Не дозволяється спільне перевезення балонів з киснем і балонів з горючими газами та інших посудин з горючими речовинами, за винятком доставки двох балонів до робочого місця на спеціальному візку.

 1. Балони з газом мають бути захищені від дії прямих сонячних променів та інших джерел тепла.
  1. Під час виконання робіт на зварювальному посту одночасно не повинно бути більше двох балонів (з киснем та горючим газом).
   1. Не дозволяється підігрівати балони з газом для підвищення тиску.
   2. Під час зберігання, перевезення балонів з киснем та користування ними необхідно стежити, щоб на балони не потрапляли мастила - для унеможливлення спалаху та вибуху.
   3. Не дозволяється зберігати в одному приміщенні балони з киснем разом з балонами з горючим газом, а також з карбідом кальцію та фарбами.
   4. Порожні балони слід зберігати окремо від балонів, наповнених газом.
   5. Не дозволяється під час газозварювальних та газорізальних робіт палити і користуватися відкритим вогнем на відстані менше 10 м від місць зберігання балонів з горючими газами та киснем, а також ацетиленових генераторів і на відстані менше 5 м - від окремих балонів з киснем та горючими газами.
   6. Поводитися з порожніми балонами з-під кисню та з-під горючих газів слід із дотриманням таких самих заходів безпеки, як і при поводженні з наповненими балонами.
   7. Ацетиленові генератори повинні мати водяний затвор і відповідати вимогам ГОСТ 12.2.054 та мати паспорт заводу виробника та інвентарний номер.

Ацетиленові генератори повинні мати сертифікат безпеки та інструкцію з експлуатації заводу виробника.

 1. У разі замерзання ацетиленові генератори дозволяється відігрівати тільки парою або гарячою незабрудненою мастилом водою.

Допускається відігрівати переносні генератори в приміщенні на відстані не менше 10 м від відкритого вогню за наявності достатньої вентиляції.

 1. Під час роботи переносний ацетиленовий генератор не слід залишати без нагляду.
  1. Ацетиленові генератори слід оглядати, очищати та промивати не рідше двох разів на місяць.
  2. Вимоги безпеки під час виконання електрозварювальних і наплавлювальних робіт
   1. Зварювальні агрегати, наплавлювальні станції, допоміжне устаткування та матеріали повинні знаходитись і бути закріплені в межах габариту наближення споруд.
   2. Корпус електрозварювальної установки і деталь, що зварюється, на весь період роботи повинні бути надійно заземлені або занулені проводом діаметром не менше 6 мм2 відповідно до вимог „ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”, зі змінами (далі - ГОСТ 12.1.030-81).
   3. Довжина первинного кола між пунктом живлення і пересувною зварювальною установкою повинна бути не більше 10 м.
   4. Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів.
   5. У разі застосування пересувних джерел зварювального струму та виконання робіт у пожежонебезпечних приміщеннях зворотний провід має бути ізольований також як і прямий.
   6. Забороняється подавати напругу до виробу, який зварюється, через систему послідовно з’єднаних металевих стрижнів, рейок чи будь-яких інших предметів.

Якщо зварювальний виріб не має електричного контакту із заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.

 1. Під час електрозварювальних робіт у вогких місцях зварник повинен стояти на настилі із сухих дощок або діелектричному килимку.
  1. Під час електрозварювальних робіт зварник та його підручні повинні користуватись індивідуальними засобами захисту:

захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід зручно сполучувати з щитком, який служить для захисту обличчя і очей;

захисними окулярами з безкольоровим склом для оберігання очей від осколків та гарячого шлаку під час зачищення зварених швів молотком чи зубилом;

рукавицями, рукавицями з крагами або рукавичками з негорючих матеріалів з низькою електропровідністю.

 1. Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки ураження електричним струмом електрозварники, крім спецодягу забезпечуються діелектричними рукавичками, калошами або килимками та в разі дотику до холодного металу - наколінниками та наплічниками.
  1. Зварювальні роботи слід виконувати під наглядом керівника або спеціально призначеного працівника, який має попереджувати електрозварника про наближення поїзда.
   1. Під час приварювання рейкових з'єднувачів зварювальним агрегатом, що знаходиться на дрезині, корпус зварювального агрегату має бути заземлений.
   2. Розташування дрезини відносно місця електрозварювальних та наплавлювальних робіт визначається у технологічних картах.
   3. Під час виконання наплавлювальних робіт слід вживати заходів безпеки:

роботи з електродугового наплавлення зношених хрестовин стрілочних переводів, зміцнення хрестовин методом поверхневого навуглецювання, наплавлення зношених рейкових кінців, приварювання рейкових стикових з’єднувачів повинні виконуватися відповідно до вимог технологічного процесу виконання таких робіт;

зворотний провід зварювального кола має бути безпосередньо закріплений до рейки або хрестовини, на яких буде виконуватись наплавлення або зварювання.

 1. Електрозварювальні проводи повинні відповідати вимогам нормативно-технічних актів і повинні укладатися під рейками або у спеціальних лотках всередині колії для захисту від механічного пошкодження.
  1. Для захисту від шуму зварювального агрегату електрозварник забезпечується навушниками протишумовими.

Зварювальні роботи виконуються під наглядом керівника або спеціально призначеного працівника, який має стежити за рухом поїздів і попереджувати електрозварника про наближення поїзда.

 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням пересувної рейкозварювальної машини (ПРЗМ)
  1. Роботи із застосуванням пересувних рейкозварювальних машин виконуються на колії, закритій для руху поїздів відповідно до вимог чинного законодавства.
   1. Перед початком роботи корпуси всіх механізмів з електроприводом заземлюються на металеву раму ПРЗМ, на заземлювальний затискач відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.
   2. Огляд устаткування, що знаходиться під платформою ПРЗМ, слід виконувати при загальмованій платформі та підкладених не менше двох гальмових башмаків.

На час огляду електрошафи повинні бути закриті.

 1. Перед зварюванням стика рейкозварювальна машина має бути загальмована і під колісні пари підкладені гальмові башмаки.
  1. Не дозволяється під час транспортування пересувної рейкозварювальної машини знаходитись обслуговувальному персоналу та іншим особам на відкритій частині платформи.
   1. Не дозволяється під час підіймання або опускання зварювальної головки виконувати будь-які роботи на стику рейок, а також знаходитися в зоні поширення іскор і часток розплавленого металу.
   2. У разі проходу поїзда по сусідній колії робота рейкозварювальної машини має бути припинена.
   3. Під час переміщення рейкозварювальної машини по фронту робіт на відстань до 25 м зварювальна головка має бути піднята над рівнем головки рейки на 40-50 мм.

У разі переміщення на більшу відстань зварювальна головка встановлюється на платформу та закріплюється.

 1. Не дозволяється під час підтягування рейок або рейко-шпальної решітки із застосуванням тягових лебідок знаходитися на відстані ближче 10 м від натягнутого каната.
  1. Машиністу ПРЗМ слід знаходитися в кабіні машини і не брати безпосередню участь у роботах, які виконує зварювальна бригада.
   1. Шлангові проводи електроінструменту підключаються до джерела живлення через штепсельні вилки.
   2. Після закінчення зварювальних робіт від’єднання заземлювальних пристроїв дозволяється тільки після зняття напруги з електроінструменту та механізмів з електроприводом.

Вимоги безпеки під час термітного зварювання

 1. Терміт, термітні сірники, тиглі-форми мають зберігатися в сухому приміщенні, що зачиняється на замок, та видаватися перед початком роботи бригадирові зварників із зазначенням їх кількості.
 2. Термітне зварювання рейок слід виконувати об'єднаною бригадою, до складу якої входить бригада монтерів колії з 3-5 чол. (залежно від обсягів робіт), керована майстром шляховим, і група зварників у складі 2-3 чол.

Керівником об'єднаної бригади є майстер шляховий, а відповідальним за безпеку зварювальних робіт - керівник бригади зварників.

 1. Запасні термітні патрони мають знаходитися в робочій сумці окремо від термітних сірників, що повинні бути в заводському упакуванні.
 2. Окремі операції - околка грата, обробка стиків шліфувальною машиною - дозволяється виконувати в зоні зварювання бригадою монтерів колії, забезпеченою термостійким спецодягом та захисними окулярами, під наглядом зварника.
 3. Не дозволяється перебування людей у зоні зварювання під час і після попереднього нагрівання, установлення тигля-форми і надходження сплаву в рейковий стик та остигання стику.
 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗНИЩЕННЯ РОСЛИННОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОТРУТОХІМІКАТІВ
  1. Знищення рослинності на залізничних коліях із застосуванням отрутохімікатів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
  2. Знищення рослинності на залізничних коліях проводиться з урахуванням заходів безпеки людей і навколишнього середовища.
  3. Обробку залізничного полотна гербіцидами в теплу пору року, а також у місцевостях з жарким кліматом слід виконувати в ранковий і вечірній час.

У прохолодну погоду робота може проводитися в денні години.

 1. Не дозволяється проведення робіт із застосуванням отрутохімікатів щодо знищення рослинності на залізничних коліях при швидкості вітру більше

4 м/с.

 1. У зоні застосування отрутохімікатів не пізніше ніж за 3 доби необхідно оповіщати населення по місцевому радіо та у місцевій пресі про час і місце обробок, що плануються, а також про заборону випасу худоби в місцях обробок.

У місцях можливого перебування людей і переходу через колії повинні вивішуватися відповідні знаки і плакати.

 1. Під час обробок колій працівники, що обслуговують поливальний поїзд, повинні знаходитися в кабіні керування.

Вихід назовні на зупинках дозволяється тільки працівникам, які знаходяться в спецодязі, спецвзутті та засобах індивідуального захисту (респіраторах, окулярах захисних закритих).

 1. Під час застосування ручних ранцевих поливальних апаратів працівникам слід дотримуватися вимог безпеки відповідно інструкції заводу- виробника.
  1. Знищення рослинності на залізничних коліях перегонів і станцій, а також на територіях виробничих баз колійно-машинних станцій (далі - КМС), шпалопросочувальних заводів та інших об'єктів здійснюється під керівництвом майстра підприємства, який пройшов навчання з поводження з отрутохімікатами на підприємстві і має відповідне посвідчення.
  2. Ремонт колій здійснюється до проведення хімічної обробки.

Колійні роботи на оброблених ділянках дозволяється проводити не раніше ніж через 20 днів після хімічної обробки.

У разі крайньої потреби проведення колійних робіт (ліквідація гострих дефектів та перешкод руху поїздів) раніше зазначених термінів такі роботи можуть бути дозволені начальником дистанції колії тільки за умови обов'язкового застосування працівниками спецодягу та індивідуальних засобів захисту.

 1. До роботи з отрутохімікатами допускаються працівники, які забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до норм.
  1. Для запобігання випадків отруєння працівників інших служб

необхідно надсилати повідомлення про місце хімічної обробки структурним підрозділам, які можуть виконувати роботи на коліях.

Повідомлення надсилається телеграфом керівником підприємства, яке виконує хімічну обробку, не пізніше ніж за 3 доби.

 1. Не дозволяється працівникам поливального та обприскувального агрегатів на електрифікованій дільниці знаходитися на площадці цистерни під час завантаження хімікатів у цистерни.
 2. Усі механізми поливального поїзда й обприскувальних агрегатів після роботи з отрутохімікатами підлягають очищенню, промиванню, а в разі потреби і знешкодженню на спеціальних базах (пунктах) за розробленими технологічними картами за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я (далі - МОЗ) України на залізничному транспорті.
 3. Тривале зберігання отрутохімікатів здійснюється на складах, спеціально обладнаних для цього.

На складах мають бути обладнані стелажі та забезпечуватись захист отрутохімікатів від впливу прямих сонячних променів, зволоження, забруднення та механічного ушкодження.

Склад слід розташовувати на сухому місці, на відстані не менше 300 м від житлових будівель і від джерел водопостачання, поблизу залізничних колій з урахуванням вільного під’їзду автотранспорту.

Раніше побудовані склади на відстані менше 300 м слід переносити на зазначену відстань у плановому порядку.

 1. Видача отрутохімікатів із складу здійснюється тільки за письмовим наказом керівника підприємства (начальника дистанції колії, КМС, шпалопросочувального заводу) або його заступника.

Комірник має знаходитися в приміщенні складу тільки для приймання та відпускання отрутохімікатів.

 1. Отрутохімікати у вагон-комору поливального поїзда завантажуються тільки механізованим способом, а рідкі пестициди в цистерну - за допомогою насосів.
 2. Для тимчасового зберігання гербіцидів у процесі поливальних робіт у складі поливального поїзда має бути вагон-склад, обладнаний стелажами для отрутохімікатів.