7.10.1.13. Кожний працівник, що виконує роботи в безопорному просторі, повинен мати свій, закріплений до окремої (самостійної) опори, страхувальний канат.

Не дозволяється використання одного страхувального каната двома й більше працівниками одночасно, за винятком випадків проведення робіт з евакуації працівників.

7.10.1.14. При підніманні (спусканні) працівника по опорному канату забезпечення його безпеки здійснюється шляхом закріплення стропа за страхувальний канат за допомогою вузла, що самозатягається, або затискачів відповідної конструкції, вимоги до яких зазначені в пункті 4.7.5 цих Правил.

7.10.1.15. Якщо є потреба в проведенні робіт з відхиленням опорного й страхувального канатів від робочого вертикального положення в зоні виконання робіт більше ніж на 1 м, необхідно передбачити в ПВР додаткові заходи безпеки: створення додаткових опор, установку відтягнень для опорного й страхувального канатів, використання технологічних стропів.

7.10.1.16. При виконанні робіт у безопорному просторі не дозволяється:

використовувати опори й кріплення, не зазначені в ПВР або технологічних картах (нарядах);

робити спуск по опорному канату без застосування захисних рукавиць;

виконувати газоелектрозварювальні роботи, роботи із застосуваннями механічного й електричного різального інструменту, гарячих бітумних мастик з використаннями неметалічного стропа й без виконання додаткових заходів захисту працівника, опорних і страхувальних канатів, робочого сидіння;

застосовувати не за призначенням, несправне, яке не пройшло чергового випробування, верхолазне спорядження, а також засоби захисту, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цих Правил;

застосовувати не передбачені ПВР (технологічними картами) прийоми (методи) виконання робіт;

вести роботи під незакріпленими конструкціями, устаткуванням та ін.

7.10.1.17. Між працівниками, що виконують роботи на висоті, забезпечечується постійна взаємодія за допомогою надійних засобів сигналізації й зв'язку, які, по змозі, повинні бути малогабаритними, у міцному корпусі, простими в користуванні та мати автономне живлення.

7.10.2. Порядок установки опорних і страхувальних канатів

7.10.2.1. Місця закріплення опорних і страхувальних канатів визначаються ПВР (нарядом).

7.10.2.2. Опорні й страхувальні канати закріплюються із застосуванням вузлів або зачепів за надійні й міцні елементи конструкцій і споруджень - основні опори.

За відсутності поблизу місця проведення робіт основних опор використовуються штучні (природні) допоміжні опори, які повинні мати коефіцієнт запасу міцності не менше 9 (якщо припустиме розрахункове навантаження на допоміжні опори не зазначене в технічній документації).

Допоміжні опори блокуються (з'єднуються) між собою за допомогою металевих канатів, синтетичних стрічок (петель із срічок) або відрізків плетених шнурів з технічними характеристиками не гірше, ніж тих, що мають опорні (страхувальні) канати.

Придатні для використання допоміжні опори визначаються в наряді (ПВР, технологічних картах).

7.10.2.3. Якщо до основної опори кріпиться більше одного каната, то така опора повинна витримувати навантаження не менше 15 кН х N, де N - кількість канатів.

7.10.2.4. Доступ до місць закріплення канатів повинен бути безпечний, зручний і забезпечувати можливість їхнього огляду. При невиконанні цієї умови передбачаються додаткові заходи безпеки, які слід зазначити в ПВР (наряді), - установка додаткових страхувальних канатів або опор для кріплення стропа працівника.

7.10.2.5. Приєднання до опор страхувальних (опорних) канатів й іншого верхолазного спорядження здійснюються за допомогою вузлів, наведених у табл. 7.1 цих Правил, якщо конструкцією спорядження не передбачений інший спосіб кріплення.

7.10.2.6. Закріплення за опори опорних (страхувальних) канатів виконується одним з таких способів:

кінець каната зав'язується за опору вузлом вісімка або булинь ; при цьому в місці можливого тертя каната з елементами будівельної конструкції під час виконання робіт на висоті канат слід захищати запобіжником;

за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу провушина ; на кінці каната вузлом вісімка зав'язується петля, що кріпиться за карабін;

за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу гак , до кільцеподібного отвору якого за допомогою вузла

вісімка приєднується (одним кінцем) канат; навколо опори зав'язується петля вузлом зустрічна вісімка або грейпвайн , за яку карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Якщо елементи опори мають гострі крайки, слід застосовувати запобіжники або виконану зі сталевого каната петлю.

Способи закріплення канатів повинні унеможливлювати самовільне або випадкове їхнє від'єднання (розв'язання).

7.10.2.7. Вузли, що застосовуються при виконанні робіт на висоті з використанням верхолазного спорядження й страхувальних засобів, поділяються на три основні групи:

вузли для закріплення працівників, опорного й страхувального канатів до опор;

вузли для зв'язування канатів;

допоміжні вузли.

Кожний вузол має бути правильно зав`язаним та використовуватися за призначенням.

Перелік вузлів, що застосовуються під час виконання робіт на висоті, наведений в табл. 7.1.

Таблиця 7.1.

Назва вузла

Графічні схеми й порядок зав'язування

Призначення й коротка характеристика вузлів

1

2

3

Вузли для закріплення опорного й страхувального канатів

Булинь

Контрольний вузол*

А - в'язання вузла

«булинь» одним кінцем для кріплення опорного, страхового канатів

Б - в'язання вузла «булинь» для проміжного закріплення опорного канату.

В - в'язання вузла «булинь» петлею для одержання здвоєної петлі «подвійний булинь». Кріплення опорних і страхувальних канатів до опори. Кріплення страхувального Каната до працівника. Використовується з контрольним вузлом. Легко розв’язується після зняття навантаження.

Вісімка

Верхній шлаг **


Робочий кінець

Кріплення опорного й страхувального канатів до опори. Кріпленнястрахувального каната до ПЛ працівника. Можна зав'язати петлею з подальшим кріпленням петлі через карабін до опори або одним кінцем безпосередньо навколо опори. Робочий кінець каната завжди повинен бути верхнім шлагом. Легко розв’язується після зняття навантаження.

Австійський провідник

Кріплення канатів за проміжні опори. Устаткування відтягнення за додаткову опору без використання додаткових канатів. Зв’язується тільки всередині каната, між опорами. Надійно, без зсуву вузол тримається на опорі при докладанні навантаження з обох боків від опори. Легко розв’язується після зняття навантаження.

Спрямована вісімка

Вузол «вісімка» за верхню опору


Вузол «спрямована вісімка» за нижню опору

Кріплення опорних і страхових канатів за дві опори, розташовані на різних рівнях.

Застосовується для кріплення канатів за дві опори з подальшим регулювання довжини плечей і кута між ними.

Подвійна вісімка

Кріплення опорних і страхових канатів за дві опори, розташовані на одній горизонтальній прямій

Вузли для в’язання двох канатів

Шкотовий

Зв’язування двох канатів однакового діаметру. Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв’язується після зняття будь-якого навантаження

Брамшкотовий

Зв'язування двох канатів різного діаметра.

Канат меншого діаметра ( на малюнку - світлий) обмотується навколо каната більшого діаметра. Чим більше різниця в діаметрах канатів, тим більше оборотів каната меншого діаметра необхідно зробити навколо каната більшого діаметра. Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв'язується після зняття будь-якого навантаження

Грейпвант

Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм). Зв'язування петель і відтягнень. Простота конструкції, відсутність контрольного вузла. Висока міцність і надійність

Зустрічна вісімка

Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм). Зв'язування петель і відтягнень. Простота конструкції, відсутність контрольного вузла

Зустрічний провідник

А Б

Зв'язування двох канатів однакового діаметра. Використовується з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Зв'язування

стрічок.

При зв'язуванні стрічок контрольні вузли не застосовуються. А - зв'язування канатів. Б - зв'язування стрічок

Допоміжні вузли

Прусик

Вузол, що само затягається. Застосовується для підйому по опорному канату, організації поліспастів як стропа для кріплення працівника за вертикально встановлені страху вальні канати.

Як строп використовується у вигляді петлі, кінці якої зв’язані вузлом «грейпвайн» або «зустрічна вісімка».

Для зв’язування вузла використовується синтетичний плетений шнур діаметром 6 мм

Стремено

Використовується як опора для ноги при здійсненні підйому на опорному канаті.

Може застосовуватися як додаткове проміжне кріплення канатів за опори. При використанні для підйому на опорному канаті зав'язується із синтетичного

плетеного шнура діаметром 6-8 мм або стрічки

UIAA

А А А А

Використовується як гальмівний елемент для забезпечення безпеки працівника при спуску й підйомі як в опорному, так і в безопорному просторі. Швидкість руху навантаженого кінця каната (А) регулюється за рахунок тертя в шлагах і перегину каната через карабін

Простий багнет

Контрольний вузол

Призначений для закріплення канатів, до яких докладаються значні навантаження. Застосовується при закріпленні системи для переміщення вантажів.

Не затягується під будь-яким навантаженням.

Не застосовується для кріплення опорних і страхувальних канатів

Маркірувальний вузол

Призначений для закріплення кілець каната, що замотаний у бухту.

Запобігає заплутуванню бухти каната

Карабінне гальмо

Використовується для евакуації працівника (потерпілого) з висотного об'єкта, транспортування вантажів. Використовується при влаштуванні аварійних систем, для дорощування (подовження) опорного каната під навантаженням

* Контрольний вузол - призначений для унеможливлення самостійного розв'язання певних типів вузлів під навантаженням або за інших умов. Схема зав'язування контрольних вузлів наведена на малюнках вузлів булинь і простий багнет .

З контрольними вузлами використовуються: провідник, зустрічний провідник (крім зв'язування стрічок), подвійний булинь , простий багнет , булинь , шкотовий , брамшкотовий.

** Без контрольних вузлів використовуються вузли: вісімка , дев'ятка , прусик ,грейпвайн ,зустрічна вісімка, австрійський провідник, спрямована вісімка , UIAA , карабінне гальмо , маркірувальний вузол .

** Шлаг - оборот каната навколо каната у вузлі або навколо опори.

7.10.2.8. Якщо поблизу місця проведення робіт відсутні опори для закріплення за них опорного (страхувального) каната, допускається застосовувати сталевий канат, закріплений за опори, розташовані осторонь від робочого місця. За цей канат карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Діаметр і довжина сталевого каната, спосіб і місце його кріплення вказуються у наряді (ПВР).

7.10.2.9. Розрахунок величин навантажень на опори при закріпленні до них опорних (страхувальних) канатів з використанням петель при різних кутах розташування канатів стосовно вертикальної площини наведені в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

з/п

Графічне зображення кріплення

Характе- ристика кріплен

Сила, що діє на опору (F) залежно від кута розташування петлі стосовно вертикальної площини (кута), та відхилення навантаження (P1) від вертикальної площини (кута )

1

На двох опорах і загальній петлі

β

60°

45°

30°

α

50°

40°

30°

F2/P1

1,5

1,3

1,05

1,06

0,82

0,93

F1/P1

1,5

0,66

1,05

0,63

0,82

0,61

2

На двох опорах і двох самостійних петлях

1,0

0,75

0,58

15°

1,12

0,87

0,82

30°

1,15

0,99

1,0

У таблиці зазначена величина F2/P1 (F1/P1), що впливає на опору, при різних кутах β і α

3

В’язка петлі

На двох опорах і одній замкнутій петлі

Для β=30-45° Незалежно від кута α, маємо: F1= F2=(0,6-0,7)P1

4

Вузол, що зв’язує кінці шнура в петлю

На трьох опорах і одній замкнутій петлі

β

45°

30°

α

15°

10°

F1/P1

0,29

0

0,33

0

F2/P1

0,58

0,45

0,44

0,47

F3/P1

0,29

0,63

0,33

0,62

5

В’язання петлі

На трьох опорах самостійних петлях

Для β=30-45° незалежно від кута α, маємо: F1= F2= F3=(0,36-0,42)P1

де P1 – величина навантаження на опорному (страхувальному) канаті;

F1; F2; F3 – сили, що діють на опори