Зміна N 3* ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд"

Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

ТОМ І

Пункт 1.4 викласти у новій редакції:

"1.4 Елементи суміщеного покриття повинні відповідати ДБН В.1.1-7 (табл. 4): мінімальна межа вогнестійкості елементів суміщеного покриття (у хвилинах) і максимальна межа поширення вогню по них (у сантиметрах) повинні бути ув’язані зі ступенем вогнестійкості будинків, до складу яких вони входять".

Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції:

"При застосуванні на покриттях зенітних ліхтарів слід, крім вимог цих Норм, керуватися вимогами СНиП 2.09.02-85*".

Пункт 2.2. У першому абзаці після слів: "Проектні вирішення покрівель" доповнити словами у дужках: “(суміщених і горищних)”, далі за текстом.

У дванадцятому абзаці слова: "дані про вогнестійкість елементів даху" замінити словами: "дані щодо межі вогнестійкості елементів суміщених покриттів (дахів) та межі поширення вогню по них, а також дані щодо засобів вогнезахисту елементів покриття (даху) ".

Пункт 2.5. Слова: "із негорючих і трудногорючих матеріалів" замінити словами: "із негорючих матеріалів або матеріалів за групами горючості Г1, Г2".

Пункт 2.8. Слова: "горючих і важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г3, Г4".

Після слів: "на довжину 250 мм з негорючих матеріалів” доповнити словами: "або матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 2.11. У третьому абзаці вилучити слова: "мінімальна межа вогнестійкості покрівельного килима при цьому повинна складати не менше ніж 0,5 год при мінімальній межі розповсюдження вогню по ньому, що дорівнює нулю".

Пункт 2.36. У першому реченні вилучити слово "суміщених".

Пункт 3.1. В поясненнях до ознак ОП5 та ОП6 слова: "що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були піддані обробці засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Пункт 3.3. У шостому абзаці вилучити слова: "Зберігання матеріалів на горищах допускається на горищах тільки в будинках І, ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкості".

Пункт 3.11. В останньому абзаці слова: "величини вогнестійкості та межі розповсюдження вогню" замінити словами: "межі вогнестійкості та межі поширення вогню".

Пункт 3.17. В останньому абзаці слова: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою ФВ" замінити словами: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою НФ".

Пункт 3.18. Слова: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2 і ГД-3" замінити словами: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2, ГД-3 і ГД-4"; слова: "із зовнішніх пожежних сходів" замінити словами: "по зовнішніх пожежних драбинах типів П1, П2".

Пункт 3.19. У примітці позначення "СНиП 2.01.02-85" замінити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 3.20. Після слів: "двері 2-го типу" доповнити словами: "розмірами не менше 0,75 м х 1,5 м".

У примітці слова: "заввишки до п’яти поверхів включно" замінити словами: "з висотою не більше 15 м від планувальної позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни (парапету) ".

Пункт 3.21. Слова: "горючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г3, Г4"; слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 3.22. Слова: "2-го типу розміром 0,6 м х 0,8 м" замінити словами: "розміром не менше 0,6 м х 0,8 м".

Вилучити примітку.

Пункт 3.23. Останнє речення викласти в новій редакції: "Ребра профнастилу горищних дахів заповнюються негорючим матеріалом відповідно до 2.8 цих Норм".

Пункт 3.24. Слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 3.25. У першому абзаці слова: "просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "обробці засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

У другому абзаці слова: " просоченої вогнезахисними сумішами деревини" замінити словами: "обробленої засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98, деревини".

Пункт 3.26. Перший абзац викласти у новій редакції:

"Дерев’яні крокви і лати горищних покриттів слід обробляти засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

У примітці слова: "Правил пожежної безпеки" замінити позначенням "НАПБ А. 01.001-95".

Таблиця 5. У примітці 6 слова: "що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Таблиця 6. У примітці 4 слова: "піддані глибокому просочуванню антипіреном (з розрахунком вбирання деревиною солей не менше 75 кг/м3)" замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Додаток 3, таблиця 1. Для класу даху ГД-1 слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".

___________________

* Дію Зміни № 2 ДБН В.2.6-14-97 призупинено наказом Держбуду України від 24.01.2003 № 3

Для класу даху ГД-2 слова: "важкогорючими листовими (плитними) матеріалами з негорючим чи важкогорючим утеплювачем, покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була піддана глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "листовими (плитними) матеріалами груп горючості Г1, Г2 з негорючим утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1, Г2, покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була оброблена засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Для класу даху ГД-3 слова: "важкогорючим утеплювачем" замінити словами: "утеплювачем із матеріалів груп горючості Г1, Г2"; слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2"; слова: "горючим утеплювачем" замінити словами: "утеплювачем із матеріалів груп горючості Г3, Г4"; слова: "основа під покрівлю з важкогорючих" замінити словами: "основа під покрівлю з матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Для класу даху ГД-4 слова: "горючих чи важкогорючих матеріалів" замінити словами: "горючих матеріалів"; слова: "була піддана глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "була оброблена засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98"; слова: "негорючим чи важкогорючим утеплювачем" замінити словами: "негорючим утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1, Г2"; слова: "була піддана вогнезахисній обробці" замінити словами: "була оброблена засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Примітку 1 викласти у новій редакції:

"Примітка 1. Вимоги до межі вогнестійкості, межі поширення вогню, засобів вогнезахисту елементів конструкції даху слід приймати за ДБН В.1.1-7-2002".

Таблиця 2. Колонку “Найменування” викласти у новій редакції:

І Горищне перекриття

Пароізоляція:

з матеріалів груп горючості Г1, Г2

з матеріалів груп горючості Г3, Г4

Утеплювач:

негорючий

з матеріалів груп горючості Г1, Г2

з матеріалів груп горючості Г3, Г4

ІІ Стіни горища

з природних чи штучних каменів, бетону або залізобетону

каркасні сталеві з профільованих листів

каркасні з суцільної чи клеєної деревини або інших матеріалів на її основі, що були оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 чи захищені штукатуркою або іншими листовими (плитними) матеріалами груп горючості Г1, Г2

з суцільної або клеєної деревини без обробки засобами вогнезахисту

ІІІ Покриття

Несучі елементи:

з залізобетону чи сталі, захищеної негорючими плитними чи листовими матеріалами

зі сталі, не захищеної від впливу вогню і температури

з деревини суцільної чи клеєної, захищеної штукатуркою чи іншими листовими (плитними) матеріалами груп горючості Г1, Г2 або засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98

з деревини суцільної чи клеєної без обробки засобами вогнезахисту

Основа покрівлі:

опорні елементи великорозмірних плит

настил залізобетонний

прогони або балки залізобетонні чи сталеві

бруски залізобетонні або зі сталі

бруски або дощатий настил із деревини, піддані обробці засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98

Покрівля з:

великорозмірних плит повної заводської готовності (ПЗГ);

азбестоцементних листів;

керамічної черепиці;

цементно-піщаної черепиці;

покрівельної сталі оцинкованої або з полімерним покриттям або з інших матеріалів;

рулонних бітумінозних матеріалів на склооснові, килимових із плівкових матеріалів з захисним шаром;

мастик, частково або повністю армованих скловолокнистими матеріалами з захисним шаром;

гнучких покрівельних матеріалів типу “шинглас”

ІV Елементи обладнання горищних дахів

світлові вікна, жалюзі

вентиляційні вікна (отвори)

витяжна шахта

вентиляційна шахта

оголовок

Надпідлоговий короб утеплений

Дифузор

Аварійно-переливний пристрій

Парапет

Огорожа

Водозбірний лоток

Водозбірний настінний жолоб

Водозбірний підвісний жолоб

Водоприймальна воронка

Водостічна труба

Вхід на горище

Вихід на покрівлю

Таблиця 4. Для типів покрівель ПКг3, ПКг4, ПКг5 та ПКг6 слова: "піддані (підданих) глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "оброблені (оброблених) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

ТОМ ІІ

Пункт 5.14. У другому абзаці слова: "Правил пожежної безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт (ППБ 95-86)" замінити позначенням "НАПБ А.01.001-95".

Пункт 5.15. У другому абзаці слова: "з горючими чи важкогорючими утеплювачами" замінити словами: "з горючими (груп горючості Г1-Г4) утеплювачами".

Пункт 5.16. Слова: "горючих рулонних матеріалів" замінити словами: "рулонних матеріалів груп горючості Г3, Г4".

Пункт 5.19. У другому абзаці слова: "горючі покрівельні матеріали" замінити словами: "покрівельні матеріали груп горючості Г3, Г4".

У п’ятому абзаці слова: "горючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г3, Г4".

Додаток 1, пункт 2.1. Слова: "За ступенем розповсюдження вогню захисні шари з використанням мастики БіЕМ відповідають таким вимогам (згідно з СТ СЭВ 5967-87):

- шар мастики з бронюючою посипкою – 1-й ступінь (без розповсюдження вогню);

- шар мастики з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри – 2-й ступінь (з локальним розповсюдженням вогню)" замінити словами:

"Показники пожежної небезпеки захисних шарів з використанням мастик БіЕМ та інших мастик визначаються за ДСТУ Б В.1.1-2-97 та ДСТУ Б В.2.7-70-98".

ТОМ ІІІ

Пункт 2.12. У другому абзаці слова: "пожежних сходів" замінити словами: "зовнішніх пожежних драбин".

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №12, грудень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”