НПАОП 17.0-3.03-12. Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів


НПАОП 17.0-3.03-12

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.02.2012                        м. Київ                              № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 року за № 317/20630

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ VІІІ «Виробництво нетканих матеріалів» Типових галузевих норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств текстильної і легкої промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 13 вересня 1979 р. № 394/ІІ-9 зі змінами і доповненнями від 21 серпня 1985 р. № 289/ІІ-8 (НПАОП 17.0-3.01-85).

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.):

3.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр                                                                                       В. БАЛОГА

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні                                                        Д. ОЛІЙНИК

Перший заступник Керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                       Г. ОСОВИЙ

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                                               Ю. МЕЛЬНИКОВ

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України                                                                    О. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державної інспекції техногенної безпеки України                                                                                 Е. М. УЛИНЕЦЬ

Голова комісії з реорганізації Держспоживстандарту України                                                                         О. В. ПШЕНИЧКА

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України                                                                 Р. О. МОІСЕЄНКО

Перший заступник Міністра соціальної політики України                                                                      В. НАДРАГА

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МНС України06.02.2012 № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 27 лютого 2012 року за № 317/20630

НОРМИбезплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом нетканих матеріалів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), необхідного для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом нетканих матеріалів.

1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требование и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.

1.7. Працівники підприємств виробництва нетканих матеріалів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі — НПАОП 0.00-3.07-09).

1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок — уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва нетканих матеріалів

№ з/п

Кодзгідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

 2

3

 4

 5

 6

Підготовче відділення сировини, пряжі, ниток, волокнистого настилу, відходів

1

9333

Вантажник

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики Каска

ЗМиМи, У—

12312до зносу

2

8159

Завантажувач-вивантажувач

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики Каска

ЗМиМи, У—

12312 до зносу

3

8261

Змішувальник волокна

Халат бавовнянийТапочкиКосинка

ЗМн, УЗ

1296

4

7441

Контролер сировини та напівфабрикатів

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

5

8261

Настелювач (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовнянаТапочки

З——ЗМи, У

12до зносудо зносу69

6

8261

Обчісувальник барабанів

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовнянаОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

ЗМи, УЗ——

1296до зносудо зносу

7

8212

Оператор завантажувальної та розвантажувальної установки

Костюм бавовняний Окуляри захисніКосинка бавовнянаТапочки

З—З Ми, У

12до зносу69

8

8261

Оператор мотального устаткування

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМн, УЗ

1296

9

8261

Оператор механізованого подавання суміші

Костюм бавовнянийЧеревики

ЗМи, У

1212

10

8261

Оператор розпушувально-тіпальної машини

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаРеспіратор газопилозахисний

ЗМи, УЗ—

12126до зносу

11

8139

Оператор розпушувально-щипальних машин

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаРеспіратор газопилозахисний

ЗМи, УЗ—

1296до зносу

12

8261

Оператор снувального устаткування

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМн, УЗ

1296

13

8261

Оператор чесального устаткування

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

14

8261

Пресувальник відходів (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаРукавиці комбінованіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

ЗМи, УЗМп, З——

12963до зносудо зносу

15

9322

Приймальник-відправник

Костюм бавовнянийНапівчеревикиКосинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

16

9322

Розпакувальник сировини

Халат бавовнянийНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовнянаРукавиці комбіновані

ЗМи, У——ЗМп, З

129до зносудо зносу63

17

8261

Розроблювач сировини

Костюм бавовняний ЧеревикиКосинка бавовнянаРеспіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Вн, ЗМи, УЗ—Тнв

1296до зносу 36

18

8261

Сортувальник сировини та волокна

Халат бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревики Косинка бавовнянаОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

ЗМп, ЗМи, УЗ——

12396до зносудо зносу

19

8261

Ставильник (виробництво текстилю)

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМн, УЗ

1296

20

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМп, ЗМи, УТнвТнвМи, У

1239363636

21

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу9123 12

22

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу912312

Виробництво настило-, нитко-, тканиннопрошивних нетканих полотен

23

8262

Ватинник

Костюм бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

24

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийРукавички

ЗМи, УЗ——З

1296до зносудо зносу3

25

8152

Емульсовар

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченнямФартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавиці гумовіОкуляри захисні

ЗВп, ОВ, ОаВн, Оа—

1212123до зносу

26

8264

Емульсувальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченнямФартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавиці гумовіОкуляри захисні

ЗВп, ОВ, ОаВн, Оа—

1212123до зносу

27

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомЧеревики

ЗВн, ЗМн, У

121212

28

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовнянийЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

ЗМн, УТнв

121236

29

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Костюм бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

30

8229

Намотувальник рулонів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаРукавички

ЗМи, УЗЗ

12963

31

8261

Насаджувач валів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

32

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

33

8262

Оператор в’язально-прошивного устаткування

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

34

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовнянийТапочкиБеретРеспіратор газопилозахисний

ЗМн, УЗ—

12912черговий

35

8261

Оператор чесально-в’язального устаткування

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМн, УЗ

1296

36

7431

Перевіряльник розводок

Костюм бавовняний

З

12

37

7442

Пошивник лимарно-сідельних виробів

Костюм бавовнянийФартух з нагрудником

ЗЗ

1212

38

8261

Розмотувач

Костюм бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

39

8261

Розправляч

Костюм бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

40

7222

Ремонтник технологічного оснащення

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіНапівчеревикиРеспіратор газопилозахисний

ЗМиМи, У—

12312до зносу

41

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовняна

ЗМпМи, У——З

12312до зносудо зносу6

42

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавиці комбіновані

ЗМн, УМп, З

12126

43

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиКосинка бавовнянаНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, УЗТнвТнвМи, З

12396363612

 44

7431

Чистильник-точильник чесальних апаратів

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийБерет

ЗМн, У——З

1212до зносудо зносу12

45

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу9123 12

46

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу9123 12

Виробництво клеєних нетканих полотен

47

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

48

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний Чоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніПротигаз газопилозахиснийКосинка бавовняна

Вн, З, КкВ, Кк, Щ50Вн, Кк, Щ50— З

1261до зносу до зносу6

49

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовнянийЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

ЗМн, УТнв

121236

50

8261

Змішувальник волокна

Костюм бавовнянийБерет

ЗЗ

1212

51

7432

Контролер матеріалів та виробів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

52

7324

Контурувальник

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

53

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, З, ОаВп, Кк, Щ50В, Кк, Щ50 Кк, Щ50——

12 черговий61до зносудо зносу

54

8143

Машиніст клеїльно-сушильної машини(клеїльник)

Халат бавовнянийТапочкиКосинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

55

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

56

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

57

9322

Обрізувач матеріалів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

58

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовнянийБерет

ЗЗ

1212

59

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

60

8264

Оператор клейового устаткування

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовнянаОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

ЗМи, УЗ——

1296до зносудо зносу

61

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовнянийНа роботах у вологому середовищі додатково:Чоботи гумові

ЗВ, Оа

1212

62

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряні

ЗМн, У

1212

63

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовняна

ЗМпМи, У——З

12312до зносудо зносу6

64

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиКосинка бавовнянаНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, УЗТнвТнвМи, З

12396363612

65

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу9123 12

66

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийТапочки На роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——Ми, УМи, См, УМиЗ

12до зносудо зносу912312

Виробництво голкопробивних нетканих полотен

67

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

68

9322

Заливальник голково-платинних виробів

Костюм бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомЧеревики

 ЗВн, ЗМи, У

121212

69

7431

Заправник голко-пробивного агрегата

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

70

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовнянийЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

ЗМн, УТнв

121236

71

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129 

72

7432

Контролер якості

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

73

8290

Маркувальник

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

74

8269

Обліковець міри та виробів

Халат бавовняний

З

12

75

8261

Оператор голкопробивного устаткування

Костюм бавовняний ТапочкиРеспіратор газопилозахисний

ЗМн, У—

129черговий

76

4112

Оператор комп’ютерного набору

Халат бавовняний

З

12

77

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Халат бавовняний

З

12

78

9322

Рихтувальник голково-платинних виробів

ФартухРукавиці комбінованіНапівчеревики

ЗМи, ЗМи, У

12129

79

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовнянийНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийРукавичкиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМи, У——ЗТнвТнвМи, З

129 до зносудо зносу3 363612

80

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиРеспіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, У—ТнвТнвМи, З

1239до зносу363612

81

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиКаскаНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, У—ТнвТнвМи, З

12 3 9до зносу363612

82

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——В, МиМп, ЗЗ

12до зносудо зносу  12312

83

7431

Чистильник-точильник чесальних агрегатів

Костюм бавовнянийЧеревикиОкуляри захисніРеспіраторБерет

ЗМн, У——З

1212до зносудо зносу12

84

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——В, МиМп, ЗЗ

12до зносудо зносу  12 312

Виробництво термоскріплених нетканих матеріалів

85

8122

Апаратник вакуум-термічної печі

Костюм бавовнянийОкуляри захисніЧеревикиРукавиці комбіновані

Ти, З—Ти, МиТи, З

12до зносу12 6

86

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Халат бавовнянийТапочки Косинка бавовняна

ЗМи, УЗ

1296

87

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

88

7432

Контролер якості

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

89

8264

Оператор електростатичного оброблення

Костюм бавовнянийЧеревикиРукавиці комбіновані

Ес, ЗЕс, МиЕс, З

12126

90

8264

Оператор термоскріплювального устаткування

Костюм бавовнянийОкуляри захисніЧеревикиРукавиці комбіновані

Ти, З—Ти, МиТи, З

12до зносу126

91

7311

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів

Халат бавовнянийНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіраторНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМи, У——ТнвТнвМи, З

129 до зносудо зносу 363612

92

8264

Термоусадник

Костюм бавовнянийОкуляри захисніЧеревикиРукавиці комбіновані

Ти, З—Ти, МиТи, З

12до зносу12 6

93

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, УТнвТнвМи, З

1239363612

94

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіраторНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——В, МиМп, ЗЗ

12до зносудо зносу  12312

95

8269

Чистильник тканини, виробів

Халат бавовнянийТапочки Окуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовняна

ЗМи, У——З

129до зносудо зносу 6

96

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіраторНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

З——В, МиМп, ЗЗ

12до зносудо зносу  12 312

Фарбувально-оздоблювальне виробництво

97

8264

Апаратник апретування

Халат бавовнянийКосинка бавовнянаЧеревики

ЗЗМн, У

12612

98

8152

Апаратник варіння

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніПротигаз газопилозахисний

Вн, КкВн, КкВ, КкВн, Кк——

121263до зносудо зносу

99

8265

Апаратник водно-хімічного оброблення

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавичкиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, КкВн, КкВ, КкВн, Кк——

1212 6 2до зносудо зносу

100

8232

Апаратник вибілювання

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавичкиОкуляри захисніРеспіратор

Вн, КкВн, КкВ, КкВн, Кк——

121262до зносудо зносу

101

8229

Апаратник на просочувальних агрегатах

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавичкиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, КкВн, КкВ, КкВн, Кк——

121262до зносудо зносу

102

8232

Апаратник термовологого оброблення

Костюм бавовнянийЧеревики Рукавиці комбіновані

ЗМиМи, З

12123

103

8153

Апаратник центрифугування

Халат бавовнянийНапівчеревикиШумозахисні навушники

ЗМи, У—

129до зносу

104

9322

Вагар-обліковець

Халат бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиПри зважуванні фарбників додатково:Рукавички гумовіНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМи, ЗМи, УВн, ОаТнвТнвМи, З

1239  3363612

105

8264

Віджимач (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумові

Вн, ЗВн, ЗВВн

12663

106

9322

Вигрібальник пачосів

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніПротигаз газопилозахисний

Вн, ЗВн, ЗВВн——

12663до зносудо зносу

107

8261

Вигрібальник пуху та відходів

Костюм бавовняний Тапочки Окуляри захисніПротигаз газопилозахисний

ЗМи, У——

129до зносудо зносу

108

8264

Вибільник (текстильне виробництво)

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисні

Вн, ЗВп, Кк, Щ50ВВн, Оа—

12 1263до зносу

109

7423

Виготовлювач шаблонів

Костюм бавовняний Окуляри захисніЧеревики

То, З—Ми, Ти

12до зносу 9

110

8264

Декатирувальник

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомНапівчеревики на мікропористій підошві

Вн, ЗВн, ЗМи, У

12612

111

8264

Заготівник хімічних розчинів та фарб

Костюм бавовняний Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніПротигаз газопилозахисний

Вн, Кк, Щ50Вп, Кк, Щ50В, Кк, Щ50Ми, З, У——

12 1263до зносудо зносу

112

9322

Здавач готової продукції

Халат бавовнянийТапочки

3Ми, У

129

113

8264

Каландрувальник (виробництво текстилю)

Костюм бавовняний Черевики на мікропористій підошві

Вн, ЗМи, Ти

12 12

114

8262

Контролер технологічного процесу (виробництво тканин)

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧеревики шкіряні на мікропористій підошві

ЗВнСм

12312

115

7432

Контролер якості

Халат бавовнянийРукавички гумовіЧеревики шкіряні на мікропористій підошві

ЗВнМи, У

1239

116

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, З, ОаВп, Кк, Щ50В, Кк, Щ50 Кк, Щ50——

12 черговий61до зносудо зносу

117

8290

Маркувальник

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

118

8261

Машиніст віджимально-промивного устаткування

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, З, ОаВп, Кк, Щ50В, Кк, Щ50 Кк, Щ50——

12 черговий61до зносудо зносу

119

8264

Машиніст промивально-сушильно-ширильно-стабілізаційної лінії

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, З, ОаВп, Кк, Щ50В, Кк, Щ50 Кк, Щ50——

12 черговий61до зносудо зносу

120

7346

Набивальник малюнків

Халат бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомТапочки

ЗВпМи, У

12 69

121

7346

Накатник малюнків

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

122

8264

Накатник тканини, полотна

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

12 9

123

8262

Оператор ворсувального устаткування

Напівкомбінезон бавовнянийКуртка бавовнянаТапочки

ЗЗМи, У

12129

124

8251

Оператор друкарського устаткування

Костюм бавовнянийЧеревики шкіряніРукавички гумові

Вп, О, ЗМи, ООа

12121

125

8290

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

Халат бавовняний

З

12

126

8240

Оператор контрольного стола

Халат бавовняний

З

12

127

8262

Оператор полотновитягальної машини

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

128

8261

Оператор стригального устаткування

Комбінезон бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

129

8155

Оператор технологічних установок

Костюм бавовнянийЧеревики Рукавиці комбіновані

З,Ми, УМи

1293

130

8223

Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисні

Вн, ЗВп, ОВ, ОВн, Оа—

126123до зносу

131

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовнянийНа роботах у вологому середовищі додатково:Чоботи гумові

ЗВ, Оа

1212

132

7442

Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат бавовнянийНапівчеревикиОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМи, У——ТнвТнвМи, З

129 до зносу до зносу  363612

133

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, УТнвТнвМи, З

1239363612

134

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовнянийРукавиці комбінованіЧеревикиКаскаНа зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утепленаБрюки утепленіЧоботи

ЗМиМи, У—ТнвТнвМи, З

1239до зносу363612

135

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовнянийЧеревики на мікропористій підошвіРукавиці комбіновані

ЗМи, УМи

12123

136

8264

Фарбувальник (виробництво текстилю)

Халат бавовняний

Фартух прогумований з нагрудникомЧоботи гумовіРукавички гумовіОкуляри захисніРеспіратор газопилозахисний

Вн, ЗВп, ОВ, ОаВн, Оа——

126123до зносудо зносу

137

8163

Чистильник вентиляційних установок

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

Пм, О, З——Ми, См, УМиЗ

12до зносудо зносу 9312

138

8269

Чистильник тканин, виробів

Халат бавовнянийТапочки Окуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийКосинка бавовняна

ЗМи, У——З

129до зносудо зносу12

139

8262

Чистильник устаткування (виробництво текстилю)

Костюм бавовнянийОкуляри захисніРеспіратор газопилозахиснийНа роботах у вологому середовищі додатково:Черевики на мікропористій підошвіРукавиці комбінованіБерет

Пм, О, З——Ми, См, УМиЗ

12до зносудо зносу 9312

140

7346

Шаблонник

Халат бавовнянийФартух прогумований з нагрудникомЧеревики шкіряніРукавички комбінованіЗалежно від виду робіт:Рукавички гумовіЧоботи гумові

ЗВн, ЗМи, УМиВнВн

121212 до зносу112

Загальні професії виробництва нетканих матеріалів

141

7432

Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне виробництво)

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

142

3340

Інструктор виробничого навчання

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

143

8264

Помічник майстра (вибілювання, фарбування та чищення)

Халат бавовнянийТапочки

ЗМи, У

129

144

8262

Помічник майстра (ткацькі верстати та в’язальні машини)

Костюм бавовнянийТапочки Шумозахисні вкладки (Беруші)Рукавиці комбіновані

ЗМи, У—Ми

1298 годин 3

145

8261

Помічник майстра (оброблення волокна та перемотування нитки)

Костюм бавовнянийТапочки Шумозахисні вкладки (Беруші)Рукавиці комбіновані

ЗМи, У—Ми

129до зносу3

146

8269

Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

Костюм бавовнянийЧеревикиБеретРукавиціОкуляри захисні

ЗМи, УЗМп, З—

1212123до зносу