Додаток 2

с. 1


Дозвіл на виготовлення

№____від____________________199__р.

Виданий ___________________________

теруправлінням Держнаглядохоронпраці України


ПАСПОРТ КОТЛА1

(автономних пароперегрівача і економайзера)


Реєстраційний №__________2


При передачі котла іншому власнику разом з котлом передається даний паспорт.


1. Загальні дані


Назва і адреса підприємства-виготовлювача


Рік виготовлення


Тип (модель)


Заводський номер


Розрахунковий термін служби, років


Розрахунковий ресурс2, год.

котла


поверхонь нагріву


вихідного колектора


пароперегрівача


Розрахункова кількість пусків3

із холодного стану


із гарячого стану


___________________________

1 Обсяг паспорта допускається скорочувати за рахунок виключення даних, що не від­носяться до даного котла; формат паспорта – 210%297 (218%290) мм.

2 Заповнюється власником котла після його реєстрації.

3 Допускається не вказувати для котлів з робочим тиском менше 6 МПа (60 кгс/см2).


с. 2


2. Технічні характеристики і параметри


Розрахункові види палива, їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)


Розпалювальне паливо і його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)


Розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2)

в барабані


у вихідному колекторі

пароперегрівача


Розрахункова температура перегрітої пари (рідини), °С

Паропродуктивність, т/год (кг/с)


Теплопродуктивність, МДж/год (ккал/год)


Теплова потужність, кВтПоверхня нагріву парового котла, м2

Випаровування1


Перегрівача


Проміжного перегрівача


Економайзера


Поверхня нагріву водогрійного котла1, м2Об’єм, м3

Парового котла

з природною

циркуляцією

водяний при максимально допустимому рівні во­ди в барабані2

паровий при максимально допустимому рівні во­ди в барабані

прямоточного

паровий

водяний

Водогрійного котла_____________________________

1 Допускається більш докладний поділ згідно з прийнятим виготовлювачем, наприклад, «екранна, ширмова» та ін.

2 Дані про допустимі верхній і нижній рівні води згідно з кресленням №__________.

с. 3

3. Дані про запобіжні клапани (пристрої)


Тип запобіжного клапана

Кіль-кість

Місце встановлення

Площа перерізу клапана,мм2

Коефіцієнт витрати пари aп або рідини aр

Тиск початку відкриття і діапазон тисків початку відкриття, МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

___________________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера). Для водогрійних котлів належить вказати перелік пристроїв для захисту від підвищеного тиску (або температури).


с. 4

4. Дані про покажчики рівня води


Тип покажчика

рівня води

Кількість

Місце

встановлення

1

2

3

Прямої діїДистанційної дії_____________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла.


Продовження дод. 2

с. 5

5. Дані про основну арматуру1


Назва арматури

Кіль-кість

ГОСТ

або ТУ (мар-ка)

Умов-ний

прохід, мм

Умовний тиск,

МПа (кгс/см2)

Робочі параметри2

Матеріал корпусу

Місце

встановлення

тиск,

МПа (кгс/см2)

температура, °С

Марка

ГОСТ

або ТУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


___________________________

1 Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера).

2 Заповнюється при поставці арматури згідно з робочими параметрами.с. 6


6. Дані про основну апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації,

регулювання і автоматичного захисту


Назва

Кількість

Тип (марка)

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4