Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!


1.

Паспорт має постійно знаходитися у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.2.

Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів3.

Відомості про сертифікацію
(номер сертифіката відповідності, термін його дії,

найменування органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація4.
(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду крана
в робочому положенні з вантажем із зазначенням основних розмірів).

Стор. 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження

1.2.

Тип крана


1.3.

Індекс крана
(в індексі крана зазначається його виконання)


1.4.

Заводський номер


1.5.

Рік виготовлення


1.6.

Призначення крана


1.7.

Група класифікації (режиму роботи):


крана

;


механізмів:головного підіймання
;


допоміжного підіймання
;


пересування крана

;


пересування візка

;

1.8.

Тип приводу


1.9.

Навколишне середовище, у якому може працювати кран:

температура:робочого стану


;
неробочого стану


;
сейсмічність, баливідносна вологість повітря


%, при температурі

°Свибухонебезпечність
пожежонебезпечністьінші характеристики середовища у разі потреби (засоленість тощо)
1.10.

Допустима швидкість вітру, м/с:


для робочого стану крана (з урахуванням поривів вітру), яка відповідаєпорогу спрацьовування анемометра, установленого на крані


;


для робочого стану крана, не обладнаного анемометром, на висоті 10 м
;


для неробочого стану крана на висоті 10 м;
1.11.

Обмеження одночасної роботи механізмів крана1.12.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:

коло силове

;


коло керування

;


коло робочого освітлення
;


коло ремонтного освітлення
1.13.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран(позначення і найменування)

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1.

Основні характеристики крана:


вантажопідіймальність (нетто)*24, т:


головного підіймання

;


допоміжного підіймання
;


висота підіймання, м

;


діапазон підіймання, м

;


глибина опускання максимальна, м
;


прогін крана, мвиліт консолей, мбаза крана, м

2.2.

Маса випробувальних вантажів:


статичне випробування

;


динамічне випробування


2.3.

Установочні розміри крана, візка, м:

база візкависота крана від рівня головки рейки


відстань між крайніми точками буферів у напрямку пересування крана


відстань по вертикалі від головки рейки до центра буфера крана


2.4.

Швидкості механізмів і діапазони регулювання швидкостей, м/с (м/хв)


Кратність поліспаста

Швидкість головного підіймання

Швидкість допоміжного підіймання

Діапазон регулювання швидкос тей

номінальна

збільшена*25*

посадки

номінальна

Збільшена**

посадки

Швидкість пересування, м/с (м/хв) (за наявності декількох швидкостей, указуються максимальна та мінімальна, а також діапазон регулювання):крана з вантажем на гакувантажного візка з вантажем максимальної маси

Частота обертання вантажозахоплювального органа, рад/с (об/хв)____

2.5.

Місце керування:під час робота

;


під час монтажу та випробування2.6.

Спосіб керування (указуються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний тощо, відповідно до конкретного механізмуабо групи механізмів

2.7.

Спосіб підведення струму:до крана

;


до вантажного візка

2.8.

Маса крана, т


2.8.1.

Маса основних складових частин крана, т2.9.

Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН (тс):
вертикальне

;


горизонтальне (поперек рейки)

2.10.

Тип кранової рейки


2.11.

Ширина голівки кранової рейки, мм

2.12.

Тип візкової рейки


2.13.

Ширина голівки візкової рейки, мм