215. Майстер, зайнятий на роботах із збагачення та

сушіння ніобієвих (лопаритових) руд 28


Збагачення азбесту


Р о б і т н и к и


216. Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на

збагачувальній фабриці 28


217. Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу

з пилових камер 28


218. Водій навантажувача, зайнятий роботою на

збагачувальній фабриці 14


219. Газозварник, зайнятий у цехах грубого і

дрібного дроблення та пакування 28


220. Гірник 28


221. Грохотник 28


222. Дробильник, зайнятий на роботі ручним

способом; обслуговуванням дробарок, дробильних

агрегатів та дробильно-сортувальних установок 28


223. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у

цехах грубого і дрібного дроблення та

пакування 28


224. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий:


обслуговуванням збагачувального

устаткування безпосередньо у цехах грубого

та дрібного дроблення та пакування 7


обслуговуванням підстанцій збагачувальних

фабрик 28


225. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту

устаткування 28


226. Завантажувач, зайнятий на роботах з азбестом 28


227. Контролер продукції збагачення 28


228. Лаборант хімічного аналізу, лаборант з фізико-

механічних випробувань 28


229. Лаборант з аналізу газів та пилу 28


230. Люковий 28


231. Маркувальник 28


232. Мастильник 28


233. Машиніст бульдозера, зайнятий роботою на

збагачувальних фабриках 14


234. Машиніст вентиляційної та аспіраційної

установок 28


235. Машиніст дробильно-помельно-сортувальних

механізмів 28


236. Машиніст екскаватора, зайнятий роботою на

збагачувальних фабриках 28


237. Машиніст електровоза, зайнятий роботою на

збагачувальних фабриках 14


238. Машиніст живильника 28


239. Машиніст крана (кранівник) 28


240. Машиніст фасувально-пакувальних машин 28


241. Моторист механічної лопати, зайнятий роботою

на збагачувальній фабриці 14


242. Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах

грубого і дрібного дроблення та пакування 14


243. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий

роботою у цехах грубого і дрібного дроблення

та пакування 28


244. Пробовідбірник 28


245. Регулювальник азбестозбагачувального

устаткування 28


246. Ремонтувальник респіраторів та протигазів 28


247. Робітники електромеханічних та ремонтно-

будівельних цехів збагачувальних фабрик,

безпосередньо зайняті на роботах у цехах

грубого і дрібного дроблення та пакування 21


248. Слюсар-ремонтник 28


249. Сортувальник 28


250. Столяр, зайнятий у цехах грубого і дрібного

дроблення 28


251. Сушильник 28


К е р і в н и к и і ф а х і в ц і


252. Головний енергетик збагачувальної фабрики 14


253. Головний інженер збагачувальної фабрики 14


254. Головний механік збагачувальної фабрики 14


255. Головний технолог збагачувальної фабрики 14


256. Директор збагачувальної фабрики 14


257. Диспетчер цеху дрібного дроблення 14


258. Начальник виробничо-технічного відділу

збагачувальної фабрики 14


259. Начальник ВТК збагачувальної фабрики 14


260. Начальник зміни, майстер зміни, технолог,

механік та енергетик цехів грубого і дрібного

дроблення та пакування збагачувальної фабрики 28


261. Начальник лабораторії збагачувальної фабрики 14


262. Начальник (його заступник), механік, електрик

та майстер електричного, механічного цехів та

електропідстанції збагачувальної фабрики 7


263. Начальник ремонтно-будівельного цеху

збагачувальної фабрики та його заступник 7


264. Начальник (його заступник) цехів грубого і

дрібного дроблення, а також пакування

збагачувальної фабрики 21


Збагачення тальку


265. Грохотник, зайнятий просіюванням тальку в

закритих приміщеннях 7


266. Дозувальник реагентів 7


267. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий безпосередньо

обслуговуванням технологічного устаткування у

цехах збагачення тальку 7


268. Завантажувач, зайнятий вантаженням тальку

ручним способом 7


269. Машиніст млинів, зайнятий дробленням тальку

сухим способом у закритих приміщеннях 7


270. Сепараторник 7


271. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо

обслуговуванням технологічного устаткування у

цехах збагачення тальку 7


272. Сушильник 7


273. Транспортувальник 7


274. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням

тальку ручним способом 7


275. Флотаторник 7


276. Центрифугувальник 7


277. Шламівник-басейник 7


Збагачення графітової руди


278. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті на

розмельних та розсівних агрегатах графіту під

час роботи у закритому приміщенні 7


Збагачення каоліну


279. Варник рідкого скла 7


280. Гасильник вапна 14


281. Готувач реактивної води 7


282. Дробильник 7


283. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий безпосередньо у

цехах збагачення каоліну 7


284. Завантажувач, зайнятий вантаженням каоліну 7


285. Машиніст електролафета 7


286. Машиніст живильника 7


287. Машиніст мийних машин 14


288. Машиніст насосних установок 7


289. Підсобний робітник, зайнятий у цехах

збагачення каоліну 14


290. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий

прибиранням фільтр-пресового відділення 7


291. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо у

цехах збагачення каоліну 7


292. Сушильник, що обслуговує барабани:


з ручним завантаженням твердого палива 14


з механічним завантаженням твердого палива

та на рідкому паливі і газі 7


293. Транспортувальник 7


294. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням

каоліну 7


295. Фільтр-пресувальник, зайнятий:


зарядженням чи очищенням фільтр-пресів 7


пресуванням на фільтр-пресах 14


Збагачення п'єзооптичної сировини


296. Інженер, старший інженер, технік та старший

технік, безпосередньо зайняті на роботах із

збагачення п'єзооптичної сировини 14


297. Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті

на роботах із збагачення п'єзооптичної

сировини 14


БРИКЕТУВАННЯ, СПІКАННЯ, ПРОЖАРЮВАННЯ,

ВИПАЛЮВАННЯ ТА СУШІННЯ РУД, КОНЦЕНТРАТІВ ТА

ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ (КРІМ СВИНЦЕВИХ)


Брикетування


Р о б і т н и к и


298. Автоклавник, зайнятий запарюванням брикетів 14


299. Апаратник приготування брикетної суміші 14


300. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 14


301. Знімач брикетів 14


302. Машиніст брикетного преса, зайнятий у

виробництві кольорових металів 14


303. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом

металургійного устаткування 14


304. Робітники, зайняті ремонтом металургійного

устаткування 14


К е р і в н и к и


305. Майстер 14


Спікання та прожарювання


306. Агломератник 14


307. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий в агломераційних

цехах 14


308. Машиніст крана (кранівник) 14


310. Прожарювач 14


311. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом

металургійного устаткування в

агломерараційних цехах 14


312. Робітники, зайняті ремонтом

металургійного устаткування в

агломераційних цехах 14


313. Шихтувальник 14


Шихтові відділення


314. Дозувальник 14


315. Дробильник 14


316. Змішувальник 14


317. Машиніст дробильно-помельно-сортувальних

механізмів 14


318. Машиніст просіювальних установок 14


319. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням

обпаленого агломерату 14


320. Транспортувальник 14


Цехи та відділення спікання


Р о б і т н и к и


321. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 14


322. Мастильник, що обслуговує стрічкові машини 14


323. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням

металургійного устаткування 14


324. Транспортувальник, зайнятий на відкочуванні

агломерату 14


К е р і в н и к и


325. Майстер цеху спікання та прожарювання 14


Випалювання


Р о б і т н и к и


326. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням

процесу класифікації піску із шламової пульпи,

недогарка та частки металу у ваннах

класифікатора 14


327. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням

та ремонтом металургійного устаткування 14


328. Дробильник 14


329. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 14


330. Завантажувач шихти 14


331. Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей 14


332. Кочегар технологічних печей 14


333. Мастильник 14


334. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий

вилученням шлаку та золи із топок і бункерів

виробничої котельні та піддувал

газогенераторів 14


335. Машиніст крана (кранівник) 14


336. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням

файнштейна 14


337. Машиніст просіювальних установок, зайнятий

просіюванням недогарка 14


338. Обпалювач 14


339. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у

цехах випалювання 14


340. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту

металургійного устаткування 14


341. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням

металургійного устаткування 14


342. Транспортувальник (такелажні роботи) 14


343. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням

випалювальних печей 14


344. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням

елеватора 14


345. Форсунник 14


346. Чистильник, зайнятий очищенням від сажі та

золи топок, газоходів і димоходів виробничих

печей та сушильних установок у випалювальних

цехах 14


К е р і в н и к и


347. Майстер зміни у випалювальному цеху 14


Сушіння


348. Машиніст (кочегар) котельні, кочегар

технологічних печей, зайняті обслуговуванням

сушильних печей, барабанів 14


349. Оператор з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання 14


350. Сушильник 14


351. Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах,

відділеннях, на складах та у бункерах сухих

концентратів і руди 14


Сушильні відділення


352. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 14


353. Мастильник 14


354. Машиніст живильника, зайнятий завантаженням

сушильних печей та барабанів 14


355. Машиніст крана (кранівник) 14


356. Підсобний робітник 14


357. Прибиральник виробничих приміщень 14


358. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту

металургійного устаткування 14


359. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням

металургійного устаткування 14


360. Стропальник 14


Цехи (відділення) сушіння-шихтування піритних

концентратів та свинцево-олов'яних кеків


361. Контролер продукції кольорової металургії,

зайнятий контролем якості продукції в

приміщеннях цих цехів (відділень) 14


362. Машиніст ексгаустера 14


363. Пробовідбірник 14


К е р і в н и к и


364. Майстер зміни, зайнятий у сушильних цехах та

відділеннях 14