугувальника при виникнення пожежі:

 • вимкнути центрифугу;
 • вимкнути електроенергію, вентиляцію;
 • негайно повідомити про те що трапилось керівника робіт та іншу посадову особу;
 • окриком сповістити працюючих про виникнення пожежі;
 • закрити вікна і двері зі суміжними приміщеннями;
 • розпочати ліквідацію пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння {вогнегасник, вода, кошма, пісок),

5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).

 1. Центрифугувальник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.
 2. Послідовність надання першої допомоги:
 3. усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг. що горить, тощо);
 4. визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;
 5. виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця. зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
 6. підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника:
 7. викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;

Допомога постраждалому. що надається не медичними робітниками. не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.

5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги. що вивчається центрифугувальником при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.


Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Заст. директора


Зав. лабораторією охорони праці