1. дихальний мішок (breathing bag}

Пристрій для компенсування змін у подаванні або потребі в повітрі

  1. дихальний шланг {низького тиску) (breathing hose (low pressure))

Гнучкий шланг, приєднаний до лицевої частини, через який подають дихальний газ з тиском, рівним атмосферному або трохи вищим чи нижчим від нього

  1. опір диханню (breathing resistance)

Опір засобу індивідуального захисту органів дихання {ЗІЗОД, див. 3.102) потоку повітря під час вдихання (опір вдиху) або видихання (опір видиху)

  1. реагування на потребу у повітрі {breath-responsive) Активне або пасивне реагування на потребу користувача в повітрі
  2. контрольний пристрій {checking device)

Пристрій, який дав змогу користувачу перевірити досягнення або перевищення визначеної виробником мінімальної швидкості потоку або мінімальних робочих параметрів

  1. евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02) {chemical oxygen (K02) escape apparatus)

Див.; автономний регенерувальний дихальний апарат; евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02) (3.105)

  1. евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (NaСlO3) (chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus)

Див.: автономний регенерувальний дихальний апарат; евакуаційний апарат э хімічно зв'язаним киснем {NaCI03) (3.106)

  1. пиломісткість {clogging)

Накопичення частинок на фільтрі з відповідним збільшенням його опору повітряному потоку

  1. скомбінований фільтр {combined filter)

Фільтр, призначений для вилучання дисперсних твердих і (або) рідких частинок, визначених газів і парів з потоку повітря, яке проходить крізь нього

  1. евакуаційний апарат зі стисненим повітрям {compressed air escape apparatus) Див.: евакуаційний автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям з маскою або мундштуковим пристроєм для евакуації (3.110)
  2. евакуаційний апарат зі стисненим повітрям і капюшоном (compressed air escape apparatus with hood)

Див.: автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям з капюшоном для евакуації (3.111)

  1. фільтр очищання стисненого повітря (compressed air filter)

Фільтр, призначений для вилучання дисперсних твердих і (або) рідких частинок, визначених газів і парів зі стисненого повітря, яке проходить через нього

  1. дихальний апарат з лінією стисненого повітря (compressed air line breathing apparatus) Неавтономний дихальний апарат, дихальне повітря до лицевої частини якого подають від джерела стисненого повітря
  2. подавальна трубка стисненого повітря (compressed air supply tube)

Трубка, через яку подають дихальне повітря під максимальним тиском до 10 бар від джерела стисненого повітря

  1. забруднювальна речовина (contaminant)

Небажана тверда, рідка або газоподібна домішка в повітрі

  1. вентиль постійного потоку (continuous flow valve)

Вентиль, який дає змогу користувачу регулювати постійний повітряний потік у визначених межах

  1. шкідливий простір (dead space)

Об'єм вдихнутого газу, який повторно вдихується з попередньо видихнутого газу

  1. з легеневим автоматом (demand type)

Тип ЗІЗОД, укомплектований легеневим автоматом, яким керуе дихальна дія легенів

  1. з легеневим автоматом і позитивным тиском {demand type with positive pressure)

Тип ЗІЗОД, укомплектований легеневим автоматом, що його регулює дихальна дія легєніві який спрацьовує за позитивного тиску в лицевій частині, забезпечуючи виконання умов, визна-чених у відповідному стандарт!

  1. з легеневим автоматом без позитивного тиску {demand type without positive pressure)

Тип ЗІЗОД, укомплектований легеневим автоматом, що його регулюе дихальна дія легенів і який спрацьовує за негативного тиску в лицевій частині під час вдихання

  1. легеневий автомат {demand valve)

Клапан, що його регулюе дихальна дія легенів і який, у разі потреби, постачає дихальний газ

  1. точка роси {dew point)

Температура повітря за визначеного тиску, нижче якої відбувається конденсація

  1. скидальний клапан {downstream valve)

Клапан, який відкривається під тиском повітря і зазвичай закритий за допомогою пружини

  1. пил {dust)

Загальний термін, який позначае дрібнодисперсні тверді частники (також див.: тверді випари і дим)

  1. захисний дихальний апарат евакуаційного типу (escape-type respiratory protective device)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації з небезпечного середовища

  1. видихувальний клапан {exhalation valve)

Односторонній клапан, який забезпечує сшдання видихуваного та надлишкового повітря з лицевої частини

  1. видихнуте повітря (exhaled air) Повітря, видихнуте користувачем
  2. [відкриті] [зовнішні] частини (exposed parts)

Будь-які частини, які є видимими в передбачуваних умовах використання, вважають відкритими

  1. корпус лицевої частини (face blank)

Основа лицевої частини, до якої приєднують функційні елементи

  1. лицева частина {facepiece)

Частина ЗІЗОД, яка з'єднує дихальний тракт користувача э іншими частинами апарата та ізолює його від навколишнього середовища. Лицевими частинами можуть бути маски, півмаски, чвертьмаски, мундштукові пристрої, фільтрувальні лицеві частини. Шоломи, каски, блузи та костюми можуть мати те саме призначення

  1. лицева частина з засобом захисту голови (facepiece incorporating head protection)

Лицева частина э засобом захисту голови, де лицева частина приеднана до каски або утворює з каскою єдине ціле

  1. коефіцієнт підсмоктування через смугу [прилягання] [обтюрації] (face seal leakage)

Підсмоктування навколишньої атмосфери між обличчям і лицевою частиною, заміряне в лабораторних умовах з визначеного випробовувальною атмосферою. Розраховують у відсотковому співвідношенні до загальновдихуваного повітря

  1. фільтр (filter)

Пристрій, призначений для вилучання визначених забруднювальних речовин з навколишнього повітря, яке проходить через нього

  1. корпус фільтра (filter housing)

Складова частина, яку приєднують до лицевої або іншої частини апарата, де розміщено фільтр з корпусом або без корпусу

  1. фільтрувальний пристрїй (filtering device)

ЗІЗОД, в якому повітря перед вдиханням проходить через фільтр(и). Пристрій може бути самовсмоктувальним, нагнітальним або моторовим

  1. фільтрувальний пристрій з капюшоном для саморятування від пожежі (фтьтрувальний протидимовий капюшон) (filtering device with hood for self-rescue from fire filtering smoke hood))

Див.; протидимовий капюшон (3.115)

  1. фільтрувальна лицева части на (filtering facepiece)

Див.; фільтрувальна півмаска (3.50)

  1. фільтрувальна півмаска (filtering half mask)

ЗІЗОД, повністю або частково виконаний з фільтрувального матеріалу. Помаркований літерами FF як фільтрувальна лицева частина [prEN 149]

  1. фільтр-саморятівник (filter self rescuer)

ЗІЗОД, призначений тільки для рятування, з фільтром для захисту від монооксиду вуглецю, через який навколишнє повітря надходить до лицевої частини [EN 404]

  1. дихальний апарат з повітроподавальним шлангом (fresh air hose breathing apparatus)

ЗІЗОД, у якому дихальне повітря нагнітають через повітроподавальний шланг (див.3.4) або самовсмоктуванням [EN 138 i EN 269]

  1. подавальний шланг свіжого повітря (fresh air supply hose)

Див.: повітроподавальний шланг (3.2)

  1. маска (full face mask)

Лицева частина, яка щільно прилягає та закриває рот, ніс, очі і підборіддя [EN 136]

  1. дрібнодисперсний твердий аерозоль (fume)

Дрібнодисперсний аерозоль твердих частинок

  1. протигазовий фільтр (gas filter)

Фільтр, призначений для видаляння визначених газів і парів з повітря, яке проходить через нього [prEN 141, EN 371, EN 372]

  1. сітка для волосся (hairnet)

Див.: наголовна сітка (3.61)

  1. півмаска (half mask)

Лицева частина, яка щільно прилягає та закриває рот, ніс і підборіддя [EN 140]

  1. півмаска без вдихувальних клапанів (half mask without inhalation valves)

Фільтрувальний пристрій з півмаскою і без вдихувальних клапанів, який може мати або не мати видихувальних клапанів. Складається з півмаски і рознімних та замінних фільтрів

  1. наголовний гарнітур; наголів'я (head harness)

Засоби утримування лицевої частини на голові

  1. наголовна сітка (head net)

Наголовний гарнітур у формі сітки (сітчаста тканина)

  1. посилена конструкція (heavy duty construction)

Характеристика механічних властивостей ЗІЗОД. Конструкція створена для використовування під час робіт, що потребують механічної міцності апарата. Див. також: полегшена конструкція (3.71)

  1. шолом; каска (helmet)

Частина ЗІЗОД, яку використовують як лицеву деталь, що забезпечує захист голови

  1. високий тиск (high pressure)

Тиск між джерелом стисненого газу і пристроєм для знижування тиску до середнього або низького

  1. капюшон (hood)

Вільно припасована лицева частина, яка закриває обличчя та може повністю закривати голову

  1. шланг (nose)

Пустотілий трубопровід для проходження повітря з тиском, близьким до атмосферного.

Див.: дихальний і повітроподавальний шланг (3.14 і 3.2)

  1. вдихувальний клапан (inhalation valve)

Односторонній клапан, який забезпечує надходження дихального газу всередину лицевої частини і запобігає випусканню видихнутого повітря через впускний канал

  1. вдихнуте повітря (inhaled air) Повітря, вдихнуте користувачем
  2. інтерактивний потік (interactive flow)

Потік, що є результатом об'еднаної дії повітронагнїтального пристрою і синусоїдальної схеми дихання в лицевій частині

  1. коефіцієнт підсмоктування (inward leakage)

Підсмоктування навколишньої атмосфери в лицеву частину з усіх джерел, за винятком фільтрів, заміряне в лабораторних умовах з визначеною атмосферою. Розраховують у відсотковому співвідношенні до загального вдихуваного повітря (див. також 3.117)

  1. полегшена конструкція (light duty construction)

Характеристика механічних властивостей ЗІЗОД. Конструкція, створена для використовування під час робіт з низьким ризиком механічного пошкоджування. Див. також: посилена конструкція (3.62)

  1. органічна сполука з низькою температурою кипіння (low boiling organic compound)

Органічна сполука, температура кипіння якої за атмосферного тиску дорівнює або нижча 65 °С

  1. низький тиск (low pressure)

Тиск у лицевій частині або безпосередньо приєднаному до лицевої частини дихальному шлангу, що приблизно дорівнює атмосферному

  1. дозувальний клапан (lung governed demand valve)

Клапан для дихального апарата, за допомогою якого подавання повітря регулюють відповідно до потреб дихання користувача (див. 3.33)

  1. визначений виробником час захисної дії (manufacture design duration)

Визначений виробником час, протягом якого перевищується визначена виробником мінімальна об'ємна швидкість потоку

  1. визначені виробником мінімальні робочі паpaметри (manufacturer's minimum design condition)

Визначений виробником найнижчий рівень робочих параметрів для апарата, за яких повністю укомплектований апарат принаймні задовольняє вимоги відповідного класу

  1. визначена виробником мінімальна об'ємна витрата (manufacturer's minimum design flow rate)

Визначена виробником мінімальна об'ємна швидкість потоку, яка задовольняє вимоги відповідного класу

  1. маска (mask)

Див.: маска, півмаска і чвертьмаска (3.54, 3.58 і 3.99)

  1. середній тиск (medium pressure)

Тиск у межах від 2 бар до 10 бар

  1. з'єднувальна трубка середнього тиску (medium pressure connecting tube)

Трубка, яка з'єднує легеневий автомат або регулювальний вентиль з повітроподавальною системою середнього тиску

  1. легенева вентиляція (minute volume)

Об'єм повітря, видихуваного протягом 1 хв

  1. туман (mist)

Загальний термін, який означає рідкий аерозоль

  1. монтажні фланці (mounting flanges)

Пристрої герметичного з'єднування маски і шолома

  1. мундштуковий пристрій (mouthpiece assembly)

Пристрій, який утримують зубами або зубами і наголовним гарнітуром, ущільнений губами, через який вдихують і видихують повітря у разі затисненого затискачем носа [EN 142]

  1. складені фільтри (multiple filters)

Термін, який описує конструкцію, де повний повітряний потік для ЗІЗОД розподілений між двома або декількома фільтрами

  1. багатотипний протигазовий фільтр (multi-type gas-filter)

Протигазовий фільтр, який відповідає вимогам більш ніж одного типу протигазового фільтра

  1. номінальний час захисної дії (nominal working duration)

Використовуваний для класифікування час експлуатації апарата, визначений під час лабораторних випробовувань з об'ємною швидкістю потоку згідно з відповідним стандартом. Номінальний час захисної дії не вказує на можливий ефективний час захисної дії пристрою за реальних умов використання, Можливі ефективні тривалості захисної дії можуть відрізнятися від номінального часу захисної дії як у сторону збільшування, так і зменшування, залежно від фактичного темпу робіт

  1. надлишковий клапан (overflow valve)

Приєднаний до дихального шланга одностороннє клапан, спеціально призначений для скидання надлишку повітря в атмосферу

  1. повітря з нестачею кисню (охудел deficient air)

Навколишнє повітря, яке містить кисню менше ніж 17 % за об'ємом (сухого повітря) і у якому неможливе використовування фільтрувального пристрою

  1. збагачене киснем повітря (oxygen enriched air)

Повітря, яке містить кисень у концентраціях, вищих ніж у звичайному повітрі

  1. частинка (particle)

Тверда або рідка речовина в дрібнодисперсному стані

  1. [протиаерозольний] [протипиловий] фільтр (particle filter)

Фільтр, призначений для видаляння частинок, що перебувають у повітрі [prEN 143]

  1. дихальний апарат з маятниковою схемою дихання (pendulum-type respiratory protective device)

ЗІЗОД, в якому користувач по черзі вдихас і видихає одним шляхом

  1. моторовий повітронагнітальний фільтрувальний пристрій (power assisted filtering device)

Фільтрувальний пристрій, у якому повітря надходить до маски, півмаски або чвертьмаски за допомогою вентилятора, який переносить користувач. Літери ТМ — абревіатура від слів «Турбо» і «Маска» [EN 12942]

  1. моторовий фільтрувальний пристрій (powered filtering device)

Фільтрувальний пристрій, у якому повітря надходить до капюшона або каски за допомогою вентилятора, який переносить користувач. Літери ТМ — абревіатура від слів «Турбо» і «Маска» [EN 12941]