КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10.-018-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


при обробці виробничих приміщень

і обладнання дезінфікуючими розчинами


м. Харків


УЖГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


листом Національного наказом Комітету

науково-дослідного медичної та мікробіологічної

інституту охорони праці промисловості України


від 7травня 1999р. № 83 від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ


при обробці виробничих приміщень

і обладнання дезінфікуючими розчинами


м. Харків


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охороні праці при обробці виробничих приміщень і обладнання, встановленого в них, дезінфікуючими розчинами.

Роботи з обробки дезінфікуючими розчинами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до п.п. № № 33, 40, 118 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Всі роботи, які пов'язані з обробкою виробничих приміщень та обладнання дезінфікуючими розчинами повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та карної відповідальності.

1.1. До виконання робіт з санітарної обробки виробничих приміщень та обладнання дезінфікуючими розчинами допускаються особи, які:

 • досягли 18-років;
 • пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та не мають медичних протипоказань;
 • пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.2. Особи, які проводять роботи з санітарної обробки виробничих приміщень та обладнання дезінфікуючими розчинами зобов'язані:

 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі: своєчасно розпочинати і закінчувати роботу, дотримуватися технологічної та обідньої перерв,
 • не виконувати роботи, непередбачені змінним завданням;
 • не находитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу і керівника.

1.3. В ході санітарної підготовки виробництва і обладнання дезінфікуючими розчинами працівники можуть наражатися на вплив небезпечних та шкідливих чинників:


ФІЗИЧНИХ:

 • підвищена запиленість або загазованість повітря робочої зони;
 • підвищена температура поверхні обладнання і матеріалів;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена рухомість повітря;
 • небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

ХІМІЧНИХ:

 • токсична та дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини.

1.4. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці. а також, роботах, пов'язаних із забрудненням або які здійснюються у несприятливих температурних умовах, персоналу видається безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.5. При виконанні своїх обов'язків особи, які виконують санітарну обробку виробничих приміщень і обладнання зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце у чистоті й порядку,
 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;
 • зберігати харчові продукти, в тому числі й молочні, що видаються на підприємстві. в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи виробний персонал повинен.

 • перевірити справність і комплектність засобів індивідуального захисту, одягти їх.
 • включити загальнообмінну припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.
 • обезживлити все обладнання, яке обробляється дезінфікуючими розчинами.

2.2. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.


3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШД ЧАС РОБОТИ

 1. Під санітарною підготовкою виробничих приміщень до роботи мається на увазі комплекс заходів, який складається з вологого прибирання, дезінфекції і УФ-опромінення стін, підлог та іншої поверхні, і досягнення відповідного класу чистоти.
 2. Підготовка виробничих приміщень поділяється на щоденну і генеральну.
 3. Щоденна підготовка:
 4. Щоденну санітарну обробку виробничих приміщень А, В класів чистоти виконують розчином перекису водню 3% з миючими засобами. Робочі розчини слід готувати в чистій ємкості (скляної або емальованої) шляхом розведення пергідролю очищеною водою (пергідроль додають у воду) з наступним доданням миючого засобу.
 5. Щоденна обробка проводиться після кожної зміни вологим засобом. Стіни, двері та інші поверхні приміщення протирають поролоновою губкою, змоченою робочим розчином з розрахунку 100-150 мл на 1 м2 теля цього цим же розчином миють підлогу,
 6. Щоденну підготовку приміщень С, Д класів чистоти слід проводити аналогічним засобом з масовою часткою перекису водню - 1%.

3.4. Генеральна підготовка:

3.4.1. Обробку виробничих приміщень А, В класів чистоти необхідно виконувати розчином перекису водню (масова частка 6%) з миючим засобом.

Генеральну обробку проводять вологим засобом один раз у 5-6 днів.

 1. Стіни, двері. стелі, та інші поверхні зрошують з гідропульту робочим розчином з розрахунку 150-200 мл/л. Після закінчення зрошення приміщення закривають на 30-40 хвилин, після цього вилучають надлишок розчину за допомогою губки. Особливо забруднені місця додатково миють цим же розчином.
 2. Обробку виробничих приміщень С, Д класів чистоти проводять розчином перекису водню 3% з миючим засобом.

Стіни, двері та інші поверхні приміщення протирають поролоновою губкою, багатозмоченою робочим розчином, після цього цим же розчином миють підлогу.

 1. Прибиральні матеріали та інвентар (відра, ганчір'я, швабри) повинні бути промаркірованими, зберігатись у спеціальному приміщенні і використовуватися за призначенням.
 2. При розливі дезінфікуючих засобів підлога вимивасться з доданням миючихзасобів.
 3. Підготовка технологічного обладнання:
 4. Під підготовкою технологічного обладнання мається на увазі миття і стерилізація з'ємних частин (вузлів) або обробка внутрішніх і зовнішніх частин дезінфікуючими засобами.
 5. В якості миючих засобів застосовувати миючі засоби типу «Прогрес». в якості дезінфікуючого засобу - перекис водню.
 6. З'ємні частини (вузли) обладнання, що безпосередньо стикаються з лікарськими речовинами або засобами, слід зняти, розібрати і ретельно вимити в розчині миючого засобу (0.05% розчин) при температурі 60 °С, після цього декілька раз обполоснути водою очищеною і водою для ін'єкцій, що профільтрувалася через мембрани фільтру з порами розміром 0.45 мкм.

Розбирання та знімання частин (вузлів) виконується спеціальним персоналом.

 1. Внутрішні частини обладнання обробляють розчином миючого засобу при температур 60 °С, після цього декілька раз обполіскують водою для ін'єкцій,
 2. Внутрішні поверхні обладнання, що находиться у приміщеннях С, Д класів чистоти обробляють очищеною водою, при необхідності - розчином миючого засобу (масова частка 0.05%) при температурі 60 °С.

3.8. При обробці дезінфікуючими розчинами стель без застосування гідропультів, виробничий персонал повинен дотримуватись правил безпечної роботи на висоті.

3.9. Паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

310. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади, Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.11. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок.

 1. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
 2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася,

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи:

 • збиральні матеріали на протязі 2-3 годин замочують для знешкодження у розчині перекису водню 6% або освітленому розчині хлораміну, хлорного вапна (5% розчин);
 • прибрати спецодяг та інші засоби індивідуального захисту у спеціально відведене місце.

4.2. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

 • розгерметизація технологічних трубопроводів та обладнання з викидом продукту, його пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище;
 • загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та 313;
 • відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій.

5.1. У випадку виникнення пожежі виробничий персонал, який здійснював санітарну обробку виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами, зобов'язаний:

 • припинити роботу;
 • обезживлити електрообладнання;
 • доповісти про те, що трапилось керівнику робіт або іншій посадовій особі;
 • негайно розпочати гасіння осередку пожежі наявними засобами пожежогасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону.

5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

 1. Виробничий персонал повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря,
 2. Послідовність надання першої допомоги:
 • усунути вплив на організм шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
 • визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
 • виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);
 • підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
 • викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспорту ванн я постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, нс повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.5.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, яка вивчається виробничим персоналом при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів Заст. директора

Зав. лабораторією охорони праці