Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


піногенераторного порошку; флотореагентів;

формальгліколю; фосфору, фосфорної кислоти, їх

похідних; фреонів усіх класів; фригітів; фтору, його

сполук; фторхлорорганічних сполук; хімікатів для

виготовлення гуми, каучуку; хімікатів для сільського

господарства, садівництва, медичних препаратів,

бензинів, мастил, трансформаторних масел для

боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,

штучних волокон, для кольорової, чорно-білої

кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості;

хімічних засобів захисту рослин, протруйників,

відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;

хімпоглиначів; хлору, його сполук; хлорвінілу, його

полімерів, співполімерів; ронгаліту і сульфованих

жирових продуктів; целозольвів; ціанистих,

роданистих сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх

похідних; екстраліну; елементорганічних сполук;

емалей, препаратів з дорогоцінних металів; емульсії

жирових сумішей, їх пом'якшувачів; етилової рідини;

отрутохімікатів


_______________

1 - Поширюється на хіміко-фармацевтивчне вироництво


8А.1 працівники, зайняті наповненням хлором балонів і

контейнерів, а також розливанням хлору


8А.1 працівники, зайняті у спеціальних виробництвах

(включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,

ремонт та оброблення тари на спецвиробництвах і

з-під токсичних речовин) та лабораторіях з хімічними

спецречовинами


8А.1 працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних

сполук і покриттів працівники цехів

енергозабезпечення, зайняті ремонтом, профілактикою

та обслуговуванням електрообладнання безпосередньо в

цехах, відділеннях і на дільницях виробництва

продукції, зазначеної у підрозділі "А" цього

розділу(2)


працівники ремонтно-будівельних цехів (відділень,

дільниць), зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням обладнання або які виконують роботи,

пов'язані з ремонтом, профілактикою або

обслуговуванням цього обладнання (встановлення

дерев'яних риштувань, укладання бетонного фундаменту

під обладнання тощо), безпосередньо в цехах,

відділеннях і на дільницях виробництва продукції,

зазначеної у підрозділі "А" цього розділу(2)


_______________

2 - До стажу роботи, що дає право на пільгове

пенсійне забезпечення, зараховується фактично

відпрацьований час в цехах, відділеннях і на

дільницях виробництва зазначеної продукції


8А.1 робітники, майстри і старші майстри, механіки та

енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням технологічного устаткування та

електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних

приладів і вентиляції), комунікацій, дегазації

виробничої каналізації і тунелів у перелічених

виробництвах та структурних підрозділах


робітники, майстри, старші майстри, механіки та

енергетики цехів і дільниць, зайняті ремонтом,

профілактикою та обслуговуванням виробничої

каналізації і тунелів у цехах, відділеннях і на

дільницях виробництва продукції, зазначеної у пункті

1 підрозділу "А" цього розділу


8А.2 2) азбестових технічних виробів


8А.2а а) робітники


8А.2а робітники, зайняті у таких цехах, відділеннях і на

дільницях: підготовчому (приготувальному),

текстильному, прядильному, ткацькому, апаратному,

набивальному, автотракторних деталей, автоформованих

деталей, спірально-намотаних прокладок, картону і

фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного

матеріалу), дослідно-експериментальному, промтехніки


8А.2а робітники, зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням технологічного устаткування і

електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних

приладів і вентиляції)


8А.2б б) керівники та фахівці


8А.2б енергетики, зайняті у перелічених цехах, відділеннях

і на дільницях


8А.2б майстри (старші майстри) з ремонту устаткування

(крім контрольно-вимірювальних приладів і

вентиляції)


8А.2б майстри та старші майстри, начальники змін,

дільниць, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і

на дільницях


8А.2б механіки, зайняті у перелічених цехах, відділеннях і

на дільницях


8Б Б. Робітники та майстри підприємств інших

виробництв, зайняті у технологічному процесі

виробництва такої продукції: неорганічної хімії,

добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи

композиційні матеріали, склопластики і поліуретани,

у тому числі методом напилення), каучуків,

лакофарбової, побутової хімії, органічного синтезу,

синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної

та азбестової, хімічних реактивів, високочистих

речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях і

установках за наявності в повітрі робочої зони

шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також

канцерогенів. Робітники та майстри, зайняті ремонтом

і обслуговуванням технологічного устаткування та

електроустаткування у зазначених виробництвах


IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН


1. Виробництво сірчаної, азотної кислот та їх

солей, окислювачів різних видів рідкого

ракетного палива на основі міцної азотної

кислоти, селену, денітрація та концентрація

відпрацьованих кислот, рекуперація кислот у

виробництві вибухових речовин і різних видів

пороху


9.1-1 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом під час відпрацювання та виробництва

зазначених продуктів


2. Відпрацювання і виготовлення вибухових

речовин, включаючи промислові вибухові речовини


9.2-1 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом під час відпрацювання нових вибухових

речовин і виробництва всіх видів вибухових речовин


3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів

пороху, зарядів твердого палива, піротехнічних,

безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,

вогнепровідного та детонуючого шнура, зарядів,

згоряючих гільз, окислювачів різних видів

рідкого ракетного палива на основі міцної

азотної кислоти, а також напівфабрикатів і

композицій на їх основі


9.3-1 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом під час відпрацювання та виробництва

зазначених продуктів (за винятком працівників,

зайнятих виготовленням металевих оболонок для

запальників)


4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну

та колоксиліну


9.4-3 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом під час приготування піроксиліну,

розчинів гіпохлориту, бучення, промивання,

відбілювання і сушіння


9.4-2 робітники, майстри та старші майстри, зайняті у

технологічному процесі виробництва колоксиліну, крім

робітників, зайнятих відбілюванням, сушінням,

промиванням лінта, нейтралізацією вод і

приготуванням водопом'якшувальних розчинів


5. Сіркоперегонне та сіркоплавильне виробництва


9.5-3 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом у зазначених виробництвах


6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація та

ректифікація розчинників


9.6-3 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом у зазначених виробництвах


7. Складання, розбирання, спорядження, ремонт

усіх видів боєприпасів, бойових частин,

споряджених твердопаливних ракетних двигунів,

піротехнічних виробів, засобів ініціювання,

інших комплектуючих виробів, що містять

продукти, зазначені у пунктах 2-3. Утилізація та

знищення ракет, боєприпасів та їх елементів,

споряджених різними видами твердого палива,

пороху, вибухових речовин і піротехнічних

сумішей


9.7-3а працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом у зазначених виробництвах та під час

відпрацювання нових технологій цих виробництв


9.7-3б працівники, зайняті утилізацією і знищенням ракет,

боєприпасів та елементів, споряджених різними видами

твердого палива, пороху, вибухових речовин і

піротехнічних сумішей


9.7-3в працівники, зайняті на роботах в особливо

небезпечній зоні потенційно небезпечних об'єктів


8. Виробництво метолу, селективного розчинника,

дінітрокрезоляторів натрію та амонію


9.8-3 працівники, зайняті у технологічному процесі, а

також ремонтом у зазначених виробництвах


X. ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО

КОНДЕНСАТУ, ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ


10.1 1. Робітники, зайняті у таких виробництвах:

перегонки, крекінгування сірчистих нафт і вироблення

з них нафтопродуктів; каталітичного риформінгу;

перегонки сланцевих і вугільних смол; піролізу

сірчистих нафтопродуктів; ректифікації ароматичних

вуглеводнів; компримування і фракціонування газів,

що містять сірководень та окис вуглецю;

сірчанокислотного алкілування, етилування бензину;

кислотного, селективного гідроочищення та

депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого

палива; дефеноляції вод; парафіну; церезину,

меркаптанів; каталізаторів; присадок до

нафтопродуктів; коксу; синтетичних продуктів з

нафтосировини; напівкоксування твердого палива;

очищення газів від сірчистих сполук, оксиду вуглецю;

гідрування твердого палива і сірчистих

нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки

продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,

коксування та газифікації твердого палива;

знемаслення і розкислення лугових відходів;

електрознесолення та зневоднення, стабілізації,

гідроочищення сірководневмісної нафти та газового

конденсату, одержання елементарної (газової) сірки:


10.1 апаратники


10.1 барильєтники


10.1 дробильники


10.1 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті у виробництвах,

перелічених у Списку N 1


10.1 коксоочисники


10.1 коксорозвантажувачі, зайняті ручними роботами


10.1 машиністи бульдозерів, зайняті розпушуванням та

вантаженням елементарної (газової) сірки


10.1 машиністи екскаваторів, зайняті вантаженням

елементарної (газової) сірки


10.1 машиністи з моторних випробувань палива, зайняті на

роботах з етильованим бензином


10.1 машиністи технологічних насосів


10.1 оператори технологічних установок


10.1 рампівники


10.1 робітники, зайняті розвантаженням і зливанням

етилової рідини


10.1 слюсарі з ремонту технологічних установок, зайняті у

виробництвах, перелічених у Списку N 1


10.1 слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,

перелічених у Списку N 1


10.1 чистильники


10.2 2. Працівники, зайняті у виробництві технічного

вуглецю


XI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ


1. Ливарне виробництво


11.1а а) робітники


11.1а вагранники


11.1а вибивальники відливків


11.1а вогнетривники, зайняті ремонтом ковшів і печей у

гарячому стані


11.1а газівники, зайняті у газовому господарстві


11.1а газорізальники, які виконують роботи з різання

додатків і ливників у гарячому стані


11.1а горнові шахтових печей


11.1а готувачі сталерозливних канав


11.1а електрогазозварники, зайняті виправленням дефектів

відливків у гарячому стані


11.1а завалювальники шихти у вагранки та печі


11.1а заливальники металу


11.1а ковшові


11.1а кочегари технологічних печей, зайняті на роботах

біля плавильних печей


11.1а ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного та

відцентрового лиття, зайняті на відцентрових машинах


11.1а ливарники металів та сплавів


11.1а ливарники на машинах для лиття під тиском


11.1а машиністи завалювальних машин


11.1а міксерові


11.1а набирачі стопорів


11.1а наждачники


11.1а обпалювачі відходів металу


11.1а обпилювачі фасонних відливків, зайняті на роботах із

застосуванням наждаків


11.1а обпилювачі форм та металу сірчаним порошком


11.1а оброблювачі поверхневих дефектів металу


11.1а обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком і

ручним способом (молотками, зубилами,

пневмоінструментом)


11.1а плавильники металу та сплавів


11.1а плавильники, зайняті обслуговуванням фурм


11.1а прибиральники у ливарних цехах, зайняті прибиранням

відпрацьованої землі у бункерах (тунелях) і гарячого

шлаку


11.1а-3 робітники, зайняті обприскуванням форм розчинами

фтористих присадок


11.1а розливальники сталі


11.1а-3 сталевари та їх підручні, крім сталеварів вакуумних

печей та їх підручних


11.1а стрижневики машинного формування, зайняті

виготовленням стрижнів у нагрівальній оснастці


11.1а термісти, зайняті завантаженням і розвантаженням

гарячого металу ручним способом


11.1а транспортувальники у ливарному виробництві, зайняті

на гарячих ділянках робіт


11.1а укладачі фтористих присадок


11.1а формувальники ручного формування, які беруть участь

у литті металу


11.1а хлораторники, зайняті хлоруванням розплавленого

металу


11.1а чистильники металу, відливків, заготовок, виробів та

деталей, зайняті обробленням литва ручним способом

всередині камер і в протигазах


11.1а шлакувальники, зайняті обслуговуванням плавильних

печей


11.1б б) керівники


11.1б майстри дільниць, старші майстри дільниць

плавильних, заливальних (розливальних),

кокільно-заливальних, термообробки литва та обрубних

відділень, прольотів і дільниць ливарного

виробництва


2. Ковальсько-пресове виробництво


11.2а а) робітники


11.2а бандажники, зайняті на гарячих роботах


11.2а згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках

робіт


11.2а кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням

гарячого металу у нагрівальних печах


11.2а ковалі на молотах і пресах


11.2а ковалі ручного кування