Розміщення атомних станцій і захист людей від зовнішнього опромінювання здійснюється відповідно до вимог щодо розміщення атомних станцій.

Розміщення, проектування і експлуатація систем централізованого теплопостачання від атомних станцій здійснюється відповідно до санітарних вимог щодо проектування і експлуатації систем централізованого теплопостачання від атомних станцій.

10.28 При розміщенні всіх видів будівництва з урахуванням вимог радіаційної безпеки залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей ґрунту, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ним рівнів можливого несприятливого впливу на здоров'я населення і вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, на території, яка підлягає радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катастрофи, слід враховувати зони та їх правовий режим*):

а) зона відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення із щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію від 15,0 Ки/кв.км і вище або стронцію від 3,0 Ки/кв.км і вище, або плутонію від 0,1 Ки/кв.км і вище, а також території з ґрунтами, які сприяють високій міграції радіонуклідів у рослин, із щільністю забруднення ізотопами цезію від 5 до 15 Ки/кв.км або стронцію від 0,15 до 3,0 Ки/кв.км, або плутонію від 0,01 до 0,1 Ки/кв.км.

Забороняються усі види господарської діяльності, постійне проживання населення, будівництво без спеціального дозволу, забезпечується суворий природоохоронний режим:

б) зона гарантованого добровільного відселення - територія із щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію від 5 до 15 Ки/кв.км або стронцію від 0,15 до 3,0 Ки/кв.км, або плутонію від 0,01 до 0,1 Ки/кв.км, а також території з ґрунтами, які сприяють високій міграції радіонуклідів у рослин із щільністю забруднення ізотопами цезію від 0,1 до 5 Ки/кв.км або стронцію від 0,02 до 0,15 Ки/кв.км, або плутонію від 0,005 до 0,01 Ки/кв.км.

Забороняється будівництво нових і розширення діючих підприємств, безпосередньо не пов'язаних із забезпеченням радіоекологічного, соціального захисту населення і його життєдіяльності, курортно-рекреаційних установ, обмежується сільгоспвиробництво, суворо обмежується житлово-цивільне будівництво:

в) зона посиленого радіоекологічного контролю - територія із щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію від 0,1 до 5 Ки/кв.км або стронцію від 0,02 до 0,15 Ки/кв.км, або плутонію від 0,005 до 0,01 Ки/кв.км, а також територія з ґрунтами, які сприяють високій міграції радіонуклідів у рослин, із щільністю забруднення ізотопами цезію від 0,2 до 1,0 Ки/кв.км. Забороняється будівництво нових і розширення діючих екологічно небезпечних підприємств, будівництво та функціонування санаторіїв, позашкільних таборів, баз і будинків відпочинку, обмежується нове житлове будівництво.

Для прийняття рішення про розміщення конкретних обсягів житлово-цивільного будівництва потрібна наявність радіоекологічного паспорта обраної території.

--------------- *) Відповідно до Закону України "Про статус території, яка піддалася радіоактивному забрудненню внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС".

Регулювання мікроклімату

10.29 Мікрокліматична оцінка території міста повинна провадитися за трьома напрямами: забезпечення сприятливих умов території забудови за комплексом кліматичних факторів (температура зовнішнього повітря, вітер, сонячна радіація); забезпечення достатньої інсоляції території і приміщень інсольованих будинків; забезпечення мінімізації тепловтрат будинків і формування раціонального теплового режиму.

10.30* Розміщення та орієнтація житлових і громадських будинків (за винятком дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів) повинні забезпечувати тривалість інсоляції житлових приміщень, визначених нормами, і територій не менше 2,5 год. за день на період з 22 березня по 22 вересня.

Розміщення та орієнтація будинків дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, установ охорони здоров'я і відпочинку повинні забезпечувати безперервну тригодинну тривалість інсоляції у приміщеннях, передбачених санітарними нормами і правилами забезпечення інсоляції житлових і громадських будинків і територій житлової забудови.

Примітка. В умовах забудови 9-поверховими будинками і більше допускається одноразова переривчастість інсоляції житлових приміщень за умови збільшення сумарної тривалості інсоляції протягом дня на 0,5 год. відповідно до кожної зони.

10.31 У житлових будинках меридіонального типу, де інсолюються усі кімнати квартири, а також при реконструкції житлової забудови або при розміщенні нового будівництва в особливо складних містобудівних умовах (історично цінне міське середовище, дорога підготовка території, зона загальноміського і районного центру) допускається скорочення тривалості інсоляції приміщень на 0,5 год.

У III-IV кліматичних зонах потрібен захист будинків і територій від перегрівання шляхом застосування вільної, яка добре аерується, забудови, озеленення, обводнення, використання сонцезахисних засобів. Потрібно забезпечити зв'язок житлової забудови з прилеглими сприятливими у природному відношення ландшафтами, рівномірний розподіл забудованих і відкритих озеленено-обводнених територій.

10.32 Заходи щодо регулювання вітрового режиму повинні бути спрямовані на пом'якшення мікроклімату, у першу чергу, на ділянках дитячих дошкільних установ і шкіл, у зонах відпочинку і на основних пішохідних шляхах.

Найбільш ефективні прийоми вітрозахисту - багаторазове застосування вітрозахисних екранів по глибині забудови, створення аеродинамічних груп.

Санітарна очистка

10.33* Для міст з кількістю населення понад 250 тис. чоловік і курортів загальнодержавного значення треба передбачати підприємства промислової переробки побутових відходів - сміттєпереробні підприємства.

Влаштування місць складування або зберігання виробничого побутового сміття та інших відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу допускається з дозволу місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування при додержанні нормативів екологічної безпеки та забезпеченні можливості їх подальшого господарського використання.

Норми накопичення побутових відходів приймати 280-300 кг на 1 людину у середньому по місту.

Розміри земельних ділянок і санітарно-захисних зон підприємств і споруд з транспортування, знешкодження і переробки побутових відходів слід приймати за таблицею 10.4.

Таблиця 10.4

--------------------------------------------------------------------

| Підприємства і споруди | Розміри земельних | Розміри |

| | ділянок на 1000 т | санітарно- |

| | твердих побутових |захисних зон, м|

| |відходів за рік, га| |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|Підприємства промислової | 0,05 | 300 |

|переробки побутових відходів | | |

|потужністю до 100 тис.т за | | |

|рік | | |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|Те саме, понад 100 тис.т за | 0,05 | 500 |

|рік | | |

|------------------------------------------------------------------|

|Склади свіжого компосту: |

|------------------------------------------------------------------|

|полігони*) | 0,02 - 0,05 | 500 |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|поля компостування | 0,5 - 1,0 | 500 |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|поля асенізації | 2 - 4 | 1000 |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|Зливні станції | 0,2 | 300 |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|Сміттєперевантажувальні | 0,04 | 100 |

|станції | | |

|------------------------------+-------------------+---------------|

|Поля складування і поховання | 0,3 | 1000 |

|знешкоджених осадів (по сухій | | |

|речовині) | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) Крім полігонів із знешкодження й поховання токсичних|

|промислових відходів. |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Розмір земельних ділянок полів асенізації,|

|компостування і полігонів слід приймати з урахуванням|

|гідрологічних, кліматичних і геологічних умов. |

| Примітка 2. Забороняється розміщення полігонів на території|

|I і II округів і зон санітарної охорони вододжерел і мінеральних|

|джерел, усіх трьох округів зон санітарної охорони курортів: на|

|ділянках з виходом на поверхню тріщинуватих порід; у місцях|

|виклинювання і водоносних горизонтів; у місцях масового відпочинку|

|населення і оздоровчих дитячих установ, на ділянках з виходами|

|ґрунтових вод у вигляді джерел і боліт завглибшки більше 1 м. |

--------------------------------------------------------------------

10.34 Земельні ділянки, які відводяться для полігонів твердих побутових відходів (удосконалені звалища) повинні відповідати вимогам:

а) територія ділянки повинна бути доступною впливу сонячних променів й вітру;

б) рівень ґрунтових вод не повинен бути ближчим як 1 м від основи полігона; при вищому рівні ґрунтових вод потрібно улаштовувати дренаж або водовідвід;

в) на ділянках, де виявлені глини або важкі суглинки з ґрунтовими водами на глибині більше 2 м, потрібна гідроізоляція для захисту підземних вод від забруднення;

г) ділянки для полігона не повинні розміщуватися на берегах відкритих водойм і у місцях, що затоплюються паводковими водами;

д) територія полігона твердих побутових відходів повинна бути захищена від талих і зливових вод шляхом улаштування водовідвідних і водозбірних гідротехнічних споруд.

11 Охорона історичного середовища, пам'яток історії та культури

11.1 У плануванні і забудові міських і сільських поселень слід дотримуватись вимог законодавства України про охорону і використання пам'яток історії та культури, відповідних інструкцій та методичних вказівок.

11.2 Обліку і збереженню у плануванні і забудові підлягають: будинки і споруди, їх ансамблі та комплекси, містобудівні формування, цінні у художньому відношенні ландшафти, твори монументального мистецтва, археологічні об'єкти, пам'ятні місця, які мають історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність, віднесені до категорії пам'яток історії і культури загальнодержавного і місцевого значення, а також пам'ятки заново виявлені у процесі досліджень.

11.3 Підлягають охороні такі види нерухомих пам'яток історії та культури (таблиця 11.1).

Таблиця 11.1

------------------------------------------------------------------

| Пам'ятки | Характеристика об'єктів спадщини |

|-------------+--------------------------------------------------|

|Історії |Будинки, споруди, пам'ятні місця, пов'язані з |

| |найважливішими історичними подіями у житті народу,|

| |з розвитком суспільства і держави, науки і |

| |техніки, культури і побуту народів, з життям |

| |видатних політичних, державних і військових |

| |діячів, народних героїв, діячів науки, літератури,|

| |мистецтва, місця їх поховань і масових репресій |

|-------------+--------------------------------------------------|

|Археології |Городища, кургани, рештки давніх поселень, |

| |укріплень, виробництв, каналів, доріг, давні місця|

| |поховань, кам'яні статуї, наскельні зображення, |

| |ділянки історичного культурного шару давніх |

| |населених пунктів |

|-------------+--------------------------------------------------|

|Містобудуван-|Архітектурні ансамблі та комплекси, історичні |

|ня і |центри, квартали, площі, вулиці, залишки |

|архітектури |планування і забудови населених пунктів; споруди |

| |цивільної, промислової, військової, культової |

| |архітектури, народного зодчества, а також |

| |пов'язані з ними твори монументального, |

| |образотворчого, декоративно-прикладного і |

| |садово-паркового мистецтва |

|-------------+--------------------------------------------------|

|Монумента- |Художні скульптурні монументи, надгробки, малі |

|льного |архітектурні форми та інші твори монументального і|

|мистецтва |декоративно-прикладного мистецтва, що стоять |

| |окремо |

------------------------------------------------------------------

11.4 Поряд із будинками та спорудами - пам'ятками історії та культури - при проектуванні необхідно зберігати цінне історичне планування та забудову поселень, цінний природний ландшафт і пам'ятки природи, видові точки і зони, звідки розкриваються види на пам'ятки та їх комплекси.

Примітка. Знесення, переміщення або інші зміни стану пам'яток історії та культури провадяться у виключних випадках з дозволу Кабінету Міністрів України після попереднього погодження з державними органами і громадськими організаціями щодо охорони пам'яток історії та культури.

11.5 Виходячи з умов збереження фізичного стану нерухомих об'єктів, відстані від пам'яток історії та культури до транспортних та інженерних комунікацій слід передбачати, м, не менше:

а) до проїжджих частин магістралей швидкісного і безперервного руху, ліній метрополітену мілкого закладання:

------------------------------------------------------------------

|в умовах складного рельєфу | 100 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|на плоскому рельєфі | 50 |

|-------------------------------+--------------------------------|

|б) до мереж водопроводу, | 15 |

|каналізації і теплопостачання | |

|(крім розвідних) | |

|-------------------------------+--------------------------------|

|в) до інших підземних | 5 |

|інженерних мереж | |

------------------------------------------------------------------

Примітка. В умовах реконструкції вказані відстані до інженерних мереж допускається скорочувати, але приймати не менше: до водонесучих мереж - 5 м, неводонесучих - 2 м. При цьому слід забезпечувати проведення спеціальних технічних заходів при провадженні будівельних робіт.

11.6 Необхідно передбачати спадкоємність в архітектурно-містобудівному розвитку поселень, враховувати особливості історичного середовища (комплекс планування, яке склалося, і відповідної йому забудови), яке характеризується специфічними для конкретного поселення і етапів його розвитку співвідношеннями об'ємів архітектурних споруд і відкритих просторів, умовами зорового сприймання пам'яток та їх комплексів, зв'язками з природним ландшафтом.