Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


гарячих ділянках робіт


3.3а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

на гарячих роботах


3.3а машиністи машин вогневого зачищення


3.3а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах


3.3а машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах


3.3а машиністи реверсивних парових машин прокатних

станів, зайняті гарячим прокатом


3.3а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах


3.3а нагрівальники металу


3.3а оброблювачі поверхневих дефектів металу


3.3а оператори постів керування агрегатами безперервного

травлення, знежирення, лудіння, оцинковування,

лакування та відпалювання, зайняті в травильних,

лудильних, алюмоцинкувальних, освинцювальних,

оцинковувальних відділеннях


3.3а оператори постів керування станами гарячої прокатки


3.3а оператори постів керування, зайняті на гарячих

роботах


3.3а освинцювальники


3.3а оцинковувачі гарячим способом


3.3а підручні вальцювальників станів гарячого прокату


3.3а посадчики металу


3.3а правильники прокату й труб, зайняті правленням

гарячого прокату


3.3а пресувальники-прошивальники рейкових скріплень,

зайняті на гарячому штампуванні


3.3а пресувальники коліс та бандажів, зайняті на гарячих

роботах


3.3а різальники гарячого металу


3.3а робітники, зайняті розковуванням, загинанням та

заклепуванням трубок гарячим способом


3.3а прибиральники відходів металургійного виробництва,

зайняті прибиранням окалини під час гарячої прокатки

металу


3.3а прибиральники гарячого металу


3.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і на

роботах із шкідливими умовами праці


3.3а термісти прокату й труб, зайняті на ручному

вантаженні або постійно зайняті на гарячих ділянках

робіт


3.3а травильники


3.3а укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах


3.3а шлакувальники


3.3а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


3.3а-3б електрогазозварники


3.3а-3б електрозварники ручного зварювання


3.3а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.3а-3б слюсарі-ремонтники


3.3б б) керівники


3.3б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

робіт і на роботах із шкідливими умовами праці


4. Виробництво труб: трубопрокатне,

трубозварювальне, електротрубозварювальне,

трубоволочильне, труболиварне, фітингове,

балонне, термічне та оцинковувальне;

підготовка та вирубування металу


3.4а а) робітники


3.4а апаратники кристалізації, зайняті у виробництві

купоросу


3.4а апаратники центрифугування, зайняті у виробництві

купоросу


3.4а асфальтувальники труб


3.4а бригадири молотових відділень


3.4а вагранники


3.4а вальцювальники обкатних машин, зайняті обкаткою

балонів у гарячому стані


3.4а вальцювальники станів гарячого прокату труб


3.4а вальцювальники станів пічного зварювання труб


3.4а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


3.4а волочильники труб, зайняті на гарячих роботах


3.4а газівники


3.4а гартівники, зайняті ручним завантаженням гарячого

металу


3.4а завалювальники шихти у вагранки та печі


3.4а заварники труб та балонів


3.4а заливальники металу


3.4а зварники пічного зварювання труб


3.4а заливальники-труболиварники


3.4а кантувальники-укладальники, зайняті біля

нагрівальних печей


3.4 клеймувальники гарячого металу, зайняті ручним

клеймуванням


3.4а ковалі на молотах і пресах


3.4а ковалі-штампувальники


3.4а машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на

гарячих роботах


3.4а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими

умовами праці


3.4а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах


3.4а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках

робіт


3.4а машиністи-транспортувальники гарячого металу


3.4а нагрівальники металу


3.4а оброблювачі поверхневих дефектів металу


3.4а обрубувачі, зайняті обробленням литва наждаком та

ручним способом (молотками, зубилами,

пневмоінструментом)


3.4а оператори постів керування станами гарячого прокату

труб


3.4а оператори постів керування, зайняті на гарячих

роботах


3.4а освинцювальники


3.4а оцинковувачі гарячим способом


3.4а підручні вальцювальників станів гарячого прокату

труб


3.4а плавильники


3.4а посадчики металу


3.4а правильники прокату й труб, зайняті на гарячих

роботах


3.4а пресувальники гарячих труб, зайняті на прошивних

пресах


3.4а різальники гарячого металу


3.4а прибиральники гарячого металу


3.4а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


3.4а термісти прокату й труб, зайняті на роботах біля

печей з температурним режимом (900 і вище) град. С

обробки легованих марок сталі та сплавів


3.4а травильники


3.4а труболиварники-формувальники


3.4а укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах


3.4а шлакувальники


3.4а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


3.4а-3 електрогазозварники


3.4а-3 електрозварники ручного зварювання


3.4а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.4а-3 слюсарі-ремонтники


3.4б б) керівники


3.4б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

робіт і на роботах із шкідливими умовами праці


5. Виробництво метизів


3.5а а) робітники


3.5а гартівники, зайняті гартуванням у свинцевих,

ціанистих ваннах, у ваннах із розплавленими солями

та на термотравильних агрегатах


3.5а лудильники дроту, зайняті лудженням гарячим способом


3.5а оцинковувачі гарячим способом


IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ


1. Коксове, пекококсове та термоантрацитове

виробництва


4.1а а) робітники


4.1а апаратники, крім зайнятих вуглепідготовкою та

очищенням газу


4.1а барильєтники


4.1а вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт


4.1а газівники коксових печей


4.1а двереві


4.1а завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових печей


4.1а кабінники-кантівники


4.1а люкові


4.1а машиністи електровозів гасильних вагонів


4.1а машиністи коксових машин


4.1а машиністи коксонавантажувальних машин


4.1а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

на гарячих ділянках робіт


4.1а машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на

гарячих ділянках робіт


4.1а машиністи установок сухого гасіння коксу


4.1а рампівники


4.1а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


4.1а тунельники


4.1а тунельники-мотористи скіпових підіймачів


4.1а чистильники, зайняті очищенням пекококсової

апаратури


4.1а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


4.1а-3 електрогазозварники


4.1а-3 електрозварники ручного зварювання


4.1а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


4.1а-3 монтажники устаткування коксохімічних виробництв


4.1а-3 монтажники технологічних трубопроводів


4.1а-3 слюсарі-ремонтники


4.1б б) керівники


4.1б майстри, старші майстри, зайняті на гарячих

дільницях робіт і на роботах із шкідливими умовами

праці


2. Коксохімічне виробництво


4.2а а) робітники


4.2а апаратники, у тому числі зайняті знесірченням газу,

у виробництві продуктів з наявністю у повітрі

робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу

небезпеки, а також канцерогенів


4.2а бригадири на дільницях основного виробництва, всі

робітники якого зазначені у Списку N 1


4.2а дробильники, зайняті дробленням з наявністю у

повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класу

небезпеки, а також канцерогенів


4.2а зливальники-розливальники, зайняті на роботах з

наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів


4.2а машиністи кранів металургійного виробництва, зайняті

на гарячих ділянках робіт і на роботах із шкідливими

умовами праці


4.2а-3а робітники, зайняті на механізмах хімвиробництва, за

наявності у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів


4.2а розливальники хімічної продукції, зайняті на роботах

з наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин

1 або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів


4.2а скруберники-насосники, зайняті на роботах з

наявністю у повітрі робочої зони шкідливих речовин 1

або 2 класу небезпеки, а також канцерогенів


4.2а стропальники, зайняті на дільницях гарячих робіт і

на роботах із шкідливими умовами праці


4.2а чистильники, зайняті очищенням апаратури


4.2а-3б робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


4.2а-3б електрогазозварники


4.2а-3б електрозварники ручного зварювання


4.2а-3б електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


4.2а-3б монтажники устаткування коксохімічних виробництв


4.2а-3б монтажники технологічних трубопроводів


4.2а-3б слюсарі-ремонтники


4.2б б) керівники


4.2 майстри, старші майстри, зайняті на гарячих ділянках

робіт і на роботах з наявністю у повітрі робочої

зони шкідливих речовин 1 або 2 класу небезпеки, а

також канцерогенів


V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ

ТА ОДЕРЖАННЯ ГАЗІВ У МЕТАЛУРГІЙНОМУ

ВИРОБНИЦТВІ


5а а) робітники


5а газівники


5а газогенераторники


VI. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

(ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ)


6а-3 робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і

помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2 і

більше відсотків кристалічного (вільного) двооксиду

кремнію


VII. ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ


1. Підготовка сировини та шихти.

Брикетування на мідно-сірчаних

заводах і фабриках


7.1а а) робітники


7.1а дробильники


7.1а завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах


2. Випалювання, вельцювання


7.2а а) робітники


7.2а апаратники-гідрометалурги


7.2а бункерувальники


7.2а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


7.2а дробильники


7.2а завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах


7.2а завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей,

зайняті на гарячих роботах


7.2а машиністи (кочегари) котелень


7.2а машиністи живильників


7.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.2а машиністи млинів, зайняті розмелюванням недогарка


7.2а обпалювачі


7.2а печові з відновлення нікелевого порошку


7.2а печові на вельц-печах


7.2а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.2а транспортувальники (обслуговування механізмів)


7.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на

гарячих роботах, а також обслуговуванням

елеваторів


7.2а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.2а-3 електрогазозварники


7.2а-3 електрозварники ручного зварювання


7.2а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.2а-3 слюсарі-ремонтники


7.2б б) керівники


7.2б майстри, старші майстри


3. Спікання шихти


7.3а а) робітники


7.3а агломератники


7.3а вивантажувачі гарячого агломерату


7.3а горнові на агломерації та випалюванні


7.3а грохотники


7.3а грохотники-шурувальники


7.3а дозувальники гарячого повертання


7.3а дробильники


7.3а завантажувачі шихти


7.3а змішувальники


7.3а машиністи ексгаустерів


7.3а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.3а машиністи млинів


7.3а обпалювачі


7.3а оброблювачі вторинних шламів


7.3а прожарювачі


7.3а прибиральники шлаку та оборотних матеріалів


7.3а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.3а транспортувальники (обслуговування механізмів),

зайняті на поверненні гарячого агломерату


7.3 шихтувальники, зайняті шихтуванням агломерату


7.3а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.3а-3 електрогазозварники


7.3а-3 електрозварники ручного зварювання


7.3а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.3а-3 слюсарі-ремонтники


7.3б б) керівники


7.3б майстри, старші майстри


4. Сушіння шихти та промпродукту


7.4а а) робітники


7.4а бункерувальники


7.4а завантажувачі


7.4а кочегари технологічних печей


7.4а сушильники