НПАОП 36.1-1.01-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

30.11.2010                  м. Київ                   № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2010 року за № 1280/18575

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

Відповідно до статей 28, 33 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Вимоги з безпеки праці при роботі на автоматичних та напівавтоматичних лініях для меблевого виробництва, затверджені Мінліспромом СРСР 14.12.78.

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері департаменту організації державного нагляду Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити зазначену інформацію на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Начальнику Відділу персоналу, діловодства, контролю та спецроботи Селіванову С. В. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дунаса С. В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету                 О. І. Хохотва

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра Україниз питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населеннявід наслідків Чорнобильської катастрофи                                                     В. РОМАНЧЕНКО

В. о. директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництвіта професійних захворювань України                                                                         С. ЛАПЧИК

Заступник керівникаСпільного представницького органу профспілокна національному рівні                                                                                                   В. ТКАЧОВ

Голова Державного комітету ядерного регулювання України              О. А. МИКОЛАЙЧУК

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                         Р. ІЛЛІЧОВ

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

В. о. президента Спілки підприємцівмалих, середніх і приватизованих підприємств України                                     В. БИКОВЕЦЬ

Голова профспілки працівників лісових галузей України                                В. Д. СІБІЛЬОВ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Заступник Міністра промислової політики України                                      С. Л. БІЛЕНЬКИЙ

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України,головний державний санітарний лікар України                                                 С. А. РИЖЕНКО

                                                                                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праціта гірничого нагляду30.11.2010 № 248Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за № 1280/18575

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІпід час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних лініймеблевого виробництва

I. Загальні положення

1. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва (далі — Правила) поширюються на підприємства, установи та організації (далі — підприємства) незалежно від форм власності, що займаються виробництвом меблів на автоматичних та напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

2. Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт та технологічних процесів на автоматичних і напівавтоматичних лініях меблевого виробництва.

3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання під час проектування і будівництва нових підприємств, реконструкції діючих підприємств, цехів, дільниць та під час розроблення і впровадження нових технологічних процесів.

Ii. Загально-виробничі вимоги охорони праці

1. Вимоги до виробничих приміщень

1.1. Конструктивні та об’ємно-планувальні рішення виробничих приміщень, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати вимогам Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 31.01.2005 № 20, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 306/10586 (далі — НПАОП 20.0-1.02-05), цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

1.2. Для всіх приміщень, в яких експлуатуються автоматичні та напівавтоматичні лінії, повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки і клас зони згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів. Відповідні позначення мають бути нанесені на вхідні двері приміщень.

1.3. Виробничі приміщення, в яких розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (із змінами) (НАПБ Б.06.004-2005), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), міждержавних стандартів ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (із змінами) (далі — ГОСТ 12.4.009), ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі — ГОСТ 12.1.010).

1.4. Небезпечні зони у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262.

1.5. Під час виконання електрозварювальних і газозварювальних робіт слід дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), та «Правил техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов», затверджених Міністерством хімічного машинобудування СРСР 08.07.85, «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 05.03.73 № 1009-73.

1.6. Приміщення, в яких наявні шкідливі виробничі чинники (електромагнітні випромінювання, токсичні гази, пара, пил тощо), необхідно ізолювати від інших приміщень.

1.7. В приміщеннях, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, для зберігання запасів заготовок перед лініями, готової продукції, інструментів і пристосувань, запасних частин і вузлів обладнання необхідно передбачити допоміжні майданчики, що межують з основною виробничою площею.

1.8. Стіни приміщень, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають відповідати умовам виробничого процесу та задовольняти вимогам зручного очищення. У разі забруднення стін необхідно проводити побілку або фарбування.

1.9. Прибирання виробничих приміщень та обладнання має бути максимально механізованим і, залежно від характеру забруднення, проводитись вологим способом або пилососом. Застосування легкозаймистих рідин (бензин, гас тощо) для прибирання і очищення приміщень категорично забороняється.

2. Вимоги до освітлення

2.1. Виробничі приміщення, де розташовані автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути забезпечені природним та штучним освітленням. Штучне освітлення має бути виконане згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98),та інших нормативно-технічних документів. Природне освітлення має бути максимально використане, світлові прорізи всередині та поза будівлями забороняється захаращувати виробами, матеріалами та іншими предметами. Для захисту робітників від прямих сонячних променів необхідно застосовувати штори, жалюзі тощо.

2.2. Облаштування світильників має відповідати вимогам Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524 (далі — ДСН 3.3.6.096-02), та міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.123-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования».

2.3. Світильники загального локалізованого (бокового) освітлення мають бути розташовані на стінах або колонах з орієнтацією на робоче місце та мати концентроване або середнє розподілення світла.

2.4. Світильники загального верхнього освітлення мають бути з рівномірним розподіленням світла.

2.5. Лампи накалювання і люмінесцентні лампи мають забезпечуватися відбивачами. Використання відкритих ламп без відбивачів та розсіювачів не допускається.

2.6. Світильники аварійного освітлення мають приєднуватися до електромережі, яка не залежить від електромережі робочого освітлення.

2.7. Аварійне освітлення може бути ввімкнене разом з робочим освітленням або автоматично вмикатись під час раптового його вимкнення.

2.8. Під час одночасної дії робочого і аварійного освітлення нормування освітленості створюється сумісною дією цих видів освітлення.

3. Вимоги до вентиляції та опалення

3.1. Виробничі приміщення, де встановлені автоматичні та напівавтоматичні лінії, мають бути обладнані природною та припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004 та НПАОП 20.0-1.02-05.

3.2. Робочі системи вентиляції мають створювати необхідні метеорологічні, санітарно-гігієнічні, пожежо- і вибухобезпечні умови.

3.3. Мікроклімат виробничих приміщень має відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

3.4. Аварійні системи вентиляції необхідно вмикати у разі вимкнення робочої вентиляції, порушення герметизації обладнання або раптового надходження у повітря робочого приміщення небезпечних токсичних або вибухонебезпечних речовин, а також під час забруднення повітря парами і газами 1-го і 2-го класів небезпеки згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

3.5. У разі використання природної вентиляції припливне повітря у виробничі приміщення в теплий період року необхідно подавати через отвори, розташовані на висоті не менше 0,3 м, але не вище 1,8 м, а в холодний період року — не менше 4 м від рівня підлоги приміщення.

3.6. У разі застосування припливної загальнообмінної вентиляції повітроприймач для забирання чистого повітря, яке подається вентилятором у приміщення, необхідно монтувати за межами будівлі цеху. Повітря має забиратись на висоті від землі не менше 2,5 м та подаватись в робочу зону на рівні 1,8–2,0 м з невеликою швидкістю.

3.7. Якщо постійні робочі місця знаходяться біля джерел виділення шкідливих газів і парів, де неможливе встановлення ефективних місцевих відсмоктувачів, свіже повітря необхідно подавати безпосередньо на робочі місця.

3.8. Витяжні отвори повітропроводів необхідно розташовувати на різній висоті залежно від призначення приміщень і густини шкідливих речовин, що виділяються.

3.9. Вентилятори витяжних установок необхідно обов’язково монтувати за межами виробничого приміщення на спеціальному фундаменті, що гасить вібрації, у шумоізолювальній кабіні.

3.10. У місцях виділення від технологічного обладнання великої кількості токсичних парів, газів, пилу, надлишкового тепла, що попадають у робочу зону та можуть бути причиною захворювань, отруєнь, пожеж і вибухів, необхідно влаштовувати місцеву механічну вентиляцію (укриття, зонти, кабіни, шафи, відсмоктувачі).

3.11. В отворах для конвеєрів меблевих цехів, воріт і дверей під час багатократного або тривалого їх відкривання необхідно встановлювати повітряні та повітряно-теплові завіси.

3.12. Повітряно-теплові завіси мають бути зблоковані з дверима або воротами так, щоб під час їх закривання завіси працювали до моменту вирівнювання температури в зоні воріт або дверей та в робочій зоні, після чого автоматично вимикались.