№ з/п

Найменування показника

Величина показника

Джерело інформації*

39

Ємність сховищ, які обладнуються трьома режимами фільтровентиляції із законсерво­ваним режимом готовності - приведення у стан готовності за 10-15 хв. (друга зона) (тис. осіб)


Текст у підрозділі **


Можливі масштаби евакуації населення за комплексною містобудівною моделлю формування надзвичайних ситуацій на мирний час

40

І узагальнений рівень: надзвичайна ситу­ація виникає на двох найбільших точкових ХНО. Загальна чисельність населення під впливом надзвичайних ситуацій (тис.осіб)


Текст у підрозділі **

41

II узагальнений рівень: надзвичайна ситу­ація виникає одночасно на всіх точкових ХНО. Загальна чисельність населення під впливом надзвичайних ситуацій (тис.осіб)


Те саме

42

Загальна чисельність населення під впли­вом вищезазначених та додаткових надзви­чайних ситуацій (тис.осіб)


»»

43

III узагальнений рівень: надзвичайна ситуа­ція виникає одночасно на всіх точкових та на лінійних ХНО.

Загальна чисельність населення під впли­вом надзвичайних ситуацій (перша зона), в тому числі додаткових


»»


Об'єкти впливу на функціонування магістралей сталого функціонування

44

ХНО у 300-метровій зоні від магістралей сталого функціонування (одиниць)


Табл. **

45

ПНО (без ХНО та АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК) (одиниць)


Табл. **

46

Магістралі сталого функціонування, на яких розміщені АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК: (одиниць)


Табл. **

47

Загальна кількість АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК на магістралях сталого функціону­вання (одиниць)


Табл. **

Примітка. * знаходження показника у таблиці додатка або у розділі записки);

“ пропущені номери відповідають номерам підрозділів або додатків у складі розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час;

- аналіз реалізації розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО), що розроблені після введення в дію ДБН Б.1.1-5, вико­нується за цими показниками.Таблиця А.З - Основні техніко-економічні показники розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі генерального плану малого міста (наявність АЕС, значного хімічно небезпечного об’єкта, значного залізничного вузла тощо або за відсутності впливових небезпечних об’єктів), селища міського типу, сільського населеного пункту

№ з/п

Найменування показника

Величина показника

Джерело інформації*

1

Існуючі сховища (тис. осіб)


Табл. . у додатку до розд. **

2

Існуючі ПРУ (тис. осіб)


Табл. _ _ у додатку до розд. ’*


Розміщення існуючих сховищ у зонах можливого хімічного забруднення від магістралей залізниці


У першій зоні можливого хімічного за­бруднення від ХНО знаходяться існуючі сховища:


Текст у підрозділі **

3

кількість сховищ (одиниць)


Те саме

4

загальна ємність (осіб)


»»


У другій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться існуючі схо­вища:


»»

5

кількість сховищ (одиниць)


»»

6

загальна ємність (осіб)


»»


У третій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться існуючі схо­вища:


»»

7

кількість сховищ (одиниць)


»»

8

загальна ємність (осіб)


»»


Всього по зонах (існуючих сховищ):


»»

9

кількість сховищ (одиниць)


»»

10

загальна ємність (осіб)


»»


Розміщення існуючих ПРУ у зонах можливого хімічного забруднення від магістра­лей залізниці


У першій зоні можливого хімічного за­бруднення від ХНО знаходяться існуючі ПРУ:


Текст у підрозділі **

11

кількість ПРУ (одиниць)


Те саме

12

загальна ємність (осіб)


»»


У другій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться існуючі ПРУ:


»»

13

кількість ПРУ (одиниць)


»»

14

загальна ємність (осіб)


»»


У третій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться існуючі ПРУ:


»»

15

кількість ПРУ (одиниць)


»»

16

загальна ємність (осіб)


»»

І

Всього по зонах (існуючих ПРУ):


»»№ з/п

Найменування показника

Величина показника

Джерело інформації*

17

кількість ПРУ (одиниць)


»»

18

загальна ємність (осіб)


»»


Потреби щодо забезпечення сховищами населення та найбільшої працюючої зміни міста

19

Населення міста (тис. осіб)


Табл. _**

20

Найбільша працююча зміна (оціночно) (тис. осіб)


Табл. , , **

— * 1 «1' ■ ■ ■ ■■

21

Існуючі придатні (для розрахунку) схови­ща та реконструйовані ПРУ у сховища за можливості використання (тис. осіб)


Табл. _**

22

Потреба у сховищах із врахуванням існуючих (тис. осіб)


Табл. , “

23

Ємність сховищ у підвальних приміщен­нях нового багатоквартирного будівницт­ва у місті на перспективу (тис. осіб)


Табл. _**

24

Орієнтовний реальний обсяг використан­ня потенціалу можливого будівництва сховищ у підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва у місті на перспективу (тис. осіб)


Табл. **

25

Потреба у сховищах на розрахунковий етап після використання потенціалу мож­ливого будівництва сховищ у підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва (тис. осіб)


Текст у підрозділі

Табл. _**


Оцінка розміщення потенційних сховищ, які можуть бути побудовані у підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва у місті на розрахунковий етап по відношенню до зон можливого хімічного забруднення від магістралей залізниці

26

У першій зоні можливого хімічного за­бруднення від ХНО знаходяться потен­ційні сховища (тис.осіб)


Табл. **

27

У другій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться потенційні сховища (тис.осіб)


Те саме

28

У третій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходяться потенційні сховища (тис.осіб)


»»

29

Всього по зонах потенційні сховища (тис.осіб)


»»


Основні оціночні параметри містобудівної моделі найбільших зон можливого небезпечного хімічного забруднення у місті від магістралей залізниці

ЗО

У першій зоні можливого хімічного за­бруднення від ХНО знаходиться населен­ня (тис.осіб)


Табл. **Продовження таблиці А.З

№ з/п

Найменування показника

Величина показника

Джерело інформації*

31

У другій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходиться населення (тис. осіб)


Табл. _**

32

У третій зоні можливого хімічного забруд­нення від ХНО знаходиться населення (тис. осіб)


Те саме

33

Всього по зонах населення (тис. осіб)


»»


Орієнтовна оцінка потреби у кількості сховищ, обладнаних протихімічним захистом із зазначенням режиму готовності сховищ у разі виникнення надзвичайної ситуації на ХНО

34

Ємність сховищ, які обладнуються трьома режимами фільтровентиляції із постійною готовністю (перша зона) (тис.осіб)


Текст у підрозділі “

35

Ємність сховищ, які обладнуються трьо­ма режимами фільтровентиляції із закон­сервованим режимом готовності - при­ведення у стан готовності за 10-15 хв (друга зона) (тис.осіб)


Те саме


Можливі масштаби евакуації населення за комплексною містобудівною моделлю формування надзвичайних ситуацій на мирний час

36

І узагальнений рівень: надзвичайна ситу­ація виникає на двох найбільших точко­вих ХНО. Загальна чисельність населен­ня під впливом надзвичайних ситуацій (тис.осіб)


Текст у підрозділі **

37

II узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає одночасно на всіх точ­кових ХНО. Загальна чисельність насе­лення під впливом надзвичайних ситуа­цій (тис.осіб)


Те саме

38

Загальна чисельність населення під впливом вищезазначених та додаткових надзвичайних ситуацій (тис.осіб)


»»

39

III узагальнений рівень: надзвичайна си­туація виникає одночасно на всіх точко­вих та лінійних ХНО. Загальна чисель­ність населення під впливом надзвичай­них ситуацій (перша зона), в тому числі додаткових


»»


Об'єкти впливу на функціонування магістралей сталого функціонування

40

ХНО у 100-метровій зоні від магістралей сталого функціонування (одиниць)


Табл. **

41

ПНО ( без ХНО та АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, ^ГНСК) (одиниць)


Те саме

№ з/п

Найменування показника

Величина показника

Джерело інформації*

42

Магістралі сталого функціонування, на яких розміщені АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК: (одиниць)


Табл. _**

43

Загальна кількість АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК на магістралях сталого функціонування (одиниць)


Табл. **

Примітка. * знаходження показника у таблиці додатка або у розділі записки);

** пропущені номери відповідають номерам підрозділів або додатків у складі розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) на мирний час;

- аналіз реалізації розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО), що розроблені після введення в дію ДБН Б.1.1-5, вико­нується за цими показниками.


ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

ФОРМА ТА СКЛАД ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІТЗ ЦЗ (ЦО)
У СКЛАДІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МИРНИЙ ЧАС*