I


ОСТ 1 00233-79 спчв І j

•8 ||S

•1 fe;'..

Ai

fe? ife-
продолжениоИнтервал размеров, ММ

Ближайшее поде допуска отверстия и вала по национальной си— __ стеме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*

P'

Un-.p; і; IH

'j

/ J J

gg;

!?•

&

l -^j $

<' :;i 1-І

ife 1 III

r,

t і Ёь

•fe 1

g

id й ёПл

Пр

n

A

X

X2e

ПР1Я їй

Ift

l>:4!

і і Ж а й g:

Попе допуска отверстия и вала
Гб

S6

h6

H7

f7

fy7

S7

z7

x7


Предельное отклонение, мкм
От 0,1 до 0,3 вкл.


w

to

«to

+30

+20


Св. 0,3 до 1 (искл.)

to


«to

-14

to»

+36 +26

■■


ni'Ti' hi ft:'’

S:?

її bft

ЇН >■' 11

4 ?!?<

Ф It' № 1P №

p ' i'r у

ІІ ?№'

і

1

3 ї&'ґ

S fei.

и tt- £ ' 1 lit •

и tVl

ІВ'

Я

$ It }J t::-:. 'к b?s:;j .

1 ft §! ft

if

і

1 itr

і і fej jig

і Iht 1

tofir’- 1
От 1 до 3 вкл.

+12 +6

+16 +10

+3,0

-3,0

+10

0

-6

-16

«to

+24

+14

to

to •
О. 3 до 6 вкл.

+20

+12

+23

+15

to

+4,0

-4,0

+12 0

-10

-22

to

+31

+19

to»

to :
Св. 6 до 10 вкл.

+24

+15

+28

+19

to

+4,5

-4,5

+15 0

-13

-28

+38 +23

to ■■■


СВ. 10 до 14 вкл.

+29

+18

+34

+23

to

+5,5

-5,5

+18 0

-16

34

'«to

+46

+28

to»

■ wfe'-
Св, 14 до 18 вкл.

to*

«to

«to

to-:^


18 до 24 вкл.

+35 +22

+41

+28

1

Ю Ю ;

?■<?

+21 0

-20

-41

to

+56 +35

■■ — ■

rto


Св. 24 др 30 вкл.

«to

to

• to --Л,

Св. ЗО др 40 вкл.

+42

+26

+50

+34

+8,0

8,0

+25 0

-25

-50

to

+68 +43

to*-

to -


Св. 40 до 50 вкл.ІЧ» ЙЙ

- to • '


н

1

Н-

Св. 50 да 65 вкл.

+51

+32

+60 +41

+9,5

-9,5

+30

0

-30

-60


co n ?¥

to

—■ V


Св, 65 до 80 вкл.

+62

+43

to

to

+89

+59

to

to .


я ж 1!

і «V яа


О. 80 до 100 вкл.

+59

+37

+73

+51

«to

+11,0

-11,0

+35 0

-36

-71

to

+106 +71

to

О, 100 до 120 вкл.

+76

+54

to

to

+114

+79

to

' ,to< .Ю

Б

Св. 120 до 140 вкл.

+68

+43

«to

+117 +92

+12,5

-12,5

+40

0

-43

-B3

»

+132

+92

to

' •* '"I


О. 140 до 160 вкл.

+125 +100

+140 +ЇОО

to

to':' ’'J


Св. 160 до 180 вкл.

+133

+108

«to

+148 +108

to

-to -:-i


О. 180 др 200 вкл.

+79 +50

«to

+151 +122

+14,5

-14,5

+46 0

-50

96

«Ito

+168

+122

to

to


І Ні.МдИшата І

1 К«і. J6 пдлінйяа

О. 200 до 225 вкл.

«to

+159

+130

Ito

+176

+130

to

■ . to :-.:';


Св. 225 до 250 вкл.

to

+169 +140

«to

+186 +140

to1 *Попе допуска приведено для справок. .


g § '-■1 і

1 j I ; :fe p.Миимиіімиїшипіииііііііііиііііиіі: ~ .. - ЛТwsw

_____ ■■ . ■■ .. .

II'.

1

'1

i-i

7^::Я ■;s ■ ll


к


OCT 1 00233-79 Стр. 7

Продолжение


■‘W

Jh

ї&'Аі і’йї І ?:&

й в й й :і;£1

a a Я

Й І

Интервал размеров, мм

Ближайшее попе допуска отверстия и вала по национальной си— с геме допусков, действующей до 1 января 1978 г.*/7л

Пр ,

п

А

X

Х

ПР1

Л*^2а

Поле допуска отверстия и вала

ре

rSІЇ7

17

*9?

S7

Z7

Х7


Предельное отклонение, МЕМСв. 250 до 280 вел.

& &

о Ф1

+190

+158

+16,0

-16,0

+52 0

-56

-108

ОТв

+210 +158

ют

ЮТ


Св. 280 до 315 вел»

+202

+170

«от

+222

+170

от»

ют ■■


Св. 315 до 355 вел.

+08 +62

+226

+190

+18,0

-18,0

+57 0

-62

-119


+247

+190

отот

ют


О, 355 до 400 вкл.

-

+244 +208

+265

+208

отот

ют •
СВ. 400 до 450 вкл.

+108 +68

+272

+232

+20,0

-20,0

+63 0

-68

-131

ют

+295

+232

ют

ют


Оа» 450 до 500 вел.

«а»

+292 +252

«от

+315 +252

ютСВ. 500 до 560 вкл.

от*

+324 +280

+22,0

-22,0

+70 0

ЮТ

от

■ ЮТ
Св, 560 до 630 вел.

+354

+310

от»

. ют .■


Св. 630 до 710 вкл.

+390

+340

+25,0

-25,0

+80

0

ЮТ

—■

—.


|№ R3M. 1 1

09SOl| ’и*|


Сэ. 710 до 800 вкл.

+430

+380от*

•Ют "


Св. 800 до 900 вкл«.

от*

ют

ют..:--..


СВ. 900 до 1000 вкл.

ют

от»

ют

ют

- *

0^

Й

Й
СВ. 1000 до 1120 вкл.

от*

от*

ЮТ -

Св. 1120 до 1250 вкл.

•Отют

-ЮтЮ

§

Св. 1250 до 1400 вкл.

•от

.

ютСВ. 1400 до 1600 вкл.

ют


— .


СВ. 1600 до 1800 вкл.

«от

от*


СВ., 1800 до 2000 вкл.

«от

ЮТ

ют

— !
Св. 2000 до 2240 вкл.


ют

ют

ЮТ -

|tJ. J ’; > -.;

S

1

1 й

7^ 1

В : 1 ґ^.ОТ П;-И

fel

Св, 2240 до 2500 вкл.

от

от

ют

ОТ*

. ЮТ '.

О.!2500 до 2800 вкл.

от

«от

от*

ЮТ '


Nmi. Me іИамап

M«l. Jfe HUIIHRU

Св. 2800 до 3150 вкл.

ОТВ

ют

ЮТ .

ЮТ1:.,

ч*Поле допуска приведено для справок»

".<1;

■ . 1 ■ ■ ■ ■ .