Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах3.3а пресувальники-прошивальники рейкових скріплень


3.3а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті

рубанням рейкових скріплень на пресах


3.3а різальники холодного металу


3.3а-3а робітники та бригадири, зайняті обробленням і

сортуванням металу та готової продукції


3.3а-3б робітники та бригадири, зайняті переміщенням

сировини, напівфабрикатів та готової продукції в

процесі виробництва


3.3а-3в робітники та бригадири, зайняті прийманням,

здаванням, пакетуванням і пакуванням металу та

готової продукції


3.3а роздиральники пакетів


3.3а розмітники прокату, зайняті розмічуванням гарячого

металу


3.3а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


3.3а слюсарі систем випарного охолодження


3.3а слюсарі-проводники


3.3а слюсарі-ремонтники


3.3а талькувальники листів та стрічок


3.3а термісти прокату й труб


3.3а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.3а форсунники


3.3а шліфувальники, зайняті шліфуванням валків


3.3а штампувальники, зайняті холодним штампуванням


3.3б б) керівники та фахівці


3.3б електрики дільниць


3.3б електрики цехів


3.3б енергетики дільниць, цехів


3.3б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.3б майстри, старші майстри


3.3б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


3.3б механіки дільниць


3.3б механіки цехів


3.3б начальники дільниць


3.3б начальники змін


3.3б начальники цехів, їх заступники


4. Трубне виробництво (трубопрокатне,

трубозварювальне, електротрубозварювальне,

трубоволочильне, труболиварне, фітингове,

балонне) та оцинковувальні цехи


3.4а а) робітники


3.4а бригадири, зайняті обробленням, сортуванням,

прийманням, здаванням, пакетуванням і пакуванням

металу й готової продукції та балонів


3.4а бригадири-настроювачі трубоелектрозварювальних

станів


3.4а вальцювальники калібрувальних станів


3.4а вальцювальники обкатних машин


3.4а вальцювальники станів холодного прокату труб


3.4а вальцювальники трубоформувальних станів


3.4а волочильники труб


3.4а гартівники


3.4а гратознімачі


3.4а електрозварники листів та стрічок


3.4а електрозварники труб на стані


3.4а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.4а електрополірувальники, зайняті поліруванням труб


3.4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


3.4а заварники труб та балонів


3.4а згинальники труб


3.4а землероби


3.4а калібрувальники труб на пресі


3.4а клеймувальники гарячого металу


3.4а контролери, зайняті на гарячих ділянках робіт у

виробництві чорних металів


3.4а копрівники з оброблення брухту та відходів металу,

зайняті розбиванням труб


3.4а машиністи електровозів металургійних цехів


3.4а машиністи кранів металургійного виробництва


3.4а машиністи насосних установок, зайняті перекачуванням

смоли та мазуту до нагрівальних пристроїв прокатних

станів


3.4а монтажники санітарно-технічних систем і

устаткування, зайняті ремонтом металургійного

устаткування


3.4а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом та обслуговуванням устаткування


3.4а монтажники устаткування металургійних заводів,

зайняті ремонтом металургійного устаткування


3.4а набирачі пакетів листів та труб


3.4а підручні вальцювальників станів холодного прокату

труб


3.4а правильники прокату й труб


3.4а прибиральники відходів металургійного виробництва,

зайняті прибиранням шлаку з нагрівальних печей


3.4а різальники труб та заготовок


3.4а-3а робітники та бригадири, зайняті обробленням і

сортуванням металу та готової продукції


3.4а-3б робітники та бригадири, зайняті переміщенням

сировини, напівфабрикатів і готової продукції під

час виробництва


3.4а-3в робітники, зайняті на охолоджувальних установках


3.4а-3г робітники, зайняті прийманням та здаванням труб і

балонів


3.4а свердлувальники, зайняті обробленням труб і балонів


3.4а складальники балонів


3.4а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


3.4а слюсарі-ремонтники


3.4а сушильники компонентів обмазки та флюсів


3.4а термісти прокату й труб


3.4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті на

подаванні матеріалів до вагранок


3.4а укладальники прокату, зайняті укладанням труб у

пакети


3.4а флюсовари


3.4а форсунники


3.4а чистильники, зайняті протиранням труб


3.4б б) керівники та фахівці


3.4б електрики дільниць


3.4б електрики цехів


3.4б енергетики дільниць, цехів


3.4б майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на

гарячих ділянках робіт


3.4б майстри, старші майстри


3.4б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


3.4б механіки дільниць


3.4б механіки цехів


3.4б начальники дільниць


3.4б начальники змін


3.4б начальники цехів, їх заступники


5. Пряме відновлення заліза


та виробництво порошків

чорних металів


3.5а а) робітники


3.5а апаратники


3.5а бігунники змішувальних бігунів


3.5а вогнетривники


3.5а водопровідники шахтових печей


3.5а газівники


3.5а газівники шахтових печей


3.5а горнові шахтових печей


3.5а грохотники


3.5а дробильники


3.5а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


3.5а завантажувачі шихти


3.5а машиністи вагон-вагів


3.5а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів


3.5а машиністи змішувальних барабанів


3.5а машиністи конвеєрів


3.5а машиністи кранів (кранівники)


3.5а машиністи млинів


3.5а машиністи огрудковувачів


3.5а машиністи скіпових підіймачів


3.5а обпалювачі


3.5а печові відновлення заліза та відпалу залізних

порошків


3.5а підручні сталеварів печей прямого відновлення заліза


3.5а сепараторники


3.5а скіпові


3.5а слюсарі-ремонтники


3.5а сталевари печей прямого відновлення заліза


3.5а сушильники


3.5а транспортувальники (такелажні роботи)


3.5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням

порошку

3.5а чистильники


3.5а шихтувальники


3.5б б) керівники та фахівці


3.5б електрики цехів, дільниць


3.5б енергетики дільниць


3.5б енергетики цехів


3.5б майстри, старші майстри


3.5б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


3.5б механіки дільниць


3.5б механіки цехів


3.5б начальники дільниць


3.5б начальники змін


3.5б начальники цехів, їх заступники


IV. ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ.

ВУГЛЕПІДГОТОВКА


4а а) робітники


4а апаратники, зайняті вуглепідготовкою та очищенням

газів


4а апаратники очищення стічних вод, зайняті на

біохімічних установках


4а бригадири на дільницях основного виробництва


4а бункерувальники


4а вагарі


4а вантажники, зайняті вантаженням і вивантаженням

сировини, палива та коксохімічної продукції


4а вогнетривники


4а водії автомобілів, зайняті вивезенням відходів

коксохімічного виробництва


4а водії навантажувачів, зайняті транспортуванням

вугілля на вуглепідготовку


4а газорятівники, зайняті на роботах із застосуванням

газозахисної апаратури


4а дозувальники


4а дробильники


4а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


4а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


4а зливальники-розливальники


4а кабестанники


4а контролери у виробництві чорних металів


4а мастильники


4а машиністи бульдозерів, зайняті в технологічному

процесі вуглепідготовки


4а машиністи вагоноперекидачів


4а машиністи живильників


4а машиністи з обслуговування силосів та вугільних башт


4а машиністи конвеєрів


4а машиністи кранів (кранівники)


4а машиністи мостових перевантажувачів


4а машиністи насосних установок, у тому числі зайняті

на гасильних баштах


4а машиністи промивальних машин


4а машиністи розморожувальних установок


4а машиністи сушильних установок


4а монтажники технологічних трубопроводів, зайняті

ремонтом коксохімічного устаткування


4а монтажники устаткування коксохімічних виробництв,

зайняті ремонтом виробничого устаткування


4а оператори коксосортувалки


4а прибиральники відходів металургійного виробництва,

зайняті в коксовому виробництві


4а-3 робітники, зайняті на механізмах хімічного

виробництва


4а розливальники хімічної продукції


4а сепараторники


4а скруберники-насосники


4а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


4а слюсарі-ремонтники


4а сортувальники коксу


4а стрічкові прибиральники


4а теслярі, зайняті ремонтом коксохімічних агрегатів


4а транспортувальники (обслуговування механізмів)


4а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням вугілля, коксу та хімічних

продуктів


4а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням і

вантаженням хімічних продуктів


4а фільтрувальники


4а флотатори


4а центрифугувальники


4а чистильники, зайняті очищенням бункерів


4а шихтувальники


4а шламівники


4б б) керівники та фахівці


4б електрики дільниць


4б електрики цехів


4б енергетики дільниць


4б енергетики цехів


4б майстри (старші майстри) контрольні


4б майстри, старші майстри


4б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


4б механіки (старші механіки)


4б механіки дільниць


4б механіки цехів


4б начальники виробництв у цехах, їх заступники


4б начальники відділень


4б начальники дільниць, начальники (завідувачі)

дільниць ВТК


4б начальники змін


4б начальники цехів, їх заступники


V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ


5а а) робітники


5а бігунники змішувальних бігунів


5а бункерувальники, зайняті в помельних відділеннях


5а вантажники, зайняті в дробильних і помельних

відділеннях


5а вивантажувачі вапна з печей


5а вивантажувачі вогнетривких матеріалів з печей


5а випробувачі карборундових стрижнів


5а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


5а газівники, зайняті на сушильних і випалювальних

агрегатах


5а дробильники (збагачування, агломерація і

брикетування)


5а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках

робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та

пресоформувального устаткування


5а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт, а

також ремонтом помельного, дробильного та

пресоформувального устаткування


5а завантажувачі сировини й напівфабрикатів, зайняті

завантаженням печей, сушилок, дробарок і млинів,

завалюванням грохотів


5а знімачі-укладальники заготовок, мас та готових

виробів


5а контролери у виробництві чорних металів, зайняті на

гарячих ділянках робіт


5а машиністи електролафетів


5а машиністи живильників


5а машиністи кранів (кранівники), зайняті в процесах

помелу та випалювання, пресування і формування


5а машиністи млинів


5а машиністи пневмотранспорту


5а машиністи скіпових підіймачів


5а машиністи тельферів, зайняті транспортуванням

гарячих вогнетривких матеріалів


5а машиністи холодильників


5а металізатори, зайняті металізацією вогнетривів (крім

вакуумного способу)


5а обпалювачі на печах


5а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання, зайняті очищенням камер


5а плавильники вогнетривкої сировини


5а пресувальники вогнетривких виробів


5а просівачі порошків на механічних ситах


5а різальники брикетів та заготовок


5а розливальники-загладжувальники піномаси


5а садчики у печі та на тунельні вагони


5а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках

робіт, а також ремонтом помельного, дробильного та

пресоформувального устаткування


5а сортувальники напівфабрикатів та виробів


5а сушильники (збагачення)


5а транспортувальники (обслуговування механізмів)


5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням сировини, порошків, маси та

напівфабрикатів


5а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням та

перенесенням мішків з порошками


5а укладачі маси на мішалках


5а формувальники вогнетривких виробів


5а чистильники димоходів, лежаків та топок