Приміщення, у яких ведуться роботи з виготовлення та пакування щитів покриттів, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією згідно з ДСТУ Б А.3.2-12 і СНиП 2.04.05, освітленням згідно з ДБН В.2.5-28,опаленням згідно зі СНиП 2.04.01, питною водою згідно з ГОСТ 2874.

 1. Вміст шкідливих речовин і пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати встановлених гранично-допустимих концентрацій, зазначених у ГОСТ 12.1.005.

Періодичність контрольних вимірів вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони встановлюється ГОСТ 12.1.005 і проводиться за чинними методиками, затвердженими у встановленому порядку.

 1. Експлуатація електроприладів і електроустановок повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.019 і ПУЭ.

 2. Устаткування, комунікації і місткості повинні бути заземлені від статичної електрики відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018.

 3. Виконуючи вантажно-розвантажувальні роботи, необхідно керуватися вимогами відповідно до ГОСТ 12.3.009 і ДБН А.3.2-2.

 4. Рівень шуму в робочій зоні не повинен перевищувати допустимих значень, установлених згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037.

Контроль рівня шуму - відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050 і ДСТУ 2867.

 1. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати допустимих значень, установлених згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.012 і ДСН 3.3.6.039.

Контроль рівня вібрації - відповідно до вимог ГОСТ 12.4.012.

 1. При виготовленні щитів покриттів слід дотримуватись санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування відповідно до ГОСТ 12.3.002 і СП 1042.

 2. Параметри мікроклімату виробничих приміщень повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042.

 3. Працюючі на виробництві деталей профільних повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, що відповідають вимогам СНиП 2.09.04.

 4. Виробляючи і застосовуючи щити покриттів, слід використовувати засоби індивідуального захисту працюючих:

 • спецодяг - згідно з ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 27574, ГОСТ 27575;

 • окуляри захисні - згідно з ГОСТ 12.4.013;

 • рукавиці - згідно з ГОСТ 12.4.010;

 • респіратори - згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041;

 • взуття - згідно з ДСТУ 3962.

 1. До робіт із виробництва щитів покриттів допускаються особи, не молодші 18 років, що пройшли:

 • попередній медогляд;

 • професійну підготовку;

 • вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної й електробезпеки. Медогляд осіб, зайнятих у виробництві щитів покриттів, необхідно проводити в порядку, встановленому МОЗ України наказом № 246 від 21.05.07 р.

  1. У разі зміни технології виробництва щитів покриттів, заміни вихідних матеріалів, устаткування, зміни умов праці, а також у випадку порушення правил безпеки всі робітники повинні пройти позачерговий інструктаж із записом у журналі реєстрації перевірки знань працюючих з техніки безпеки.

  2. У приміщеннях, де виготовляються чи зберігаються щити покриттів, забороняється зберігати харчові продукти та приймати їжу.

 1. ГАРАНТІЇ ВИГОТІВНИКА

  1. Виробник гарантує відповідність щитів вимогам цього стандарту при дотриманні умов транспортування і зберігання.

  2. Гарантійний строк зберігання щитів - 12 місяців з моменту

виготовлення.

 1. Гарантійний строк служби щитів покриттів підлоги дерев'яних одношарових залежно від умов експлуатування визначається проектною документацією на конкретний об'єкт.

Код УКНД: 91.080.20

Ключові слова: щити покриттів підлоги дерев'яні одношарові, технічні вимоги, правила приймання, методи контролювання.

1 - Для щитів завтовшки 17,0 мм розміри b, b 1, b2, 1, 11, 12 допускається зменшувати до 4 мм.

2 - Розміри, що рекомендуються. Щити типу ОЩ2 збирають із натягом. Посадки забезпечують дотриманням допусків.