Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах10А.5а термостатники


10А.6 6) фотопаперу, фотопластинок і радіошкал


10А.6а а) робітники


10А.6а апаратники виготовлення баритмаси


10А.6а апаратники промивання, зайняті промиванням

фотоемульсій


10А.6а апаратники синтезу


10А.6а апаратники-дозувальники на виготовленні та поливанні

фотоемульсії


10А.6а апаратники-поливальники фотоемульсій


10А.6а вагонетники


10А.6а знімачі политого скла та фотопластинок


10А.6а кладільники скла на поливну машину


10А.6а контролери плівки, розчинів і фільмових матеріалів


10А.6а контролери світлочутливих виробів


10А.6а обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих різанням

фотоскла і фотопластинок, перфорації, фотопаперу та

пакуванням світлочутливих виробів)


10А.6а пресувальники


10А.6а-3а робітники, зайняті виготовленням сенсибілізаторів


10А.6а-3б робітники, зайняті на затемнених ділянках під час

виготовлення фотокомплектів "Момент"


10А.6а фарботерники


10А.7 7) фотографічної та технічної желатини


10А.7а а) робітники


10А.7а апаратники екстрагування, які працюють з

дихлоретаном


10А.7а апаратники жироочищення, які працюють з дихлоретаном


10А.7а апаратники калібрування, які працюють з дихлоретаном


10А.7а апаратники-екстракторники


10А.7а завантажувачі-вивантажувачі, які працюють з

дихлоретаном


10А.8 8) кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок,

радіошкал, фотографічної та технічної желатини


10А.8б б) керівники та фахівці


10А.8б інженери-хіміки


10А.8б майстри, старші майстри


10А.8б начальники змін


10А.8б начальники установок


10А.8б техніки-хіміки


10А.8б хіміки


10А.9 9) дубльованих матеріалів(*)


10А.9 машиністи дублювальних агрегатів


10А.10 10) з ремонту, профілактики та обслуговування

технологічного устаткування у виробництвах

кінофотоплівки, фотопаперу, фотопластинок і

радіошкал


10А.10 робітники та майстри, старші майстри з ремонту

устаткування


10Б Б. Робітники та майстри підприємств інших галузей

промисловості, зайняті в технологічному процесі

виробництва продукції: неорганічної хімії, добрив,

полімерів, пластичних мас (включаючи композиційні

матеріали та склопластики), каучуків, лакофарбової,

фототехнічної, побутової хімії, органічного синтезу,

синтетичних барвників, нафтохімічної, гумотехнічної

та азбестової, хімічних реактивів, високочистих

речовин в окремих цехах, відділеннях, на дільницях

та установках за наявності в повітрі робочої зони

шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки


10Б робітники та майстри, зайняті ремонтом та

обслуговуванням технологічного та

електроустаткування в зазначених виробництвах


_______________

* Поширюється на підприємства легкої промисловості


XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН


1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових

частин, споряджених ракетних двигунів (порохових,

реактивних рідинних, твердопаливних), їх агрегатів,

рушійних установок і блоків ракет, піротехнічних

виробів, засобів ініціювання та інших комплектуючих

виробів, а також продуктів, зазначених

у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1


11.1 працівники, зайняті під час підготовки та проведення

випробувань на полігонах, випробувальних станціях та

стендах


2. Виробництво карбоксилметилцелюлози,

бризолу і реліну


11.2 працівники, зайняті в технологічному процесі

зазначених виробництв


3. Виробництво бавовняної

целюлози та колоксиліну


11.3-3а робітники, зайняті на пакорозбивачах

11.3-3б робітники, зайняті у виробництві колоксиліну

обробленням, сушінням, промиванням лінту,

нейтралізацією вод та приготуванням

водопом'якшувальних розчинів


4. Виробництво целулоїду та виробів з нього під час

гарячого пресування, штучної шкіри, нітромастики,

нітролаків, нітроемалей, суховальцювальної пасти,

нітролінолеуму та інших продуктів на основі

нітроклітковини


11.4 працівники, зайняті в технологічному процесі

зазначених виробництв


5. Загальні професії основних

і дослідних виробництв вибухових речовин,

різних видів пороху, піротехнічних, димових

та ініціювальних речовин


11.5-1 працівники, зайняті у виробничих цехах (на

дільницях) заправкою ракетно-космічної техніки

компонентами рідкого ракетного палива


11.5-3а робітники, зайняті нейтралізацією та очищенням

промислових вод; утилізацією твердих, рідких і

газоподібних відходів усіх виробництв, зазначених у

розділі IX Списку N 1, а також газорятувальними

роботами під час проведення випробувань

ракетно-космічної техніки з застосуванням

компонентів рідкого ракетного палива та твердих

видів палива


11.5-3б робітники, зайняті очищенням місткостей, хімічної

апаратури та устаткування, миттям та обробленням

тари з-під токсичних продуктів, що повертається


6. Лабораторії (відділи) підприємств

та організацій. Бази ліквідації, цехи (дільниці,

лабораторії, станції) заправлення ракетно-космічних

засобів, нейтралізації та демонтажу ракетного

озброєння, забрудненого компонентами рідкого

ракетного палива


11.6-1а працівники, зайняті демонтажем, нейтралізацією

ракетного озброєння, ракетно-космічної техніки та

засобів індивідуального захисту, забруднених

компонентами ракетного палива


11.6-1б працівники, зайняті дослідженням продуктів,

зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1


XII. БУРІННЯ, ВИДОБУВАННЯ

ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВУГІЛЛЯ ТА СЛАНЦЮ


1. Буріння


12.1а а) робітники


12.1а бурильники експлуатаційного та розвідувального

буріння свердловин на нафту та газ


12.1а вишкомонтажники


12.1а вишкомонтажники-електромонтери


12.1а вишкомонтажники-зварники


12.1а вулканізаторники


12.1а електромонтери з обслуговування бурових


12.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті безпосередньо на

бурових


12.1а машиністи бурових установок


12.1а машиністи бурових установок на нафту та газ


12.1а машиністи з цементування свердловин


12.1а машиністи підіймачів для випробування свердловин


12.1а мотористи бурових установок


12.1а мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів


12.1а мотористи цементувальних агрегатів


12.1а оператори з випробування свердловин


12.1а оператори з дослідження свердловин


12.1а-3 робітники промислово-геофізичних партій та загонів,

які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:


12.1а-3 машиністи підіймачів каротажної станції


12.1а-3 каротажники


12.1а-3 мотористи (машиністи), зайняті на самохідних

каротажних станціях


12.1а-3 вибуховики


12.1а слюсарі з обслуговування бурових


12.1а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом устаткування

безпосередньо на бурових


12.1б б) керівники та фахівці


12.1б виконавці робіт вишкобудування


12.1б інженери з буріння (бурових робіт), безпосередньо

зайняті на бурових


12.1б керівники та фахівці промислово-геофізичних партій

та загонів, які виконують геофізичні дослідження у

свердловинах: начальники промислово-геофізичних

партій, інженери, геофізики, геологи, техніки,

майстри


12.1б майстри бурові, їх помічники


12.1б майстри з ремонту устаткування


12.1б майстри із складних робіт у бурінні (капітальному

ремонті) свердловин


12.1б майстри, старші майстри, зайняті у виробничих

процесах з буріння свердловин, на роботах з

вишкобудування, випробування свердловин


12.1б механіки, старші механіки, зайняті капітальним

ремонтом свердловин у виробничих процесах з буріння

свердловин, на роботах з вишкобудування,

випробування свердловин


12.1б начальники нафтогазорозвідки (партій) глибокого

(структурно-пошукового) буріння


12.1б начальники установок (бурових), їх заступники


12.1б начальники цехів (вишкомонтажних), їх заступники


12.1б начальники цехів (з випробування свердловин) та їх

заступники


2. Добування нафти, газу

та газового конденсату


12.2а а) робітники


12.2а бурильники капітального ремонту свердловин


12.2а бурильники плавучих бурильних агрегатів у морі


12.2а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, безпосередньо зайняті на

об'єктах видобування нафти, газу та газового

конденсату


12.2а машиністи з цементування свердловин


12.2а машиністи насосних станцій з накачування робочого

агента в пласт


12.2а машиністи парових пересувних депарафінізаційних

установок


12.2а машиністи парогенераторних установок з накачування

пари в нафтові пласти


12.2а машиністи пересувних компресорів


12.2а машиністи підіймачів


12.2а машиністи промивальних агрегатів


12.2а машиністи технологічних насосів


12.2а мотористи цементо-піскозмішувальних агрегатів


12.2а мотористи цементувальних агрегатів


12.2а оператори з гідравлічного розривання пластів


12.2а оператори з добування нафти й газу


12.2а оператори з дослідження свердловин


12.2а оператори з підготовки свердловин до капітального та

підземного ремонтів


12.2а оператори з підземного ремонту свердловин


12.2а оператори з підтримування пластового тиску


12.2а оператори з хімічного оброблення свердловин


12.2а оператори зневоднювальних та знесолювальних

установок


12.2а-3 робітники промислово-геофізичних партій та загонів,

які виконують геофізичні дослідження у свердловинах:


12.2а-3 вибуховики


12.2а-3 каротажники


12.2а-3 машиністи каротажних станцій


12.2а-3 машиністи підіймачів каротажної станції


12.2а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті на установках комплексної

підготовки газу, що містить сірководень (понад

1,5 відсотка), на промислах


12.2а слюсарі з монтажу та ремонту основ морських бурових

та естакад


12.2а слюсарі з ремонту технологічних установок


12.2а слюсарі-ремонтники, безпосередньо зайняті на

об'єктах добування нафти, газу та газового

конденсату


12.2а трубопровідники лінійні, зайняті обслуговуванням

трубопроводів, що транспортують сірководень, який

містить газ і конденсат, від промислу до заводу


12.2б б) керівники та фахівці


12.2б-4 керівники та фахівці промислово-геофізичних партій

та загонів, які виконують геофізичні дослідження у

свердловинах:


12.2б-4 начальники промислово-геофізичних партій


12.2б-4 інженери


12.2б-4 геофізики


12.2б-4 геологи


12.2б-4 техніки


12.2б-4 майстри


12.2б майстри, старші майстри, зайняті на роботах з

добування нафти, газу та газового конденсату (на

нафтогазопромислах), на роботах з підземного і

капітального ремонту свердловин, з підтримання

пластового тиску, вторинних методів добування нафти,

газу та газового конденсату, з підвищення

нафтовіддачі пластів


12.2б механіки, старші механіки, зайняті на роботах з

добування нафти, газу та газового конденсату (на

нафтогазопромислах), на роботах з підземного і

капітального ремонту свердловин, підтримання

пластового тиску, вторинних методів добування нафти,

газу та газового конденсату, з підвищення

нафтовіддачі пластів


12.2б начальники цехів, оперативно-виробничих служб з

добування нафти, газу і газового конденсату

(нафтогазопромислів) та їх заступники


3. Перероблення нафти, газу,

газового конденсату,

вугілля та сланцю


12.3.1 1) працівники, зайняті у таких виробництвах:

перегонки, крекінгу та каталітичного риформінгу

нафти та нафтопродуктів, піролізу нафтопродуктів,

підготовки сирої нафти, регенерації розчинів і

масел, виробництві газового бензину, зріджених

газів, конденсації, уловлювання газового бензину,

конверсії природного, водяного газу, лужного

очищення нафтопродуктів, штучного рідкого палива,

паливопідготовки, паливоподавання, збагачення

твердого палива, бітуму, консистентних мастил, а

також ремонтом та обслуговуванням технологічного

устаткування та комунікацій основних виробництв,

виробничої каналізації, вентиляції, резервуарних

парків і комунікацій для нафтопродуктів і газу,

естакад для зливання та наливання нафтопродуктів і

реагентного господарства:


12.3.1а а) робітники


12.3.1а-1 апаратники


12.3.1а бункерувальники


12.3.1а газогенераторники


12.3.1а дезактиваторники


12.3.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


12.3.1а коксорозвантажувачі


12.3.1а котельники, зайняті ремонтом котлів


12.3.1а машиністи з моторних випробувань палива


12.3.1а машиністи з прання та ремонту спецодягу, зараженого

токсичними речовинами


12.3.1а оператори технологічних установок


12.3.1а оператори товарні


12.3.1а приладисти, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення


12.3.1а-3 робітники, зайняті вантажними роботами, дробленням,

коленням, затарюванням і транспортуванням сировини,

напівфабрикатів, готової продукції, реагентів,

абсорбентів, каталізаторів і палива,

нафтоуловлювачів і сушильних камер


12.3.1а скруберники-насосники


12.3.1а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях