МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ПІ 5.1.14 -45-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці

для вальника лісу


УЗГОДЖЕНО Корпорація

"Укравтодор"

"14" жовтня 1998 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту

України

"15" грудня 1998 р.

№518


ПІ 5.1.14 -45-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці

для вальника лісу


Київ


Зміст

1. Загальні положення 4

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 6

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 7

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 10

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 11

Додаток 13


1. Загальні положення

1.1. Дана Примірна інструкція розроблена на основі Правил охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства (ДНАОП 5.1.14-1.01-96) та других нормативних актах і поширюється на всі підприємства та організації корпорації "Укравтодор", незалежно від форм власності.

1.2. Дана Примірна інструкція стосується вальника лісу при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг.

1.3. При валянні лісу на працівника діють слідуючи небезпечні фактори: гострі кромки пиляльних ланцюгів;

падіння стовбурів дерев, сучків та гілок.

1.4. До робіт по валянню лісу та рубці чагарника допускаються чоловіки не молодші 18 років, які визнані придатними до даної роботи медичною комісією, пройшли попереднє спеціальне навчання, перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідне посвідчення.

В подальшому перевірка знань з безпечних методів і прийомів праці при виконанні цих робіт проводиться щорічно.

1.5. Вступаючим на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу за підписами того, кого інструктували, та інструктуючого, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

1.6. До початку роботи новоприйнятим працівникам безпосередньо на робочому місці проводиться керівником робіт (майстром, виконробом) первинний інструктаж з питань охорони праці, після чого працівники на протязі двох і більше змін (в залежності від стажу, досвіду і характеру роботи) проходять стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці тощо).

1.7. Записи про проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів працівникам, стажування та допуск їх до роботи фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.8. Працівникам, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи.

1.9. Допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі та стажування безпосередньо на робочому місці, не дозволяється.

1.10. При прийнятті на роботу працівник має бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому

місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (скорочення робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільги при виході на пенсію, оплата праці у підвищеному розмірі, безплатне лікувально-профілактичне харчування тощо).

1.11. Кожний працівник повинен:

а) проходити у встановлені строки медичні огляди. Особи віком до 21 року проходять медичний огляд щорічно;

б) негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства (дільниці тощо) у разі скоєння нещасного випадку, отруєння, аварії та пожежі або їх загрози, приймати особисту участь в їх ліквідації, надавати потерпілим першу долікарську та іншу допомогу;

в) знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимоги інструкції з безпеки праці при виконанні робіт по валянню лісу та рубці чагарника

1.12. Розчистка смуги відводу від лісу і чагарнику повинна проводитися у відповідності з розробленою і затвердженою технологічною картою виконання робіт.

1.13. Валяння лісу слід проводити механізовано за допомогою бензиномоторних пилок. Електромоторні пилки доцільніше застосовувати при розкряжуванні дерев і обрізанні великих сучків. Для валяння дерев діаметром понад 20 см пилки повинні бути додатково забезпечені гідравлічним валяльним клином, а для великорозмірних дерев гідравлічними домкратами з ручним приводом.

1.14. За працівником, що має право роботи з механізованим інструментом, наказом по підприємству закріплюється бензиномоторна пилка.

1.15. Працівники, зайняті валянням лісу і рубанням чагарнику, повинні користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які видаються власником підприємства (роботодавцем) у відповідності з галузевими нормами і колективним договором, а саме: костюмом бавовняним з водовідштовхуючим просочуванням, чобітьми кирзовими з захисним підноском, рукавицями комбінованими, захисною каскою з ігідшлемником; в зимовий період - валянками, комплектом одягу "Ліс" замість костюму суконного або костюмом бавовняним з водовідштовхуючим просочуванням на утеплених прокладках.

Допуск до роботи працюючих без одягнених засобів індивідуального захисту та перевіряючих без захисних касок не дозволяється. Працівники в холодні пори року забезпечуються пунктом обігрівання.

1.16. При виконанні роботи працівники повинні:

а) працювати в спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту;

б) мати в робочій зоні засоби надання першої медичної допомоги (джгут, бинти, йодна настоянка, шина тощо), уміти надавати долікарську допомогу потерпілим;

в) виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;

г) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства і вказівки керівника робіт або майстра (виконроба), дотримуватись режимів праці і відпочинку;

д) вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу їх життю чи здоров'ю або людям, які їх оточують;

є) при роботі з механізованим інструментом знати і виконувати інструкцію заводу-виготовлювача;

є) знати і виконувати установлену технологію, а також сигналізацію при

виконанні робіт;

ж) знати і виконувати інструкцію з охорони праці при виконанні цих

робіт.

1.17. При розробці вітроломних лісосік працівник (вальник лісу) повинен ретельно оглянути кожне дерево і вибрати спосіб і напрямок його звалювання на землю. В першу чергу звалюванню підлягають ті дерева, які становлять найбільшу небезпеку.

1.18. Працівнику (вальнику лісу) не дозволяється провадити заправку, ремонт пилки, заміну пиляльного ланцюгу або його натяг, а також поворот редуктора пили при працюючому двигуні.

1.19. Не дозволяється виконання робіт:

а) в темну пору або при електричному освітленні;

б) видимості менш ніж 50 м;

в) під час грози, дощу, граду, заметілі та інших несприятливих природних явищах;

г) несправним інструментом і пристосуванням;

д) в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; є) при знаходженні сторонніх осіб біля робочого місця.

1.20. Не дозволяється використовувати як паливо для двигуна бензиномоторної пилки етилований бензин, палити при заправці бензобака, змащуванні.

1.21. Палити дозволяється тільки в спеціально обладнаних місцях. Розведення багаття, спалювання пнів, гілок і відходів лісу допускається тільки з письмового дозволу і узгодження місцевих органів охорони лісу і протипожежного захисту.

1.22. За невиконання вимог охорони праці працівники, зайняті валянням лісу і рубкою чагарнику, несуть відповідальність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи працівник (вальник лісу) повинен:

а) одягнути спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

б) одержати на робочому місці точні і конкретні вказівки від керівника робіт або майстра (виконроба) щодо виконання завдання та додержання безпечних прийомів і методів праці, вивчити технологічну карту робіт;

в) ознайомитись з зоною виконання роботи, позначити її попереджувальними та заборонними знаками, а також при необхідності виставити сигналістів;

г) перевірити справність інструментів і пристосувань, а також наявність засобів надання першої долікарської допомоги.

2.2. Перед тим, як завести двигун бензиномоторної пилки, вальник лісу повинен:

а) провести зовнішній огляд пилки, впевнитися у справності та надійності кріплення усіх її частин;

б) одягнути і натягти пиляльний ланцюг.

2.3. Завести двигун пилки і прогріти його на малих обертах. Випробувати пилку на холостому ході, при цьому пиляльний ланцюг

не повинен обертатися.

2.4. Під час запуску двигуна пилки необхідно:

а) поставити пилку на рівну площадку, щоб зуби пиляльного ланцюга при обертанні нічого не торкалися і знайти міцну опору для ніг;

б) міцно тримати пилку лівою рукою за раму, а правою рукою зробити різкий ривок троса стартера на себе.

2.5. При виявленні несправності під час огляду і випробування пилки та неможливості усунення її своїми силами вальник лісу повинен доповісти про це керівнику робіт, майстру або механіку. Працювати несправною пилкою не дозволяється.

2.6. До початку валяння дерева вальник лісу повинен:

а) підготувати біля дерева робоче місце, вирубати сокирою чагарник, підріст і підлісок, прибрати трухляві дерева, хмиз та інші перешкоди;

б) зимою сніг глибиною шару до 35 см слід утоптати, а товщу більше 35 см - зчистити;

в) розчистити доріжки довжиною 4-5 м від дерева під кутом 45° для відходу від нього в напрямку, протилежному падінню дерева;

г) уважно оглянути розміри, форму стовбура дерева, його нахил, ексцентричність крони, наявність сухих і завислих сучків, які можуть упасти при валянні;

д) визначити можливі небезпечності з боку сусідніх дерев.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Підготувавши робоче місце і визначивши напрямок падіння дерева, вальник лісу бензиномоторною пилою підпилює (підрубує) дерево з того боку, куди воно повинне впасти.

Потім вальник лісу переходить на протилежний підпилу (підрубу) бік і проводить основний пропил (різ) - спилювання дерева,

3.2. Звалювання дерев без підпилу (підрубу) не дозволяється.

3.3. На початку падіння дерева вальник лісу повинен подати встановлений сигнал небезпеки і негайно разом з помічником відійти на 4-5 метрів від дерева по заздалегідь підготовленій доріжці, стежачи при цьому за падаючим деревом і сучками.

3.4. При спилюванні дерева необхідно залишати недобілену смугу (недопил), яка не дозволяє розвернутися дереву навколо своєї поздовжньої осі та перешкоджає зісковзуванню його з пня.

3.5. При діаметрі дерев до 40 см на висоті 1,5 м ширина недопилу повинна бути 2 см, при діаметрі 40-60 см - 3 см, при діаметрі 61 см і більше -4 см.

3.6. При спилюванні гнилих або уражених хворобою дерев, ширина недопилу збільшується на 2 см у порівнянні зі здоровими деревами відповідного діаметра

3.7. Робити наскрізний пропил дерева не дозволяється. У дерев, що мають боковий нахил стовбура або крони по відношенню до напрямку валки, недопил повинен мати форму клина, більш тонкий край якого повинен бути звернений в бік нахилу дерева Це сприяє падінню дерева в потрібному напрямку.

3.8. Дія звалювання дерева в потрібному напрямку часто буває недостатньо тільки підпилювати його. До стовбура необхідно прикласти зусилля, щоб відділити його від пня. Для цього застосовують валяльні вилки, клини, лопатки, гідроклини, гідродомкрати, лісоваляльні важелі. Зштовхування дерев виконує вальник або його помічник під керівництвом майстра або бригадира

Працювати на звалюванні лісу без звалювальних пристосувань не дозволяється.

3.9. При валянні лісу з використанням гідроклинів необхідно робити додаткові запили. Робити підпил (підруб) з двох або декількох боків по окружності дерева не дозволяється.

3.10. Глибина підпилювання (підрубу) повинна бути:


у прямостоячих дерев не менше ги діаметра комля;

у похилих дерев не менше 1/з діаметра комля.

3.11. Підпил або підруб слід робити так, щоб нижня площина підпилу (підрубу) була перпендикулярна осі дерева, а верхня утворювала кут 35-40° з нижньою площиною.

3.12. Правильний підпил (підруб) дозволяє уникати тиску пили у зрізі,

попереджує відкол і визначає напрямок падіння дерева

3.13. Дерева цінних порід або товарної деревини спилюються як можна нижче до землі, але не менше 20-25 см, щоб полегшити корчування пеньків.

3.14. Звалювання лісу провадиться двома робітниками - вальником і його помічником.

3.15. Допускається валяння лісу одним вальником при діаметрі дерев до 30 см з застосуванням валяльних вилок, гідроклинів, гідродомкратів та інших пристосувань.


3.16. При спилюванні пиляльна шина пилки повинна розташовуватися горизонтально.

3.17. Валяння лісу одним вальником без помічника не дозволяється:

а) при валянні буреломних, гнилих та інших небезпечних дерев;

б) на схилах крутістю понад 15°;

в) при вибіркових рубках;

г) зимою при глибині снігового покриву 50 см і більше;

д) при валянні великих дерев (діаметром на висоті 1,5 - 30 см і більше) без спеціальних механічних пристосувань;

є) при вирубці трухлявих, сухостійних та інших "небезпечних" дерев.

3.18. Спилювати дерево одним різом (без підпилу) не дозволяється.

3.19. Спилювати дерево необхідно вище нижньої площини підпилу (підрубу) на рівні верхньої кромки, щоб при падінні його не відкинуло назад.

3.20. При підпилюванні або спилюванні дерев упор пилки необхідно надійно ввести в стик зі стовбуром і легким натиском вводити пиляльний ланцюг в деревину. При недотриманні цієї вимоги пиляльна шина може відскочити від дерева і травмувати вальника лісу.