Примітки;

1. Наряд виписується у двох примірниках: перший видається машиністу крана, другий зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється в разі роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

5. Роботи поблизу ліній електропередачі кранів, що використовуються для обслуговування і ремонту цих ліній, проводяться за нарядами допусками, передбаченими “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду ДержгірпромнаглядуВ. І. Іванченко
1 Для автомобільних кранів вантажопідіймальністю до 16 т включно приймається група класифікації (режиму роботи) А3.

2 Без вантажу

3 Піддашшя, неопалювані склади.

4 Виробничі приміщення, опалювані склади з температурою навколишнього середовища не нижче ніж мінус 10 °С.

5 Під найближчою опорою розуміється край виносної опори самохідного стрілового крана або край основи укосу баластової призми вантажопідіймального крана, що переміщується рейковими коліями.

6 Приймається, що маса грейфера з матеріалом рівномірно розподілена на всі канати

7 Нетто для гакових кранів та талів, проміжна для стрілових самохідних кранів, корисна для інших кранів. Маса випробувального вантажу зазначається в паспорті крана (таля).

* Наводяться дані для основної стріли (стріла мінімальної робочої довжини).

* Зазначити умови, за яких дозволяється (або забезпечується) робота зі збільшеною швидкістю.

** Для крана в транспортному положенні не вказується.

* Зазначаються моменти, що характеризують вантажну та власну стійкість, для робочого устаткування та при положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці.

* Дозволяється додавати до паспорта.

* Заповнюється за даними документа про якість каната.

* Наводиться розташування осей по базі (для тривісного шасі: 12, або 21, або 111; для чотиривісного: 1111; 22).

** Наводиться загальна кількість коліс (приводних та керованих).

* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

* Висотні характеристики у разі потреби.

* Графіки вантажних та висотних характеристик крана наводяться на кресленні загального виду крана.

* Зазначаються значения моментів, що характеризуют вантажну та власну стійкість при положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці.

* Зазначаються всі двигуни, установлені на крані.

* Дозволяється додавати до паспорта.

* Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

* Для гакових крашв (уключно крани з елекгромагнітом, моторним грейфером); для грейферних крашв указуєгься вантажопідіймальність проміжна (на канатах); для усіх інших (контейнерних, кліщових тощо) корисна. Дозволяється зазначення декількох видів вантажопідіймальності.

** Зазначити умови, за яких дозволяється (або забезпечується) робота зі збільшеною швидкістю.

* Дозволяється додавати до паспорта.

* Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

** Дані заповнюються за даними документа про якість ланцюга.

* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

* Для механізмів, що мають декілька швидкостей, зазначаються всі їх значення або діапазон зміни.

* За наявності в механізмі підіймання таля вантажоупорного гальма в цьому пункті паспорта має бути зроблений відповідний запис.

** Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

* Заповнюється за даними документа про якість матеріалу.

* Для механізмів із центральним приводом.