Згідно з додатком А ДСТУ Б А.1.2-2 до складу системи оцінки відповідності "З" входять наступні процедури:

 1. здійснення виробником контролю1 за виробництвом на підприємстві;

 2. випробування органом оцінки виробу певного типу.

  1. Процедури відповідно до 9.3 1) і 2) щодо контролю виробництва на підприємстві (FRS) і початкового випробування типу (ITT) виробник і орган оцінювання відповідно виконують на підставі загальних вимог згідно з ДСТУ-Н Б А. 1.1-83 і ДСТУ-Н Б А. 1.1-89, з урахуванням вимог цього стандарту згідно з 9.1.

  2. Для кожного окремого підприємства, типу виробу орган оцінки на підставі аналізу наявної у виробника (постачальника) документації, стану виробництва та системи його контролю, інших чинників, виходячи з вимог п.14 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, при застосуванні цього стандарту, як регламентних технічних умов, конкретизує перелік показників безпеки, які перевіряються випробуваннями відповідно до 9.3 2).

  3. Орган оцінки може під свою відповідальність визнавати результати попередніх випро­бувань, ут.ч. виконаних іншим органом оцінки.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

  1. Вироби транспортують будь-яким видом транспорту за умови дотримання правил та вимог, чинних на даному виді транспорту.

При транспортуванні та зберіганні виробів повинні бути прийняті заходи для захисту їх від механічних пошкоджень, дії атмосферних опадів та теплової дії (прилади опалювання, пряме сонячне проміння).

 1. Транспортування та зберігання виробів повинно здійснюватися згідно з вимогами ГОСТ 15150, НАПБ А.01.001 та вимогами цього стандарту. Умови транспортування повинні вра­ховувати:

 1. вплив кліматичних чинників (Ж1) відповідно до ГОСТ 15150;

 2. вплив механічних чинників згідно з ГОСТ 23170.

 1. Вироби повинні зберігатися в упаковці, у вертикальному положенні, установлені в один ряд за висотою на дерев'яних підкладках, піддонах або в спеціальних контейнерах.

Умови зберігання виробів (Ж1) відповідно до ГОСТ 15150.

 1. ВКАЗІВКИ ЩОДО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  1. Під час монтажу та експлуатації виробів потрібно виконувати вимоги ДСТУ Б В.2.6-79 та ДСТУ-Н Б В.2.6-146.

  2. Монтаж виробів не повинен проводитись за температури зовнішнього повітря нижче мінус 15°С.

 2. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Згідно з Законом України "Про захист прав споживачів" виробник блоків віконних та дверних балконних повинен установити наступні строки:

   1. Гарантійний строк зберігання не менше ніж 1 рік.

   2. Гарантійний строк експлуатації не менше 3 років.

Строк служби не менше 20 років.ДОДАТОК А
(обов'язковий)

ТИПОРОЗМІРИ ВИРОБІВВіконні блоки, що відчиняються комбіновані

Віконні блоки, що відчиняються, поворотно-відкидні


Віконні блоки, що частково відчиняються, поворотні


Віконні блоки, що не відчиняються (глухі

)Н, мм

Від 600 до 2100

В, мм

Від 600 до 2700


22


Н, ІУІМ

В, мм


Від 600 до 1800

Від 600 до 2700

Віконні блоки, що відчиняються, розсувні
Віконні блоки, що відчиняються, підйомні


в


Віконні блоки, що відчиняються, відкидні


Від 600 до 1500

Від 600 до 1500


Н, мм

В, мм

Блоки дверні балконні


Н, мм

Від 2100 до 2800

В, мм

Від 750 до 1200

Н, мм

Від 2100 до 2400

В, мм

Від 600 до 1900

Блоки дверні внутрішні

Н, мм

Від 2100 до 2400

В, мм

Від 800 до 1200
Н, мм

Від 2100 до 2400

В, мм

Від 1200 до 1500
Н, мм

Від 2100 до 2400

В, мм

Від 1500 до 1900

Блоки дверні, зовнішні

26


склопакет


Роздільні
ДОДАТОК В
(довідковий)

СПОСОБИ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОННИХ СТУЛОК БЛОКА1 - поворотні; 2 - поворотно-відкидні; 3 - підвісні; 4 - відкидні; 5 - середньоповоротні;

6 - середньопідвісні; 7 - розсувні; 8 - підйомні; 9 - комбіновані; 10 - що не відчиняються (глухі)

ДОДАТОК Г
(обов’язковий)

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВИРОБИ

Технічна документація на вироби (віконні блоки, блоки дверні балконні та дверні) повинна містити такі дані:

 1. Пояснювальну записку.

 2. Типи і розміри виробів.

 3. Складальні креслення виробів:

 • вузли прилягання складових складальних одиниць;

 • кількість і розташування віконних та дверних приладів, підкладок під скло і склопакети, ущільнювальних прокладок і кріпильних виробів;

 • типи, розміри і варіанти кріплення елементів жорсткості.

 1. Креслення деталей:

- поперечні перерізи профілів із ПВХ із зазначенням артикулів, розмірів і допусків, моменту опору, відстані до критичних волокон.

 1. Варіанти установлення та кріплення виробів у прорізах.

 2. Результати проектних розрахунків, випробувань тощо.

 3. Звіти про випробування.

Список стандартів з переліку національних стандартів і опис рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані.ДОДАТОКД
(довідковий)

ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПАСПОРТА ВІКОННОГО БЛОКА

Паспорт виробу

Відомості про оцінку відповідності
Месце маркування


символом(найменування підприємства-виробника)

(адреса, телефон, факс підприємства-виробника)

Тип: Віконний блок з ПВХ профілів

ВП ОСП 15x18 ПВ П /В1 Г В В А Г - ДСТУ Б В.2.6-23

Підтверджений показник

Клас згідно з ДСТУ Б В.2.6-23

 1. приведений опір теплопередачі

 2. повітропроникність (100 Па)

 3. водонепроникність

 4. звукоізоляція Rw

 5. загальний коефіцієнт пропускання світла

 6. опір вітровим навантаженням

 7. безвідказність (цикли відчинення-зачинення)

0,62 м2 К/Вт 9 м3/(год/м2) 350 Па

32 дБ 0,52

400 Па

20 000

В1 Г В в А г

Характеристика

Технічний опис

 1. профільна система

 2. колір

 3. засклення (конструкція склопакета)

 4. коефіцієнт пропускання світла в видимій частині спектра

 5. коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії

 6. кліматичне виконання

ххххххххххх

білий

6М1 -16АГ-4І

0,73

0,51

УХЛ1


Комплектність

 1. віконні прилади фірма

 2. протимоскітна сітка

 3. щілинний пристрій провітрювання

 4. інструкція з експлуатації

 5. ступінь заводської готовності

ххххххххххх

1 шт. кліпс.

1 шт. ЗО м3 (10 Па)

1 шт.

повна

Гарантійний строк - 5 років Номер партії ххххх-ххх

Приймальник ВТК

(підп

м.п.

ис)

_ Номер замовлення/позиція у замовленні 17/3

_ Дата виготовлення " " 20 р.ЗОДОДАТОК Е
(обов’язковий)

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 1. Сутність методу

  1. Сутність методу полягає у проведенні випробування на стійкість блоків віконних та дверних впливам статичних навантажень, що імітують експлуатаційні вітрові навантаження, і визначення при цьому прогину елементу блока. Статичні навантаження забезпечують створенням надлишкового тиску та тиску розрідження із зовнішнього боку дослідного зразка.

  2. У залежності від мети визначення стійкості до вітрового навантаження є три види випробувань:

І - визначення прогинів елементів конструкцій при заданій різниці тиску

II - визначення роботоздатності конструкції після багаторазового впливу різниці тиску Р2;

III - перевірка міцності конструкції при однократному екстремальному впливі різницею тиску Р3.

Е.1.3 Співвідношення різниці тиску в залежності від виду випробувань становить:

Р2 = 0,5-Р1;

Р3 = 1,5-Р1.

Е.1.4 Величина різниці тиску ?! установлюється відповідно до призначення, сфери застосу­вання виробу, вимог нормативної документації на конкретний тип виробу та класу виробу згідно з ДСТУ Б В.2.6-23.

 1. Апаратура

  1. Установка (комплект обладнання), що забезпечує створення, регулювання та підтриму­вання протягом заданого інтервалу часу відповідної різниці тиску по обидві сторони зразка блока віконного чи дверного.

  2. Вимоги до випробувальної установки:

 • Герметична камера з регульованим прорізом розмірами не менше 2450 мм 2450 мм і пристосуваннями для жорсткого закріплення зразка (струбцини, опорні штанги, домкрати, при­тискні планки тощо);

 • Обладнання для створення, регулювання та підтримання різниці тиску по обидві сторони зразка (у спосіб, як нагнітання, так і розрідження) до 3000 Па у часовому інтервалі від 1 с до 1 хв (компресори, повітряні насоси, автоматизована система керування на базі регуляторів тиску, регуляторів різниці тиску, регуляторів витрати повітря, запірна арматура).

  1. В якості випробувальної установки може використовуватися устаткування згідно з ДСТУ Б В.2.6-18 (ГОСТ 26602.2), що відповідає вищезазначеним вимогам.

  2. Устаткування (у тому числі місця примикання зразків та пристрої їх закріплення) не повинно впливати на результати випробувань. Устаткування повинно бути атестовано у встанов­леному порядку.

 1. Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки:

 • засоби витрати повітря (витратоміри, ротаметри тощо) з границею вимірювання повітря від 0 до 500 м3/год, з точністю визначення об’ємної витрати повітря ±0,01 м3/год;

 • датчики тиску та вакуумметри, що є первинними датчиками для автоматизованої системи регулювання тиску, різниці тиску згідно з п.2, з точністю визначення тиску ±0,1 Па;

 • три датчики для визначення лінійних деформацій, що встановлюються на вертикальному стояку по висоті зразка, з вторинною апаратурою до них, що забезпечують вимірювання лінійних переміщень з точністю ±0,01 мм;

 • рулетка металева згідно з ДСТУ 4179;

 • термометр рідинний або ртутний для вимірювання температури повітря в межах від 0 °С до 50 °С, з похибкою вимірювання ±0,5°С.

Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені у вста­новленому порядку.

 1. Відбір зразків і підготовка до випробувань

  1. Для випробувань відбирають зразки блоків віконних або дверних повної заводської готовності з установленими ущільнювачами.

  2. Перевіряють відповідність зразків вимогам нормативної і конструкторської документації, звертаючи особливу увагу на роботоздатність віконних пристроїв та завіс, правильність установ­лення ущільнювачів.

  3. Габаритні розміри зразків не повинні бути меншими 1 м2 за зовнішнім обміром коробки. Габарити зразка визначають за зовнішнім обміром коробки.