Продовження таблиці 1

Познаки

Визначення або термін

Одиниця вимірювання

0J

проміжна перемінна для розраховування коефіцієнта міцності зуба

мм


проектована довжина миттєвої лінії контакту вздовж напрямку зуба

мм


довжина лінії зачеплена в межах контактного еліпса

мм

до

відстань від центрової лінії западини плоского конічного колеса (інструмент) до центра радіуса поздовжнього краю інструмента, виміряна в середньому нормальному перерізі

мм

до

відстань від середнього перерізу до центру зачеплення, виміряна вздовж напрямку на всій лінії зуба

мм

^ає

зовнішня висота головки зуба

мм

^ат

середня висота головки зуба

мм

h3p

висота головки зуба вихідного контура

мм

hao

висота головки зуба інструмента

мм

hie

зовнішня висота ніжки зуба

мм

hfp

висота ніжки зуба вихідного контура

мм

^fm

середня висота ніжки зуба

мм

hfo

висота ніжки зуба інструмента

мм

hpa

плече моменту вигину для напруження вигину (прикладення навантаження до вершини зуба)

мм

Ііц

висота навантаження із критичного перерізу

мм

к

індекс підсумування

к'

постійна місцеположення


' b

довжина лінії контакту

мм

^bm

довжина середньої лінії контакту

мм

^bm

проектована довжина середньої лінії контакту

мм

met

зовнішній торцевий модуль

мм

mmn

середній нормальний модуль

мм

mmt

середній торцевий модуль

мм

mred

маса на мм ширини зубчастого вінця приведена до лінії зачеплення динамічно- еквівалентних циліндричних зубчастих коліс

кг/мм

m‘

відносна одинична маса зубчастого колеса на одиницю ширини зубчастого вінця, що відноситься до лінії зачеплення

кг/мм

n

частота обертання

хв~1

ПЕ1

резонансна частота обертання шестерні

ХВ“1

P

пікове навантаження

Н/мм

pr

протуберанець інструмента

мм

Pmax

максимальне пікове навантаження

Н/мм

P"

відносне пікове навантаження

Pet

торцевий основний крок еквівалентного циліндричного колеса

мм

q

припуск на механічне оброблення

мм

Познаки

Визначення або термін

[' ■ Одиниця

і ..'ірювання

q

показник ступеня в формулі для коефіцієнта поздовжньої кривизни


qs

параметр надрізу

і .

<7st

параметр надрізу випробовуваного зубчастого колеса


Гс.0

радіус фрези

мм

Gnf

радіус перехідної кривої зуба в середньому перерізі

■ :■ мм

myO

середній торцевий радіус до точки прикладення навантаження

ММ

Ary0

відстань від початкового кола до точки прикладення в середньому нормальному перерізі

Mill

Set

торцева товщина зуба на додатковому конусі


Samn

середня нормальна товщина вершини зуба

j УМ

Smn

середня нормальна окружна товщина

' ;.:М

Spr

висота протуберанця

; ■; !лм

Smt

середня торцева окружна товщина


$Fn

хорда ніжки зуба в розрахунковому перерізі

1 мм

SN

половина товщини зуба в критичному перерізі

мм

и

передатне відношення конічної передачі

Uv

передатне відношення еквівалентної циліндричної передачі .

.=

Vet

окружна швидкість на зовнішньому кінці (п’ятка) ділильного конуса

м/с

^et max

і

максимальна окружна швидкість на ділильному колі початкового діаметра 1

м/с £


окружна швидкість на ділильному конусі всередині ширини зубчастого вінця

І м/с

^hm

коефіцієнт зміщення профілю і

J

^sm

коефіцієнт модифікації товщини зуба


XN

коефіцієнт міцності зуба шестерні

'j мм

Ур

припуск припрацювання міжмодульного зміщення, що стосується простого полірованого випробовуваного зразка

шм

Уз

місцеположення точки прикладення навантаження для максимальної напруги вигину на лінії зачеплення


Уз

місцеположення точки прикладення навантаження на лінії зачеплення '

І мм

Уа

припуск припрацювання міжмодульного зміщення

мкм

z

число зубців

] —-

2l

число зубців еквівалентного циліндричного колеса

j —

Zyn

число зубців циліндричного колеса в нормальному перерізі

A

допоміжний коефіцієнт для динамічного коефіцієнта

!


допоміжна величина для коефіцієнта розподілу навант? ння

мм2

A'r

допоміжна величина для коефіцієнта розподілу наванта :,ення

мм2

^sne

припуск зовнішньої товщини зуба

мм


допоміжна величина для коефіцієнта розподілу навантаження

мм2

Продовження таблиці 1

Познаки

Визначення або термін

Одиниця вимірювання

В

допоміжний коефіцієнт для динамічного коефіцієнта

С

ступінь точності

Са

модифікація головки зуба

мкм

Сь

поправковий коефіцієнт для жорсткості зуба за нетипових умов

Ср

поправковий коефіцієнт для жорсткості зуба за нетипових умов

Czi. Czr, Czv

коефіцієнти для визначання коефіцієнтів плівки змащення

Е

модуль пружності, модуль Юнга

Н/мм2

Е, G, Н

допоміжні коефіцієнти для коефіцієнта форми зуба

F

допоміжний коефіцієнт для коефіцієнта середньої зони

^mt

номінальна окружна сила на ділильному конусі в середині ширини зубчастого вінця

н

Ffflt н

вирішальна окружна сила на ділильному конусі в середині ширини зубчастого вінця

н

НВ

твердість за Брінелем

К

постійна; коефіцієнт, що стосується навантаження зуба

К,

динамічний коефіцієнт

Кл

коефіцієнт зовнішнього динамічного навантаження

Кро

коефіцієнт поздовжньої кривизни для напруження вигину

К-Fa

коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями для напруження вигину

Крр

коефіцієнт розподілу навантаження за довжиною контактних ліній для напруження вигину

КН«

коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями для контактного напруження

Кнр

коефіцієнт розподілу навантаження за довжиною контактних ліній для контактного напруження

Кцр-ье

коефіцієнт складання

L

емпірична стала, що використовується в поправковій формулі напруження

L3

допоміжний коефіцієнт для поправкового коефіцієнта

М

емпірична стала, що використовується в поправковій формулі напруження

N

безрозмірне резонансне відношення для лЕЛ

Nl

число циклів навантаження

0

емпірична стала, що використовується в поправковій формулі напруження

Р

номінальна потужність

КВт

Рч

зовнішній діаметральний пітч

дюйм-1

Ra

= CLA = АА середня арифметична шорсткість

мкм

Re

зовнішня конусна відстань

мм

Rm

середня конусна відстань

мм

Rz

середня шорсткість

мкм

RzT

середня шорсткість випробовуваного колеса

мкм

Познаки

Визначення або термін

Одиниця вимірювання

Rz10

середня шорсткість для зубчастих пар з pred = 10 мм

мкм

SF

коефіцієнт безпеки для напруження вигину (проти поломки)

$F min

мінімальний коефіцієнт безпеки для напруження вигину

Зн

коефіцієнт безпеки для контактного напруження (проти літінгу)

min

мінімальний коефіцієнт безпеки для контактного напруження

т

мінімальний крутильний момент

Нм

Y

коефіцієнт форми зуба

Y;

коефіцієнт інерції

Y<

коефіцієнт концентрації напруження і коригування напруження

7a

коефіцієнт регулювання конічної передачі

Ye

коефіцієнт напруження вигину

Yc

коефіцієнт напруження стиску


коефіцієнт форми зуба для навантаження, прикладеного до вершини зуба

^FS

комбінований коефіцієнт форми зуба для утворених передач


коефіцієнт геометрії конічного колеса

7K

коефіцієнт конічного колеса

7is

коефіцієнт розподілу навантаження (міцність під час вигину)

7nt

коефіцієнт довговічності стандартної випробовуваної передачі

Vr

комбінований коефіцієнт геометрії

7r

коефіцієнт поверхні полірованого зразка

7rt

коефіцієнт поверхні випробовуваного зубчастого колеса з шорсткістю RzT = 10 мкм

7r re! T

відносний коефіцієнт шорсткості

Па

поправковий коефіцієнт напруження під час прикладання навантаження до вершини зуба

^ST

поправковий коефіцієнт напруження для розмірів стандартної випробовуваної передачі

7x

розмірний коефіцієнт для напруження вигину

Y&

динамічний коефіцієнт чутливості зубчастого колеса, що має бути визначений

Ysr

динамічний коефіцієнт чутливості стандартної випробовуваної передачі

Ys геі T

відносний коефіцієнт чутливості

коефіцієнт, що враховує торцеве перекриття (вигин)

zv

коефіцієнт швидкості

zE

коефіцієнт пружності

zH

коефіцієнт, що враховує форму сполучених поверхонь зубців

ZK

коефіцієнт конічного зубчастого колеса (профіль)

ZL

коефіцієнт змащення

ZLS

коефіцієнт розподілу навантаження