3.17 тривалість спрацьовування гальмівної системи на стенді

Проміжок часу від початку гальмування до моменту, коли гальмівна сила колеса КТЗ набуває усталеного значення або відбувається його блокування на роликах стенда.

3.18 усталене значення (сили, сповільнення, тиску)

Середнє значення величини, яка змінюється в межах ± 5 % в інтервалі часу не менше ніж 1 с.

3.19 фари типу світлорозподілу R, C, CR

Фари з лампами розжарювання дальнього R та ближнього C світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) CR.

3.20 фари типу світлорозподілу HR, HC, HCR

Фари з галогенними джерелами дальнього HR та ближнього НС світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) HCR.

3.21 фари типу світлорозподілу DR, DC, DCR

Фари з газорозрядними джерелами дальнього DR та ближнього DC світла і дворежимні фари (ближнього та дальнього світла) DCR.

3.22 «холодний» гальмівний механізм

Гальмівний механізм, у якого температура деталей, пов’язаних із поверхнями тертя, не перевищує 100 °С.


4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1 ГБО — газобалонне обладнання;

4.2 ГБТЗ — газобалонний КТЗ;

4.3 ГС — гальмівна система;

4.4 ЗВТ — засіб вимірювальної техніки;

4.5 ЗГС — зносостійка гальмівна система;

4.6 ЗНГ — зріджений нафтовий газ;

4.7 КТЗ — колісний транспортний засіб;

4.8 НЕ — настанова щодо експлуатування (інструкція з експлуатування, експлуатаційна документація) КТЗ;

4.9 ПЗС — прилад зовнішній світловий;

4.10 РГС — робоча гальмівна система;

4.11 СГС — стоянкова гальмівна система;

4.12 СПГ — стиснений природний газ;

4.13 VIN (vehicle identification number) - ідентифікаційний номер КТЗ;

4.14 Ма — максимальна маса КТЗ, кг;

4.15 М0 — порожня маса КТЗ, кг.


5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

5.1 Технічний стан КТЗ повинен відповідати вимогам законодавства, чинних нормативних документів щодо безпеки дорожнього руху й охорони навколишнього середовища та вимогам підприємства-виробника.

5.2 Не дозволено вносити зміни у конструкцію КТЗ, а також застосовувати додаткове обладнання та експлуатаційні матеріали та рідини без узгодження таких дій за встановленим законодавством порядком.

5.3 Під час проведення контролю технічного стану КТЗ зі зміненою конструкцією, враховують додаткові вимоги, викладені в документах, виданих відповідно до 5.2 цього стандарту, щодо погодження переобладнання, які повинен надати власник КТЗ.

5.4 Технічний стан та функціювання спеціального або спеціалізованого обладнання КТЗ (наприклад, автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій; КТЗ для перевезення небезпечних вантажів, самоскид, цистерна, сідельний тягач, швидка медична допомога (амбуланс), автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль, автомобіль-таксі, броньований; обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями, зі спеціальним обладнанням, автомобіль-майстерня для аварійного ремонту, радіологічна майстерня, КТЗ для пересувних телевізійних і звукових станцій, автокран, пожежний, автобетономішалка, автовишка розвідувальна чи бурова, КТЗ для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, КТЗ прибиральний тощо) повинні відповідати вимогам законодавства та НЕ.

5.5 Ідентифікаційні дані КТЗ, характеристики використовуваного обладнання, умови та результати контролювання заносять до протоколу контролювання, рекомендовану форму якого наведено у додатку В.

5.6 Відповідність до наведених у цьому стандарті вимог контролюють органолептичними методами (якщо не встановлено інше) та без демонтування елементів КТЗ.

5.7 Норми цього стандарту застосовують за умови використання методів контролю, зазначених у ньому. Дозволено застосовувати інші методи контролю за умови відповідності їхніх результатів результатам, отриманим за методами, встановленими в цьому стандарті.

5.8 Під час проведення державного технічного огляду РГС та СГС перевіряють методом стендових випробовувань. У разі неможливості через конструктивні особливості КТЗ проводити стендові випробовування (наприклад, постійний повний привод, наявність електронних систем, що контролюють обертання кожного з коліс та вибірково їх блокують, на КТЗ установлено шини з шипами) дозволено проводити перевіряння методом дорожніх випробовувань.


6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КТЗ

6.1 Вимоги до зовнішніх світлових приладів

6.1.1 Не Дозволено змінювати розташування ПЗС, їх демонтувати, встановлювати додаткові ПЗС, а також змінювати режим роботи ПЗС, якщо це не передбачено конструкцією або документами щодо погодження переобладнання КТЗ.

6.1.2 Не дозволено застосовувати зруйновані та з тріщинами на світловідбивальних поверхнях або розсіювачах ПЗС, установлювати будь-які пристрої, що обмежують їхню видимість, наносити покриви на ПЗС (тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює їхню силу світла, світлорозподіл або колір.

6.1.3 На знятих із виробництва КТЗ, або на тих, що приведено у відповідність до вимог цього стандарту або переобладнано згідно з погоджувальними документами, дозволено встановлювати ПЗС від інших КТЗ із застосуванням вимог ДСТУ UN/ECE R 48-02.

6.1.4 Сигналізатори вмикання світлових приладів мають бути роботоздатні та мати передбачені конструкцією символи.

6.1.5 Кількість, колір та наявність ПЗС на КТЗ визначають відповідно до таблиці 1.


Таблиця 1

Назва ПЗС

Колір ПЗС

Кількість ПЗС

Необхідність установлення ПЗС

(залежно від категорії (типу) КТЗ)

Фара дальнього світла

Білий

2 або 4

Обов’язково на всіх автомобілях та автобусах

Заборонено на причепах

Фара ближнього світла

Білий

2

Передня протитуманна фара

Білий або жовтий

2

Факультативно на всіх автомобілях та автобусах

Заборонено на причепах

Ліхтар заднього ходу

Білий

1, 2 або 4 1)

Обов'язково для категорій M, N, O2, O3, O4

Факультативно для категорії O1

Покажчик повороту

передній

Автожовтий

2

Обов'язково на всіх автомобілях та автобусах

Заборонено на причепах

бічний

Автожовтий

1 (з кожного боку)

задній

Автожовтий

2 або 4 2)

Обов'язково для всіх категорій

Сигнал гальмування

основний

Червоний

2 або 4 3)

Обов'язково для всіх категорій

додатковий

Червоний

1

Обов'язково для категорії M1

Факультативно для інших категорій

Ліхтар освітлення номерного знака

Білий

Не менше ніж 1

Обов'язково для всіх категорій

Передній габаритний ліхтар

Білий

2

Обов'язково на всіх автомобілях та автобусах

Обов'язково на причепах шириною більше ніж 1,6 м

Факультативно на причепах шириною менше ніж 1,6 м

Задній габаритний ліхтар

Червоний

2 або 4 4)

Обов’язково для всіх категорій

Задній протитуманний ліхтар

Червоний

1 або 2

Обов’язково для всіх категорій

Контурний вогонь

передній

Білий

2

Обов'язково на КТЗ, габаритна ширина яких перевищує 2,1 м

Факультативно на КТЗ, габаритна ширина яких становить від 1,8 м до 2,1 м

задній

Червоний

2

Задній світловідбивальний пристрій

Не трикутної форми

Червоний

2

Обов'язково на всіх автомобілях та автобусах

Факультативно на причепах, якщо вони згруповані з іншими задніми ПЗС

Трикутної форми

Червоний

2

Обов’язково на причепах

Заборонено на автомобілях та автобусахКінець таблиці 1

Назва ПЗС

Колір ПЗС

Кількість ПЗС

Необхідність установлення ПЗС

(залежно від категорії (типу) КТЗ)

Передній світловідбивальний пристрій нетрикутної форми

Білий

2 або 4 5)

Обов'язково на причепах

Обов'язково на КТЗ, на яких усі повернуті вперед фари з рефлекторами є такими, що ховаються

Факультативно на інших КТЗ

Бічний світло відбивальний пристрій нетрикутної форми

Автожовтий 6)

Кількість залежить від довжини 7)

Обов'язково на автомобілях та автобусах, довжина яких перевищує 6 м

Обов'язково на всіх причепах

Факультативно на автомобілях та автобусах, довжина яких не перевищує 6 м

1) Один o6oв'язкoвo i один факультативно на КТЗ категорії М1,та всіх інших КТЗ, довжина яких не перевищує 6 м. Два обов’язково і два факультативно на всіх КТЗ, довжина яких перевищує 6 м, крім КТЗ категорії М1.

2) Два обов’язково і два факультативно на КТЗ категорії М2, М3, N2, N3.

3) Два обов’язково і, за відсутності додаткового сигналу гальмування, два факультативно на КТЗ категорії М2, М3, N2, N3, O2, O3, O4.

4) Два обов’язково і, за відсутності контурних огнів, два факультативно на КТЗ категорії М2, М3, N2, N3, O2, O3, O4.

5) Два обов’язково і два факультативно за умови, що вони не знижують ефективності обов’язкових ПЗС.

6) Крайній позаду може бути червоним, якщо він згрупований, комбінований або суміщений з будь-яким іншим чеpвoним

заднiм ПЗС.

7) Принаймні один ПЗС має 6yги встановлений y середній третині КТЗ, тоді як крайній спереду ПЗС має бути розташований нa вiдстанi нe 6iльшe ніж 3 м вiд пepeдньoгo кpаю КТЗ; y разі наявності причепів ця відстань охоплює довжину зчіпного пристpoю. Відстань між двома суміжними ПЗС не має бути більше ніж 4 м. Відстань між крайнім позаду ПЗС i заднім краєм КТЗ нe має 6yги бiльшe ніж 1 м.

Примітка. Якщо встановлюються факультативні ПЗС, нeoбxідно дoтpимyвaтися вимoг ДСТУUN/ECE R 48-02.


6.1.5.1 На КТЗ, випуску до 2003 р., встановлювати ліхтарі заднього ходу бічні покажчики повороту, задні протитуманні ліхтарі, додатковий сигнал гальмування та аварійний сигнал не обов'язково.

На причепах до вантажних та легкових автомобілів, випуску до 2003 р., встановлювати передні габаритні ліхтарі не обов’язково.

На КТЗ, довжиною більше ніж 6 м, випуску до 2003 р., встановлювати бічні світловідбивальні пристрої нетрикутної форми та бічні габаритні ліхтарі не обов’язково.

6.1.5.2 Для ПЗС, не зазначених у 6.1.5.1, застосовують вимоги відповідні до року розробляння КТЗ серій поправок до Правил ЕЭК ООН № 48.

6.1.6 Фари ближнього, дальнього світла та протитуманні фари.

6.1.6.1 Фари ближнього, дальнього світла та протитуманні фари мають бути укомплектовані джерелами світла та відрегульовані згідно з вимогами НЕ.

6.1.6.2 Не дозволено застосовувати на КТЗ фари, призначені для експлуатування на дорогах із лівостороннім рухом.

6.1.6.3 Не дозволено використовувати газорозрядні джерела світла на КТЗ, без автоматичного коректора кута нахилу фар І пристроїв для очищання фар.

6.1.6.4 Початковий кут нахилу променів фар ближнього світла має відповідати значенню, вказаному виробником КТЗ у НЕ або в марковані безпосередньо поруч із фарами, або на табличці підприємства-виробника.

6.1.6.5 За відсутності даних відповідно до 6.1.6.4, початковий кут нахилу променів фар або розташування світлотіньової межі на контрольному екрані (рисунок 1) має відповідати значенням, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Відстань від нижнього краю видимої поверхні фари до опорної поверхні (h), мм

Нахил променя фари ближнього світла донизу у вертикальній площині, %

Різниця вертикальних координат

точок Р та О на контрольному екрані,

віддаленому від фари на 5 м, мм

h < 800

1,0 ÷ 1,5

50 ÷ 75

800 ≤ h ≤ 1000

1,0 ÷ 2,0

50 ÷ 100

1000 ≤ h ≤ 1200

1,5 ÷ 2,0

75 ÷ 100

h > 1200

2,0 ÷ 2,5

100 ÷ 175